Áp dụng nhãn nhạy cảm cho tài liệu và email của bạn trong Office

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu phải có đăng ký Office 365 và sẵn có cho người dùng và tổ chức mà người quản trị đã cấu hình nhãn nhạy cảm và đã bật tính năng này. Vui lòng xem tổng quan về nhãn nhạy cảm để biết thêm thông tin.

Bạn có thể áp dụng nhãn nhạy cảm cho các tệp và email để khiến chúng tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin trong tổ chức của bạn.

 1. Trên tab trang đầu, chọn độ nhạy cảm.

  Nút nhạy cảm

  Quan trọng: Độ nhạy cảm không hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản công việc với giấy phép Office 365 E3 hoặc E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa đặt cấu hình cho bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và bật tính năng cho bạn.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Menu thả xuống của nhãn nhạy cảm

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy nhiều tùy chọn Tìm hiểu thêm... .

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tài liệu, hãy bỏ chọn nó từ menu nhạy cảm.

 1. Trên tab trang đầu, chọn độ nhạy cảm.

  Biểu tượng độ nhạy

  Quan trọng: Độ nhạy cảm không hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản công việc với giấy phép Office 365 E3 hoặc E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa đặt cấu hình cho bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và bật tính năng cho bạn.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Nút nhạy cảm với các tùy chọn nhạy cảm được hiển thị

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy nhiều tùy chọn Tìm hiểu thêm... .

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tài liệu, hãy bỏ chọn nó từ menu nhạy cảm.

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, hãy chọn tab trang đầu (nếu chưa chọn). Sau đó, chọn độ nhạy cảm.

  Trên điện thoại Android của bạn, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa trên đầu màn hình của bạn để bung rộng dải băng. Trên tab trang đầu, cuộn xuống, rồi chọn độ nhạy cảm.

  Menu nhạy cảm trong tab trang đầu của dải băng trên Android

  Quan trọng: Độ nhạy cảm không hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản công việc với giấy phép Office 365 E3 hoặc E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa đặt cấu hình cho bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và bật tính năng cho bạn.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Menu nhạy cảm trên Android với nhãn nhạy cảm được hiển thị

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một trang web để tìm hiểu thêm về các nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy nhiều tùy chọn Tìm hiểu thêm... .

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tài liệu, hãy bỏ chọn nó từ menu nhạy cảm.

 1. Trên iPad, chọn tab Trang đầu (nếu bạn chưa chọn tab này). Sau đó, chọn độ nhạy cảm.

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa trên đầu màn hình của bạn để bung rộng dải băng. Trên tab trang đầu, cuộn xuống, rồi chọn độ nhạy cảm.

  Menu nhạy cảm trên iOS

  Quan trọng: Độ nhạy cảm không hiển thị nếu tài khoản Office của bạn không phải là tài khoản công việc với giấy phép Office 365 E3 hoặc E5 được gán hoặc nếu người quản trị của bạn chưa đặt cấu hình cho bất kỳ nhãn nhạy cảm nào và bật tính năng cho bạn.

 2. Chọn nhãn nhạy cảm áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn.

  Menu nhạy cảm trên iOS với nhãn nhạy cảm được hiển thị

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã cấu hình một website để tìm hiểu thêm về nhãn nhạy cảm của họ, bạn cũng sẽ thấy tìm hiểu thêm... Option.

Để loại bỏ nhãn nhạy cảm đã được áp dụng cho một tài liệu, hãy bỏ chọn nó từ menu nhạy cảm.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn có các nhãn nhạy cảm được cấu hình trong cổng thông tin bảo vệ thông tin Azure, họ cần được dichuyển.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi áp dụng nhãn nhạy cảm?

Khi bạn áp dụng nhãn nhạy cảm, thông tin nhãn sẽ duy trì với email, hoặc tài liệu ngay cả khi nó được chia sẻ giữa các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây. Áp dụng nhãn nhạy cảm có thể cũng dẫn đến thay đổi cho tài liệu của bạn hoặc email theo cấu hình của tổ chức của bạn, chẳng hạn như:

 • Mã hóa với Quản trị Quyền Thông tin có thể được áp dụng cho tài liệu hoặc email của bạn

 • Đầu trang hoặc chân trang có thể xuất hiện trong tài liệu hoặc email của bạn

 • Hình nền mờ có thể xuất hiện trong tài liệu của bạn

Căn đều các thay đổi sang nhãn nhạy cảm

Người quản trị của bạn có thể có một chính sách yêu cầu bạn cung cấp căn lề trước khi thay đổi nhãn nhạy cảm từ mức nhạy cảm cao hơn đến mức nhạy cảm thấp hơn. Trong cấu hình này, bạn có thể được yêu cầu chọn một lý do căn lề hoặc đưa ra lý do riêng của bạn khi chọn một nhãn nhạy cảm thấp hơn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ được yêu cầu biện minh thay đổi một lần sau khi mở tài liệu hoặc trả lời chuyển tiếp thư email. Sau khi điều chỉnh một lần, các thay đổi tiếp theo sẽ không yêu cầu điều chỉnh cho đến khi tài liệu hoặc thư email đó được đóng và mở lại.

Độ nhạy cảm nhãn hạ cấp trải nghiệm căn lề trong Word cho Mac

Nơi tính năng này có sẵn hôm nay?

Tính năng nhạy cảm sẵn dùng trong các phiên bản đăng ký Office 365 sau đây:

Nền tảng

Ứng dụng

Tính khả dụng

Máy Mac

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Phiên bản 16.21.0 +

Android

Word, Excel, PowerPoint

Phiên bản 16.0.11231 +

Outlook

Sắp có trong Q3 năm 2019

iOS

Word, Excel, PowerPoint

Phiên bản 2.21 +

Outlook

Sắp có trong Q3 năm 2019

Windows

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Đang được triển khai cho chương trình người dùng nội bộ Office ngay bây giờ bắt đầu với phiên bản 1908.

Web

Word, Excel, PowerPoint

Sắp có trong Q4 của năm lịch 2019

Outlook Web Access

Sắp có trong Q3 năm 2019

Xem thêm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×