Áp dụng duy trì nhãn vào hội thoại nhóm trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người sở hữu của nhóm trong Outlook trên web, bạn có thể áp dụng nhãn dựa trên các chính sách điều khiển khoảng thời gian hội thoại nhóm sẽ được giữ lại. Nhãn bạn chọn được tạo bởi người quản trị cho tổ chức của bạn.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể nhãn hội thoại của bạn nếu người quản trị của bạn đã bật tính năng này cho tổ chức hoặc trường học của bạn.

Đây là ví dụ của tuần, tháng và năm duy trì nhãn:

Ảnh chụp màn hình chính sách duy trì ví dụ trong nhóm trong Outlook trên web

Áp dụng một nhãn cho một hội thoại

  1. Bấm chuột phải vào hội thoại bạn muốn đánh nhãn.

  2. Chọn gán chính sách > nhãn.

  3. Chọn nhãn bạn muốn áp dụng cho hội thoại của bạn.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn là người quản trị, hãy xem các chủ đề sau đây:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×