Установлення шаблону файлу для бібліотеки документів або форм

Створюючи бібліотеку документів або форм, можна вказати для неї шаблон файлу за замовчуванням. Коли хтось створюватиме новий файл у бібліотеці, шаблон за замовчуванням відкриватиметься у відповідній програмі. Наприклад, для бібліотеки документів можна встановити шаблон Microsoft Office Word 2010. Коли хтось створюватиме новий файл у цій бібліотеці документів, шаблон відкриватиметься в програмі Word.

Для шаблону можна встановити інші настройки або надати вміст за замовчуванням, який відображатиметься в кожному новому файлі, наприклад рекомендовану структуру для пропозиції в рамках маркетингової кампанії чи офіційне застереження в нижньому колонтитулі сторінки.

У цій статті

Відомості про шаблони файлів у бібліотеці документів або форм

Типи файлів, які можна зберігати в бібліотеці SharePoint

Два типи бібліотек, у яких використовуються шаблони файлів

Розташування, у якому зберігаються шаблони файлів у бібліотеці

Створення шаблону файлу для бібліотеки форм

Використання типів вмісту для настроювання шаблонів бібліотек документів і форм

Настроювання шаблону файлу за замовчуванням під час створення бібліотеки документів або форм

Змінення шаблону файлу за замовчуванням для бібліотеки документів або форм

Редагування шаблону файлу за замовчуванням

Зазначення настроюваного шаблону файлу

Відомості про шаблони файлів у бібліотеці документів або форм

Створюючи бібліотеку документів або форм, можна вказати для неї шаблон файлу за замовчуванням. Коли хтось створюватиме новий файл у бібліотеці, шаблон за замовчуванням відкриватиметься у відповідній програмі. Наприклад, для бібліотеки документів можна встановити шаблон Microsoft Office Word 2010. Коли хтось створюватиме новий файл у цій бібліотеці документів, шаблон відкриватиметься в програмі Word.

Для шаблону можна встановити інші настройки або надати вміст за замовчуванням, який відображатиметься в кожному новому файлі, наприклад рекомендовану структуру для пропозиції в рамках маркетингової кампанії чи офіційне застереження в нижньому колонтитулі сторінки.

Вгорі сторінки

Типи файлів, які можна зберігати в бібліотеці SharePoint

Залежно від наявного в бібліотеці файлу, може виникнути одна з наведених нижче ситуацій.

Файли, сумісні з технологіями SharePoint.   Щоб користувач міг створити файл у бібліотеці документів, використовуючи команду Створити, шаблон файлу має бути створено в програмі, сумісній зі службою SharePoint 2010, наприклад Microsoft Office Word 2010. Коли новий файл створюється в бібліотеці форм, за замовчуванням можна використовувати бути будь-яку сумісну зі службою SharePoint 2010 програму для конструювання форм на основі XML, наприклад Microsoft InfoPath 2010.

Файли інших програм.   У бібліотеці можна зберігати файли більшості інших програм і керувати ними. Однак такі файли слід створювати не в бібліотеці документів, а безпосередньо в цих програмах, і лише потім додавати їх до бібліотеки.

Заблоковані файли програм.    З міркувань безпеки деякі типи файлів програм, зокрема файли EXE, заборонено зберігати в бібліотеці.

Докладні відомості про заблоковані типи файлів див. в розділі Додаткові відомості.

Вгорі сторінки

Два типи бібліотек, у яких використовуються шаблони файлів

Шаблони файлів використовуються у двох типах бібліотек: у бібліотеках документів і форм.

Бібліотеки документів.   Бібліотека документів використовується, щоб зберігати файли різних типів, зокрема документи, електронні таблиці, презентації, текстові файли й файли інших типів, а також керувати ними. Бібліотека документів зазвичай використовується на сайті найчастіше. У ній можна створювати, збирати, оновлювати файли й керувати ними разом з учасниками команди, а також надавати спільний доступ до файлів іншим колегам на підприємстві. Бібліотеку документів можна використовувати як універсальний репозиторій файлів. Крім цього, її можна використовувати з певною метою, наприклад маркетингова група може мати власну бібліотеку документів для матеріалів із планування, випусків новин і публікацій.

Бібліотеки форм.    Бібліотека форм дає змогу спільно використовувати й відстежувати форми на основі XML, призначені для збирання інформації. Наприклад, можна створити бібліотеку форм для форм звітів про витрати відділу. Шаблон форми звіту про витрати зберігається в цій бібліотеці форм як шаблон файлу за промовчанням. Щоразу як користувач створює звіт про витрати, шаблон відкривається як пуста форма, що містить макет, поля та обчислення звіту про витрати. Після заповнення форми дані звіту про витрати (лише дані) зберігаються як файл XML у бібліотеці форм. Оскільки дані відокремлено від форми, це значно полегшує обробку таких звітів в інших системах, злиття даних або експортування їх для подальшої обробки та аналізу.

Вгорі сторінки

Розташування, у якому зберігаються шаблони файлів у бібліотеці

Якщо бібліотека документів або форм містить шаблон файлу за промовчанням, він зберігається в папці "Форми" бібліотеки.

Відкрийте бібліотеку в Провіднику Windows, щоб переглянути вміст папки Форми, у якій розташовано шаблон файлу для бібліотеки.

Вміст папки "Форми" в бібліотеці документів

За замовчуванням у бібліотеці документів міститься шаблон файлу із назвою template.dotx, проте за необхідності його можна змінити. Щоб визначити інший шаблон, потрібно спочатку створити його в програмі, сумісній зі службою SharePoint 2010, наприклад Word 2010, і зберегти в папці "Форми" бібліотеки. Потім у бібліотеці слід указати адресу настроюваного шаблону.

За замовчуванням бібліотека форм містить файл-покажчик місця заповнення з назвою template.xml, який необхідно замінити на власний шаблон форми.

Вгорі сторінки

Створення шаблону файлу для бібліотеки форм

Щоб створити або настроїти шаблон у бібліотеці форм, можна скористатися програмою для конструювання форм на основі XML, сумісною із SharePoint 2010, наприклад Microsoft Office InfoPath 2010. Програма для конструювання форм на основі XML може надавати додаткові переваги. Наприклад, використовуючи програму InfoPath 2010, можна:

 • створювати бібліотеку форм і шаблон форми безпосередньо у програмі InfoPath;

 • зручно редагувати та повторно публікувати шаблон форми в бібліотеці форм;

 • виконувати злиття окремих файлів даних XML, створених із певних шаблонів форм, для подальшої обробки;

 • переміщувати поля XML-даних до стовпців бібліотеки в бібліотеці форм.

Коли користувач створює форму, вона за замовчуванням відкривається в сумісній із SharePoint 2010 програмі для редагування форм, інстальованій на клієнтському комп’ютері користувача. Коли сумісну програму не інстальовано, форма може відкритись у браузері, якщо її призначено для цього. За потреби можна настроїти форми, призначені для відкриття в браузері, щоб вони завжди відкривались у браузері. Поведінку за замовчуванням можна змінити, установивши значення параметра Відкриття документів у браузері в додаткових настройках бібліотеки.

Вгорі сторінки

Використання типів вмісту для настроювання шаблонів бібліотек документів і форм

Якщо ввімкнуто кілька типів вмісту та для цих типів вмісту визначено шаблони, бібліотека використовує шаблони, визначені для типів вмісту, а не шаблон файлу за промовчанням. У такому разі, щоб настроїти шаблони для бібліотеки, необхідно змінити типи вмісту.

Вгорі сторінки

Настроювання шаблону файлу за замовчуванням під час створення бібліотеки документів або форм

Примітка :  Щоб настроїти шаблон для бібліотеки документів або форм, потрібно мати дозвіл "Повний доступ".

 1. Перейдіть до сайту, на якому потрібно створити бібліотеку.

 2. Клацніть елементи Дії сайту> Переглянути весь вміст сайту > Створити.

  Примітка :  Вигляд сайту та навігація по ньому можуть суттєво змінюватися. Якщо не вдалося знайти потрібну команду, кнопку або посилання, зверніться до адміністратора.

 3. У розділі Бібліотеки клацніть елемент Бібліотека документів або Бібліотека форм.

 4. У полі Ім’я введіть ім’я бібліотеки. Це обов’язкове поле.

  Ім’я відображається у верхній частині сторінки бібліотеки, входить до складу адреси сторінки бібліотеки та відображається в навігаційних елементах, які допомагають користувачам знаходити й відкривати бібліотеку.

 5. У полі Опис опишіть призначення бібліотеки. Заповнювати це поле необов’язково.

  Опис відображається у верхній частині сторінки бібліотеки під назвою. Якщо планується активувати додавання вмісту до бібліотеки електронною поштою, можна додати адресу електронної пошти бібліотеки до її опису, щоб користувачі могли легко знайти цю адресу.

 6. Щоб додати посилання на цю бібліотеку до панелі швидкого запуску, у розділі "Навігація" виберіть параметр Так.

 7. У розділі Документ. Журнал версій виберіть параметр Так, якщо потрібно створювати версію або резервну копію файлу щоразу, коли файл повертається з редагування до бібліотеки.

 8. У розділі Шаблон документа виконайте одну з цих дій:

  Бібліотека документів.    Укажіть тип файлу, який використовуватиметься як шаблон для нових файлів у бібліотеці документів. За замовчуванням доступні такі типи файлів:

  • Немає

  • Документ Microsoft Word 97-2003

  • Електронна таблиця Microsoft Excel 97-2003

  • Презентація Microsoft PowerPoint 97-2003

  • Документ Microsoft Word

  • Електронна таблиця Microsoft Excel

  • Презентація Microsoft PowerPoint

  • Блокнот Microsoft OneNote 2010

  • Веб-сторінка Microsoft SharePoint Designer

  • Базова сторінка

  • Сторінка веб-частин

   Бібліотека форм.    Виберіть шаблон форми, який потрібно визначити як тип форми для всіх форм у бібліотеці.

 9. Натисніть кнопку Створити.

Вгорі сторінки

Змінення шаблону файлу за замовчуванням для бібліотеки документів або форм

Існує два способи змінення шаблону за промовчанням.

 • Якщо бібліотека документів або форм містить шаблон файлу за замовчуванням для програми, сумісної із SharePoint 2010, його можна редагувати.

 • Для файлів інших програм не можна редагувати шаблон за промовчанням безпосередньо, проте можна скопіювати новий шаблон файлу в папку Форми бібліотеки, щоб визначити настроюваний шаблон.

Вгорі сторінки

Редагування шаблону файлу за замовчуванням

 1. Перейдіть на сайт із бібліотекою, у якій потрібно відредагувати шаблон за промовчанням.

 2. Клацніть назву бібліотеки на панелі швидкого запуску або елементи Дії сайту > Переглянути весь вміст сайту й у відповідному розділі клацніть назву бібліотеки.

  Примітка :  Вигляд сайту та навігація по ньому можуть суттєво змінюватися. Якщо не вдалося знайти потрібну команду, кнопку або посилання, зверніться до адміністратора.

 3. На стрічці в розділі Знаряддя бібліотеки виберіть вкладку Бібліотека, а потім у групі Настройки натисніть кнопку Настройки бібліотеки.

 4. У розділі Загальні настройки виберіть посилання Додаткові настройки.

 5. У розділі Шаблон документа під полем URL-адреса шаблону клацніть елемент Змінити шаблон. Буде виконано одну з цих дій:

  Бібліотека документів.   Шаблон буде відкрито в програмі, сумісній із SharePoint 2010 і пов’язаній із типом файлу поточного шаблону. Наприклад, якщо за замовчуванням використовується шаблон Word, буде запущено програму Office Word 2010, а якщо як шаблон за замовчуванням використовується аркуш Excel, буде відкрито програму Office Excel 2010.

  Бібліотека форм.   Шаблон буде відкрито в програмі, сумісній із SharePoint 2010, програмі для створення форм на основі XML, наприклад InfoPath 2010, або редакторі XML.

  Примітка :  Якщо користувачі на сайті вже заповнювали форми, основані на вихідному шаблоні, урахуйте, як змінення шаблону вплине на ці форми. Наприклад, якщо додати поле, обов’язкове для заповнення, це може спричинити відображення помилок у вихідних формах, заповнених перед додаванням цього поля.

 6. Внесіть потрібні зміни та збережіть шаблон. Закрийте програму, якщо вона не потрібна, або перейдіть на сайт.

 7. Залежно від програми створення форм, можливо, буде потрібно повторно опублікувати шаблон у бібліотеці на сайті з цієї програми.

 8. На сайті в нижній частині сторінки додаткових настройок бібліотеки документів або форм натисніть кнопку OK.

Вгорі сторінки

Зазначення настроюваного шаблону файлу

 1. Створіть і збережіть настроюваний шаблон у програмі, сумісній із SharePoint 2010. Занотуйте його розташування та перейдіть до SharePoint 2010.

 2. Перейдіть на сайт із бібліотекою, для якої потрібно зазначити настроюваний шаблон.

 3. Клацніть назву бібліотеки на панелі швидкого запуску або клацніть елементи Дії сайту > Переглянути весь вміст сайту й у відповідному розділі клацніть назву бібліотеки.

  Примітка :  Вигляд сайту та навігація по ньому можуть суттєво змінюватися. Якщо не вдалося знайти потрібну команду, кнопку або посилання, зверніться до адміністратора.

 4. На стрічці виберіть вкладку Бібліотека, а потім у групі Підключення та експорт натисніть кнопку Відкрити у провіднику.

 5. У Провіднику Windows знайдіть створений настроюваний шаблон.

 6. Клацніть файл правою кнопкою миші та в контекстному меню виберіть команду Копіювати.

 7. Натискайте кнопку Назад, доки не повернетеся до бібліотеки, а потім клацніть папку Форми, щоб відкрити її.

 8. Клацніть правою кнопкою миші в пустій області вікна папки та в контекстному меню виберіть команду Вставити.

 9. Закрийте Провідник Windows і поверніться до бібліотеки на сайті.

 10. У меню Параметри виберіть пункт Настройки бібліотеки.

 11. У розділі Загальні параметри виберіть посилання Додаткові параметри.

 12. У розділі Шаблон документа виконайте одну з наведених нижче дій.

  Бібліотека документів    Введіть адресу настроюваного шаблону в полі URL-адреса шаблону. Це розташування – веб-адреса шаблону на сайті відносно імені сайту. Наприклад, якщо ви додаєте шаблон, який має назву Водяний_знак.dotx, до папки Форми бібліотеки документів Спільні документи, потрібно ввести такий шлях:

  Спільні документи/Форми/Водяний_знак.dotx

  Бібліотека форм.    Введіть адресу потрібного настроюваного шаблону в полі URL-адреса шаблону. Це розташування – веб-адреса шаблону на сайті відносно імені сайту. Наприклад, якщо ви додаєте шаблон, що називається Замовлення.xml, до папки Форми бібліотеки форм Закупівля, потрібно ввести такий шлях:

  Покупки/Форми/Замовлення.xsn

  Примітка :  Якщо параметри в полі Шаблон документа недоступні, можливо, адміністратор настроїв кілька типів вмісту. Щоб дізнатися, чи ввімкнуто кілька типів вмісту, перевірте, чи в розділі Типи вмісту , який розташовано над розділом Шаблон документа , під написом Дозволити керування типами вмісту? встановлено перемикач Так . Якщо це так, необхідно відредагувати шаблон для відповідного типу вмісту.

Вгорі сторінки

Спільний доступ Facebook Facebook Twitter Twitter Електронна пошта Електронна пошта

Ця інформація корисна?

Чудово! Можливо, ви хотіли б щось додати?

Що можна було б удосконалити?

Дякуємо за ваш відгук!

×