Ẩn các cột và bảng trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi dùng mô hình dữ liệu cho Power View hoặc báo cáo PivotTable, bạn có thể ẩn toàn bộ các bảng hoặc các cột riêng rẽ sao cho chỉ các mục liên quan xuất hiện trong danh sách trường. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn có các bảng hoặc cột dư thừa. Ví dụ, nếu bạn thêm “Product Category Name” vào bảng Products, bạn có thể không muốn bảng Product Category xuất hiện trong danh sách trường.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cũng có thể ẩn các trường tính toán. Ví dụ, nếu bạn có các tính toán nâng cao chứa các tính toán khác mà bạn không muốn hiển thị, bạn có thể ẩn các tính toán trung gian ra khỏi danh sách trường.

  1. Bắt đầu Power Pivot trong Microsoft Excel bổ trợ và mở một cửa sổ Power Pivot .

  2. Để ẩn toàn bộ bảng, bấm chuột phải vào tab chứa bảng và chọn Ẩn với Công cụ Máy khách.

  3. Để ẩn các cột riêng rẽ, mở bảng có cột đang được ẩn, bấm chuột phải vào cột và bấm Ẩn với Công cụ Máy khách. Bạn có thể ẩn nhiều cột cùng một lúc bằng cách giữ phím Ctrl hoặc phím Shift.

  4. Để ẩn cột tính toán, đảm bảo rằng vùng tính toán được hiển thị và bấm Ẩn với Công cụ Máy khách.

Cột bị mờ đi để cho biết rằng cột đã ẩn với công cụ máy khách báo cáo đang dùng mô hình. Các cột ẩn được tô xám trong mô hình để thể hiện trạng thái của chúng, nhưng vẫn nhìn thấy được trong Dạng xem Dữ liệu để bạn có thể tiếp tục làm việc với chúng.

Việc ẩn cột sẽ không loại bỏ cột ra khỏi mô hình. Vẫn có thể dùng cột ẩn làm cột sắp xếp trong bảng. Cũng có thể tham chiếu cột trong các công thức định nghĩa các cột tính toán hoặc các trường tính toán. Khả năng ẩn cột không được dự định dùng cho bảo mật dữ liệu, chỉ để đơn giản hóa và rút ngắn danh sách các cột được hiển thị cho các báo cáo sử dụng chúng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ẩn bảng và cột đã sử dụng

Nếu bạn ẩn các bảng hoặc cột được dùng tích cực trong bố trí báo cáo (ví dụ: ẩn tất cả các cột trong bảng Ngày sau khi dùng Năm Lịch làm slicer trong Excel), bố trí báo cáo được giữ nguyên. Khác biệt trong mô hình là ở chỗ các bảng hoặc cột không còn xuất hiện trong danh sách trường nữa. Bạn không thể dùng các cột đang ẩn khi thực hiện các thay đổi tiếp theo cho bố trí báo cáo. Dùng ví dụ trên làm minh họa, nếu bạn xóa slicer Năm Lịch, bạn sẽ không thể tạo lại slicer vì Năm Lịch không còn xuất hiện trong danh sách trường nữa.

Làm việc với bảng và cột ẩn

Khả năng hiển thị trong Dạng xem Dữ liệu thay đổi tùy thuộc vào tùy chọn Hiện Ẩn có bật không. Tùy chọn này, xuất hiện trong vùng Dạng xem của tab Trang đầu, bật theo mặc định. Khi bật, các cột và bảng mà bạn đã ẩn vẫn được hiển thị trong dạng xem Dữ liệu.

Cửa sổ Power Pivot có nút Tìm, cho phép bạn tìm kiếm các cột hoặc biểu thức theo tên. Nếu bạn dùng nút Tìm để tìm các cột cụ thể, hãy lưu ý rằng nó sẽ không tìm thấy bất kỳ đối tượng nào mà trước đó bạn đã ẩn, nếu như tính năng Hiện Ẩn không được bật.

Lưu ý: Bản quyền video:

  • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

  • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

  • Dữ liệu dân số được lấy (data.un.org) trên Microsoft Azure Marketplace.

  • Biểu đồ bằng hình ảnh về Thể thao Olympic lấy từ nguồn Thadius856 và Parutakupiu, được phân phối theo giấy phép tại Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0/)

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×