Áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho video của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong PowerPoint, bạn có thể áp dụng đổ bóng, phản chiếu, hiệu ứng vầng sáng, cạnh mềm, góc xiên và xoay 3-D cho video.

Đầu Trang

 1. Bấm video trên bản chiếu mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

 2. Dưới Công cụ Video, trên tab Định dạng trong nhóm Kiểu Video, bấm Hiệu ứng Video.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Video hoặc định dạng , bấm vào video để bảo đảm bảo rằng bạn đã chọn nó.

  Áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho video

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng hoặc thay đổi một kết hợp hiệu ứng, chỉ đến cài sẵn, sau đó bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm tùy chọn 3-D, ở dưới cùng của menu cài sẵn , sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm bóng đổ bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh bóng đổ, bạn bấm Tùy chọn Bóng đổ, ở cuối menu Bóng đổ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi phản xạ, hãy trỏ tới Phản xạ và bấm tùy chọn bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng, hãy bấm Tùy chọn phản chiếu, ở cuối menu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi vầng sáng, hãy trỏ tới Vầng sáng và bấm mức phát sáng bạn muốn.

  • Hiệu ứng Vầng sáng

   Lưu ý: 

   • Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn.

   • Để tùy chỉnh hiệu ứng, bấm Tùy chọn Vầng sáng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ tới Cạnh Mềm, rồi bấm kích thước cạnh bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng, hãy bấm Tùy chọn cạnh mềm, ở cuối menu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi cạnh, hãy trỏ tới Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh góc xiên, bấm tùy chọn 3-D, ở cuối menu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi góc quay 3-D, hãy trỏ tới Góc quay 3-D, rồi bấm góc quay bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để loại bỏ hiệu ứng bạn đã thêm vào video, hãy trỏ tới mục nhập hiệu ứng trong menu, rồi bấm tùy chọn Không Hiệu ứng để loại bỏ hiệu ứng đó. Ví dụ: để loại bỏ bóng đổ, hãy trỏ tới Bóng đổ, rồi bấm Không Bóng đổ.

 1. Bấm video trên bản chiếu mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

 2. Trên tab Định dạng Video , trong nhóm Kiểu Video , hãy bấm Hiệu ứng Video.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Video hoặc định dạng , bấm vào video để bảo đảm bảo rằng bạn đã chọn nó.

  Áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho video

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng hoặc thay đổi một kết hợp hiệu ứng, chỉ đến cài sẵn, sau đó bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm tùy chọn 3-D, ở dưới cùng của menu cài sẵn , sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm bóng đổ bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh bóng đổ, bạn bấm Tùy chọn Bóng đổ, ở cuối menu Bóng đổ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi phản xạ, hãy trỏ tới Phản xạ và bấm tùy chọn bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng, hãy bấm Tùy chọn phản chiếu, ở cuối menu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi vầng sáng, hãy trỏ tới Vầng sáng và bấm mức phát sáng bạn muốn.

  • Hiệu ứng Vầng sáng

   Lưu ý: 

   • Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn.

   • Để tùy chỉnh hiệu ứng, bấm Tùy chọn Vầng sáng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ tới Cạnh Mềm, rồi bấm kích thước cạnh bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng, hãy bấm Tùy chọn cạnh mềm, ở cuối menu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi cạnh, hãy trỏ tới Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh góc xiên, bấm tùy chọn 3-D, ở cuối menu, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi góc quay 3-D, hãy trỏ tới Góc quay 3-D, rồi bấm góc quay bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để loại bỏ hiệu ứng bạn đã thêm vào video, hãy trỏ tới mục nhập hiệu ứng trong menu, rồi bấm tùy chọn Không Hiệu ứng để loại bỏ hiệu ứng đó. Ví dụ: để loại bỏ bóng đổ, hãy trỏ tới Bóng đổ, rồi bấm Không Bóng đổ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×