Áp dụng nhãn nhạy cảm cho tài liệu và email của bạn trong Office

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Tính năng này đòi hỏi phải có một thuê bao Office 365 và sẵn dùng cho người dùng và các tổ chức có người quản trị đã được cấu hình nhạy cảm nhãn và bật tính năng này. Vui lòng xem tổng quan về độ nhạy cảm nhãn này để biết thêm thông tin.

Bạn có thể áp dụng nhãn nhạy cảm cho các tệp và email để khiến chúng tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin trong tổ chức của bạn.

 1. Trên trang đầu tab, hãy chọn độ nhạy cảm.

  Biểu tượng nhạy cảm

  nhạy cảm không được hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không có tài khoản công ty hoặc trường học.

  Nhạy cảm không sẵn dùng cho bạn nếu chúng tôi không thể tìm thấy nhạy cảm nhãn được cấu hình để đăng nhập Office tài khoản của bạn.

 2. Chọn độ nhạy cảm nhãn áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Nút nhạy cảm với tùy chọn nhạy cảm được hiển thị

  Lưu ý: 

  • Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm, bạn cũng sẽ nhìn thấy một Tìm hiểu thêm … tùy chọn.

  • Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho tài liệu, bỏ chọn từ menu nhạy cảm.

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, chọn tab trang đầu (nếu bạn chưa chọn). Rồi chọn độ nhạy cảm.

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửa ở đầu màn hình của bạn để bung rộng ruy-băng. Trên trang đầu tab, cuộn xuống dưới, sau đó chọn độ nhạy cảm.

  Menu nhạy cảm trong tab Trang chủ của ruy-băng trên Android

  nhạy cảm không được hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không có tài khoản công ty hoặc trường học.

  Nhạy cảm không sẵn dùng cho bạn nếu chúng tôi không thể tìm thấy nhạy cảm nhãn được cấu hình để đăng nhập Office tài khoản của bạn.

 2. Chọn độ nhạy cảm nhãn áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Độ nhạy cảm menu trên điện thoại Android với độ nhạy cảm nhãn Hiển thị

  Lưu ý: 

  • Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm, bạn cũng sẽ nhìn thấy một Tìm hiểu thêm … tùy chọn.

  • Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho tài liệu, bỏ chọn từ menu nhạy cảm.

 1. Trên iPad của bạn, chọn tab trang đầu (nếu bạn chưa chọn). Rồi chọn độ nhạy cảm.

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng Biểu tượng Sửa sửa ở đầu màn hình của bạn để bung rộng ruy-băng. Trên trang đầu tab, cuộn xuống dưới, sau đó chọn độ nhạy cảm.

  Độ nhạy cảm menu trên iOS

  nhạy cảm không được hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không có tài khoản công ty hoặc trường học.

  Nhạy cảm không sẵn dùng cho bạn nếu chúng tôi không thể tìm thấy nhạy cảm nhãn được cấu hình để đăng nhập Office tài khoản của bạn.

 2. Chọn độ nhạy cảm nhãn áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Độ nhạy cảm menu trên iOS với độ nhạy cảm nhãn Hiển thị

  Lưu ý: 

  • Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm, bạn cũng sẽ nhìn thấy một Tìm hiểu thêm … tùy chọn.

  • Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho tài liệu, bỏ chọn từ menu nhạy cảm .

Lưu ý: Độ nhạy cảm nhãn phải được cấu hình trong Office 365 bảo mật & Trung tâm tuân thủ sẵn dùng trong ứng dụng Office. Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình trong cổng thông tin Azure bảo vệ thông tin nhạy cảm nhãn, họ cần được di chuyển.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi áp dụng nhãn nhạy cảm?

Khi bạn áp dụng nhãn nhạy cảm, thông tin nhãn sẽ duy trì với email, hoặc tài liệu ngay cả khi nó được chia sẻ giữa các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây. Áp dụng nhãn nhạy cảm có thể cũng dẫn đến thay đổi cho tài liệu của bạn hoặc email theo cấu hình của tổ chức của bạn, chẳng hạn như:

 • Mã hóa với Quản trị Quyền Thông tin có thể được áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn

 • Đầu trang hoặc chân trang có thể xuất hiện trong tài liệu hoặc email của bạn

 • Hình nền mờ có thể xuất hiện trong tài liệu của bạn

Căn đều các thay đổi sang nhãn nhạy cảm

Người quản trị của bạn có thể có một chính sách yêu cầu bạn cung cấp căn lề trước khi thay đổi nhãn nhạy cảm từ mức nhạy cảm cao hơn đến mức nhạy cảm thấp hơn. Trong cấu hình này, bạn có thể được yêu cầu chọn một lý do căn lề hoặc đưa ra lý do riêng của bạn khi chọn một nhãn nhạy cảm thấp hơn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ được yêu cầu căn đều thay đổi một lần sau khi mở một tài liệu hoặc trả lời chuyển tiếp thông điệp email. Sau khi chứng minh một lần, thay đổi sau sẽ không yêu cầu phải căn lề cho đến khi thư đó tài liệu hoặc email đóng và mở lại.

Độ nhạy cảm nhãn hạ cấp trải nghiệm căn lề trong Word cho Mac

Tính năng này khả dụng ở đâu hôm nay?

Tính năng nhạy cảm có sẵn trong các phiên bản thuê bao Office 365 sau đây:

Nền tảng

Ứng dụng

Tính khả dụng

Máy Mac

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Phiên bản 16.21.0+

Android

Word, Excel, PowerPoint

Phiên bản 16.0.11231+

Outlook

Sắp ra trong nửa đầu tiên của năm lịch 2019

iOS

Word, Excel, PowerPoint

Phiên bản 2,21 +

Outlook

Sắp ra trong nửa đầu tiên của năm lịch 2019

Windows

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Sắp ra mắt chương trình Office nội bộ

Web

Word, Excel, PowerPoint

Để được thông báo

Outlook Web Access

Để được thông báo

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×