Áp dụng tiêu chí cho một truy vấn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng tiêu chí để biết thông tin cụ thể nhất từ một truy vấn. (Nhận những điều cơ bản từ, giới thiệu về truy vấn.)

Trong ví dụ dưới đây, các tiêu chí được thêm vào trường Quốc gia/Khu vực trả về một danh sách các kết quả cụ thể.

Sử dụng tiêu chí OR trong trình thiết kế và kết quả

  1. Mở truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

  2. Trong lưới thiết kế truy vấn, bấm vào hàng Tiêu chí của trường nơi bạn muốn thêm tiêu chí.

  3. Thêm tiêu chí và nhấn ENTER.

    Bạn có thể dùng một vài kiểu tiêu chí như văn bản, ngày tháng (hãy đọc áp dụng tiêu chí cho văn bảndùng ngày tháng làm tiêu chí) và hàm.

  4. Bấm Chạy để xem kết quả trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Khi bạn cần thêm nhiều kiểu tiêu chí, bạn có thể sử dụng hàng OR và cũng Thêm tiêu chí hàng. Hãy xem một số ví dụ về tiêu chí truy vấn để giúp bạn bắt đầu trong việc tạo tiêu chí truy vấn của riêng bạn. Vì tiêu chí là một loại biểu thức, nó sẽ hữu ích nếu bạn để biết thêm thông tin về biểu thức.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×