Створення, редагування або видалення головної сторінки

Кожна нова публікація починається з головної сторінки. Головна сторінка може містити все, що потрібно помістити на сторінку публікації, а також певні елементи сторінки (наприклад, колонтитули та напрямні розмітки), які можна розташувати лише на головній сторінці.

Нову головну сторінку необхідно створювати, лише якщо публікація, яка складається з кількох сторінок, має містити кілька макетів.

У цій статті

Загальні відомості про головні сторінки

Створення нової головної сторінки

Застосування головної сторінки

Редагування головної сторінки

Видалення головної сторінки

Перейменування наявної головної сторінки

Загальні відомості про головні сторінки

Головні сторінки містять елементи, які потрібно повторити на кількох сторінках у публікації. Використовуючи головні сторінки для цих спільних елементів, можна надати публікації більш узгодженого вигляду.

Головні сторінки є невидимим шаром, на основі якого побудовано публікацію. Вони можуть містити елементи оформлення та макета, наприклад, напрямні полів, колонтитули та рисунки. Головні сторінки для певних типів публікацій, наприклад, бюлетенів і брошур, містять напрямні полів за промовчанням.

У публікаціях, які містять кілька сторінок, можна створити кілька головних сторінок для більш універсального оформлення публікації. Кілька головних сторінок дають змогу створити кілька макетів, які можна застосувати до будь-яких сторінок у публікації.

Наприклад, під час створення брошури з однаковим рисунком на першій сторінці та на звороті можна створити одну головну сторінку. Але якщо потрібно, щоб сторінки всередині брошури виглядали інакше, необхідно створити другу головну сторінку для внутрішніх сторінок.

Елемент можна додати до головної сторінки, вибравши елемент, наприклад, текстове поле, та вибравши команду Надіслати до головної сторінки в меню Упорядкувати. Можна також пропустити головну сторінку, вибравши пункт Пропустити в області завдань Застосування головних сторінок.

Головні сторінки полегшують оновлення, оскільки елементи сторінки можна додавати й оновлювати в одному місці замість їх змінення на кожній сторінці публікації.

Головні сторінки керують такими елементами сторінки:

 • Розміри сторінки

 • Усі поля та напрямні, включно з напрямними стовпців і лінійок

 • Колонтитули

 • Тло сторінки, наприклад, водяні знаки або об’єкти WordArt

 • Односторінкові або двосторінкові макети

  Примітка : Використовуйте двосторінковий макет для двосторонньої публікації, щоб друга сторінка могла відрізнятися від першої сторінки, без використання нової головної сторінки для другої сторінки.

 • Текст і числа, наприклад, об’єкти WordArt, дати, час, номери сторінок або службові відомості

 • Рисунки, наприклад, графіка

 • Об’єкти, наприклад, прапорці або текстові поля

Вгорі сторінки

Створення нової головної сторінки

Можна створити нову головну сторінку або додавати елементи до публікації, відтак надсилати ці елементи до головної сторінки. Можна також дублювати наявну головну сторінку. Якщо дублювати сторінку, можна змінювати лише ті елементи, які мають виглядати інакше.

Тип використовуваної головної сторінки залежить від параметрів публікації:

 • Якщо публікація відображається у двосторінковому режимі, використовуйте двосторінкові головні сторінки.

 • Якщо публікація відображається в односторінковому режимі, використовуйте односторінкові головні сторінки.

Можна також перетворити односторінкову головну сторінку на двосторінкову або навпаки.

Примітка :  Під час роботи з веб-публікацією можна переглядати лише окремі сторінки та використовувати лише односторінкові головні сторінки.

Створення пустої нової головної сторінки

 1. У меню Вигляд виберіть пункт Головна сторінка.

 2. На панелі інструментів Змінення головних сторінок натисніть кнопку Нова головна сторінка.

 3. У полі Код сторінки (1 символ) введіть односимвольний ідентифікатор для нової головної сторінки. Це може бути будь-який символ Юнікод.

 4. У полі Опис введіть короткий опис нової головної сторінки.

 5. Установіть прапорець Двосторінковий режим, якщо потрібно створити двосторінкову публікацію.

  Примітка : Якщо поточна публікація є лише односторінковою, до головних сторінок буде додано дві титульні сторінки, однак, кількість сторінок у публікації автоматично не збільшиться.

Надсилання елементів зі сторінки публікації до нової головної сторінки

Якщо нову головну сторінку створено, в публікації можна створити елементи, відтак надіслати їх до нової головної сторінки для заповнення.

Наприклад, можна створити календар, додати рисунок, колонтитул із номером сторінки та текстове поле, відтак надіслати всі ці елементи до нової головної сторінки.

 1. Створіть публікацію та надайте їй потрібного вигляду.

 2. Виберіть потрібні елементи на головній сторінці.

  Примітка : Щоб вибрати кілька елементів, клацніть їх, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

 3. У меню Упорядкувати виберіть команду Надіслати до головної сторінки.

Дублювання наявної головної сторінки

У певних випадках можна створити та використати головну сторінку з елементами, які майже збігаються з елементами наявної головної сторінки. Замість повторного створення аналогічних елементів на новій головній сторінці можна дублювати наявну головну сторінку, відтак змінити або додати потрібні елементи до дубльованої головної сторінки.

 1. У меню Вигляд виберіть пункт Головна сторінка.

 2. В області завдань Змінення головних сторінок клацніть стрілку поруч із назвою головної сторінки, яку потрібно дублювати, відтак виберіть команду Дублювати.

 3. У діалоговому вікні Дублювання головної сторінки виконайте одну з таких дій:

  • У полі Код сторінки (1 символ) введіть односимвольний ідентифікатор для нової головної сторінки. Це може бути будь-який символ Юнікод.

  • У полі Опис введіть короткий опис нової головної сторінки.

   Примітка : В області завдань Змінення головних сторінок відображаються лише перші 28 символів.

Вгорі сторінки

Застосування головної сторінки

Кожна нова публікація за промовчанням починається із застосованої головної сторінки. Якщо публікація містить кілька сторінок, можна використати область завдань Застосування головної сторінки, щоб застосувати інші головні сторінки до різних сторінок у публікації.

Примітка : Для виконання наведених нижче вказівок необхідно створити кілька головних сторінок.

 1. В області завдань Форматування публікації клацніть стрілку, відтак виберіть пункт Застосування головної сторінки.

 2. В області завдань Застосування головної сторінки виберіть посилання Переглянути головні сторінки.

  Примітка : Область завдань Змінення головних сторінок відображає односторінкову або двосторінкову піктограму, залежно від типу публікації та використання двосторінкового режиму публікації.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • В області завдань Застосування головної сторінки у списку під піктограмою сторінки клацніть стрілку, відтак виберіть головну сторінку, яку потрібно застосувати до поточної сторінки або до поточних сторінок у двосторінковому режимі.

  • Виберіть пункт Пропустити головну сторінку, щоб приховати об’єкти на головній сторінці. Цей параметр не ігнорує напрямні розмітки.

   Примітка : Щоб застосувати головну сторінку до двосторінкової публікації, яка відрізняється від головної сторінки за промовчанням, необхідно спочатку зняти прапорець Використовувати одну головну сторінку для обох титульних сторінок та створити нову головну сторінку.

 4. Виберіть головну сторінку, яку потрібно застосувати до сторінки або до титульних сторінок.

  Примітка : Щоб застосувати нову головну сторінку до титульних сторінок, можна встановити прапорець Використовувати одну головну сторінку для обох титульних сторінок, щоб застосувати одну головну сторінку до обох титульних сторінок у двосторінковому режимі. Якщо зняти цей прапорець, відображатиметься окремий список для кожної титульної сторінки у двосторінковому режимі, який дозволятиме застосування іншої головної сторінки до кожної сторінки.

 5. Натисніть кнопку Застосувати до діапазону сторінок, щоб відкрити діалогове вікно, в якому можна застосувати головну сторінку до визначеного діапазону сторінок у публікації.

 6. Щоб перейти до області завдань Змінення головних сторінок, у якій можна редагувати вміст головних сторінок і створити нові головні сторінки, виберіть посилання Переглянути головні сторінки.

Вгорі сторінки

Редагування головної сторінки

 1. У меню Вигляд виберіть пункт Головна сторінка.

 2. В області завдань Змінення головних сторінок наведіть вказівник на назву головної сторінки, яку потрібно редагувати, клацніть стрілку, відтак виберіть команду Змінити.

 3. Внесіть потрібні зміни.

 4. Щоб переглянути оновлені сторінки публікації, виберіть посилання Переглянути сторінки публікації, відтак перейдіть до сторінки, до якої застосовано головну сторінку.

Вгорі сторінки

Видалення головної сторінки

Кожна публікація містить одну головну сторінку за промовчанням і має завжди містити принаймні одну головну сторінку. Якщо існує принаймні одна головна сторінка, будь-які додаткові головні сторінки можна видалити. Якщо видалити головну сторінку, яка використовується будь-якими сторінками публікації, застосунок Publisher застосує першу головну сторінку, яка перебуває в області завдань Змінення головних сторінок.

 1. У меню Вигляд виберіть пункт Головна сторінка.

 2. В області завдань Змінення головних сторінок наведіть вказівник на назву головної сторінки яку потрібно видалити, клацніть стрілку, відтак виберіть команду Видалити.

 3. У діалоговому вікні повідомлення натисніть кнопку Так.

Вгорі сторінки

Перейменування наявної головної сторінки

Під час використання кількох головних сторінок у публікації можна більш чітко визначити використання кожної головної сторінки, призначивши їй унікальний цифровий ідентифікатор або опис. Щоб змінити цифровий ідентифікатор або опис головної сторінки, виконайте такі дії:

 1. У меню Вигляд виберіть пункт Головна сторінка.

 2. В області завдань Змінення головних сторінок клацніть стрілку поруч із головною сторінкою, яку потрібно перейменувати, відтак виберіть команду Перейменувати.

 3. У діалоговому вікні Перейменування головної сторінки виконайте одну з таких дій:

  • У полі Код сторінки (1 символ) введіть односимвольний ідентифікатор для нової головної сторінки. Це може бути будь-який символ Юнікод.

  • У полі Опис введіть короткий опис нової головної сторінки.

   Примітка : В області завдань Змінення головних сторінок відображаються лише перші 28 символів.

Вгорі сторінки

Спільний доступ Facebook Facebook Twitter Twitter Електронна пошта Електронна пошта

Ця інформація корисна?

Чудово! Можливо, ви хотіли б щось додати?

Що можна було б удосконалити?

Дякуємо за ваш відгук!

×