Áp dụng hoặc thay đổi kiểu nhanh cho hình

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm một diện mạo chất lượng trình thiết kế và hoàn thiện bài vào đồ họa SmartArt hoặc hình dạng của bạn bằng cách áp dụng kiểu nhanh cho tất cả các hình dạng trong đồ họa SmartArt, một số trong đồ họa SmartArt hoặc hình dạng mà bạn đã thêm vào tài liệu của bạn, trang tính , hoặc bản trình bày.

Kiểu nhanh là kết hợp của tùy chọn định dạng khác nhau và được hiển thị trong hình thu nhỏ trong bộ sưu tập kiểu nhanh khác nhau. Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến đồ họa SmartArt hoặc hình dạng của bạn.

Kiểu nhanh cho đồ họa SmartArt (kiểu SmartArt) bao gồm cạnh, bóng đổ, kiểu đường kẻ, chuyển màu và ba chiều (3D) phối cảnh. Hãy thử các kết hợp khác nhau của kiểu SmartArt và màu cho đến khi bạn tìm thấy một phù hợp với thư mà bạn muốn liên lạc. Bạn có thể chọn một bố trí, kiểu SmartArt và một biến thể màu mà bạn thích, và sau đó thay đổi bố trí lại — kiểu SmartArt và màu của bạn sẽ luôn với đồ họa SmartArt của bạn, do đó bạn không cần phải làm lại chúng.

Kiểu SmartArt ánh xạ hiệu ứng chủ đề của tài liệu chủ đề cho các hình dạng trong đồ họa SmartArt. Ví dụ, hình dạng có thể phải dày đường kẻ hoặc cạnh, trong khi mũi tên có thể có nhiều tinh tế kiểu được áp dụng cho chúng. Bạn cũng có thể áp dụng màu từ màu chủ đề của tài liệu trong các cách khác nhau, chẳng hạn như thay đổi màu của đường viền hình dạng. Nếu bạn tạo nhiều đồ họa SmartArt và muốn chúng trông giống nhau, bạn có thể áp dụng cùng một màu và kiểu SmartArt để đạt được một diện mạo nhất quán, chuyên nghiệp.

Bạn có thể có hình dạng hiển thị với cạnh, sâu, và xoay 3-D khoảng trống. Để thực hiện một đồ họa SmartArt ba chiều, áp dụng một kiểu SmartArt 3-D hoặc theo cách thủ công áp dụng một xoay 3-D cho mỗi hình dạng. Nếu toàn bộ đồ họa SmartArt được ba chiều (được gọi là cảnh 3D gắn với cảnh), bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa văn bản và định dạng của từng hình dạng riêng lẻ, nhưng các hình dạng không thể được định vị lại hoặc đổi kích cỡ. Bạn có thể chỉ định vị lại hoặc thay đổi kích cỡ hình trong một cảnh hai chiều. Để chuyển đổi giữa 2-D và 3-D, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm hình dạng , hãy bấm sửa trong 2-D. Nút sửa trong 2-D tạm thời mở ra đồ họa SmartArt của bạn để chỉnh sửa do đó bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ hình dạng — nhưng vẫn được áp dụng cho đồ họa SmartArt kiểu SmartArt 3-D và xuất hiện lại khi bạn bấm vào sửa trong 2-D lại. Khi đồ họa SmartArt của bạn được hiển thị trong một cảnh 3-D, bạn có thể xoay nó như tài nguyên và vị trí nhạt nguồn và "camera" sao cho toàn bộ đồ họa SmartArt xuất hiện để bật ra khỏi màn hình.

Kiểu SmartArt ảnh hưởng đến toàn bộ đồ họa SmartArt một, trong khi kiểu nhanh cho hình dạng (kiểu hình dạng) ảnh hưởng đến chỉ hình đã chọn. Bạn có thể theo cách thủ công tùy chỉnh một hình dạng bằng cách thay đổi màu, hiệu ứnghoặc viền, hoặc bằng cách thay thế nó với hình dạng khác. Chúng tôi khuyên rằng bạn tùy chỉnh đồ họa SmartArt của mình chỉ sau khi bạn giải quyết trên bố trí, và nội dung của nó như một số tùy chỉnh không được chuyển vì chúng không có giao diện đẹp trong bố trí mới. Để biết thêm thông tin về chuyển đổi các bố trí cho đồ họa SmartArt, hãy xem chuyển đổi bố trí hoặc kiểu của đồ họa SmartArt.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn áp dụng một kiểu SmartArt khác nhau.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Ảnh tab Thiết kế của Công cụ SmartArt

  Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc các tab thiết kế , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt

  Để xem nhiều kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút thêm .

Mẹo   

 • Kiểu SmartArt có sẵn phụ thuộc vào tài liệu cơ sở chủ đề. Ví dụ, nếu bạn dán một đồ họa SmartArt mà đã được tạo trong bản trình bày PowerPoint và có chủ đề "A" được áp dụng vào một tài liệu Word có chủ đề "B" được áp dụng, đồ họa SmartArt sẽ dùng chủ đề "B" chứ không phải là chủ đề "A".

 • Nếu bạn tùy chỉnh đồ họa SmartArt của bạn và sau đó chọn kiểu SmartArt có chứa một số tùy chỉnh tương tự nhau, tùy chỉnh của bạn sẽ bị mất. Ví dụ, nếu bạn thay đổi góc xoay 3-D của đồ họa SmartArt và sau đó áp dụng kiểu SmartArt 3-D khác nhau, kiểu SmartArt sẽ ghi đè lên các thay đổi mà bạn đã thực hiện.

 • Nếu bạn áp dụng kiểu SmartArt cho đồ họa SmartArt, và sau đó tùy chỉnh đồ họa SmartArt, bạn có thể áp dụng kiểu SmartArt khác nhau để nhanh chóng khôi phục diện mạo chất lượng trình thiết kế chuyên nghiệp.

 • Để sử dụng cùng một kiểu nhanh cho đồ họa SmartArt và hình dạng, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào đồ họa SmartArt, và sau đó bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu SmartArt , bấm vào một trong các kiểu đầu tiên.
   Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc thiết kế , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

  2. Bấm vào hình dạng, sau đó trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm cùng một kiểu mà bạn đã chọn trong bước 1.

 • Để ngăn không cho đồ họa SmartArt overpowering tin nhắn của bạn, hãy áp dụng kiểu SmartArt 3-D hạn chế.

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một kiểu hình dạng mới hoặc khác đến.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu hình này là một phần của đồ họa SmartArt, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm vào kiểu hình dạng mà bạn muốn.

   Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

   Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

   Để xem nhiều kiểu hình dạng, hãy bấm nút Thêm Nút thêm .

  • Nếu hình dạng không phải là một phần của đồ họa SmartArt, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào kiểu hình dạng mà bạn muốn.

   Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

   Để xem nhiều kiểu hình dạng, hãy bấm nút Thêm Nút thêm .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×