Access help center

Access trong Office 365

Access được tích hợp trong Office 365 Business và Business Premium. Tải ngay ứng dụng như một phần trong đăng ký của bạn.

Tải xuống Access

Di chuyển quyền truy nhập vào SQL Server

Khi đến lúc cho cơ sở dữ liệu Access của bạn chuyển tới cấp độ tiếp theo, hãy di chuyển dữ liệu của bạn sang SQL Server hỗ trợ số lượng lớn dữ liệu, nhiều người dùng đồng thời hơn và dung lượng lớn hơn.

Di chuyển cơ sở dữ liệu Access sang SQL Server

Truy nhập sơ đồ đám mây hỗn hợp

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​