Áp dụng danh tính Office 365 cho người dùng Yammer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Như Yammer trở thành một dịch vụ cốt lõi cho tổ chức của bạn, bạn sẽ muốn người dùng có thể đăng nhập vào nó liền mạch, giống như bất kỳ dịch vụ nào khác của Office 365. Ngoài ra, bạn sẽ có thể muốn duy trì một nhận dạng duy nhất cho tất cả người dùng Office 365 Beta dành cho quản lý người dùng dễ dàng hơn. Bạn có thể đạt được cả hai trong số các mục tiêu này bởi thực thi danh tính Office 365 trong Yammer. Bởi thực thi danh tính Office 365 trong Yammer và configurating liên kết nhận dạng cho Office 365, quản trị viên có thể đạt được đơn đăng nhập (SSO) khả năng cho tất cả dịch vụ trong Office 365, bao gồm cả Yammer.

Cách thức hoạt động của việc áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer

Lưu đồ sau đây cho thấy điều gì xảy ra khi người dùng đăng nhập Yammer.

Khi người dùng đăng nhập, trước tiên họ phải nhập địa chỉ email. Nếu danh tính Office 365 được áp dụng, họ phải đăng nhập với danh tính Office 365 của họ. Nếu danh tính không được áp dụng nhưng email của họ thuộc Office 365, thì họ phải đăng nhập với danh tính Office 365 của mình. Nếu không

Dưới đây là trải nghiệm đăng nhập của người dùng khi áp dụng và không áp dụng danh tính Office 365 cho Yammer:

 1. Người dùng cố gắng đăng nhập vào Yammer và được đưa đến một hộp thoại đăng nhập.

 2. Người dùng nhập địa chỉ email của họ.

 3. Khi áp dụng danh tính Office 365, người dùng sẽ được nhắc đăng nhập bằng danh tính Office 365 của họ. Nếu khách hàng đã thực thi mô hình danh tính liên kết trong Office 365, người dùng sẽ đăng nhập với chức năng đăng nhập đơn.

 4. Khi không áp dụng danh tính Office 365 (đây là thiết đặt mặc định), nếu có một tài khoản Office 365 tương ứng với địa chỉ email của người dùng, thì người dùng sẽ được nhắc đăng nhập bằng danh tính Office 365 của họ.

 5. Khi không áp dụng danh tính Office 365 (đây là thiết đặt mặc định), nếu không có tài khoản Office 365 tương ứng với địa chỉ email của người dùng, thì người dùng sẽ được nhắc đăng nhập bằng danh tính (email và mật khẩu) Yammer của họ

Bảng sau đây so sánh hành vi đăng nhập người dùng khi áp dụng hoặc không áp dụng danh tính Office 365. Lưu ý rằng theo mặc định thì không áp dụng danh tính Office 365.

Danh tính Office 365 có được áp dụng không?

Có một tài khoản Office 365 cho địa chỉ email của người dùng không?

Điều gì sẽ xảy ra khi người dùng đăng nhập:

Người dùng được nhắc đăng nhập bằng danh tính Office 365 của họ.

Không

Người dùng được nhắc đăng nhập bằng danh tính Office 365 của họ.

Không

Không

Người dùng được nhắc để đăng nhập bằng danh tính (email và mật khẩu) Yammer của họ.

Bắt đầu áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer

Chỉ cần vài bước để bắt đầu áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer. Tuy nhiên, việc bật thiết đặt này có thể vô tình làm gián đoạn quyền truy nhập của người dùng vào Yammer. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu, hãy làm như sau để đảm bảo người dùng Yammer của bạn có thể tiếp tục làm việc suôn sẻ:

 • Hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng Yammer hiện tại có được danh tính Office 365 tương ứng.    Khi bạn áp dụng danh tính Office 365 cho Yammer, bất kỳ người dùng nào không có danh tính Office 365 tương ứng sẽ bị khóa truy nhập Yammer. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng tất cả các người dùng Yammer hiện tại của mình có danh tính Office 365 tương ứng. Một phương pháp để kiểm tra điều này là hãy đến trang Xuất Người dùng trong Yammer và xuất tất cả người dùng. Sau đó so sánh danh sách đó với danh sách người dùng trong Office 365 và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết.

 • Thông báo cho người dùng về thay đổi này.    Chúng tôi khuyên bạn nên thông báo cho người dùng rằng bạn đang chuyển sang áp dụng danh tính Office 365, vì điều này sẽ làm gián đoạn việc sử dụng thường nhật của họ trong Yammer. Chúng tôi đã cung cấp mẫu email mà bạn có thể sử dụng trong các thiết đặt bên dưới.

Bạn phải là một quản trị toàn cầu trên Office 365 người được đồng bộ hoá vào Yammer là một quản trị viên xác minh để thực hiện các bước sau. Để kiểm tra nếu tài khoản của bạn được đồng bộ hoá, bạn có thể đi tới trang Quản trị mạng trên Yammer và kiểm tra phần quản trị viên . Người quản trị toàn cầu sẽ đồng bộ với Yammer chỉ nếu của tên người dùng chính (UPN) trong Office 365 phù hợp với một tên miền trên Yammer. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy những gì một quản trị viên đã đồng bộ hóa trông giống như của trang quản trị viên, Yammer.

Ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản Người quản trị Được chứng nhận được đồng bộ dưới dạng Người quản trị Toàn cầu trong Office 365

Nếu bạn đã sẵn sàng để thi hành các danh tính Office 365 trong Yammer, làm theo các bước dưới đây.

Để bắt đầu áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer
 1. Trong Yammer, đi đến phần Quản trị Mạng, chọn Thiết đặt Bảo mật.

 2. Trong trang Thiết đặt Bảo mật, đi tới phần Áp dụng danh tính Office 365 và chọn hộp kiểm Áp dụng danh tính Office 365.

  Thiết đặt này sẽ ghi đè lên bất kỳ cấu hình nào hiện có của đăng nhập đơn (SSO) Yammer mà trước đó đã thực hiện. Bạn không cần tắt công khai SSO của Yammer trước khi áp dụng danh tính Office 365. Bạn phải là người quản trị đã xác minh của Yammer và là người quản trị toàn cục của Office 365 để có thể xem phần này.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp kiểm Áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer trên trang Thiết đặt Bảo mật Yammer. Bạn phải là người quản trị được xác nhận trong Yammer và là người quản trị toàn cục của Office 365 để xem thiết đặt này.
 3. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận hỏi bạn có sẵn sàng để bắt đầu áp dụng danh tính Office 365 hay chưa.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại xác nhận cho biết có bao nhiêu người dùng đang hoạt động trong mạng Yammer.
 4. Thông báo xác nhận sẽ hiển thị số lượng người dùng đang hoạt động trên mạng Yammer. Hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng Yammer hiện tại đều có danh tính Office 365 tương ứng.

 5. Nếu bạn muốn, bạn có thể tự động đăng xuất tất cả người dùng hiện tại, như vậy bạn có thể đảm bảo rằng mọi người đang sử dụng dịch vụ Yammer đều đã đăng nhập bằng danh tính Office 365. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, hãy chọn hộp kiểm Đăng xuất tất cả người dùng hiện tại.

 6. Nếu bạn muốn xem mẫu thư mà bạn có thể dùng để truyền đạt sự thay đổi này cho người dùng, hãy chọn Xem Ví dụ.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại xác nhận với nội dung mẫu để gửi email cho người dùng về sự thay đổi.

  Văn bản mẫu là:

  Người dùng Yammer thân mến,

  Do Yammer đã trở thành dịch vụ cốt lõi cho tổ chức của chúng ta, chúng tôi muốn bạn truy nhập Yammer một cách dễ dàng như bất kỳ dịch vụ Office 365 nào khác. Để đảm bảo việc này, bắt đầu ngay lúc này, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đăng nhập vào Yammer bằng danh tính Office 365 của họ. Chúng tôi biết điều này có thể gây ra một số bất tiện tạm thời, nhưng thay đổi này sẽ cho phép chúng ta duy trì một danh tính để truy nhập tất cả các dịch vụ Office 365, bao gồm cả Yammer.

  Người quản trị thân thiện của bạn

 7. Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu áp dụng thiết đặt này, hãy chọn Có, tôi sẵn sàng để xác nhận lựa chọn của bạn. Thao tác này sẽ đưa bạn quay lại trang Thiết đặt Bảo mật và hộp kiểm Áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer trên trang đó bây giờ đã được chọn.

 8. Chọn Lưu để lưu tất cả các thiết đặt của bạn trên trang.

  Nếu bạn không chọn Lưu nhưng thay vào đó di chuyển ra khỏi trang, thì thiết đặt của bạn sẽ không có hiệu lực.

Dừng áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer

Khi bạn dừng áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer:

 • Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào Yammer với danh tính Office 365 của mình.

 • Nếu mạng của bạn có cấu hình SSO của Yammer, cấu hình đó sẽ áp dụng lại cho mạng của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng SSO, hãy xác nhận thiết đặt SSO của mình.

 • Nếu mạng của bạn không có cấu hình SSO của Yammer, người dùng có thể gia nhập mạng của bạn bằng cách đăng ký bằng email công việc của họ và xác nhận.

Nếu bạn không còn muốn áp dụng danh tính Office 365, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để dừng lại. Bạn phải là người quản trị đã xác minh của Yammer và là người quản trị toàn cục của Office 365 để có thể thực hiện các bước này.

Để dừng áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer
 1. Trong Yammer, đi đến phần Quản trị Mạng, chọn Thiết đặt Bảo mật.

 2. Trong trang Thiết đặt Bảo mật, đi tới phần Áp dụng danh tính Office 365 và bỏ chọn hộp kiểm Áp dụng danh tính Office 365.

  Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận để bạn có thể xác nhận rằng bạn đã sẵn sàng dừng áp dụng danh tính Office 365.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại xác nhận để ngừng áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer. Hộp thoại ghi chú rằng SSO Yammer sẽ khởi động lại nếu đã được cấu hình trước đó và người dùng vẫn thường đăng nhập vào Yammer với danh tính Office 365 sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Hãy chọn Có, tôi sẵn sàng để xác nhận lựa chọn của bạn.

  Thao tác này sẽ đưa bạn quay lại trang Thiết đặt Bảo mật và hộp kiểm Áp dụng danh tính Office 365 trong Yammer trên trang đó bây giờ đã được bỏ chọn.

 4. Chọn Lưu để lưu tất cả các thiết đặt của bạn trên trang.

  Nếu bạn không chọn Lưu nhưng thay vào đó di chuyển ra khỏi trang, thì thiết đặt của bạn sẽ không có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: làm thế nào thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến người dùng khách và bên ngoài?

A: khách và người dùng bên ngoài sẽ tiếp tục theo cài đặt đăng nhập và yêu cầu của mạng gia đình của họ, và sẽ không bị ảnh hưởng. Đây là hành vi tương tự Yammer SSO theo sau.

Hỏi: làm thế nào lâu để cài đặt này được áp dụng?

A: Enforce Office 365 danh tính được áp dụng ngay lập tức sau khi các thiết lập được thiết lập.

Hỏi: chúng tôi sử dụng cùng một cấu hình ADFS ở Yammer và Office 365. Chúng tôi nên ghi người dùng trong quá trình chuyển đổi?

Đáp: có. Đăng xuất đảm bảo tất cả người dùng đăng nhập sau khi mà được kết nối với Office 365 danh tính của họ, mà kết nối người sử dụng cho quản lý vòng đời người dùng từ Office 365 và cũng cung cấp một kinh nghiệm phù hợp cho họ, với những thứ như Office 365 mật chuyển hướng.

Hỏi: những gì là những kinh nghiệm cho người dùng được đăng nhập-out khi thực thi danh tính Office 365?

A: người dùng sẽ được đăng nhập ra khỏi trang web của họ và các điện thoại di động buổi ngay lập tức và sẽ được yêu cầu để đăng nhập vào tất cả các thiết bị của họ và các buổi trình duyệt một lần nữa, thời gian này bằng cách sử dụng Office 365 danh tính cấu hình và thông tin đăng nhập của họ.

Hỏi: làm thế nào có thể kiểm tra và làm sạch người dùng Yammer khi so sánh với Office 365 và Azure quảng cáo?

A: bạn có thể kiểm tra Yammer người dùng trong các mạng kết nối với Office 365 và thực hiện hành động thích hợp dựa trên nó. Xem thêm thông tin và các ví dụ làm thế nào để kiểm tra Yammer người dùng trong các mạng kết nối với Office 365.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×