Áp dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh và nâng cao

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn lái xe home tin nhắn của bạn, bạn có thể tạo và phát hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong khi trình bày.

Lưu ý: Trong PowerPoint, hiệu ứng hoạt hình sẽ không giống như chuyển tiếp. Chuyển tiếp hiệu thay đổi trang chiếu một cách để tiếp theo. Để thêm một chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh của riêng bạn

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh theo những cách sau đây:

Bạn cũng có thể kết hợp cả hai để tùy chỉnh thêm thông điệp của mình.

Sử dụng một mẫu có hiệu ứng hoạt hình nâng cao

Người thiết kế chuyên nghiệp đã tạo nhiều miễn phí, thiết kế chuyên nghiệp mẫu có chứa thiết kế hình dạng, biểu đồ và hiệu ứng hoạt hình nâng cao. Để tìm mẫu PowerPoint với hiệu ứng hoạt hình, hãy bấm tệp > mớivà sau đó nhập "hiệu ứng hoạt hình" trong hộp tìm kiếm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×