Áp dụng nhãn nhạy cảm cho tài liệu và email của bạn trong Office

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu có đăng ký Office 365 và hiện đang được triển khai cho Người dùng nội bộ Office. Phiên bản này sẵn có cho những người dùng và tổ chức có người quản trị đã đặt cấu hình nhãn Nhạy cảm và đã bật tính năng này. Vui lòng xem tổng quan về các nhãn nhạy cảm này để biết thêm thông tin.

Bạn có thể áp dụng nhãn nhạy cảm cho các tệp và email để khiến chúng tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin trong tổ chức của bạn.

 1. Trên tab Trang chủ, chọn Độ nhạy cảm.

  Độ nhạy cảm không được hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản công ty hoặc trường học.

  Độ nhạy cảm không khả dụng cho bạn nếu chúng tôi không thể tìm thấy nhãn nhạy cảm được cấu hình cho tài khoản đã đăng nhập Office của bạn.

  Lưu ý: Nhãn nhạy cảm phải được đặt cấu hình ở Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ Office 365 để sẵn dùng trong các ứng dụng Office. Nếu tổ chức của bạn có nhãn nhạy cảm được đặt cấu hình trong cổng thông tin Azure Information Protection thì cần phải di chuyển các nhãn này.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.
  Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm, bạn cũng sẽ nhìn thấy một tùy chọn Tìm hiểu thêm ….

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi áp dụng nhãn nhạy cảm?

Khi bạn áp dụng nhãn nhạy cảm, thông tin nhãn sẽ duy trì với email, hoặc tài liệu ngay cả khi nó được chia sẻ giữa các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây. Áp dụng nhãn nhạy cảm có thể cũng dẫn đến thay đổi cho tài liệu của bạn hoặc email theo cấu hình của tổ chức của bạn, chẳng hạn như:

 • Mã hóa với Quản trị Quyền Thông tin có thể được áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn

 • Đầu trang hoặc chân trang có thể xuất hiện trong tài liệu hoặc email của bạn

 • Hình nền mờ có thể xuất hiện trong tài liệu của bạn

Căn đều các thay đổi sang nhãn nhạy cảm

Người quản trị của bạn có thể có một chính sách yêu cầu bạn cung cấp căn lề trước khi thay đổi nhãn nhạy cảm từ mức nhạy cảm cao hơn đến mức nhạy cảm thấp hơn. Trong cấu hình này, bạn có thể được yêu cầu chọn một lý do căn lề hoặc đưa ra lý do riêng của bạn khi chọn một nhãn nhạy cảm thấp hơn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ được yêu cầu điều chỉnh các thay đổi một lần sau khi mở tài liệu hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư email. Sau khi điều chỉnh một lần, các thay đổi tiếp theo sẽ không yêu cầu điều chỉnh cho đến khi tài liệu hoặc thư email đó được đóng và mở lại.

Độ nhạy cảm nhãn hạ cấp trải nghiệm căn lề trong Word cho Mac

Tính năng này khả dụng ở đâu hôm nay?

Các ứng dụng Office sau đây có tính năng Nhạy Cảm khả dụng trong bản xem trước thông qua Chương trình Office nội bộ:

Nền tảng

Ứng dụng

Tính khả dụng

Máy Mac

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Sẵn dùng ở phiên bản Người dùng nội bộ Office nhanh Bản dựng 16.19.18102000 trở lên.

Android

Word, PowerPoint

Sẵn dùng ở phiên bản Người dùng nội bộ Office Bản dựng 16.0.11029.20010 trở lên.

Excel  

Sắp ra mắt để Người trong Office

Outlook

Ra mắt cuối năm 2018

iOS

Word, PowerPoint

Sắp ra mắt để Người trong Office

Excel  

Sắp ra mắt để Người trong Office

Outlook

Ra mắt cuối năm 2018

Windows

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Sắp ra mắt để Người trong Office

Web

Word, Excel, PowerPoint

Để được thông báo

Outlook Web Access

Để được thông báo

Các sự cố đã biết

Khi sử dụng các nhãn nhạy cảm là tính năng xem trước vẫn trong nhóm Người dùng nội bộ Nhanh, nó có một số sự cố đã biết mà chúng tôi sẽ tìm hiểu và xử lý.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×