Áp dụng, tùy chỉnh và lưu chủ đề tài liệu trong Word hoặc Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng định dạng một toàn bộ tài liệu để tạo diện mạo chuyên nghiệp và hiện đại cho nó bằng cách áp dụng một chủ đề tài liệu. Chủ đề tài liệu là một tập hợp các lựa chọn định dạng bao gồm màu chủ đề, phông chủ đề (bao gồm cả đầu đề và nội dung văn bản phông) và hiệu ứng chủ đề (bao gồm đường kẻ và hiệu ứng tô).

Các chương trình chẳng hạn như Microsoft Office Word, Excel và PowerPoint cung cấp một số chủ đề được xác định trước tài liệu, nhưng bạn cũng có thể tạo của riêng bạn bằng cách tùy chỉnh và sau đó lưu một chủ đề tài liệu hiện có. Chủ đề tài liệu được chia sẻ trong các chương trình Office sao cho tất cả các tài liệu Office của bạn có thể có cùng, bộ diện mạo. Tuy nhiên, không giống như Word, Excel và PowerPoint bao gồm tùy chọn tùy chỉnh kiểu nền. Để biết thông tin về cách thêm và tùy chỉnh nền, hãy xem định dạng nền của trang chiếu.

Lưu ý: Để biết thông tin về cách áp dụng hoặc tùy chỉnh một chủ đề trong PowerPoint, hãy xem sử dụng hoặc tạo chủ đề trong PowerPoint.

Bài viết này thảo luận về chủ đề. Để biết thêm thông tin về cách tìm các mẫu tài liệu, hãy xem nơi để tìm mẫu?

Áp dụng một chủ đề tài liệu

Để thay đổi chủ đề tài liệu được áp dụng theo mặc định trong Word và Excel, hãy chọn chủ đề tài liệu được xác định trước khác hoặc một chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Chủ đề tài liệu mà bạn áp dụng ảnh hưởng đến các kiểu mà bạn có thể sử dụng trong tài liệu của bạn.

 1. Nếu bạn đang dùng Excel, trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

  Nếu bạn đang dùng Word, trên tab thiết kế , trong nhóm Định dạng tài liệu , bấm chủ đề.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một chủ đề tài liệu được xác định trước, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

  • Để áp dụng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu, bên dưới tùy chỉnh, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Tùy chỉnh chỉ có sẵn khi bạn đã tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh tài liệu, hãy xem tùy chỉnh một chủ đề tài liệu dưới đây.

 3. Nếu một chủ đề tài liệu mà bạn muốn sử dụng không được liệt kê, hãy bấm duyệt tìm chủ đề để tìm thấy nó trên máy tính hoặc mạng của bạn. Để áp dụng một chủ đề từ một tài liệu Office khác, trong hộp thoại chọn chủ đề hoặc tài liệu có chủ đề , hãy chọn tài liệu Office có chứa chủ đề mà bạn muốn áp dụng, sau đó bấm mở.

 4. Trong các ứng dụng Office 2007, bạn có thể tìm kiếm các chủ đề tài liệu trên Office Online. Bấm Tìm kiếm Office trực tuyến.

Đầu trang

Tùy chỉnh một chủ đề tài liệu

Để tùy chỉnh một chủ đề tài liệu, bạn bắt đầu bằng cách thay đổi màu sắc, phông, hoặc hiệu ứng tô và đường được sử dụng. Thay đổi bạn thực hiện một hoặc nhiều trong các cấu phần chủ đề ngay lập tức ảnh hưởng đến các kiểu mà bạn đã áp dụng trong tài liệu hiện hoạt. Nếu bạn muốn áp dụng những thay đổi cho tài liệu mới, bạn có thể lưu chúng dưới dạng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu.

Tùy chỉnh màu chủ đề

Màu chủ đề chứa bốn văn bản và màu nền, sáu điểm nhấn màu và siêu kết nối hai màu. Màu sắc trong Màu chủ đề nút Ảnh nút đại diện cho văn bản hiện tại và màu nền, và tập hợp màu bên cạnh tên Màu chủ đề sau khi bạn bấm vào nút Màu chủ đề đại diện cho màu siêu kết nối và điểm nhấn cho chủ đề đó. Khi bạn thay đổi bất kỳ những màu này để tạo bộ màu chủ đề, màu sắc trong nút Màu chủ đề và bên cạnh tên Màu chủ đề thay đổi cho phù hợp riêng của bạn.

 1. Nếu bạn đang dùng Excel, trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm màu.

  Nếu bạn đang dùng Word, trên tab thiết kế , trong nhóm Định dạng tài liệu , bấm màu.

 2. Nếu bạn đang dùng Excel, hãy bấm Tạo màu chủ đề mới.

  Nếu bạn đang dùng Word, bấm Tùy chỉnh màu.

 3. Bên dưới màu chủ đề, hãy bấm vào nút thành phần màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

 4. Bên dưới Màu chủ đề, chọn màu mà bạn muốn dùng. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các yếu tố màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Bên dưới mẫu, bạn có thể xem tác động của các thay đổi bạn thực hiện. Để xem cách màu sắc mà bạn chọn ảnh hưởng đến kiểu mà bạn đã áp dụng trong tài liệu của bạn, hãy bấm xem trước.

 5. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho màu chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn muốn đưa tất cả các yếu tố màu chủ đề về màu chủ đề gốc, hãy bấm Thiết lập lại trước khi bấm Lưu.

Tùy chỉnh phông chủ đề

Phông chủ đề chứa phông đầu đề và phông nội dung văn bản. Khi bạn bấm nút Phông chủ đề Ảnh Nút , bạn thấy tên của đầu đề và nội dung văn bản phông được sử dụng cho mỗi phông chủ đề bên dưới tên Phông chủ đề . Bạn có thể thay đổi cả hai các phông chữ để tạo bộ phông chủ đề riêng của bạn.

 1. Nếu bạn đang dùng Excel, trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm phông.

  Nếu bạn đang dùng Word, trên tab thiết kế , trong nhóm Định dạng tài liệu , bấm phông.

 2. Nếu bạn đang dùng Excel, hãy bấm Tạo phông chủ đề mới.

  Nếu bạn đang dùng Word, bấm Tùy chỉnh phông.

 3. Trong hộp Phông đầu đềPhông nội dung, chọn phông chữ bạn muốn sử dụng.

  Mẹo: Ví dụ được cập nhật với phông bạn chọn.

 4. Trong hộp Tên, hãy nhập tên thích hợp cho phông chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

Chọn một tập hợp hiệu ứng chủ đề

Hiệu ứng chủ đề là tập hợp hiệu ứng tô và đường kẻ. Khi bạn bấm nút Hiệu ứng chủ đề Ảnh nút , bạn hãy xem đường kẻ và hiệu ứng tô được dùng cho mỗi bộ hiệu ứng chủ đề trong đồ họa Hiển thị với tên Hiệu ứng chủ đề . Mặc dù bạn không thể tạo hiệu ứng chủ đề bộ riêng của bạn, bạn có thể chọn hiệu ứng chủ đề mà bạn muốn dùng trong chủ đề tài liệu của riêng bạn.

 1. Nếu bạn đang dùng Excel, trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm hiệu ứng.

  Nếu bạn đang dùng Word, trên tab thiết kế , trong nhóm Định dạng tài liệu , hãy bấm hiệu ứng.

 2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

Đầu trang

Lưu chủ đề tài liệu

Bạn có thể lưu bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với màu sắc, phông chữ hoặc hiệu ứng đường kẻ và màu tô của một chủ đề tài liệu dưới dạng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu mà bạn có thể áp dụng cho các tài liệu.

 1. Nếu bạn đang dùng Excel, trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

  Nếu bạn đang dùng Word, trên tab thiết kế , trong nhóm Định dạng tài liệu , bấm chủ đề.

 2. Bấm Lưu Chủ đề Hiện tại.

 3. Trong hộp Tên tệp , nhập tên thích hợp cho chủ đề, sau đó bấm lưu.

  Chủ đề tùy chỉnh tài liệu được lưu trong thư mục chủ đề tài liệu và tự động được thêm vào danh sách các chủ đề tùy chỉnh.

Đầu trang

Áp dụng một chủ đề tài liệu

Để thay đổi chủ đề tài liệu được áp dụng theo mặc định trong Word và Excel, hãy chọn chủ đề tài liệu được xác định trước khác hoặc một chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Chủ đề tài liệu mà bạn áp dụng ảnh hưởng đến các kiểu mà bạn có thể sử dụng trong tài liệu của bạn.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

  Ảnh Ribbon Word hoặc Ảnh Ribbon Excel

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một chủ đề tài liệu được xác định trước, bên dưới cài sẵn, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

  • Để áp dụng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu, bên dưới tùy chỉnh, bấm vào chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Tùy chỉnh chỉ có sẵn khi bạn đã tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách tạo chủ đề tùy chỉnh tài liệu, hãy xem tùy chỉnh một chủ đề tài liệu dưới đây.

 3. Nếu một chủ đề tài liệu mà bạn muốn sử dụng không được liệt kê, hãy bấm duyệt tìm chủ đề để tìm thấy nó trên máy tính hoặc mạng của bạn. Để áp dụng một chủ đề từ một tài liệu Office khác, trong hộp thoại chọn chủ đề hoặc tài liệu có chủ đề , hãy chọn tài liệu Office có chứa chủ đề mà bạn muốn áp dụng, sau đó bấm mở.

Đầu trang

Tùy chỉnh một chủ đề tài liệu

Để tùy chỉnh một chủ đề tài liệu, bạn bắt đầu bằng cách thay đổi màu sắc, phông, hoặc hiệu ứng tô và đường được sử dụng. Thay đổi bạn thực hiện một hoặc nhiều trong các cấu phần chủ đề ngay lập tức ảnh hưởng đến các kiểu mà bạn đã áp dụng trong tài liệu hiện hoạt. Nếu bạn muốn áp dụng những thay đổi cho tài liệu mới, bạn có thể lưu chúng dưới dạng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu.

Tùy chỉnh màu chủ đề

Màu chủ đề chứa bốn văn bản và màu nền, sáu điểm nhấn màu và siêu kết nối hai màu. Màu sắc trong Màu chủ đề nút Ảnh nút đại diện cho văn bản hiện tại và màu nền, và tập hợp màu bên cạnh tên Màu chủ đề sau khi bạn bấm vào nút Màu chủ đề đại diện cho màu siêu kết nối và điểm nhấn cho chủ đề đó. Khi bạn thay đổi bất kỳ những màu này để tạo bộ màu chủ đề, màu sắc trong nút Màu chủ đề và bên cạnh tên Màu chủ đề thay đổi cho phù hợp riêng của bạn.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm màu.

  Ảnh Ribbon Word hoặc Ảnh Ribbon Excel

 2. Bấm tạo màu chủ đề mới.

 3. Bên dưới màu chủ đề, hãy bấm vào nút thành phần màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

 4. Bên dưới Màu chủ đề, chọn màu mà bạn muốn dùng. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các yếu tố màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Bên dưới mẫu, bạn có thể xem tác động của các thay đổi bạn thực hiện. Để xem cách màu sắc mà bạn chọn ảnh hưởng đến kiểu mà bạn đã áp dụng trong tài liệu của bạn, hãy bấm xem trước.

 5. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho màu chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn muốn đưa tất cả các yếu tố màu chủ đề về màu chủ đề gốc, hãy bấm Thiết lập lại trước khi bấm Lưu.

Tùy chỉnh phông chủ đề

Phông chủ đề chứa phông đầu đề và phông nội dung văn bản. Khi bạn bấm nút Phông chủ đề Ảnh Nút , bạn thấy tên của đầu đề và nội dung văn bản phông được sử dụng cho mỗi phông chủ đề bên dưới tên Phông chủ đề . Bạn có thể thay đổi cả hai các phông chữ để tạo bộ phông chủ đề riêng của bạn.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm phông.

  Ảnh Ribbon Word hoặc Ảnh Ribbon Excel

 2. Bấm tạo phông chủ đề mới.

 3. Trong hộp Phông đầu đềPhông nội dung, chọn phông chữ bạn muốn sử dụng.

  Mẹo: Ví dụ được cập nhật với phông bạn chọn.

 4. Trong hộp Tên, hãy nhập tên thích hợp cho phông chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

Chọn một tập hợp hiệu ứng chủ đề

Hiệu ứng chủ đề là tập hợp hiệu ứng tô và đường kẻ. Khi bạn bấm nút Hiệu ứng chủ đề Ảnh nút , bạn hãy xem đường kẻ và hiệu ứng tô được dùng cho mỗi bộ hiệu ứng chủ đề trong đồ họa Hiển thị với tên Hiệu ứng chủ đề . Mặc dù bạn không thể tạo hiệu ứng chủ đề bộ riêng của bạn, bạn có thể chọn hiệu ứng chủ đề mà bạn muốn dùng trong chủ đề tài liệu của riêng bạn.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , hãy bấm hiệu ứng.

  Ảnh Ribbon Word hoặc Ảnh Ribbon Excel

 2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

Đầu trang

Lưu chủ đề tài liệu

Bạn có thể lưu bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với màu sắc, phông chữ hoặc hiệu ứng đường kẻ và màu tô của một chủ đề tài liệu dưới dạng một chủ đề tùy chỉnh tài liệu mà bạn có thể áp dụng cho các tài liệu.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm chủ đề , bấm chủ đề.

  Ảnh Ribbon Word hoặc Ảnh Ribbon Excel

 2. Bấm Lưu Chủ đề Hiện tại.

 3. Trong hộp Tên tệp , nhập tên thích hợp cho chủ đề, sau đó bấm lưu.

  Chủ đề tùy chỉnh tài liệu được lưu trong thư mục chủ đề tài liệu và tự động được thêm vào danh sách các chủ đề tùy chỉnh.

Đầu trang

Xem Thêm

Áp dụng một kiểu cho văn bản trong Word

Tùy chỉnh hoặc tạo kiểu mới trong Word

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×