Áp dụng tiêu chí vào giá trị văn bản

Áp dụng tiêu chí vào giá trị văn bản

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng tiêu chí truy vấn trong Access để giới hạn kết quả dựa trên các giá trị văn bản cụ thể. Ví dụ tiêu chí, = "Chicago" Hiển thị tất cả các mục có văn bản Chicago. Bài viết này có một vài ví dụ về tiêu chí truy vấn mà bạn có thể dùng với loại dữ liệu văn bản có thể giúp bạn nhận được kết quả truy vấn cụ thể hơn và tìm thông tin mà bạn muốn nhanh hơn. Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng tiêu chí, hãy xem áp dụng tiêu chí vào truy vấn.

Tiêu chí Văn bản Mẫu và kết quả

Bảng dưới đây thể hiện cách bạn có thể dùng một số tiêu chí thông thường cho kiểu dữ liệu Văn bản. Hãy thử dùng các tiêu chí khác và xem kết quả bạn thu được. Nếu bạn thấy không mục nào trong kết quả thì bạn có thể kiểm tra lại tiêu chí nhưng điều đó có thể chỉ đơn giản là không có mục nào phù hợp chính xác với tiêu chí của bạn.

Lưu ý: Access tự động thêm dấu ngoặc kép vào cuối mỗi tiêu chí nhưng bạn có thể thêm dấu ngoặc kép khi dùng những văn bản vốn có thể khiến cho truy vấn nhầm lẫn. Ví dụ: Nếu bạn dùng một cụm từ có từ "and" hoặc "or". Access hiểu chúng là hướng dẫn.

Kết quả này

Dạng xem trình thiết kế truy vấn

Tiêu chí

Để tìm tất cả các mục phù hợp chính xác với văn bản.

Chỉ hiển thị những liên hệ ở US.

tiêu chí truy vấn để hiển thị kết quả từ cụ thể

"Văn bản"

Tìm thấy hàng tiêu chí OR khớp với nhiều từ hoặc cụm từ.

Hiển thị liên hệ ở USA, China hay Canada.

hoặc tiêu chí để khớp nhiều từ hoặc cụm từ

"Văn bản"

Để loại trừ văn bản, hãy dùng tiêu chí "Not" tiếp theo là từ hoặc cụm từ bạn muốn loại trừ.

Hiển thị liên hệ trong tất cả các thành phố ngoại trừ Boise.

Để loại trừ một từ hoặc cụm từ, bạn hãy dùng tiêu chí "Not", tiếp theo là từ hoặc cụm từ bạn muốn loại trừ.

Not "Văn bản"

Để loại trừ văn bản bằng nhiều điều kiện

Hiển thị tất cả những liên hệ không ở Boise, New York hay Las Vegas.

Mẹo: Not Like "X *" Tìm tất cả các mục ngoại trừ những bắt đầu bằng chữ cái đã xác định.

Để hiển thị tất cả liên hệ không ở Anh, Mỹ hoặc Pháp, bạn hãy dùng tiêu chí Not In ("Văn bản", "Văn bản", "Văn bản"…)

Not In ("Văn bản", "Văn bản", "Văn bản"…)

Bạn có thể sử dụng tiêu chí NOT với biểu thức khác chẳng hạn như,và không theo sau là văn bản mà bạn muốn loại trừ khỏi tìm kiếm của bạn.

Hiển thị tất cả liên hệ từ các thành phố bắt đầu với chữ "L" ngoại trừ những liên hệ ở London.

Hình ảnh của thiết kế truy vấn dùng NOT với AND NOT tiếp theo là văn bản được loại trừ trong tìm kiếm

Like “Văn bản*” And Not "Văn bản"

Để tìm kiếm theo ba chữ cái cuối cùng của văn bản.

Hiển thị liên hệ mà tên quốc gia hay khu vực của liên hệ đó kết thúc bằng "ina", như China và Argentina.

Hình ảnh trình thiết kế truy vấn, thể hiện tiêu chí dùng toán tử sau "giống ký tự đại diện trong"

Like "*ina"

Hiển thị họ của liên hệ khi mà quốc gia hoặc khu vực không có văn bản.

Hình ảnh thể hiện trường tiêu chí trong trình thiết kế truy vấn với tiêu chí null

Is Null

Hiển thị họ của liên hệ với giá trị null trong cột Quốc gia/Khu vực.

hình ảnh của trình thiết kế truy vấn không có tiêu chí

Is Not Null

Hiển thị họ của liên hệ mà tên thành phố của những liên hệ đó là trống (nhưng không phải là null).

trình thiết kế truy vấn với tiêu chí được đặt để hiện những bản ghi có trường giá trị trống

"" (một cặp dấu ngoặc kép)

Hiển thị họ của những liên hệ có thông tin trong cột thành phố.

tiêu chí trình thiết kế truy vấn được thiết lập cho trường quốc gia không trống

Not ""

Hiển thị liên hệ tại đó thông tin thành phố không phải là trống cũng không phải là giá trị null.

trình thiết kế truy vấn với tiêu chí tại đó trường Thành phố không được đặt là null hay trống.

Is Not Null And Not ""

Mẹo: 

  • Nếu bạn muốn xem cú pháp truy vấn trong SQL (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc), hãy bấm vào Dạng xem SQL trên thanh công cụ ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn.

  • Dạng xem SQL trên thanh công cụ

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×