Перейти до основного
Office
Функції Project для настроюваних полів

Функції Project для настроюваних полів

Ці функції застосовуються у формулах для обчислення значень полів.

Порада.: Щоб ввести формулу в настроюваному полі в Project 2007, у меню Tools (Знаряддя) виберіть Customize (Настроювання), а потім  – Fields (Поля). У діалоговому вікні Custom Fields (Настроювані поля) натисніть кнопку Formula (Формула). У Project 2010 відкрийте вкладку Project (Проект) і в групі Properties (Властивості) виберіть Custom Fields (Настроювані поля). У діалоговому вікні Custom Fields (Настроювані поля) натисніть кнопку Formula (Формула).

Огляд функцій Project

У Microsoft Project іноді доводиться працювати зі значеннями, не розташованими безпосередньо в полях. Щоб їх створити, можна скористатися формулами, які дають змогу працювати з полями.

В нижченаведених прикладах демонструється використання формул із настроюваними полями.

 • У разі додавання до настроюваних числових полів зазначені нижче формули повертають числові значення, які вказують кількість днів між поточною датою та датою завершення завдань у розкладі.

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • У разі додавання до настроюваного текстового поля наведена нижче формула поверне значення «Немає базової лінії», «Перевищення бюджету на 20 % або більше» або «У межах бюджету».

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Функції перетворення

Asc

Повертає значення типу Integer, що є кодом символу, який відповідає першій букві в рядку.

Синтаксис

ASC (рядок)

рядок – будь-який дійсний рядковий вираз.

CBool

Приводить вираз до типу даних Boolean.

Синтаксис

CBool(вираз)

вираз – будь-який дійсний рядок або числовий вираз.

CByte

Приводить вираз до типу даних Byte.

Синтаксис

CByte(вираз)

вираз – будь-яке ціле число від 0 до 255.

CCur

Приводить вираз до типу даних Currency.

Синтаксис

CCur(вираз)

вираз – будь-який числовий вираз від –922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807.

CDate

Приводить вираз до типу даних Date.

Синтаксис

CDate(вираз)

вираз – будь-який вираз у форматі дати.

CDbl

Приводить вираз до типу даних Double.

Синтаксис

CDbl(вираз)

вираз – будь-який числовий вираз від –1,79769313486232E308 до –4,94065645841247E-324 для від’ємних значень; від 4,94065645841247E-324 до 1,79769313486232E308 для додатних значень.

CDec

Приводить вираз до типу даних Decimal.

Синтаксис

CDec(вираз)

вираз – будь-який числовий вираз в діапазоні +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 для недробових чисел, тобто чисел без десяткових знаків. Для чисел із 28 десятковими знаками діапазон становить +/-7,9228162514264337593543950335. Найменше можливе дробове число – 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Повертає значення типу String, яке містить символ, пов’язаний з указаним кодом символу.

Синтаксис

Chr(код_символу)

код_символу – значення типу Long, яке позначає символ.

CInt

Приводить вираз до типу даних Integer.

Синтаксис

CInt(вираз)

вираз – будь-який числовий вираз від –32 768 до 32,767; дробова частина округлюється.

CLng

Приводить вираз до типу даних Long.

Синтаксис

CLng(вираз)

вираз – будь-який числовий вираз від -2 147 483 648 до 2 147 483 647; дробова частина округлюється.

CSng

Приводить вираз до типу даних Single.

Синтаксис

CSng(вираз)

вираз – будь-який числовий вираз від –3,402823E38 до –1,401298E-45 для від’ємних значень; 1,401298E-45 до 3,402823E38 для додатних значень.

CStr

Приводить вираз до типу даних String.

Синтаксис

CStr(вираз)

вираз – будь-який дійсний рядок або числовий вираз.

CVar

Приводить вираз до типу даних Variant.

Синтаксис

CVar(вираз)

вираз – такий же діапазон, як і в типу Double для числових виразів. Такий же діапазон як і в типу String для нечислових виразів.

DateSerial

Повернення значення типу Variant (Date) для вказаного року, місяця та дня.

Синтаксис

DateSerial(рік, місяць, день)

рік – обов’язковий параметр типу Integer. Число від 100 до 9999 включно або числовий вираз.

місяць – обов’язковий параметр типу Integer. Будь-який числовий вираз.

день – обов’язковий параметр типу Integer. Будь-який числовий вираз.

DateValue

Повертає значення типу Variant (Date).

Синтаксис

DateValue(дата)

дата – обов’язковий параметр, зазвичай, вираз типу String, що позначає дату від 1 січня 100 року до 31 грудня 9999 року. Проте значенням дата може бути також будь-який вираз, який позначає дату, час або дату й час одночасно в цьому діапазоні.

Day

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 31 включно, і яке позначає день місяця.

Синтаксис

Day(дата)

дата – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися дата. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

Hex

Повертає значення типу String, яке представляє шістнадцяткове значення числа.

Синтаксис

Hex(число)

число – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким дійсним рядковим або числовим виразом.

Hour

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 23 включно, і яке позначає годину доби.

Синтаксис

Hour(час)

час – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Minute

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає хвилину в годині.

Синтаксис

Minute(час)

час – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Month

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 12 включно, і яке позначає місяць року.

Синтаксис

Month(дата)

дата – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

Oct

Повертає значення типу Variant (String), яке представляє вісімкове значення числа.

Синтаксис

Oct(число)

число – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким дійсним рядковим або числовим виразом.

ProjDateConv

Перетворює значення на дату.

Синтаксис

ProjDateConv(вираз, формат_дати)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant. Це має бути вираз, який слід перетворити на дату.

формат_дати – необов’язковий параметр типу Long. Формат дати за промовчанням – pjDateDefault, але замість нього можна підставити одну з зазначених нижче констант pjDateFormat (формат дати, застосований 25.09.07 о 12:33).

 • pjDateDefault – стандартний формат. Його можна задати в діалоговому вікні Параметри (меню Знаряддя) на вкладці Вигляд.

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33

 • pjDate_mm_dd_yy: 25.09.07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25.09.2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25 вересня 2007, 12:33

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25 вересня 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25 вер 12:33

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25 вер, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25 вересня

 • pjDate_mmm_dd: 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: вт 25.09.07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: вт 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: вт 25 вер '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: вт 12:33

 • pjDate_mm_dd: 25.09

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_mmm_dd: вт 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd: вт 25.09

 • pjDate_ddd_dd: вт 25

 • pjDate_Www_dd: Т40.2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: Т40.2.07 12:33

ProjDurConv

Перетворює вираз на значення тривалості у вказаних одиницях.

Синтаксис

ProjDurConv(вираз, одиниці_тривалості)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant. Це має бути вираз, який слід перетворити на тривалість.

durationunits – необов’язкове значення типу Long. Одиниці, у яких виражається тривалість. Якщо значення durationunits не задано, стандартне значення – тип одиниць, заданий у параметрі Одиниці тривалості (діалогове вікно Параметри (меню Знаряддя), вкладка Розклад). Параметр durationunits може дорівнювати одній із зазначених нижче констант pjFormatUnit.

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає секунду у хвилині.

Синтаксис

Second(час)

час – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Str

Повертає представлення числа у вигляді значення типу Variant (String).

Синтаксис

Str(число)

число – обов’язковий параметр типу Long, що містить будь-який числовий вираз.

StrConv

Повертає значення типу Variant (String), перетворене зазначеним чином.

Синтаксис

StrConv(рядок, перетворення, код мови)

рядок – обов’язковий параметр; рядковий вираз для перетворення.

перетворення – обов’язковий параметр типу Integer. Сума значень, що визначає тип перетворення для виконання.

код мови ­– необов’язковий параметр, який зазначається якщо мова відрізняється від системної (за промовчанням використовується код системної мови).

TimeSerial

Повертає значення типу Variant (Date), яке містить час певної години, хвилини та секунди.

Синтаксис

TimeSerial (години, хвилини, секунди)

години – обов’язковий параметр типу Variant (Integer). Число від 0 (00:00) до 23 (23:00) включно або числовий вираз.

хвилини – обов’язковий параметр типу Variant (Integer). Будь-який числовий вираз.

секунди – обов’язковий параметр типу Variant (Integer). Будь-який числовий вираз.

TimeValue

Повертає значення типу Variant (Date), що містить час.

Синтаксис

TimeValue(час)

час  – обов’язковий параметр, зазвичай рядковий вираз що відповідає часу в діапазоні від 0:00:00 до 23:59:59 включно. Однак, параметром час може бути будь-який вираз, який представляє час у цьому діапазоні. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Val

Повертає числа, які містяться в рядку, як числове значення відповідного типу.

Синтаксис

Val (рядок)

рядок  – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.

Weekday

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає день тижня.

Синтаксис

Weekday(дата[, перший_день_тижня])

дата  – обов’язковий параметр, яке може бути значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися дата. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

перший_день_тижня  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

Year

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає рік.

Синтаксис

Year(дата)

дата – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися дата. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

Функції дати й часу

CDate

Приводить вираз до типу даних Date.

Синтаксис

CDate(вираз)

вираз – будь-який вираз у форматі дати.

Date

Повертає значення типу Variant (Date), що містить поточну системну дату.

Синтаксис

Date

DateAdd

Повертає значення типу Variant (Date), яке містить дату для якої було додано вказаний часовий інтервал.

Синтаксис

DateAdd (інтервал, кількість, дата)

інтервал – обов’язковий параметр. Вираз, що повертає рядок з інтервалом часу, який необхідно додати, наприклад "m" або "d" .

кількість – обов’язковий параметр. Числовий вираз, що дорівнює кількості інтервалів, які необхідно додати. Він може бути додатним (для отримання дат у майбутньому) або від’ємним (для отримання дат у минулому).

дата – обов’язковий параметр типу Variant (Date) або літерал, що представляє дату, до якої слід додати інтервал.

DateDiff

Повертає значення типу Variant (Long), яке задає кількість часових інтервалів між двома вказаними датами.

Синтаксис

DateDiff (інтервал, дата1, дата2[, перший_день_тижня[, перший_тиждень_року]])

інтервал – обов’язковий параметр. Рядковий вираз, що є інтервалом часу, який використовується для обчислення різниці між значеннями дата1 і дата2.

дата1, дата2 – обов’язковий параметр типу Variant (Date). Дві дати, які потрібно використовувати в обчисленні.

перший_день_тижня  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

перший_тиждень_року  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день року. Якщо це значення не задано, першим тижнем вважається тиждень, у який настає 1 січня.

DatePart

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить указану частину заданої дати.

Синтаксис

DatePart (інтервал, дата[,перший_день_тижня[, перший_тиждень_року]])

число – обов’язкове значення. Числовий вираз, який дорівнює кількості інтервалів часу, які необхідно додати.

дата – обов’язковий параметр типу Variant (Date), що містить значення, яке необхідно оцінити.

перший_день_тижня  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

перший_тиждень_року  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день року. Якщо це значення не задано, першим тижнем вважатиметься тиждень, у який настає 1 січня.

DateSerial

Повернення значення типу Variant (Date) для вказаного року, місяця та дня.

Синтаксис

DateSerial(рік, місяць, день)

рік – обов’язковий параметр типу Integer. Число від 100 до 9999 включно або числовий вираз.

місяць – обов’язковий параметр типу Integer. Будь-який числовий вираз.

день – обов’язковий параметр типу Integer. Будь-який числовий вираз.

DateValue

Повертає значення типу Variant (Date).

Синтаксис

DateValue (дата)

дата – обов’язковий параметр, зазвичай, вираз типу String, що позначає дату від 1 січня 100 року до 31 грудня 9999 року. Проте значенням дата може бути також будь-який вираз, який позначає дату, час або дату й час одночасно в цьому діапазоні.

Day

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 31 включно, і яке позначає день місяця.

Синтаксис

Day(дата)

дата – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися дата. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

Hour

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 23 включно, і яке позначає годину доби.

Синтаксис

Hour(час)

час – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

IsDate

Повертає значення типу Boolean, яке вказує на те, чи можна перетворити вираз на дату.

Синтаксис

IsDate (вираз)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant, що містить виразом у форматі дати або рядковий вираз, який може бути розпізнаний як дата й час.

Minute

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає хвилину в годині.

Синтаксис

Minute(час)

час – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Month

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 12 включно, і яке позначає місяць року.

Синтаксис

Month(дата)

дата – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

Now

Повертає значення типу Variant (Date), що задає поточну дату й час відповідно до системної дати й часу комп’ютера.

Синтаксис

Now

ProjDateAdd

Додає тривалість до дати, повертаючи нову дату.

Синтаксис

ProjDateAdd(дата, тривалість, календар)

дата – обов’язковий параметр типу Variant. Вихідна дата, до якої додається тривалість.

тривалість – обов’язковий параметр типу Variant. Тривалість, яку слід додати до дати.

календар  необов’язковий параметр типуString. Календар, який використовується під час обчислення нової дати. Якщо календар не задано, за промовчанням для поточного ресурсу використовується календар ресурсів, а поточного завдання – календар завдань або стандартний календар, якщо календар завдань відсутній. Для Project Server використовуватиметься стандартний календар, незалежно від того, який календар задано в рядку календар. У разі використання цієї функції у формулі, створеній у застосунку Project Web App, а також під час порівняння її з аналогічною формулою, створеною у Project Professional, слід виконати перевірку, щоб переконатися, що отримано очікувані результати.

Примітка.:  Щоб відняти сім днів від указаної дати в Project Professional 2010, скористайтеся формулою ProjDateAdd("24.09.2010", "-7d"), яка дасть правильний результат. Проте якщо ви застосуєте таку ж формулу в Project Server 2010, то отримаєте результат 24.09.2010, а не 17.09.2010. У формулах, які однаково працюють у Project Professional 2010 і Project Server 2010, слід уникати використання від’ємних параметрів для функцій ProjDateAdd і ProjDateSub.

ProjDateConv

Перетворює значення на дату.

Синтаксис

ProjDateConv(вираз, формат_дати)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant. Це має бути вираз, який слід перетворити на дату.

формат_дати – необов’язковий параметр типу Long. Формат дати за промовчанням – pjDateDefault, але замість нього можна підставити одну з зазначених нижче констант pjDateFormat (формат дати, застосований 25.09.07 о 12:33).

 • pjDateDefault – стандартний формат. Його можна задати в діалоговому вікні Параметри (меню Знаряддя) на вкладці Вигляд.

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33

 • pjDate_mm_dd_yy: 25.09.07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25.09.2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25 вересня 2007, 12:33

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25 вересня 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25 вер 12:33

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25 вер, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25 вересня

 • pjDate_mmm_dd: 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: вт 25.09.07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: вт 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: вт 25 вер '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: вт 12:33

 • pjDate_mm_dd: 25.09

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_mmm_dd: вт 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd: вт 25.09

 • pjDate_ddd_dd: вт 25

 • pjDate_Www_dd: Т40.2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: Т40.2.07 12:33

ProjDateDiff

Повертає тривалість між двома датами у хвилинах.

Синтаксис

ProjDateDiff(дата1, дата2, календар)

дата1 – обов’язковий параметр типу Variant. Дата, що використовується як початок для обчислення тривалості.

дата – обов’язковий параметр типу Variant. Дата, що використовується як кінець для обчислення тривалості.

календар  необов’язковий параметр типуString. Календар, який використовується під час обчислення тривалості. Якщо календар не задано, за промовчанням для поточного ресурсу використовується календар ресурсів, а поточного завдання – календар завдань або стандартний календар, якщо календар завдань відсутній. Для Project Server використовуватиметься стандартний календар, незалежно від того, який календар задано в рядку календар. У разі використання цієї функції у формулі, створеній у застосунку Project Web App, а також під час порівняння її з аналогічною формулою, створеною у Project Professional, слід виконати перевірку, щоб переконатися, що отримано очікувані результати.

ProjDateSub

Повертає дату, яка передує іншій даті на вказану тривалість.

Синтаксис

ProjDateSub(дата, тривалість, календар)

дата – обов’язковий параметр типу Variant. Вихідна дата, від якої віднімається тривалість.

тривалість – обов’язковий параметр типу Variant. Тривалість, яку слід відняти від дати.

календар  необов’язковий параметр типуString. Календар, який використовується під час обчислення різниці між датами. Якщо календар не задано, за промовчанням для поточного ресурсу використовується календар ресурсів, а поточного завдання – календар завдань або стандартний календар, якщо календар завдань відсутній. Для Project Server використовуватиметься стандартний календар, незалежно від того, який календар задано в рядку календар. У разі використання цієї функції у формулі, створеній у застосунку Project Web App, а також під час порівняння її з аналогічною формулою, створеною у Project Professional, слід виконати перевірку, щоб переконатися, що отримано очікувані результати.

Примітка.:  Щоб відняти сім днів від указаної дати в Project Professional 2010, скористайтеся формулою ProjDateAdd("24.09.2010", "-7d"), яка дасть правильний результат. Проте якщо ви застосуєте таку ж формулу в Project Server 2010, то отримаєте результат 24.09.2010, а не 17.09.2010. У формулах, які однаково працюють у Project Professional 2010 і Project Server 2010, слід уникати використання від’ємних параметрів для функцій ProjDateAdd і ProjDateSub.

ProjDateValue

Повертає значення дати у виразі.

Синтаксис

ProjDateValue(вираз)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant. Це має бути вираз, який слід представити як дату.

ProjDurConv

Перетворює вираз на значення тривалості у вказаних одиницях.

Синтаксис

ProjDurConv(вираз, одиниці_тривалості)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant. Це має бути вираз, який слід перетворити на тривалість.

durationunits – необов’язкове значення типу Long. Одиниці, у яких виражається тривалість. Якщо значення durationunits не задано, стандартне значення – тип одиниць, заданий у параметрі Одиниці тривалості (діалогове вікно Параметри (меню Знаряддя), вкладка Розклад). Параметр durationunits може дорівнювати одній із зазначених нижче констант pjFormatUnit.

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Повертає тривалість у хвилинах.

Синтаксис

ProjDurValue(тривалість)

тривалість – обов’язковий параметр типу Variant. Тривалість, виражена у хвилинах.

Second

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає секунду у хвилині.

Синтаксис

Second(час)

час – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися час. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Time

Повертає значення типу Variant (Date), що вказує поточний системний час.

Синтаксис

Time

Timer

Повертає значення типу Single, що представляє кількість секунд, які минули від півночі.

Синтаксис

Timer

TimeSerial

Повертає значення типу Variant (Date), яке містить час певної години, хвилини та секунди.

Синтаксис

TimeSerial (години, хвилини, секунди)

години – обов’язковий параметр типу Variant (Integer). Число від 0 (00:00) до 23 (23:00) включно або числовий вираз.

хвилини – обов’язковий параметр типу Variant (Integer). Будь-який числовий вираз.

секунди – обов’язковий параметр типу Variant (Integer). Будь-який числовий вираз.

TimeValue

Повертає значення типу Variant (Date), що містить час.

Синтаксис

TimeValue(час)

час  – обов’язковий параметр, зазвичай рядковий вираз що відповідає часу в діапазоні від 0:00:00 до 23:59:59 включно. Однак, параметром час може бути будь-який вираз, який представляє час у цьому діапазоні. Якщо параметр час містить значення Null, повертається значення Null.

Weekday

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає день тижня.

Синтаксис

Weekday(дата[, перший_день_тижня])

дата  – обов’язковий параметр, яке може бути значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися дата. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

перший_день_тижня  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

Year

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає рік.

Синтаксис

Year (дата)

дата – обов’язковий параметр, який може бути будь-яким значенням типу Variant, числовим чи рядковим виразом або будь-якою їх комбінацією, якою може позначатися дата. Якщо параметр дата містить значення Null, повертається значення Null.

Загальні функції

Choose

Вибирає та повертає значення зі списку аргументів.

Синтаксис

Choose(індекс, варіант-1[, варіант-2, ... [, варіант-n]])

індекс – обов’язковий параметр. Числовий вираз або поле, результатом якого є значення від 1 до кількості можливих варіантів.

варіант – обов’язковий вираз типу Variant, який містить один із можливих варіантів.

IIf

Повертає одну з двох частин, залежно від результату обчислення виразу.

Синтаксис

IIf(вираз, якщо_істина, якщо_хибність)

вираз – обов’язковий вираз типу Variant, що містить значення, яке необхідно оцінити.

якщо_істина – обов’язковий параметр, що є значенням або виразом, який повертається якщо відповідний вираз є істинним (значення True).

falsepart – обов’язковий параметр, що є значенням або виразом, який повертається, якщо відповідний вираз є хибним (значення False).

IsNumeric

Повертає значення типу Boolean, яке вказує на те, чи можна отримати в результаті обчислення виразу число.

Синтаксис

IsNumeric(вираз)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant, що містять числовий або рядковий вираз.

IsNull

Повертає значення типу Boolean, яке вказує на те, чи справді вираз не містить припустимі дані (значення Null).

Синтаксис

IsNull(вираз)

вираз – обов’язковий параметр типу Variant, що містять числовий або рядковий вираз.

Switch

Аналізує список виразів і повертає значення Variant або вираз, пов’язаний із першим істинним виразом у списку (значення True).

Синтаксис

Switch(вираз-1, значення-1[, вираз-2, значення-2, ... [, вираз-n,значення-n]])

Математичні функції

Abs

Повертає значення того ж типу, як і отримане значення, яке дорівнює модулю числа.

Синтаксис

Abs(число)

число – обов’язкове значення та дійсний числовий вираз. Якщо параметр число містить значенняNull, повертається значення Null; якщо це неініціалізована змінна, повертається значення нуль.

Atn

Повертає значення типу Double, яке дорівнює арктангенсу числа.

Синтаксис

Atn(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз.

Cos

Повертає значення типу Double, яке дорівнює косинусу кута.

Синтаксис

Cos(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз, який виражає кут у радіанах.

Exp

Повертає значення типу Double, яке дорівнює e (основі натурального логарифма) у певній степені.

Синтаксис

Exp(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз.

Fix

Повертає цілу частину числа. Якщо число від’ємне, повертає перше від’ємне ціле число, більше або рівне параметру число.

Синтаксис

Fix(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз. Якщо параметр число містить значення Null, повертається значення Null.

Int

Повертає цілу частину числа. Якщо число від’ємне, повертає перше від’ємне ціле число, менше або рівне параметру число.

Синтаксис

Int(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз. Якщо параметр число містить значення Null, повертається значення Null.

Log

Повертає значення типу Double, яке дорівнює натуральному логарифму числа.

Синтаксис

Log(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз більший нуля.

Rnd

Повертає значення типу Single, яке містить випадкове число.

Синтаксис

Rnd(число)

число – обов’язковий параметр типу Single або будь-який дійсний числовий вираз.

Sgn

Повертає представлення числа у вигляді значення типу Integer (String), яке позначає знак числа.

Синтаксис

Sgn(число)

число – обов’язкове значення та дійсний числовий вираз.

Повертає значення за таким принципом:

 • якщо число більше нуля, Sgn повертає 1;

 • якщо число дорівнює нулю, Sgn повертає 0;

 • якщо число менше нуля, Sgn повертає –1.

Sin

Повертає значення типу Double, яке дорівнює косинусу кута.

Синтаксис

Sin(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз, який виражає кут у радіанах.

Sqr

Повертає значення типу Double, яке дорівнює кореню квадратному числа.

Синтаксис

Sqr(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз більший або рівний нулю.

Tan

Повертає значення типу Double, яке дорівнює тангенсу кута.

Синтаксис

Tan(число)

число – обов’язковий параметр типу Double або будь-який дійсний числовий вираз, який виражає кут у радіанах.

Текстові функції

Asc

Повертає значення типу Integer, що є кодом символу, який відповідає першій букві в рядку.

Синтаксис

Asc(рядок)

рядок – будь-який дійсний рядковий вираз.

Chr

Повертає значення типу String, яке містить символ, пов’язаний з указаним кодом символу.

Синтаксис

Chr(код_символу)

код_символу – значення типу Long, яке позначає символ.

Format

Повертає значення типу Variant (String), яке містить вираз, відформатований відповідно до інструкцій, які містяться у виразі форматування.

Синтаксис

Format(вираз[, формат[, перший_день_тижня[, перший_тиждень_року]]])

вираз – обов’язкове значення та дійсний вираз.

формат – необов’язковий параметр; дійсний іменований або визначений користувачем вираз.

перший_день_тижня  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день тижня.

перший_тиждень_року  – необов’язкове значення; константа, яка задає перший день року.

Instr

Повертає значення типу Variant (Long), яке задає положення першого входження одного рядка всередині іншого.

Синтаксис

Instr([початок, ]рядок1, рядок2[, порівняння])

початок – необов’язковий параметр; числовий вираз, який задає початкове положення для кожного пошуку. Якщо він пропущений, пошук починається з першого символу. Якщо параметр початок містить значення Null, стається помилка. Аргумент початок є обов’язковим, якщо задано параметр порівняння.

рядок1 – обов’язковий параметр; рядковий вираз, що містить текст для пошуку.

рядок2 – обов’язковий параметр; шуканий рядковий вираз.

порівняння – необов’язковий параметр, який задає тип порівняння рядків. Якщо значення параметра порівняння дорівнює Null-значенню, стається помилка. Якщо параметр порівняння пропущено, необов’язковий параметр порівняння визначає тип порівняння.

LCase

Повертає значення типу String, перетворене на рядок, записаний малими буквами.

Синтаксис

LCase(рядок)

рядок  – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.  Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

Left

Повертає значення типу Variant (String), яке містить указану кількість символів ліворуч від рядка.

Синтаксис

Left(рядок, довжина)

рядок – обов’язковий параметр, що містить рядковий вираз, з якого повертаються крайні зліва символи. Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

довжина – обов’язковий параметр типу Variant (Long). Числовий вираз, що вказує кількість символів, які необхідно повернути. Якщо він дорівнює 0, повертається рядок нульової довжини (""). Якщо його значення більше або рівне кількості символів, що містяться в параметрі рядок, повертається весь рядок.

Len

Повертає значення типу Long, яке дорівнює кількості символів у рядку або кількості байт, які необхідні для зберігання змінної.

Синтаксис

Len(рядок, ім’я_змінної)

рядок  – будь-який дійсний числовий вираз. Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

ім’я_змінної – будь-яке дійсне ім’я змінної. Якщо параметр ім’я_змінної містить значення Null, повертається значення Null. Якщо параметр ім’я_змінної містить значення типу Variant, функція Len інтерпретує його як значення типу String і завжди повертає кількість символів, яке воно містить.

LTrim

Повертає значення типу Variant (String), що містить копію указаного рядка без пробілів на початку.

Синтаксис

LTrim(рядок)

рядок – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.  Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

Mid

Повертає значення типу Variant (String), яке містить указану кількість символів у рядку.

Синтаксис

Mid(рядок, початок[, довжина])

рядок – обов’язковий параметр, що містить рядковий вираз, з якого повертаються символи. Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

початок – обов’язковий параметр типу Long. Положення символу в рядку, з якого починається частина, що буде видобута. Якщо значення початокбільше, ніж кількість символів у параметрі рядок, функція Mid повертає рядок нульової довжини ("").

довжина – необов’язковий параметр типу Variant (Long). Містить кількість символів, які необхідно повернути. Якщо він не заданий або якщо текст містить менше символів, ніж кількість, указана в параметрі довжина (включно із символом в положенні початок), буде повернуто всі символи, починаючи з положення початок і до кінця рядка.

Right

Повертає значення типу Variant (String), яке містить указану кількість символів праворуч від рядка.

Синтаксис

Right(рядок, довжина)

рядок – обов’язковий параметр, що містить рядковий вираз, з якого повертаються крайні справа символи. Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

довжина – обов’язковий параметр типу Variant (Long). Числовий вираз, що вказує кількість символів, які необхідно повернути. Якщо він дорівнює 0, повертається рядок нульової довжини (""). Якщо його значення більше або рівне кількості символів, які містяться в параметрі рядок, повертається весь рядок.

RTrim

Повертає значення типу Variant (String), що містить копію указаного рядка без пробілів вкінці.

Синтаксис

RTrim(рядок)

рядок – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.  Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

Space

Повертає значення типу Variant (String), яке складається з указаної кількості пробілів.

Синтаксис

Space(кількість)

кількість – обов’язковий параметр, який містить кількість пробілів які має містить рядок.

StrComp

Повертає представлення числа у вигляді значення типу Integer (String), яке позначає результат порівняння рядка.

Синтаксис

StrComp(рядок1, рядок2[, порівняння])

рядок1 – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.

рядок2 – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.

порівняння – необов’язковий параметр, який задає тип порівняння рядків. Якщо аргумент порівняння дорівнює Null, стається помилка.

StrConv

Повертає значення типу Variant (String), перетворене зазначеним чином.

Синтаксис

StrConv(рядок, перетворення, код мови)

рядок – обов’язковий параметр; рядковий вираз для перетворення.

перетворення – обов’язковий параметр типу Integer. Сума значень, що визначає тип перетворення для виконання.

код мови ­– необов’язковий параметр, який зазначається якщо мова відрізняється від системної (за промовчанням використовується код системної мови).

String

Повертає значення типу Variant (String), яке містить повторюваний рядок символів заданої довжини.

Синтаксис

String(число, символ)

число – обов’язковий параметр типу Long. Дорівнює довжині повернутого рядка. Якщо параметр число містить значення Null, повертається значення Null.

символ – обов’язковий параметр типу Variant. Дорівнює коду символу, що задає символ, або рядковому виразу, перший символ якого використовується для побудови рядка, який слід повернути. Якщо параметр символ містить значення Null, повертається значення Null.

Trim

Повертає значення типу Variant (String), що містить копію указаного рядка без пробілів на початку або вкінці.

Синтаксис

Trim(рядок)

рядок – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.  Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

UCase

Повертає значення типу Variant (String), яке містить заданий рядок, перетворений на текст малими буквами.

Синтаксис

UCase(рядок)

рядок – обов’язковий параметр; будь-який дійсний числовий вираз.  Якщо параметр рядок містить значення Null, повертається значення Null.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×