Ánh xạ các trường trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn nhập dữ liệu từ các ứng dụng khác vào Business Contact Manager cho Outlook, dữ liệu của bạn có thể được phân loại trong trường khác nhau hơn các trường được dùng trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc. Để nhập dữ liệu của bạn đúng cách, bạn phải đánh dấu trường nào trong tệp được nhập khớp với một trường tương ứng trong Business Contact Manager cho Outlook. Quy trình này được gọi là ánh xạ.

Mẹo: Trước khi bạn nhập tệp dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn so sánh các trường của nó đối với các trường trong một Tài khoản hoặc Liên hệ Công việcbản ghi, và sắp xếp nó cho phù hợp để khớp với các trường. Ví dụ, không bao gồm các thành phố và bang trong trường địa chỉ doanh nghiệp; tạo chúng như hai giá trị để bạn có thể ánh xạ doanh nghiệp địa chỉ, thành phố, và trạng thái trường riêng lẻ.

Từ      Kéo một giá trị từ danh sách giá trị vào trường bạn muốn ánh xạ để, trong trường danh sách. Sau khi bạn ánh xạ một giá trị, dấu kiểm xuất hiện bên cạnh giá trị đó trong danh sách giá trị và giá trị tên xuất hiện bên cạnh tên trường được ánh xạ trong danh sách trường .

Để      Kéo một mục từ danh sách trường giá trị trong danh sách giá trị đó được ánh xạ từ, để loại bỏ ánh xạ cho trường đó.

Bản đồ tự động      Bấm vào nút này để cho phép Business Contact Manager cho Outlook tự động ánh xạ các trường.

Bản đồ rõ ràng      Bấm nút này để xóa tất cả thông tin ánh xạ các giá trị nguồn và trường đích.

Sử dụng ánh xạ trước đó      Sau khi một tệp đã được nhập, các trường mà bạn ánh xạ được lưu. Bấm vào nút này để sử dụng thông tin ánh xạ trước đó nếu bạn đang dùng tệp với tên và trường tương tự.

Mẹo

Bạn có thể ánh xạ dữ liệu mà không cần kéo và thả nó bằng cách chọn một giá trị trong danh sách giá trị , nhấn CTRL + L, chọn trường đích trong danh sách trường , và sau đó nhấn CTRL + L lại.

Bấm ánh xạ lên trường mới để ánh xạ dữ liệu của bạn vào trường đã xác định người dùng mới hoặc để ánh xạ để hiện có hoặc người dùng xác định kiểu trường khác.

Lưu ý: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×