Áp dụng một lược đồ phông

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn áp dụng một lược đồ phông, Publisher thay đổi kiểu trong ấn phẩm của bạn để dùng một trong hai phông trong lược đồ phông thay vì phông chữ mặc định cho các kiểu.

Bạn có thể chọn các tùy chọn để điều khiển mà thuộc tính văn bản, chẳng hạn như phông và cỡ phông, sẽ thay đổi khi bạn áp dụng một lược đồ phông.

Vì một số phông có thể trông khác đi trong trình duyệt khác nhau, Publisher sẽ cung cấp một vùng chọn của lược đồ phông Web được kết xuất nhất quán trên Web.

Bạn muốn làm gì?

Áp dụng một lược đồ phông

Thuộc tính điều khiển văn bản mà sẽ ảnh hưởng tới lược đồ phông

Chọn một lược đồ phông cho trang Web của bạn

Áp dụng một lược đồ phông

 1. Trên menu định dạng , bấm Lược đồ phông.

 2. Trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , trong Lược đồ phông, bấm lược đồ phông.

Đầu trang

Thuộc tính điều khiển văn bản mà sẽ ảnh hưởng tới lược đồ phông

 1. Trên menu định dạng , bấm Lược đồ phông.

 2. Trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , trong Lược đồ phông, bấm tùy chọn lược đồ phông.

 3. Chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Chọn một lược đồ phông cho trang Web của bạn

Nếu bạn muốn văn bản trên trang Web của bạn để giống nhau trong tất cả các trình duyệt, bạn có thể sử dụng một phông Web hoặc một lược đồ phông Web.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chuyển đổi văn bản vào ảnh. Nếu bạn chuyển đổi văn bản vào ảnh, những người duyệt Web mà không có ảnh được hiển thị trong trình duyệt của họ không thể xem văn bản, trừ khi bạn thêm văn bản thay thế cho hình ảnh.

Phông web là phông chữ La-tinh văn bản được thiết kế hoặc được chọn cho độ dễ đọc dễ dàng màn hình. Nếu bạn đang làm việc trên một ấn phẩm Web, bạn có thể sử dụng phông Web để cải thiện khả năng đọc văn bản trên trang Web của bạn cho người dùng có thể có màn hình kích cỡ khác nhau. Phông sau đây là phông Web:

 • Arial

 • Arial Black

 • Truyện tranh Sans MS

 • Courier mới

 • Georgia

 • Ảnh hưởng

 • Ký hiệu

 • Times New Roman

 • Trebuchet

 • Verdana

 • Wingdings

Lược đồ phông sau đây được bao gồm các tập hợp bổ sung của phông Web:

 • Lưu trữ

 • Cơ sở

 • Nhị phân

 • Không trang trọng

 • Dữ liệu

 • Nền tảng

 • Ảnh hưởng

 • Trực tuyến

 • Linh hoạt

 • Ảo

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×