Інструкція SELECT

Інструкція SELECT указує обробнику баз даних Microsoft Access повернути відомості з бази даних як набір записів.

Синтаксис

SELECT [предикат] { * | таблиця.* | [таблиця.]поле1 [AS псевдонім1] [, [таблиця.]поле2 [AS псевдонім2] [, ...]]}
FROM вираз_таблиці [, ...] [IN зовнішня_база_даних]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Інструкція SELECT складається з таких частин.

Частина

Опис

предикат

Можливі такі предикати: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW або TOP. Предикат використовується для обмеження кількості повернутих записів. Якщо предикат не вказано, за замовчуванням установлено значення ALL.

*

Указує, що вибрано всі поля із вказаної таблиці або таблиць.

таблиця

Ім’я таблиці з полями, з яких вибрано записи.

поле1, поле2

Імена полів з даними, які потрібно отримати. Якщо включити кілька полів, вони отримуються в зазначеному порядку.

псевдонім1, псевдонім2

Назви для використання як заголовки стовпців замість оригінальних назв стовпців у таблиці.

вираз_таблиці

Ім’я таблиці або таблиць з даними, які потрібно отримати.

зовнішня_база_даних

Ім’я бази даних, яка містить таблиці у виразі_таблиці, якщо вони відсутні в поточній базі даних.

Примітки

Для виконання цієї операції обробник баз даних Microsoft Access шукає вказану таблицю або таблиці, видобуває вибрані стовпці, вибирає рядки, які відповідають критерію, і сортує або групує отримані рядки у вказаному порядку.

Інструкції SELECT не змінюють дані в базі даних.

SELECT, як правило, є першим словом в інструкції SQL. Більшість інструкцій SQL є інструкціями SELECT або SELECT…INTO.

Мінімальний синтаксис для інструкції SELECT має такий вигляд.

SELECT поля FROM таблиця

Щоб вибрати всі поля в таблиці, можна використовувати зірочку (*). У наведеному нижче прикладі виділено всі поля в таблиці "Працівники".

SELECT * FROM Employees;

Якщо ім’я поля міститься в кількох таблицях у реченні FROM, укажіть перед ним ім’я таблиці, а також оператор . (крапка). У наведеному нижче прикладі поле "Відділ" міститься як у таблиці "Працівники", так і в таблиці "Керівники". Інструкція SQL вибирає відділи з таблиці "Працівники" та імена керівників з таблиці "Керівники".

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Коли створено об’єкт "Набір записів", обробник баз даних Microsoft Access використовує ім’я поля таблиці як ім’я об’єкта "Поле" в об’єкті Набір записів. Якщо потрібно змінити ім’я поля або ім’я не застосовується виразом, який використовується для створення поля, використовуйте AS зарезервоване слово. У наведеному нижче прикладі використано заголовок "Народження" для присвоєння імені повернутому об’єкту Поле в отриманому об’єкті Набір записів.

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Щоразу, коли використовуються агрегатні функції або запити, які повертають неоднозначні або повторювані імена об’єкта Поле, потрібно використовувати речення AS, щоб надати об’єкту Поле альтернативне ім’я. У наведеному нижче прикладі використано заголовок "Кількість осіб" для присвоєння імені повернутому об’єкту Поле в отриманому об’єкті Набір записів.

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Для подальшого обмеження та впорядкування повернутих даних можна використовувати інші речення в інструкції SELECT. Докладні відомості див. у розділі довідки про речення, які ви використовуєте.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×