Áp dụng một lược đồ phông

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn áp dụng một lược đồ phông, Publisher thay đổi kiểu trong ấn phẩm của bạn để dùng một trong hai phông trong lược đồ phông thay vì phông chữ mặc định cho các kiểu.

Bạn có thể chọn các tùy chọn để điều khiển mà thuộc tính văn bản, chẳng hạn như phông và cỡ phông, sẽ thay đổi khi bạn áp dụng một lược đồ phông.

Áp dụng một lược đồ phông

  1. Bấm Thiết kế trang, sau đó bấm phông.

    Bấm phông chữ

  2. Bấm một lược đồ phông từ danh sách.

Thuộc tính điều khiển văn bản mà sẽ ảnh hưởng tới lược đồ phông

  1. Bấm Thiết kế trang, sau đó bấm phông.

  2. Bấm Tùy chọn lược đồ phông, và sau đó chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn bạn muốn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×