Фільтрування даних у службах Excel

Фільтрування даних — це швидкий і простий спосіб знайти підмножину даних і розпочати роботу з нею в діапазоні клітинок або у стовпці таблиці. У результаті фільтрування відображаються лише рядки, що відповідають визначеним умови, і приховуються рядки, які не потрібно відображати. Також можна виконувати фільтрування за кількома стовпцями. Фільтри можуть бути складеними, тобто кожний наступний фільтр базується на поточному фільтрі й далі зменшує діапазон даних. Можна створити два набори фільтрів: за списком значень і за критеріями.

Виберіть дію

Фільтрування тексту

Фільтрування чисел

Фільтрування дат або часу

Фільтрування перших або останніх чисел

Очищення фільтра для стовпця

Докладні відомості про проблеми фільтрування даних

Фільтрування тексту

Щоб фільтрувати дані, автор робочої книги має спочатку зберегти робочу книгу Microsoft Office Excel із застосованим фільтром. Для отримання додаткової інформації див. довідку Microsoft Office Excel 2007.

 1. Знайдіть стовпець, який містить цифри та букви.

 2. Клацніть стрілку Стрілка розкривного списку фільтрів в заголовку стовпця.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  Вибір зі списку текстових значень    

  1. Натисніть кнопку Фільтр.

  2. У списку текстових значень виділіть або зніміть виділення з одного або кількох текстових значень, за якими потрібно виконати фільтрування.

   Список може містити до 1 000 текстових значень. Якщо список великий, зніміть виділення з пункту (Виділити все) на початку списку та виберіть конкретні текстові значення для фільтрування.

   Щоб зробити меню фільтра ширшим або довшим, клацніть і перетягніть нижній кут.

   Створення умов    

  3. Укажіть пункт Текстові фільтри та виберіть одну з команд оператор порівняння, або натисніть кнопку Користувацький фільтр.

   Наприклад, щоб фільтрувати текст, який починається з певного символу, виберіть команду Починається з, а для фільтрування тексту, що містить певні символи в будь-якому місці тексту, виберіть пункт Містить.

  4. У діалоговому вікні Користувацький фільтр у полі праворуч введіть текст.

   Наприклад, щоб фільтрувати текст, який починається з букви «Ж», введіть Ж, а щоб фільтрувати текст, який містить «равлик» у будь-якому місці, введіть равлик.

   Якщо потрібно знайти текст, у якому збігаються лише деякі символи, використовуйте символ узагальнення.

   Використання символів узагальнення

   Указані символи узагальнення можна використовувати як критерії порівняння в текстових фільтрах.

   Введіть

   Щоб знайти

   ? (знак питання)

   Будь-який окремий символ.
   Наприклад, умові «ма?ка» відповідають результати «мавка» та «марка».

   * (зірочка)

   Будь-який набір символів.
   Наприклад, умові «пів*» відповідають результати «південь» і «північ».

   ~ (тильда) зі знаком ?, * або ~ в кінці

   Знак питання, зірочка або тильда
   Наприклад, увівши коли~?, можна знайти «коли?»

На початок сторінки

Фільтрування чисел

Щоб фільтрувати дані, автор робочої книги має спочатку зберегти робочу книгу Microsoft Office Excel із застосованим автофільтром. Для отримання додаткової інформації див. довідку Microsoft Office Excel 2007.

 1. Знайдіть стовпець цифрових даних.

 2. Клацніть стрілку Стрілка розкривного списку фільтрів в заголовку стовпця.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  Вибір зі списку чисел    

  1. Натисніть кнопку Фільтр.

  2. У списку чисел виділіть або зніміть виділення з одного або декількох чисел, за якими потрібно виконати фільтрування.

   Список може містити до 1 000 елементів. Якщо список великий, зніміть виділення з пункту (Виділити все) вгорі та виберіть конкретні числа для фільтрування.

   Щоб зробити меню фільтра ширшим або довшим, клацніть і перетягніть нижній кут.

   Створення умов    

  3. Виберіть компонент Фільтри чисел, відтак виберіть одну з команд оператор порівняння або натисніть кнопку Користувацький фільтр.

   Наприклад, щоб відфільтрувати числа за мінімальним і максимальним значенням, виберіть пункт Між.

  4. У діалоговому вікні Користувацький автофільтр у полі або полях праворуч введіть число або числа.

   Наприклад, щоб відфільтрувати числа за мінімальним значенням «25» і максимальним «50», введіть 25 і 50.

На початок сторінки

Фільтрування дат і часу

Щоб фільтрувати дані, автор робочої книги має спочатку зберегти робочу книгу Microsoft Office Excel із застосованим автофільтром. Для отримання додаткової інформації див. довідку Microsoft Office Excel 2007.

 1. Знайдіть стовпець, який містить дати або час.

 2. Клацніть стрілку Стрілка розкривного списку фільтрів в заголовку стовпця.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  Виберіть зі списку значень дат або часу.    

  1. Натисніть кнопку Фільтр.

  2. У списку значень дат або часу виділіть або зніміть виділення з одного або кількох значень, за якими потрібно виконати фільтрування.

   За промовчанням усі дати в діапазоні клітинок або стовпці таблиці групуються за ієрархією років, місяців і днів. Виділення або очищення вищого рівня в ієрархії призводить до виділення або очищення всіх вкладених дат під цим рівнем. Наприклад, якщо вибрати 2006 рік, під ним буде міститися список місяців, а під кожним із місяців — список днів.

   Список може містити до 1 000 елементів. Якщо список значень великий, зніміть виділення з пункту (Виділити все) вгорі та виберіть значення для фільтрування.

   Щоб зробити меню фільтра ширшим або довшим, клацніть і перетягніть нижній кут.

   Створення умов    

  3. Укажіть пункт Фільтри дат, відтак виконайте одну з таких дій:

   Загальний фільтр   

   Загальний фільтр — це фільтр, який базується на оператор порівняння.

   1. Виберіть одну з команд операторів порівняння (Дорівнює, Перед, Після або Між) або виберіть пункт Користувацький фільтр.

   2. У діалоговому вікні Користувацький фільтр у полі праворуч введіть дату або час.

    Наприклад, щоб виконати фільтрування за мінімальним і максимальним значеннями дати або часу, виберіть пункт Між.

   3. У діалоговому вікні Користувацький фільтр у полі або полях праворуч введіть дату або час.

    Наприклад, щоб виконати фільтрування за мінімальним значенням дати «01.03.2006» і максимальним «01.06.2006», введіть 01.03.2006 і 01.06.2006. Або, щоб виконати фільтрування за мінімальним значенням часу «8:00» і максимальним «12:00», введіть 8:00 і 12:00.

    Динамічний фільтр   

    Динамічним називається фільтр, критерії якого можна змінити під час його повторного застосування.

   4. Виберіть одну зі стандартних команд дати.

    Наприклад, у меню Усі дати за період, щоб відфільтрувати всі дати за поточною, виберіть Сьогодні, або, щоб відфільтрувати усі дати за наступним місяцем, виберіть Наступний місяць.

    • Команди меню Усі дати за період, наприклад Січень або 2-й квартал, виконують фільтрування за періодом незалежно від року. Це може бути корисним, наприклад, для порівняння обсягів продажу за один період протягом кількох років.

    • Команди Цього року та З початку року відрізняються способами оброблення майбутніх дат. Команда Цього року може повертати дати в майбутньому для поточного року, а команда З початку року — лише дати до поточної включно.

    • Усі фільтри дат базуються на григоріанському календарі.

    • Фінансові роки та фінансові квартали завжди починаються в січні календарного року.

На початок сторінки

Фільтрування за першими та останніми числами

Щоб фільтрувати дані, автор робочої книги має спочатку зберегти робочу книгу Microsoft Office Excel із застосованим автофільтром. Для отримання додаткової інформації див. довідку Microsoft Office Excel 2007.

 1. Знайдіть стовпець цифрових даних.

 2. Клацніть стрілку Стрілка розкривного списку фільтрів в заголовку стовпця.

 3. Наведіть вказівник на пункт Фільтри чисел і виберіть команду Перші 10.

 4. У діалоговому вікні Фільтр перших 10 елементів виконайте такі дії.

  1. У полі ліворуч виберіть пункт найбільших або найменших.

  2. У поле посередині введіть число від 1 до 255 для поля елементів у списку або від 0,00 до 100,00 для поля % від кількості елементів.

  3. У полі праворуч виконайте одну з таких дій:

   • Щоб виконати фільтрування за числом, виберіть пункт Елементи.

   • Щоб виконати фільтрування за відсотками, виберіть пункт % від кількості елементів.

Перші та останні значення базуються на початковому діапазоні клітинок або стовпці таблиці, а не на відфільтрованій підмножині даних.

На початок сторінки

Очищення фільтра стовпця

 • Щоб очистити фільтр для стовпця, натисніть кнопку фільтра піктограма застосованого фільтра в заголовку стовпця й виберіть пункт Видалити фільтр із <Name>.

На початок сторінки

Додаткові відомості про помилки фільтрування даних

Далі містяться відомості, які слід мати на увазі та які можуть обмежити фільтрування або запобігти йому.

Слід уникати змішування форматів зберігання    Для отримання найкращих результатів не слід поєднувати в одному стовпці різні формати зберігання даних, наприклад текст і числа або числа й дати, оскільки для кожного стовпця доступний лише один тип команди фільтрування. У разі поєднання форматів зберігання команда, яка відображатиметься, матиме формат, який трапляється найчастіше. Наприклад, якщо стовпець містить три значення, збережені як числа, і чотири — як текст, відображатиметься команда фільтрування Текстові фільтри. Для отримання додаткової інформації див. довідку Microsoft Office Excel 2007.

Фільтрування може виводити більше рядків, ніж передбачено обмеженням максимальної кількості відображуваних рядків.    Якщо число рядків, які відповідають фільтру, перевищує максимальне число рядків, відображуваних у Microsoft Office Excel Web Access, тоді в Microsoft Office Excel Web Access відображається перший набір рядків фільтрування до поточного максимального числа. Щоб переглянути всі рядки фільтрування, можливо, знадобиться перейти до наступної області прокручування. Переглянути в одній області прокручування всі рядки, які повертає фільтр, можна, якщо збільшити число рядків, які можна відображати в Excel Web Access. Докладні відомості див. в статті Спеціальні властивості веб-частини Excel Web Access.

Недруковані символи можуть заборонити фільтрування    У веб-клієнті Excel не можна фільтрувати дані у стовпці, який містить символи зі значеннями ANSI від 0 до 32, які є недрукованими символами. У робочій книзі Excel ці символи відображаються у вигляді прямокутника, як символ покажчика місця заповнення. Щоб фільтрувати дані, автор робочої книги має видалити ці недруковані символи або замінити їх друкованими. Для отримання додаткової інформації див. довідку Microsoft Office Excel 2007.

Обчислювані члени у звітах зведеної таблиці.    Ви не можете застосувати фільтр, що поєднує обчислюваний член (виділений синім кольором) з будь-яким іншим елементом, зокрема іншими обчислюваними членами. Змініть фільтр, щоб вибрати лише один компонент. Якщо виділено кілька елементів, видаліть обчислювані члени.

Метадані зведеної таблиці можуть бути видимими     Якщо автор робочої книги публікує робочу книгу, яка містить звіт зведеної таблиці OLAP із застосованим фільтруванням, то можливо, що користувач зможе переглянути метадані прихованого поля. Щоб ці відомості залишилися конфіденційними, не вмикайте фільтрування.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×