CSV-файли для міграції поштової скриньки

Для групового перенесення великої кількості поштових скриньок користувачів можна використовувати файли даних із роздільниками-комами (CSV). Щоб створити пакет перенесення, укажіть CSV-файл у Центрі адміністрування Exchange (EAC) або за допомогою командлета New-MigrationBatch в оболонці керування Exchange. CSV-файл зі списком користувачів для пакетного перенесення можна використовувати в таких сценаріях перенесення:

 • Перехід на службу Office 365 і з неї   

  • Перенесення для переходу на віддалену службу   . У гібридному розгортанні Exchange поштові скриньки можна перенести з локальної організації Exchange до служби Office 365. Цей процес також називають перенесенням для переходу на віддалену службу, тому що поштові скриньки переносяться в службу Office 365.

  • Перенесення для переходу з віддаленої служби   . Ви можете також перейти з віддаленої служби на локальну, перенісши поштові скриньки Office 365 до локальної організації Exchange.

   Примітка.: Перенесення для переходу на віддалену службу та з неї ініціюється організацією Office 365.

  • Поетапне перенесення Exchange.    Ви можете також перенести в службу Office 365 лише певну підмножину поштових скриньок локальної організації Exchange. Це ще один тип перенесення для переходу. Поетапне перенесення Exchange можна застосовувати лише для поштових скриньок Exchange 2003 та Exchange 2007. Поетапне перенесення поштових скриньок Exchange 2010 і Exchange 2013 не підтримується. Перед початком поетапного перенесення потрібно застосувати синхронізацію служби каталогів або інший спосіб підготовки користувачів пошти в організації Office 365.

  • Перенесення за протоколом IMAP.    У випадку застосування цього типу перенесення для переходу на віддалену службу дані поштової скриньки переносяться із сервера IMAP (зокрема з Exchange) до служби Office 365. Щоб перенести дані поштових скриньок за протоколом IMAP, потрібно підготувати ці скриньки в службі Office 365.

Примітка.: Для повного перенесення Exchange CSV-файл використати не можна, тому що всі локальні поштові скриньки користувачів переносяться до служби Office 365 в одному пакеті.

Підтримувані атрибути CSV-файлів для групового переміщення або перенесення

Перший рядок (заголовок) CSV-файлу, що використовується для перенесення користувачів, містить імена атрибутів (полів), указаних у наступних рядках. Імена атрибутів розділяються комами. Кожний рядок під рядком заголовка відповідає окремому користувачу й містить відомості, необхідні для перенесення. Порядок значень атрибутів у кожному рядку має відповідати порядку імен атрибутів у рядку заголовка. Значення атрибутів записуються через кому. Якщо атрибут певного запису містить Null-значення, для цього атрибута нічого вводити не потрібно. Не забудьте, однак, поставити кому після Null-значення, щоб відділити його від наступного атрибута.

Значення атрибута в CSV-файлі змінює значення відповідного параметра, якщо такий параметр використовується, щоб створити пакет перенесення в Центрі адміністрування Exchange або оболонці. Докладні відомості та приклади див. в розділі Змінення значень пакета перенесення значеннями атрибутів із CSV-файлу.

Порада.: CSV-файл можна створити за допомогою будь-якого текстового редактора, але програма Microsoft Excel суттєво спростить імпорт даних і настроювання та впорядкування CSV-файлів. Не забудьте зберегти CSV-файли у форматі CSV або TXT.

У наведених нижче розділах описано підтримувані атрибути для рядка заголовка CSV-файлу для кожного типу перенесення. Кожен розділ містить таблицю, у якій перелічено всі підтримувані атрибути, указано, які з них обов’язкові, наведено приклади значень, які можна використовувати для атрибута, а також опис.

Примітка.: У наведених нижче розділах вихідне середовище – це поточне розташування поштової скриньки користувача або бази даних. Середовище призначення – це розташування, до якого буде перенесено поштову скриньку, або база даних, до якої її буде переміщено.

Поетапне перенесення Exchange

Щоб скористатися функцією поетапного перенесення локальних поштових скриньок Exchange 2003 та Exchange 2007 до служби Office 365, потрібно визначити групи користувачів для пакета перенесення в CSV-файлі. Кількість поштових скриньок, які можна перенести до хмари за допомогою поетапного перенесення Exchange, необмежена. Проте CSV-файл пакета перенесення може містити щонайбільше 2000 рядків. Щоб перенести понад 2000 поштових скриньок, потрібно створити додаткові CSV-файли, а потім використати кожен із них, щоб створити новий пакет перенесення. Додаткові відомості про поетапне перенесення Exchange див. в статті Основні відомості про поетапне перенесення електронної пошти до служби Office 365.

У наведеній нижче таблиці описано підтримувані атрибути CSV-файлу для поетапного перенесення Exchange.

Атрибут

Обов’язковий чи необов’язковий

Допустимі значення

Опис

EmailAddress

Обов’язковий

SMTP-адреса користувача

Указує адресу електронної пошти користувача пошти (або поштову скриньку у випадку повторного перенесення) у службі Office 365, що відповідає локальній поштовій скриньці користувача, яку буде перенесено. Користувачі пошти створюються в службі Office 365, коли синхронізується служба каталогів або виконується інший процес підготовки. Адреса електронної пошти користувача пошти має збігатися зі значенням властивості WindowsEmailAddress відповідної локальної поштової скриньки.

Password

Необов’язковий

Пароль має складатися щонайменше з восьми символів і задовольняти всім обмеженням, які застосовуються до паролів у вашій Office 365 організації.

Цей пароль встановлюється для облікового запису користувача, коли відповідний користувач пошти в службі Office 365 перетворюється на користувача поштової скриньки під час перенесення.

ForceChangePassword

Необов’язковий

True або False

Дає змогу вказати, чи повинен користувач змінити пароль, входячи у свою поштову скриньку Office 365 уперше.

Примітка.: Якщо в локальній організації розгорнуто Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0), щоб упровадити рішення для єдиного входу, для цього атрибута потрібно використовувати значення False.

Перенесення за протоколом IMAP

CSV-файл пакета перенесення за протоколом IMAP може містити не більше 50 000 рядків. Але доцільніше переносити користувачів кількома меншими пакетами. Докладні відомості про перенесення за протоколом IMAP див. в таких статтях:

У наведеній нижче таблиці описано підтримувані атрибути CSV-файлу для перенесення за протоколом IMAP.

Атрибут

Обов’язковий чи необов’язковий

Допустимі значення

Опис

EmailAddress

Обов’язковий

SMTP-адреса користувача.

Указує ідентифікатор користувача поштової скриньки Office 365.

UserName

Обов’язковий

Рядок, за яким можна ідентифікувати користувача в системі обміну повідомленнями IMAP, заданий у форматі, який підтримує сервер IMAP.

Визначає ім’я користувача для входу під його обліковим записом у систему обміну повідомленнями IMAP (вихідне середовище). Окрім імені користувача можна також використовувати облікові дані облікового запису, якому призначено необхідні дозволи на доступ до поштових скриньок на сервері IMAP. Докладні відомості див. в статті CSV-файли для пакетів перенесення за протоколом IMAP.

Password

Обов’язковий

Рядок паролю.

Визначає пароль для облікового запису користувача, заданого атрибутом UserName.

Змінення значень пакета перенесення значеннями атрибутів із CSV-файлу

Значення атрибута в CSV-файлі змінює значення відповідного параметра, якщо такий параметр використовується, щоб створити пакет перенесення в Центрі адміністрування Exchange або оболонці. Щоб значення пакета перенесення застосувалося до користувача, цю клітинку потрібно залишити пустою в CSV-файлі. Це дасть змогу підібрати потрібну комбінацію значень атрибутів для вибраних користувачів в одному пакеті перенесення.

У цьому прикладі, скажімо, створюється пакет перенесення для переходу на віддалену службу в гібридному розгортанні, у результаті якого архівні поштові скриньки буде перенесено до служби Office 365 за допомогою наведеної нижче команди New-MigrationBatch.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Проте потрібно також перемістити основні поштові скриньки вибраних користувачів, тому частина файлу OnBoarding1.csv в цьому пакеті перенесення матиме такий вигляд:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Оскільки значення для типу поштової скриньки, указаного в CSV-файлі, замінює значення параметра MailboxType команди, яка використовується, щоб створити пакет, до служби Office 365 буде перенесено лише архівну поштову скриньку користувачів user1 і user2. Для користувачів user3 та user4 до служби Office 365 будуть переміщені основні та архівні поштові скриньки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×