Áp dụng mẫu nền thư, nền hoặc chủ đề cho thư email

Áp dụng mẫu nền thư, nền hoặc chủ đề cho thư email

Mẫu nền thư trong Microsoft Outlook bao gồm các nền và mẫu và cung cấp một tập hợp các thành phần thiết kế hợp nhất, chẳng hạn như phông chữ, dấu đầu dòng, màu sắc và hiệu ứng. Bạn có thể chọn từ danh sách mẫu nền thư Outlook và các chủ đề đã xác định trước để bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa các thư email có định dạng HTML.

Lưu ý: Các quy trình này chỉ hoạt động nếu bạn sử dụng HTML làm định dạng thư của mình. Để tìm hiểu cách sử dụng HTML làm định dạng thư, hãy xem: làm thế nào để tôi thay đổi định dạng của tất cả các thư mới vào HTML?

Áp dụng mẫu nền thư và chủ đề trong Outlook cho tất cả các thư

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bấm mẫu nền thư và phông chữ.

 5. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm vào chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn thử quy trình này mà không có HTML làm định dạng thư của mình, chủ đề thư sẽ không được cài đặt xuất hiện.

 6. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm vào chủ đề hoặc mẫu nền thư bạn muốn, rồi bấm OK.

 7. Chọn các tùy chọn phông chữ mà bạn muốn sử dụng.

Làm thế nào để tôi thay đổi định dạng của tất cả các thư mới vào HTML?

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bên dưới soạn thư, trong danh sách soạn thư theo định dạng thư này , bấm HTML.

Áp dụng mẫu nền thư và chủ đề trong Outlook cho một thư duy nhất

 1. Bấm tab Trang đầu.

 2. Trong nhóm mới , bấm mục mới, trỏ tới thông điệp email bằng cách sử dụng, rồi bấm vào xem thêm mẫu nền thư.

 3. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm vào chủ đề hoặc mẫu nền thư bạn muốn, rồi bấm OK.

 4. Soạn và gửi tin nhắn của bạn.

Tắt mẫu nền thư và chủ đề Outlook

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bên dưới Soạn thư, hãy bấm Mẫu nền thư và Phông.

 5. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm vào chủ đề.

 6. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm (không có chủ đề).

Microsoft Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

 • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Nó cũng là định dạng tốt nhất để sử dụng khi bạn muốn tạo thư tương tự như các tài liệu truyền thống, với nhiều phông chữ, màu sắc và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép định dạng (HTML hoặc văn bảncó định dạng), thì thư sẽ được gửi theo định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn sẽ biết những gì bạn gửi là người nhận sẽ thấy được những gì.

 • Văn bản thuần     Đây là định dạng cho tất cả các ứng dụng email hỗ trợ. Bạn có thể đặt Outlook để mở thư mà bạn chỉ nhận được theo định dạng văn bản thuần. Văn bản thuần không hỗ trợ các phông chữ đậm, nghiêng, màu hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ hình ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể bao gồm các ảnh dưới dạng phần đính kèm.

 • Định dạng văn bản có định dạng Outlook (RTF)     Đây là một định dạng Microsoft chỉ các ứng dụng email sau đây hỗ trợ:

  • Phiên bản máy khách của Microsoft Exchange 5,0 và 4,0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 và 97

   Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm các đối tượng dấu đầu dòng, căn chỉnh và nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi các thư có định dạng RTF thành HTML theo mặc định khi bạn gửi chúng đến một người nhận Internet để định dạng thư được duy trì và các tệp đính kèm được nhận. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư có các nút bỏ phiếu để những mục này có thể được gửi nguyên vẹn qua Internet với người dùng Outlook khác, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu tin nhắn Internet bị ràng buộc là một nhiệm vụ hoặc yêu cầu cuộc họp, Outlook sẽ tự động chuyển đổi nó thành định dạng lịch Internet, định dạng chung cho các mục lịch Internet, để các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ nó.

Thông tin liên quan

Tạo mẫu nền thư cho thư email

Loại bỏ hoặc thay đổi mẫu nền thư và màu nền trên thư trả lời và chuyển tiếp

Lưu ý: Các quy trình này chỉ hoạt động nếu bạn sử dụng HTML làm định dạng thư của mình. Để tìm hiểu cách sử dụng HTML làm định dạng thư, hãy xem: làm thế nào để tôi thay đổi định dạng của tất cả các thư mới vào HTML?

Áp dụng mẫu nền thư và chủ đề trong Outlook cho tất cả các thư

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bấm mẫu nền thư và phông chữ.

 5. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm vào chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn thử quy trình này mà không có HTML làm định dạng thư của mình, chủ đề thư sẽ không được cài đặt xuất hiện.

 6. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm vào chủ đề hoặc mẫu nền thư bạn muốn, rồi bấm OK.

 7. Chọn các tùy chọn phông chữ mà bạn muốn sử dụng.

Làm thế nào để tôi thay đổi định dạng của tất cả các thư mới vào HTML?

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bên dưới soạn thư, trong danh sách soạn thư theo định dạng thư này , bấm HTML.

Áp dụng mẫu nền thư và chủ đề trong Outlook cho một thư duy nhất

 1. Trên tab trang đầu, trong nhóm mới , hãy bấm mục mới, trỏ tới thông điệp email bằng cách sử dụng, rồi bấm vào xem thêm mẫu nền thư.

 2. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm vào chủ đề hoặc mẫu nền thư bạn muốn, rồi bấm OK.

 3. Soạn và gửi tin nhắn của bạn.

Tắt mẫu nền thư và chủ đề Outlook

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bên dưới Soạn thư, hãy bấm Mẫu nền thư và Phông.

 5. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm vào chủ đề.

 6. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm (không có chủ đề).

Microsoft Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

 • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Nó cũng là định dạng tốt nhất để sử dụng khi bạn muốn tạo thư tương tự như các tài liệu truyền thống, với nhiều phông chữ, màu sắc và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép định dạng (HTML hoặc văn bảncó định dạng), thì thư sẽ được gửi theo định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn sẽ biết những gì bạn gửi là người nhận sẽ thấy được những gì.

 • Văn bản thuần     Đây là định dạng cho tất cả các ứng dụng email hỗ trợ. Bạn có thể đặt Outlook để mở thư mà bạn chỉ nhận được theo định dạng văn bản thuần. Văn bản thuần không hỗ trợ các phông chữ đậm, nghiêng, màu hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ hình ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể bao gồm các ảnh dưới dạng phần đính kèm.

 • Định dạng văn bản có định dạng Outlook (RTF)     Đây là một định dạng Microsoft chỉ các ứng dụng email sau đây hỗ trợ:

  • Phiên bản máy khách của Microsoft Exchange 5,0 và 4,0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 và 97

   Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm các đối tượng dấu đầu dòng, căn chỉnh và nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi các thư có định dạng RTF thành HTML theo mặc định khi bạn gửi chúng đến một người nhận Internet để định dạng thư được duy trì và các tệp đính kèm được nhận. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư có các nút bỏ phiếu để những mục này có thể được gửi nguyên vẹn qua Internet với người dùng Outlook khác, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu tin nhắn Internet bị ràng buộc là một nhiệm vụ hoặc yêu cầu cuộc họp, Outlook sẽ tự động chuyển đổi nó thành định dạng lịch Internet, định dạng chung cho các mục lịch Internet, để các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ nó.

Thông tin liên quan

Tạo mẫu nền thư cho thư email

Sao chép mẫu nền thư sang một máy tính khác

Loại bỏ hoặc thay đổi nền và mẫu nền thư trên trả lời và chuyển tiếp

Lưu ý: Các quy trình này chỉ hoạt động nếu bạn sử dụng HTML làm định dạng thư của mình. Trên menu công cụ , bấm vào tùy chọn, rồi bấm vào tab định dạng thư . Trong danh sách soạn thảo thư này , bấm HTML.

Áp dụng mẫu nền thư và chủ đề trong Outlook cho tất cả các thư

 1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu công cụ , bấm vào tùy chọn, rồi bấm vào tab định dạng thư .

 2. Trong danh sách soạn thảo thư này , bấm HTML.

 3. Bấm mẫu nền thư và phông chữ.

 4. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm vào chủ đề.

 5. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm vào chủ đề hoặc mẫu nền thư bạn muốn, rồi bấm OK.

  Hộp thoại Chủ đề hoặc Mẫu nền thư

 6. Chọn các tùy chọn phông chữ mà bạn muốn sử dụng.

 7. Nếu bạn muốn chú thích mà bạn nhập vào thư trả lời thư được gắn nhãn với tên của bạn, hãy chọn hộp kiểm đánh dấu chú thích của tôi với , rồi nhập nhãn, chẳng hạn như tên của bạn.

 8. Nếu bạn muốn phông chữ xuất hiện ở một màu khác nhau mỗi khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy chọn hộp kiểm chọn màu mới khi trả lời hoặc chuyển tiếp .

 9. Bấm OK hai lần.

  Khi bạn tạo thư mới, họ sẽ tự động sử dụng mẫu nền thư hoặc chủ đề mà bạn đã chọn.

Mẹo: Để chọn mẫu nền thư hoặc chủ đề của Outlook từ thư đang mở, trên tab chèn , trong nhóm bao gồm , bấm chữ ký, rồi bấm chữ ký. Bấm vào tab mẫu nền thư cá nhân , rồi bấm vào chủ đề.

Lưu ý: Không thể tùy chỉnh mẫu nền thư Outlook hoặc chủ đề.

Áp dụng mẫu nền thư và chủ đề trong Outlook cho một thư duy nhất

 1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu hành động , trỏ đến thư mới bằng cách sử dụng, rồi bấm vào xem thêm mẫu nền thư.

 2. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm vào chủ đề hoặc mẫu nền thư bạn muốn, rồi bấm OK.

 3. Soạn và gửi tin nhắn của bạn.

Lưu ý: Không thể áp dụng mẫu nền thư hoặc chủ đề cho trả lời.

Tắt mẫu nền thư và chủ đề Outlook

 1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu công cụ , bấm vào tùy chọn, rồi bấm vào tab định dạng thư .

 2. Bấm mẫu nền thư và phông chữ.

 3. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm vào chủ đề.

 4. Bên dưới chọn một chủ đề, hãy bấm không có chủ đề, rồi bấm OK để đóng hộp thoại.

Microsoft Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

 • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Nó cũng là định dạng tốt nhất để sử dụng khi bạn muốn tạo thư tương tự như các tài liệu truyền thống, với nhiều phông chữ, màu sắc và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép định dạng (HTML hoặc văn bảncó định dạng), thì thư sẽ được gửi theo định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn sẽ biết những gì bạn gửi là người nhận sẽ thấy được những gì.

 • Văn bản thuần     Đây là định dạng cho tất cả các ứng dụng email hỗ trợ. Bạn có thể đặt Outlook để mở thư mà bạn chỉ nhận được theo định dạng văn bản thuần. Văn bản thuần không hỗ trợ các phông chữ đậm, nghiêng, màu hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ hình ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể bao gồm các ảnh dưới dạng phần đính kèm.

 • Định dạng văn bản có định dạng Outlook (RTF)     Đây là một định dạng Microsoft chỉ các ứng dụng email sau đây hỗ trợ:

  • Phiên bản máy khách của Microsoft Exchange 5,0 và 4,0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 và 97

   Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm các đối tượng dấu đầu dòng, căn chỉnh và nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi các thư có định dạng RTF thành HTML theo mặc định khi bạn gửi chúng đến một người nhận Internet để định dạng thư được duy trì và các tệp đính kèm được nhận. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư có các nút bỏ phiếu để những mục này có thể được gửi nguyên vẹn qua Internet với người dùng Outlook khác, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu tin nhắn Internet bị ràng buộc là một nhiệm vụ hoặc yêu cầu cuộc họp, Outlook sẽ tự động chuyển đổi nó thành định dạng lịch Internet, định dạng chung cho các mục lịch Internet, để các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ nó.

Thông tin liên quan

Loại bỏ hoặc thay đổi nền và mẫu nền thư trên trả lời và chuyển tiếp

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×