Ánh xạ phần tử XML vào các ô trong một ánh xạ XML

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để nhậpxuất dữ liệu XML trong Excel, một ánh xạ XML gắn kết các thành phần XML với các dữ liệu trong các ô để có được các kết quả bạn muốn sẽ hữu ích. Để tạo một, bạn cần phải có một tệp lược đồ XML (.xsd) và tệp dữ liệu XML (.xml). Sau khi tạo ánh xạ XML, bạn có thể ánh xạ phần tử XML như bạn muốn.

Mẹo: Bạn sẽ tìm thấy các thông tin thêm về cách sử dụng XML với Excel trong này tổng quan về XML trong Excel.

Xác định hoặc tạo lược đồ XML và tệp dữ liệu XML

Sử dụng mẫu lược đồ XML và tệp dữ liệu XML

Tạo ánh xạ XML

Ánh xạ phần tử XML

Xác định hoặc tạo lược đồ XML và tệp dữ liệu XML

Nếu cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng khác tạo ra một lược đồ XML hoặc tệp dữ liệu XML, bạn có thể đã có chúng sẵn dùng. Ví dụ, bạn có thể có một ứng dụng dòng công việc xuất dữ liệu vào các định dạng tệp XML, trang web thương mại hoặc dịch vụ web cung cấp các tệp XML, hoặc một ứng dụng tùy chỉnh được phát triển bởi bộ phận CNTT của bạn tự động tạo XML tệp.

Nếu bạn không có tệp XML cần thiết, bạn có thể tạo chúng bằng cách lưu dữ liệu bạn muốn dùng làm một tệp văn bản. Bạn có thể dùng cả Access và Excel để chuyển đổi tệp văn bản đó vào tệp XML, bạn cần. Đây là cách:

Access

 1. Nhập tệp văn bản bạn muốn chuyển đổi và nối kết đó vào bảng mới.

  1. Bấm Tệp > Mở.

  2. Trong hộp thoại mở , hãy chọn và mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tạo một bảng mới.

  3. Bấm Dữ liệu ngoài > Tệp văn bản, và làm theo các hướng dẫn từng bước, đảm bảo rằng bạn nối kết bảng với tệp văn bản.

   Access tạo bảng mới và hiển thị nó trong ngăn dẫn hướng.

 2. Xuất dữ liệu từ bảng được nối kết này đến tệp dữ liệu XML và tệp lược đồ XML.

  1. Bấm Dữ liệu ngoài > Tệp XML (trong nhóm xuất ).

  2. Trong hộp thoại xuất - tệp XML , xác định tên tệp và định dạng và bấm OK.

 3. Thoát khỏi Access.

Excel

 1. Tạo ánh xạ XML dựa trên tệp lược đồ XML bạn xuất từ Access.

  Nếu hộp thoại Nhiều rễ , đảm bảo rằng bạn chọn dataroot để bạn có thể tạo một bảng XML.

 2. Tạo bảng XML bằng cách ánh xạ phần tử dataroot . Hãy xem phần tử ánh xạ XML để biết thêm thông tin.

 3. Nhập tệp XML bạn xuất từ Access.

Lưu ý: 

 • Không có một số loại lược đồ XML thành phần cấu trúc Excel không hỗ trợ. Cấu trúc thành phần lược đồ XML sau không thể được nhập vào Excel:

 • <any>    Yếu tố này cho phép bạn bao gồm các yếu tố không được khai báo bằng lược đồ.

 • <anyAttribute>    Yếu tố này cho phép bạn bao gồm các thuộc tính không được khai báo bằng lược đồ.

 • Cấu trúc đệ quy    Một ví dụ phổ biến của một cấu trúc đệ quy là một cấu trúc phân cấp của nhân viên và người quản lý các thành phần XML cùng lồng nhiều cấp độ. Excel không hỗ trợ các cấu trúc đệ quy nhiều hơn một cấp độ sâu.

 • Phần tử trừu tượng    Những phần tử này được khai báo trong lược đồ nhưng không bao giờ được dùng như phần tử. Phần tử trừu tượng tùy thuộc vào các phần tử khác dùng để thay thế cho phần tử trừu tượng.

 • Nhóm thay thế    Nhóm này cho phép một phần tử có thể được hoán đổi bất kỳ khi nào phần tử kia được tham chiếu. Phần tử sẽ cho biết nó là thành viên của nhóm thay thế của phần tử kia thông qua thuộc tính <substitutionGroup>.

 • Nội dung hỗn hợp    Nội dung này được khai báo bằng cách dùng hỗn hợp="true" trên định nghĩa kiểu phức hợp. Excel không hỗ trợ nội dung đơn giản của kiểu phức hợp nhưng sẽ hỗ trợ thẻ và thuộc tính con được định nghĩa trong kiểu phức hợp.

Sử dụng mẫu lược đồ XML và tệp dữ liệu XML

Dữ liệu mẫu sau đây có các thành phần XML cơ bản và cấu trúc bạn có thể dùng để kiểm tra ánh xạ XML nếu bạn không có tệp XML hoặc tệp văn bản để tạo tệp XML. Đây là cách bạn có thể lưu dữ liệu mẫu này với các tệp trên máy tính của bạn:

 1. Chọn văn bản mẫu của tệp mà bạn muốn sao chép và nhấn Ctrl + C.

 2. Bắt đầu Notepad, và nhấn Ctrl + V để dán văn bản mẫu.

 3. Nhấn Ctrl + S để lưu tệp với tên tệp và phần mở rộng của dữ liệu mẫu bạn đã sao chép.

 4. Nhấn Ctrl + N trong Notepad và lặp lại bước 1-3 để tạo một tệp cho văn bản mẫu thứ hai.

 5. Thoát khỏi Notepad.

Dữ liệu XML mẫu (Expenses.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

Lược đồ XML mẫu (Expenses.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Tạo ánh xạ XML

Bạn tạo ánh xạ XML bằng cách thêm sơ đồ XML vào sổ làm việc. Lược đồ có thể được sao chép từ một tệp lược đồ XML (.xsd), hoặc Excel có thể thử để suy ra từ tệp dữ liệu XML (.xml).

 1. Bấm vào Nhà phát triển > Nguồn.

  Lệnh XML trên tab Nhà phát triển

  Nếu bạn không thấy tab nhà phát triển , hãy xem hiện tab nhà phát triển.

 2. Trong ngăn tác vụ Nguồn XML , bấm Ánh xạ XML, sau đó bấm Thêm.

 3. Trong danh sách Tìm trong, hãy bấm vị trí ổ đĩa, thư mục hoặc Internet có chứa tệp bạn muốn mở.

 4. Bấm vào tệp rồi bấm Mở.

  • Đối với một tệp lược đồ XML, XML sẽ tạo ánh xạ XML dựa trên lược đồ XML. Nếu hộp thoại Nhiều rễ xuất hiện, hãy chọn một trong các nút gốc được xác định trong tệp lược đồ XML.

  • Đối với tệp dữ liệu XML, Excel sẽ cố gắng suy luận lược đồ XML từ dữ liệu XML, và sau đó tạo ánh xạ XML.

 5. Bấm OK.

  Ánh xạ XML xuất hiện trong ngăn tác vụ Nguồn XML .

Ánh xạ các phần tử XML

Bạn có thể ánh xạ phần tử XML vào ô ánh xạ đơn và lặp lại cho các ô trong bảng XML sao cho bạn có thể tạo mối quan hệ giữa ô này và phần tử dữ liệu XML trong lược đồ XML.

 1. Bấm nhà phát triển > nguồn.

  Lệnh XML trên tab Nhà phát triển

  Nếu bạn không thấy tab nhà phát triển , hãy xem hiện tab nhà phát triển.

 2. Trong ngăn tác vụ Nguồn XML , hãy chọn các thành phần bạn muốn ánh xạ.

  Để chọn các thành phần không liền kề, bấm một thành phần, rồi nhấn giữ phím Ctrl và bấm mỗi thành phần bạn muốn ánh xạ.

 3. Để ánh xạ các phần tử, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm chuột phải vào các thành phần đã chọn, rồi bấm ánh xạ phần tử.

  2. Trong hộp thoại ánh xạ XML thành phần , chọn một ô và bấm OK.

   Mẹo: Bạn cũng có thể kéo phần tử đã chọn tới vị trí trang tính mà bạn muốn chúng xuất hiện.

   Từng phần tử sẽ được tô đậm và xuất hiện ở ngăn tác vụ Nguồn XML để cho biết phần tử nào được ánh xạ.

 4. Quyết định cách xử lý đối với nhãn và đầu đề cột:

  • Khi kéo phần tử XML không lặp vào trang tính nhằm tạo ô ánh xạ đơn, thẻ thông tin cùng ba câu lệnh sẽ hiển thị, bạn có thể dùng chúng để kiểm soát sự bố trí của đầu đề hoặc nhãn:

   Dữ liệu của Tôi Đã Có Đầu đề    Bấm vào tùy chọn này để bỏ qua đầu đề phần tử XML, vì ô này đã có đầu đề rồi (ở bên trái dữ liệu hoặc ở trên dữ liệu).

   Đặt Đầu đề XML ở bên Trái    Bấm vào tùy chọn này để dùng đầu đề phần tử XML như là nhãn của ô (ở bên trái dữ liệu).

   Đặt Đầu đề XML ở Trên    Bấm vào tùy chọn này để dùng đầu đề phần tử XML như là đầu đề của ô (ở trên dữ liệu).

  • Khi kéo phần tử XML lặp vào trang tính nhằm tạo ô lặp trong bảng XML, tên phần tử XML được tự động dùng như đầu đề cột cho bảng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đầu đề cột thành bất kỳ đầu đề nào bạn muốn bằng cách sửa ô đầu cột.

   Trong ngăn tác vụ Nguồn XML, bạn có thể bấm vào Tùy chọn để kiểm soát hơn nữa hành vi bảng XML:

   Tự động Phối các Phần tử khi Ánh xạ    Khi chọn hộp kiểm này, bảng XML sẽ tự động mở rộng khi bạn kéo phần tử vào ô liền kề bảng XML.

   Dữ liệu của Tôi có Đầu đề    Khi chọn hộp kiểm này, dữ liệu hiện có có thể dùng như là đầu đề cột khi bạn ánh xạ các phần tử lặp vào trang tính của mình.

   Lưu ý: 

   • Nếu tất cả các lệnh XML đều bị mờ, và bạn không thể ánh xạ phần tử XML tới bất kỳ ô nào, sổ làm việc có thể được chia sẻ. Bấm xem lại > Chia sẻ sổ làm việc để xác nhận rằng và loại bỏ nó từ chia sẻ sử dụng khi cần thiết.

    Nếu bạn muốn ánh xạ phần tử XML trong sổ làm việc bạn muốn chia sẻ, ánh xạ các phần tử XML vào các ô bạn muốn, nhập dữ liệu XML, loại bỏ tất cả các ánh xạ XML, và sau đó chia sẻ sổ làm việc.

   • Nếu bạn không thể sao chép bảng XML có chứa dữ liệu vào sổ làm việc khác, bảng XML có thể ánh xạ XML được liên kết xác định cấu trúc dữ liệu. Ánh xạ XML này được lưu trữ trong sổ làm việc, nhưng khi bạn sao chép bảng XML vào sổ làm việc mới, ánh xạ XML không tự động đưa vào. Thay vì sao chép bảng XML, Excel sẽ tạo ra một bảng Excel có chứa cùng dữ liệu. Nếu bạn muốn đặt bảng mới là bảng XML, hãy làm như sau:

    1. Thêm một ánh xạ XML vào sổ làm việc mới bằng cách dùng .xml hoặc .xsd tệp bạn đã dùng để tạo ánh xạ XML gốc. Bạn nên lưu các tệp này nếu bạn muốn thêm ánh xạ XML vào sổ làm việc khác.

    2. Ánh xạ các phần tử XML vào bảng để tạo bảng XML.

   • Khi bạn ánh xạ phần tử XML lặp vào ô được gộp, Excel unmerges ô. Đây là hành vi mong đợi, vì lặp lại các phần tử được thiết kế để làm việc với unmerged ô chỉ.

    Bạn có thể ánh xạ phần tử XML duy nhất, không lặp ô được gộp, nhưng ánh xạ các phần tử XML lặp (hoặc một thành phần có chứa một thành phần lặp) vào một ô đã phối không được phép. Ô sẽ unmerged và thành phần sẽ được ánh xạ tới ô nơi có con trỏ.

Mẹo: 

 • Bạn có thể bỏ ánh xạ các phần tử XML bạn không muốn dùng, hoặc để ngăn không cho nội dung của ô được ghi đè khi bạn nhập dữ liệu XML. Ví dụ, bạn có thể tạm thời bỏ ánh xạ một thành phần XML từ một ô hoặc lặp lại các ô có công thức bạn không muốn ghi đè lên khi bạn nhập một tệp XML. Khi nhập đã hoàn tất, bạn có thể ánh xạ phần tử XML vào các ô thức một lần nữa, để bạn có thể xuất kết quả của công thức vào tệp dữ liệu XML.

 • Để bỏ ánh xạ các phần tử XML, bấm chuột phải vào tên của họ trong ngăn tác vụ Nguồn XML , bấm loại bỏ các thành phần.

Hiện tab Nhà phát triển

Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển, hãy thực hiện các thao tác sau để hiển thị tab:

 • Trong Excel 2010, 2013 và 2016:

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm vào thể loại Tùy chỉnh Ruy-băng.

  3. Dưới Tab Chính, đánh dấu vào ô Nhà phát triển, rồi bấm vào OK.

 • Trong Excel 2007:

  1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn Excel.

  2. Bấm vào danh mục Phổ biến.

  3. Dưới mục Tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, đánh dấu vào ô Hiển thị tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

Xem Thêm

Tổng quan về XML trong Excel

Dữ liệu nhập XML

Dữ liệu XML xuất

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×