Функція MsgBox

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У класичною програмою Access функція MsgBox відображається повідомлення в діалоговому вікні, очікування для користувача, щоб натиснути кнопку і повертає на ціле число , що яку кнопку переходили користувача.

Синтаксис

MsgBox ( prompt [, buttons ] [, title ] [, helpfile ] [, context ] )

Синтаксис функції MsgBox має такі аргументи:

Аргумент

Опис

prompt

Обов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що відображається як повідомлення в діалоговому вікні. Максимальна довжина аргументу prompt становить приблизно 1024 символи залежно від ширини символів, що використовуються. Якщо аргумент prompt складається з кількох рядків, ви можете розділити їх за допомогою символу повернення каретки (Chr(13)), символу переведення рядка (Chr(10)) або поєднання цих двох символів (Chr(13) і Chr(10)).

buttons

Необов’язковий аргумент. Числовий вираз, який становить суму значень, що позначають кількість і тип кнопок, які потрібно відобразити, стиль піктограми, ідентичність стандартної кнопки та модальність вікна повідомлення. Якщо цей аргумент не задано, стандартне значення для аргументу buttons – 0.

title

Необов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що відображається в рядку заголовка діалогового вікна. Якщо опустити аргумент title, у рядку заголовка відображається ім’я програми.

helpfile

Необов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що визначає файл довідки для надання контекстної довідки в діалоговому вікні. Якщо задано аргумент helpfile, також потрібно задати аргумент context.

context

Необов’язковий аргумент. Числовий вираз, що є номером контексту довідки, який відповідному розділу довідки призначив її автор. Якщо задано аргумент context, також потрібно задати аргумент helpfile.


Параметри

Параметри аргументу buttons:

Константа

Значення

Опис

vbOKOnly

0

Відображення лише кнопки OK.

vbOKCancel

1

Відображення кнопок OK і Скасувати.

vbAbortRetryIgnore

2

Відображення кнопок Перервати, Повторити та Пропустити.

vbYesNoCancel

3

Відображення кнопок Так, Ні та Скасувати.

vbYesNo

4

Відображення кнопок Так і Ні.

vbRetryCancel

5

Відображення кнопок Повторити та Скасувати.

vbCritical

16

Відображення піктограми Важливе повідомлення.

vbQuestion

32

Відображення піктограми Запит із попередженням   .

vbExclamation

48

Відображення піктограми Повідомлення з попередженням   .

vbInformation

64

Відображення піктограми Інформаційне повідомлення.

vbDefaultButton1

0

Стандартною є перша кнопка.

vbDefaultButton2

256

Стандартною є друга кнопка.

vbDefaultButton3

512

Стандартною є третя кнопка.

vbDefaultButton4

768

Стандартною є четверта кнопка.

vbApplicationModal

0

Модальне вікно програми; користувач повинен відреагувати на вікно повідомлення, перш ніж продовжити роботу в поточній програмі.

vbSystemModal

4096

Модальне вікно системи; усі програми призупиняються, доки користувач не відреагує на вікно повідомлення.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Додавання кнопки "Довідка" до вікна повідомлення.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Визначення вікна повідомлення як вікна переднього плану.

vbMsgBoxRight

524288

Вирівнювання тексту за правим краєм.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Відображення тексту справа наліво для івриту й арабської мови.


Порада.: В Access 2010 у побудовнику виразів є функція IntelliSense, за допомогою якої можна дізнатися, які аргументи необхідні для виразу. 

Перша група значень (0–5) описує кількість і тип кнопок, які відображаються в діалоговому вікні; друга група (16, 32, 48, 64) описує стиль піктограм; третя група (0, 256, 512) визначає стандартну кнопку; і четверта група (0; 4096) визначає модальність вікна повідомлення. Додаючи числа, щоб створити остаточне значення аргументу buttons, використовуйте лише одне число з кожної групи.

Примітка.: Ці константи визначено в модулі Visual Basic for Applications. Тому ці імена можна використовувати будь-де в коді замість фактичних значень.

Значення, що повертаються

Константа

Значення

Опис

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Скасувати

vbAbort

3

Перервати

vbRetry

4

Повторити

vbIgnore

5

Пропустити

vbYes

6

Так

vbNo

7

Ні


Примітки

Під час helpfile , так і контекст надаються, користувач, натисніть клавішу F1 (Windows) або довідка (Macintosh), щоб переглянути розділ довідки, який відповідає контексту. Деякі хоста програми, наприклад Microsoft Excel, також автоматично додати кнопку Довідка в діалоговому вікні.

Якщо в діалоговому вікні відображається кнопка Скасувати, можна з однаковим результатом натиснути або її, або клавішу Esc. Якщо діалогове вікно містить кнопку Довідка, то для нього надається контекстна довідка. Однак значення не буде повернуто, доки користувач не натисне одну з інших кнопок.

Примітка.: Щоб указати не лише перший іменований аргумент, скористайтеся функцією MsgBox у виразі. Щоб пропустити деякі позиційні аргументи, потрібно використовувати відповідний роздільник.

Приклад

Примітка.: Приклади, у яких виконайте Продемонструйте використовувати цю функцію в Visual Basic для застосунків (VBA) модуль.

У цьому прикладі функцію MsgBox використано, щоб відобразити повідомлення про критичну помилку в діалоговому вікні з кнопками "Так" і "Ні". Кнопку "Ні" визначено як стандартну відповідь. Значення, яке повертає функція MsgBox, залежить від кнопки, вибраної користувачем. У цьому прикладі припускається, що DEMO.HLP – це файл довідки, який містить номер контексту довідки, що дорівнює 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×