Áp dụng kiểu nền, nền hoặc chủ đề cho thông điệp email

Áp dụng kiểu nền, nền hoặc chủ đề cho thông điệp email

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẫu nền thư trong Microsoft Outlook bao gồm nền và mẫu và cung cấp một bộ các yếu tố thiết kế thống nhất, chẳng hạn như phông, dấu đầu dòng, màu sắc và hiệu ứng. Bạn có thể chọn từ danh sách được xác định trước các mẫu nền thư Outlook và chủ đề để bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa email có định dạng HTML.

Lưu ý: Các thủ tục làm việc chỉ khi bạn sử dụng HTML làm định dạng thư. Để tìm hiểu cách sử dụng HTML làm định dạng thư, hãy xem: làm thế nào để tôi thay đổi định dạng của tất cả các thư mới sang HTML?

Áp dụng kiểu nền và chủ đề trong Outlook cho tất cả các thư

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bấm Mẫu nền thư và Phông.

 5. Trên tab Mẫu nền thư cá nhân, bấm Chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn thử quy trình này mà không chọn HTML làm định dạng thư, thông báo Chưa cài đặt chủ đề sẽ xuất hiện.

 6. Dưới Chọn chủ đề, bấm vào chủ đề hoặc kiểu nền mà bạn muốn rồi sau đó bấm OK.

 7. Chọn tùy chọn phông mà bạn muốn sử dụng.

Làm thế nào để thay đổi định dạng của tất cả các thư mới sang HTML?

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Dưới Soạn thư, trong danh sách Soạn thư theo định dạng thư này, bấm HTML.

Áp dụng kiểu nền và chủ đề trong Outlook cho một thư riêng

 1. Bấm tab Trang đầu.

 2. Trong nhóm mới , bấm Mục mới, trỏ tới Email thông báo sử dụng, sau đó bấm Mẫu nền thư khác.

 3. Dưới Chọn chủ đề, bấm vào chủ đề hoặc kiểu nền mà bạn muốn rồi sau đó bấm OK.

 4. Soạn và gửi thư.

Tắt kiểu nền và chủ đề trong Outlook

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Dưới Soạn thư, bấm Mẫu nền thư và Phông.

 5. Trên tab Mẫu nền thư cá nhân, bấm Chủ đề.

 6. Dưới Chọn chủ đề, bấm (Không dùng chủ đề).

Microsoft Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

 • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Cũng có thể định dạng tốt nhất để dùng khi bạn muốn tạo thư có tương tự như tài liệu truyền thống, với phông chữ khác nhau, màu sắc, và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép các định dạng (HTML hoặc Văn bản có), thư được gửi trong định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn biết rằng bạn gửi là người nhận sẽ thấy những gì.

 • Văn bản thuần     Đây là một định dạng tất cả email hỗ trợ ứng dụng. Bạn có thể thiết lập Outlook để mở thư mà bạn nhận được trong định dạng văn bản thuần chỉ. Văn bản thuần không hỗ trợ đậm, nghiêng, màu phông chữ hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ các ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể đưa hình ảnh dưới dạng phần đính kèm.

 • Outlook văn bản có định dạng (RTF)     Đây là một định dạng của Microsoft chỉ các ứng dụng email sau đây hỗ trợ:

  • Microsoft Exchange Client phiên bản 4.0 và 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 và 97

   Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn dùng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm dấu đầu dòng, căn chỉnh và đối tượng được nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi RTF được định dạng thư thành HTML theo mặc định khi bạn gửi tới một người nhận Internet, sao cho định dạng thư được duy trì và phần đính kèm nhận được. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư với các nút bỏ phiếu sao cho những mục này có thể được gửi nguyên trên Internet để những người dùng Outlook, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu thư Internet kèm là một nhiệm vụ hoặc yêu cầu họp, Outlook sẽ tự động chuyển đổi nó thành lịch Internet định dạng, một định dạng chung cho các mục lịch Internet, sao cho các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ.

Thông tin liên quan

Tạo mẫu nền thư cho thư email

Loại bỏ hoặc thay đổi mẫu nền thư và màu nền trên thư trả lời và chuyển tiếp

Lưu ý: Các thủ tục làm việc chỉ khi bạn sử dụng HTML làm định dạng thư. Để tìm hiểu cách sử dụng HTML làm định dạng thư, hãy xem: làm thế nào để tôi thay đổi định dạng của tất cả các thư mới sang HTML?

Áp dụng kiểu nền và chủ đề trong Outlook cho tất cả các thư

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Bấm Mẫu nền thư và Phông.

 5. Trên tab Mẫu nền thư cá nhân, bấm Chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn thử quy trình này mà không chọn HTML làm định dạng thư, thông báo Chưa cài đặt chủ đề sẽ xuất hiện.

 6. Dưới Chọn chủ đề, bấm vào chủ đề hoặc kiểu nền mà bạn muốn rồi sau đó bấm OK.

 7. Chọn tùy chọn phông mà bạn muốn sử dụng.

Làm thế nào để thay đổi định dạng của tất cả các thư mới sang HTML?

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Dưới Soạn thư, trong danh sách Soạn thư theo định dạng thư này, bấm HTML.

Áp dụng kiểu nền và chủ đề trong Outlook cho một thư riêng

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm mới , bấm Mục mới, trỏ tới Email thông báo sử dụng, sau đó bấm Mẫu nền thư khác.

 2. Dưới Chọn chủ đề, bấm vào chủ đề hoặc kiểu nền mà bạn muốn rồi sau đó bấm OK.

 3. Soạn và gửi thư.

Tắt kiểu nền và chủ đề trong Outlook

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thư.

 4. Dưới Soạn thư, bấm Mẫu nền thư và Phông.

 5. Trên tab Mẫu nền thư cá nhân, bấm Chủ đề.

 6. Dưới Chọn chủ đề, bấm (Không dùng chủ đề).

Microsoft Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

 • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Cũng có thể định dạng tốt nhất để dùng khi bạn muốn tạo thư có tương tự như tài liệu truyền thống, với phông chữ khác nhau, màu sắc, và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép các định dạng (HTML hoặc Văn bản có), thư được gửi trong định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn biết rằng bạn gửi là người nhận sẽ thấy những gì.

 • Văn bản thuần     Đây là một định dạng tất cả email hỗ trợ ứng dụng. Bạn có thể thiết lập Outlook để mở thư mà bạn nhận được trong định dạng văn bản thuần chỉ. Văn bản thuần không hỗ trợ đậm, nghiêng, màu phông chữ hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ các ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể đưa hình ảnh dưới dạng phần đính kèm.

 • Outlook văn bản có định dạng (RTF)     Đây là một định dạng của Microsoft chỉ các ứng dụng email sau đây hỗ trợ:

  • Microsoft Exchange Client phiên bản 4.0 và 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 và 97

   Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn dùng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm dấu đầu dòng, căn chỉnh và đối tượng được nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi định dạng RTF thư thành HTML theo mặc định khi bạn gửi tới một người nhận Internet, sao cho định dạng thư được duy trì và phần đính kèm nhận được. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư với các nút bỏ phiếu sao cho những mục này có thể được gửi nguyên trên Internet để những người dùng Outlook, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu thư Internet kèm là một nhiệm vụ hoặc yêu cầu họp, Outlook sẽ tự động chuyển đổi nó thành lịch Internet định dạng, một định dạng chung cho các mục lịch Internet, sao cho các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ.

Thông tin liên quan

Tạo mẫu nền thư cho thư email

Sao chép kiểu nền vào máy tính khác

Loại bỏ hoặc thay đổi nền và mẫu nền thư trên thư trả lời và thư chuyển tiếp

Lưu ý: Các thủ tục làm việc chỉ khi bạn sử dụng HTML làm định dạng thư. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab Định dạng thư . Trong danh sách soạn trong định dạng thư này , hãy bấm HTML.

Áp dụng kiểu nền và chủ đề trong Outlook cho tất cả các thư

 1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab Định dạng thư .

 2. Trong danh sách soạn trong định dạng thư này , hãy bấm HTML.

 3. Bấm Mẫu nền thư và Phông.

 4. Trên tab Mẫu nền thư cá nhân, bấm Chủ đề.

 5. Dưới Chọn chủ đề, bấm vào chủ đề hoặc kiểu nền mà bạn muốn rồi sau đó bấm OK.

  Hộp thoại Chủ đề hoặc Mẫu nền thư

 6. Chọn tùy chọn phông mà bạn muốn sử dụng.

 7. Nếu bạn muốn chú thích mà bạn nhập trả lời thư được gắn nhãn với tên của bạn, hãy chọn hộp kiểm đánh dấu chú thích của tôi với và nhập nhãn, chẳng hạn như tên của bạn.

 8. Nếu bạn muốn phông chữ của bạn xuất hiện trong một màu khác mỗi lần bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy chọn hộp kiểm chọn một màu mới khi trả lời hoặc chuyển tiếp .

 9. Bấm OK hai lần.

  Khi bạn tạo thư mới, họ sẽ tự động sử dụng mẫu nền thư hoặc chủ đề mà bạn đã chọn.

Mẹo: Để chọn mẫu nền thư Outlook hoặc chủ đề từ thư đang mở, trên các tab chèn , trong nhóm bao gồm , bấm chữ ký, sau đó bấm chữ ký. Bấm tab Mẫu nền thư cá nhân , sau đó bấm chủ đề.

Lưu ý: Mẫu nền thư Outlook hoặc chủ đề không thể được tùy chỉnh.

Áp dụng kiểu nền và chủ đề trong Outlook cho một thư riêng

 1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu hành động , trỏ tới Bằng cách dùng thông báo thư mới, sau đó bấm Mẫu nền thư khác.

 2. Dưới Chọn chủ đề, bấm vào chủ đề hoặc kiểu nền mà bạn muốn rồi sau đó bấm OK.

 3. Soạn và gửi thư.

Lưu ý: Mẫu nền thư hoặc chủ đề không thể được áp dụng cho thư trả lời.

Tắt kiểu nền và chủ đề trong Outlook

 1. Từ cửa sổ Outlook chính, trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab Định dạng thư .

 2. Bấm Mẫu nền thư và Phông.

 3. Trên tab mẫu nền thư cá nhân , bấm chủ đề.

 4. Dưới chọn chủ đề, hãy bấm không có chủ đề, và sau đó bấm OK để đóng hộp thoại.

Microsoft Outlook hỗ trợ ba định dạng thư:

 • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Cũng có thể định dạng tốt nhất để dùng khi bạn muốn tạo thư có tương tự như tài liệu truyền thống, với phông chữ khác nhau, màu sắc, và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép các định dạng (HTML hoặc Văn bản có), thư được gửi trong định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn biết rằng bạn gửi là người nhận sẽ thấy những gì.

 • Văn bản thuần     Đây là một định dạng tất cả email hỗ trợ ứng dụng. Bạn có thể thiết lập Outlook để mở thư mà bạn nhận được trong định dạng văn bản thuần chỉ. Văn bản thuần không hỗ trợ đậm, nghiêng, màu phông chữ hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ các ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể đưa hình ảnh dưới dạng phần đính kèm.

 • Outlook văn bản có định dạng (RTF)     Đây là một định dạng của Microsoft chỉ các ứng dụng email sau đây hỗ trợ:

  • Microsoft Exchange Client phiên bản 4.0 và 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 và 97

   Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn dùng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm dấu đầu dòng, căn chỉnh và đối tượng được nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi RTF được định dạng thư thành HTML theo mặc định khi bạn gửi tới một người nhận Internet, sao cho định dạng thư được duy trì và phần đính kèm nhận được. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư với các nút bỏ phiếu sao cho những mục này có thể được gửi nguyên trên Internet để những người dùng Outlook, bất kể định dạng mặc định của thư. Nếu thư Internet kèm là một nhiệm vụ hoặc yêu cầu họp, Outlook sẽ tự động chuyển đổi nó thành lịch Internet định dạng, một định dạng chung cho các mục lịch Internet, sao cho các ứng dụng email khác có thể hỗ trợ.

Thông tin liên quan

Loại bỏ hoặc thay đổi nền và mẫu nền thư trên thư trả lời và thư chuyển tiếp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×