Áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho video của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể áp dụng đổ bóng, phản xạ, hiệu ứng phát sáng, cạnh mềm, góc xiên và xoay 3-D cho video. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn này trong ngăn Định dạng Video.

 1. Bấm video trên bản chiếu mà bạn muốn thêm hiệu ứng.

 2. Dưới Công cụ Video, trên tab Định dạng trong nhóm Kiểu Video, bấm Hiệu ứng Video.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy Công cụ Video hoặc các tab Định dạng, hãy bấm đúp chuột vào video để bảo đảm là bạn đã chọn nó.

  Hiệu ứng đặc biệt

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng hoặc thay đổi một kết hợp hiệu ứng, chỉ đến cài sẵn rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, hãy bấm tùy chọn 3-D, ở dưới cùng của menu cài sẵn , rồi sau đó trong ngăn Định dạng Video , chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi bóng đổ, hãy trỏ tới đến Bóng đổ(xem ảnh phía trên), rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh bóng đổ, bạn bấm Tùy chọn Bóng đổ, ở cuối menu Bóng đổ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi phản xạ, hãy trỏ tới Phản xạ và bấm tùy chọn bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh phản xạ, bạn bấm Tùy chọn Phản xạ, ở cuối menu và sau đó trong ngăn Định dạng Video, chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi vầng sáng, hãy trỏ tới Vầng sáng và bấm mức phát sáng bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn.

   • Để tùy chỉnh hiệu ứng, bấm Tùy chọn Vầng sáng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ tới Cạnh Mềm, rồi bấm kích thước cạnh bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh hiệu ứng, hãy bấm Tùy chọn Cạnh Mềm, ở cuối menu, sau đó trong ngăn Định dạng Video, chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi cạnh, hãy trỏ tới Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D, ở cuối menu, rồi trong ngăn Định dạng Video rồi trong ngăn Định dạng Video, chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để áp dụng hoặc thay đổi góc quay 3-D, hãy trỏ tới Góc quay 3-D, rồi bấm góc quay bạn muốn.

   Mẹo: Để tùy chỉnh góc quay, bấm Tùy chọn Góc quay 3-D, rồi trong ngăn Định dạng Video, chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để loại bỏ hiệu ứng mà bạn đã thêm vào video, trỏ đến mục menu cho hiệu ứng, sau đó bấm Tùy chọn Hiệu ứng không loại bỏ hiệu ứng. Ví dụ, để loại bỏ bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm Không bóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×