Фільтрування відображених в елементі керування даних

У цій статті

Огляд

Можливості сумісності

Установлення фільтра для списку, розкривного списку або поля зі списком

Установлення фільтра для повторюваного розділу або повторюваної таблиці

Огляд

Створюючи шаблон форми Microsoft Office InfoPath, ви можете скористатися фільтрами, щоб обмежити вибір, який користувачі можуть зробити, коли заповнюють форму, створену на основі цього шаблону. Фільтр – це набір умов, який застосовується до даних, щоб відобразити певну підмножину цих даних. За допомогою фільтрів можна відобразити підмножину даних із джерела даних і таким чином зменшити кількість записів, що відображаються в елементі керування.

Використовуйте фільтр щоразу, коли потрібно відобразити підмножину даних, які повертає запит на основі умови, яку вибрав користувач. Такою умовою може бути елемент, вибраний в іншому елементі керування (наприклад, списку, полі зі списком, розкривному списку або текстовому полі), прив’язаному до поля в джерелі даних.

Наприклад, уявіть, що ви створюєте шаблон форми, за допомогою якого відстежуватимуться продукти від кількох постачальників. Якщо відобразити всі продукти від усіх постачальників, список може виявитися дуже довгим. Вирішити цю проблему можна за допомогою фільтра, який дає змогу користувачам вибрати постачальника зі списку та переглянути продукти лише цього постачальника. Коли користувач вибирає постачальника зі списку, до повторюваної таблиці застосовується фільтр, щоб відобразити продукти тільки вибраного постачальника. Якщо користувач вибирає іншого постачальника, повторювана таблиця оновлюється та відображає продукти іншого постачальника.

Порада.: Якщо вам відомо, що користувачам знадобиться лише певна підмножина результатів запиту, настройте його на повернення лише цієї підмножини (замість отримання всіх даних за допомогою запиту та застосування фільтра, щоб створити підмножину). Так форма завантажуватиметься швидше, а користувачі витрачатимуть менше часу на очікування результатів запиту, тому що він повертатиме лише потрібні дані із зовнішнього джерела.

Якщо навести вказівник миші на відфільтровані дані, відображається піктограма фільтра Піктограма фільтра , щоб ваші користувачі знали, що до даних застосовано фільтр.

Оскільки фільтри обмежують кількість елементів, які відображаються користувачеві, їх можна застосувати лише до таких елементів керування:

 • списки;

 • розкривні списки;

 • поля зі списками;

 • повторювані таблиці;

 • повторювані розділи.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Фільтри можна використовувати лише в шаблонах форм, які заповнюватимуться в програмі InfoPath. Фільтри недоступні в шаблонах форм, сумісних із браузером. Якщо в шаблоні форми, сумісному з браузером, ви використовуєте список і повторювану таблицю, радимо замість фільтрів використовувати умовне форматування. Посилання на додаткові відомості про використання умовного форматування шукайте в розділі Див. також.

На початок сторінки

Установлення фільтра для списку, розкривного списку або поля зі списком

Щоб настроїти фільтр у списку, у шаблоні форми вам знадобиться елемент керування (список, розкривний список або поле зі списком), прив’язаний до джерела даних за допомогою зв’язку даних. Ви не можете фільтрувати дані, введені в елемент керування вручну в діалоговому вікні Властивості елемента керування.

Установлення фільтра для списку, розкривного списку або поля зі списком

 1. Клацніть правою кнопкою миші елемент керування, який потрібно змінити, і в контекстному меню виберіть пункт Властивості елемента керування.

 2. Перейдіть на вкладку Дані.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб використати значення з джерела даних, виберіть команду Пошук значень у джерелі даних форми.

  • Щоб використати значення зі зв’язку даних, виберіть параметр Пошук значень у зовнішньому джерелі даних, а потім у списку Джерело даних виберіть потрібний зв’язок даних.

 4. Натисніть кнопку Вибрати XPath рисунок на кнопці поруч із полем Записи.

 5. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле або групу з полями, які надають значення для елемента керування, а потім натисніть кнопку Фільтрувати дані.

 6. У діалоговому вікні Фільтрування даних натисніть кнопку Додати.

  Примітка.: Якщо потрібно додати умову до наявного фільтра, виберіть потрібний фільтр і натисніть кнопку Змінити.

 7. У першому полі в діалоговому вікні Визначення умов фільтрування виберіть ім’я поля, дані якого потрібно фільтрувати.

 8. У другому полі виберіть тип фільтра, який потрібно використати.

 9. У третьому полі виберіть тип умови, яку потрібно застосувати до фільтра, а потім введіть умову.

 10. Щоб настроїти кілька умов фільтра, натисніть кнопку І, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб застосувати до фільтра як наявну умову, так і нову, виберіть компонент і, а потім додайте нову умову.

  • Щоб застосувати до фільтра або наявну умову, або нову, виберіть компонент або, а потім додайте додаткову умову.

 11. Щоб закрити діалогові вікна, натискайте кнопку OK.

 12. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B. Шаблон форми відкриється в новому вікні.

 13. У вікні попереднього перегляду виберіть різні значення в елементі керування фільтра, щоб перевірити правильність його роботи.

  Фільтр не працює належним чином

  Якщо елемент керування з фільтром містить неправильні значення (їх кількість надто велика або надто мала), спробуйте виконати такі дії.

  • Якщо у фільтрі використовується кілька умов, видаліть їх усі, крім однієї, і перевірте, чи повертає ця умова правильні значення. Якщо так, додайте другу умову й так само перевірте її.

  • У фільтрах розрізняються великі та малі літери. Якщо потрібно відобразити дані, які можуть починатися як із великої, так і з малої літери, створіть фільтр з умовою на велику літеру, виберіть оператор or (або) в діалоговому вікні Specify Filter Condition і створіть фільтр з умовою на малу літеру.

  • Якщо фільтр повертає значення, протилежні тому, що ви хотіли б отримати, наприклад, відображаються продукти всіх виробників, а не одного, змініть тип добору в умові. Наприклад, якщо в умові використовується тип добору is equal to (дорівнює) та повертається надто багато результатів, спробуйте використати тип добору is not equal to (не дорівнює).

На початок сторінки

Установлення фільтра для повторюваного розділу або повторюваної таблиці

Щоб настроїти фільтр у повторюваному розділі або повторюваній таблиці, вони мають відповідати наведеним нижче вимогам.

 • Повторюваний розділ або таблицю прив’язано до повторюваного поля або групи.

 • Повторюваний розділ або таблиця містить принаймні один елемент керування, прив’язаний до поля, яке містить зв’язок даних.

Наприклад, ви можете використати елемент керування "Текстове поле" в повторюваному розділі, щоб відобразити дані в полі.

Установлення фільтра для повторюваного розділу або повторюваної таблиці

 1. Клацніть правою кнопкою миші напис Повторювана таблиця або Повторюваний розділ, розташований під таблицею або розділом на шаблоні форми, а потім у контекстному меню виберіть пункт Властивості елемента керування.

 2. Перейдіть на вкладку Відображення.

 3. Натисніть кнопку Фільтрувати дані.

 4. У діалоговому вікні Фільтрування даних натисніть кнопку Додати.

  Примітка.: Щоб додати умову до наявного фільтра, виберіть потрібний фільтр і натисніть кнопку Змінити.

 5. У першому полі в діалоговому вікні Визначення умов фільтрування виберіть ім’я поля, дані якого потрібно фільтрувати.

 6. У другому полі виберіть тип фільтра, який потрібно використати.

 7. У третьому полі виберіть тип умови, яку потрібно застосувати до фільтра, а потім введіть умову.

 8. Щоб настроїти кілька умов фільтра, натисніть кнопку І, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб застосувати до фільтра як наявну умову, так і нову, виберіть компонент і, а потім додайте нову умову.

  • Щоб застосувати до фільтра або наявну умову, або нову, виберіть компонент або, а потім додайте додаткову умову.

 9. Два рази натисніть кнопку OK, щоб закрити всі відкриті діалогові вікна та повернутися до діалогового вікна Властивості елемента керування.

 10. Щоб відобразити для користувача спеціальну піктограму фільтра  Піктограма фільтра , яка вказує на те, що дані в повторюваному розділі або повторюваній таблиці відфільтровано, у діалоговому вікні Властивості елемента керування на вкладці Відображення виберіть параметр Відображати піктограму фільтра для позначення відфільтрованих елементів.

 11. Щоб перевірити роботу фільтра, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд. Шаблон форми відкриється в новому вікні.

 12. У вікні попереднього перегляду виберіть різні значення в елементі керування фільтра, щоб перевірити правильність його роботи.

  Фільтр не працює належним чином

  Якщо елемент керування з фільтром містить неправильні значення (їх кількість надто велика або надто мала), спробуйте виконати такі дії.

  • Якщо у фільтрі використовується кілька умов, видаліть їх усі, крім однієї, і перевірте, чи повертає ця умова правильні значення. Якщо так, додайте другу умову й так само перевірте її.

  • У фільтрах розрізняються великі та малі літери. Якщо потрібно відобразити дані, які можуть починатися як із великої, так і з малої літери, створіть фільтр з умовою на велику літеру, виберіть оператор or (або) в діалоговому вікні Specify Filter Condition і створіть фільтр з умовою на малу літеру.

  • Якщо фільтр повертає значення, протилежні тому, що ви хотіли б отримати, наприклад, відображаються продукти всіх виробників, а не одного, змініть тип добору в умові. Наприклад, якщо в умові використовується тип добору is equal to (дорівнює) та повертається надто багато результатів, спробуйте використати тип добору is not equal to (не дорівнює).

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×