Функція DAvg

За допомогою функції DAvg можна обчислити середнє значення набору значень у вказаному наборі записів (домені). Функцію DAvg можна використовувати в модулі Visual Basic for Applications (VBA), макросі, виразі запиту й обчислюваному елементі керування.

Наприклад, ви можете використати функцію DAvg в рядку умов запиту на вибірку вартості доставки, щоб обмежити результати до записів, у яких вартість доставки вища за середнє значення. Або можете написати вираз із функцією DAvg в обчислюваному елементі керування, щоб відобразити середнє значення попередніх замовлень поруч зі значенням нового замовлення.

Синтаксис

DAvg ( expr , domain [, criteria] )

Синтаксис функції DAvg має такі аргументи:

Аргумент

Опис

expr

Обов’язковий. Вираз, що визначає поле з числовими даними, середнє значення яких потрібно обчислити. Це може бути рядковий вираз, який визначає поле в таблиці або запиті, або вираз, який обчислює дані в цьому полі. В аргументі expr можна вказати ім’я поля в таблиці, елемента керування у формі, константи або функції. Якщо аргумент expr включає функцію, вона може бути вбудованою або користувацькою, але не може бути іншою агрегатною функцією домену чи агрегатною функцією SQL.

domain

Обов’язковий. Рядковий вираз, який визначає набір записів, щоб складають домен. Це може бути ім’я таблиці або ім’я запиту, у якого немає обов’язкових параметрів.

criteria

Необов’язковий. Рядковий вираз, що дає змогу обмежити діапазон даних, до якого застосовується функція DAvg. Наприклад, аргумент criteria часто еквівалентний реченню WHERE у виразі SQL без слова WHERE. Якщо аргумент criteria не вказано, функція DAvg обчислює аргумент expr для всього домену. Будь-яке поле, що міститься в аргументі criteria, також має бути вказано як поле в аргументі domain. В іншому разі функція DAvg повертає Null-значення.


Примітки

Записи з Null-значенням не включаються до обчислення середнього значення.

Де б не використовувалася функція DAvg (у макросі, модулі, виразі запиту чи обчислюваному елементі керування), аргумент criteria потрібно створювати дуже уважно, щоб він обчислювався правильно.

За допомогою функції DAvg ви можете задати умову в рядку умови запиту. Наприклад, вам може знадобитися переглянути список усіх продуктів, замовлених у кількості, вищій за середню. Ви можете створити запит для таблиць "Замовлення", "Відомості про замовлення" та "Продукти" й додати поля "Назва продукту" й "Кількість" до рядка умови з таким виразом під полем "Кількість":

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Функцію DAvg також можна використовувати у виразі обчислюваного поля запиту або в рядку "Оновлення до" запиту на оновлення.

Примітка.: У виразі обчислюваного поля запиту підсумків можна використовувати функцію DAvg або Avg. Якщо використовується функція DAvg, спочатку обчислюється середнє значення, а потім групуються дані. Якщо використовується функція Avg, спочатку групуються дані, а потім обчислюється середнє значення у виразі поля.

В обчислюваному елементі керування використовуйте функцію DAvg, коли потрібно за допомогою умов обмежити діапазон даних, до якого застосовується функція DAvg. Наприклад, щоб відобразити середню вартість поставок до Каліфорнії, установіть властивість ControlSource текстового поля для такого виразу:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Якщо потрібно просто обчислити середнє значення всіх записів в аргументі domain, використовуйте функцію Avg.

Функцію DAvg можна використовувати в модулі, макросі або обчислюваному елементі керування у формі, якщо потрібного поля немає в джерелі записів, на основі якого створено цю форму. Припустімо, що вам потрібно до форми на основі таблиці "Замовлення" включити поле "Кількість" із таблиці "Відомості про замовлення", щоб відобразити середню кількість елементів, замовлених певним клієнтом. Ви можете виконати це обчислення й відобразити дані у формі за допомогою функції DAvg.

Поради

  • Якщо функція DAvg використовується в обчислюваному елементі керування, радимо розташувати елемент керування у верхньому або нижньому колонтитулі форми, щоб значення для цього елемента керування не переобчислювалося щоразу, коли ви переходите до нового запису.

  • Якщо поле, з якого визначається аргумент expr, має числовий тип даних, то функція DAvg повертає значення з типом даних "число подвійної точності". Якщо функція DAvg використовується в обчислюваному елементі керування, додайте до виразу функцію перетворення типів даних, щоб підвищити продуктивність.

  • Хоча ви можете визначити середнє значення в полі підлеглої таблиці за допомогою функції DAvg, можливо, ефективніше буде створити запит, який містить усі необхідні поля, а потім – форму або звіт на його основі.

Примітка.: Ця функція не враховує незбережені зміни в записах аргументу domain. Якщо потрібно, щоб функція DAvg врахувала змінені значення, спочатку потрібно зберегти зміни. Для цього на вкладці Дані в групі Записи натисніть кнопку Зберегти запис, перемістіть фокус до іншого запису або скористайтеся методом оновлення.

Приклад

Примітка.: У прикладах нижче показано використання цієї функції в модулі Visual Basic for Applications (VBA). Щоб отримати докладні відомості про використання модуля VBA, клацніть пункт Довідник розробника в розкривному списку поряд із полем Пошук і введіть у поле пошуку принаймні один термін.

Наведена нижче функція повертає середню вартість доставки для замовлень, доставлених певного дня або пізніше. Домен – це таблиця "Замовлення". Аргумент criteria обмежує набір результатів на основі заданої країни чи регіону та дати відвантаження. Зверніть увагу, що в рядку використовується ключове слово AND, яке розділяє поля в аргументі criteria. Усі записи, які обчислює функція DAvg, матимуть обидві умови.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

Щоб викликати функцію, використайте у вікні перевірки цей рядок коду:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×