Áp dụng lại một bộ lọc và sắp xếp, hoặc xóa bộ lọc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn đã được lọc hoặc sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi ô hoặc cột bảng, bạn có thể áp dụng lại một bộ lọc hoặc thực hiện một thao tác sắp xếp để có được cập nhật kết quả, hoặc bạn có thể xóa bộ lọc để lại tất cả dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về reapplying một bộ lọc và sắp xếp

Áp dụng lại một bộ lọc hoặc sắp xếp

Xóa bộ lọc cho cột

Xóa tất cả các bộ lọc trong một trang tính và lại tất cả các hàng

Tìm hiểu thêm về reapplying một bộ lọc và sắp xếp

Để xác định nếu một bộ lọc được áp dụng, hãy lưu ý biểu tượng trong tiêu đề cột:

 • Một mũi tên thả xuống Mũi tên bộ lọc thả xuống có nghĩa là tính năng lọc được bật, nhưng không có bộ lọc được áp dụng.

  Mẹo: Khi bạn di chuột qua đầu đề của cột có bộ lọc hỗ trợ nhưng không được áp dụng, mẹo màn hình hiển thị "(Hiển thị tất cả)."

 • Một bộ lọc nút Biểu tượng bộ lọc được áp dụng có nghĩa là một bộ lọc được áp dụng.

  Mẹo: Khi bạn di chuột qua đầu đề của cột đã lọc, mẹo màn hình hiển thị mô tả của bộ lọc được áp dụng cho cột đó, chẳng hạn như "Bằng màu đỏ ô" hoặc "Lớn hơn hơn 150."

Khi bạn áp dụng lại thao tác lọc hoặc sắp xếp, kết quả khác nhau sẽ xuất hiện vì các lý do sau đây:

 • Dữ liệu đã được thêm vào, sửa đổi hoặc xoá khỏi phạm vi ô hoặc cột bảng.

 • Bộ lọc là một ngày linh động và bộ lọc thời gian, chẳng hạn như hôm nay, Tuần này, hoặc đầu năm đến nay.

 • Giá trị do một công thức trả về đã thay đổi và trang tính đã được tính toán lại.

Lưu ý: Khi bạn dùng hộp thoại Tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu đã lọc, chỉ có dữ liệu được hiển thị tìm kiếm; dữ liệu không được hiển thị không tìm kiếm. Để tìm tất cả dữ liệu, hãy xóa tất cả các bộ lọc.

Đầu Trang

Áp dụng lại một bộ lọc hoặc sắp xếp

Lưu ý: Đối với bảng, tiêu chí bộ lọc và sắp xếp được đã lưu với sổ làm việc để bạn có thể áp dụng lại bộ lọc và sắp xếp mỗi lần bạn mở sổ làm việc. Tuy nhiên, cho một phạm vi ô, chỉ tiêu chí bộ lọc được lưu với một sổ làm việc, tiêu chí not sắp xếp. Nếu bạn muốn lưu tiêu chí sắp xếp để bạn có thể theo định kỳ áp dụng lại một sắp xếp khi bạn mở một sổ làm việc, đó là nên dùng một bảng. Đây là đặc biệt quan trọng để sắp xếp nhiều cột hoặc để sắp xếp mất nhiều thời gian để tạo.

 • Để áp dụng lại một bộ lọc hoặc sắp xếp, trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm sắp xếp & lọc, sau đó bấm áp dụng lại.

Đầu Trang

Xóa bộ lọc cho cột

 • Để xóa một bộ lọc cho một cột trong nhiều cột phạm vi ô hoặc bảng, bấm nút bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng trên đầu đề, sau đó bấm Xóa bộ lọc từ < tên cột >.

Đầu Trang

Xóa tất cả các bộ lọc trong một trang tính và lại tất cả các hàng

 • Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm sắp xếp & lọc, sau đó bấm xóa.

  Ảnh Ribbon Excel

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×