Перейти до основного
Office

Функція InputBox

Відображає запит у діалоговому вікні, очікує, доки користувач введе текст або натисне кнопку, і повертає значення типу String, яке містить вміст текстового поля.

Синтаксис

InputBox ( prompt [, title ] [, default ] [, xpos ] [, ypos ] [, helpfile ] [, context ] )

Синтаксис функції InputBox має такі аргументи:

Аргумент

Опис

prompt

Обов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що відображається як повідомлення в діалоговому вікні. Максимальна довжина аргументу prompt становить приблизно 1024 символи залежно від ширини символів, що використовуються. Якщо аргумент prompt складається з кількох рядків, ви можете розділити їх за допомогою символу повернення каретки (Chr(13)), символу переведення рядка (Chr(10)) або поєднання цих двох символів (Chr(13) і Chr(10)).

title

Необов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що відображається в рядку заголовка діалогового вікна. Якщо опустити аргумент title, у рядку заголовка відображається ім’я програми.

default

Необов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що відображається в текстовому полі як стандартна відповідь за відсутності вводу. Якщо опустити аргумент default, текстове поле відображатиметься пустим.

xpos

Необов’язковий аргумент. Числовий вираз, що вказує горизонтальну відстань у твіпах між лівим краєм діалогового вікна та лівим краєм екрана. Якщо аргумент xpos не вказано, діалогове вікно відцентровується по горизонталі.

ypos

Необов’язковий аргумент. Числовий вираз, що вказує вертикальну відстань у твіпах між верхнім краєм діалогового вікна та верхнім краєм екрана. Якщо аргумент ypos не вказано, діалогове вікно розташовується приблизно на одну третю екрана вниз по вертикалі.

helpfile

Необов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що визначає файл довідки для надання контекстної довідки в діалоговому вікні. Якщо задано аргумент helpfile, також потрібно задати аргумент context.

context

Необов’язковий аргумент. Числовий вираз, що є номером контексту довідки, який відповідному розділу довідки призначив її автор. Якщо задано аргумент context, також потрібно задати аргумент helpfile.


Примітки

Коли задано обидва аргументи helpfile і context, користувач може натиснути клавішу F1 (Windows) або HELP (Macintosh), щоб переглянути розділ довідки, який відповідає контексту. Деякі головні програми, наприклад Microsoft Office Excel 2007, також автоматично додають кнопку Довідка до діалогового вікна. Якщо користувач натисне кнопку OK або клавішу Enter, функція InputBox поверне весь вміст текстового поля. Якщо користувач натисне кнопку Скасувати, функція поверне рядок нульової довжини ("").

Примітка.: Щоб указати не лише перший іменований аргумент, скористайтеся функцією InputBox у виразі. Щоб пропустити деякі позиційні аргументи, потрібно використовувати відповідний роздільник.

Приклад

Примітка.: У прикладах нижче показано використання цієї функції в модулі Visual Basic for Applications (VBA). Щоб отримати докладні відомості про використання модуля VBA, клацніть пункт Довідник розробника в розкривному списку поряд із полем Пошук і введіть у поле пошуку принаймні один термін.

У цьому прикладі показано різні способи використання функції InputBox, щоб відобразити запит на ввід значення. Якщо позиції x та y пропущено, діалогове вікно автоматично розташовується по центру для відповідних осей. Змінна MyValue містить значення, введене користувачем, якщо користувач натисне кнопку OK або клавішу Enter. Якщо користувач натисне кнопку Скасувати, функція поверне рядок нульової довжини.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×