Форматування та настроювання змісту

Форматування та настроювання змісту

Створивши зміст у Word, можете налаштувати його оформлення. Наприклад, ви можете змінити макет і форматування тексту, вибрати кількість рівнів заголовків, які потрібно відображати, і вказати, чи додавати пунктирні лінії між записами змісту й номерами сторінок.

Типові вказівки з налаштування змісту див. в розділі Змінення структури змісту нижче.

Крім того, є й інші способи відредагувати зміст.

Форматування тексту:

Знімок екрана: стилі тексту в змісті до та після форматування

Змінення рівня запису:

Знімок екрана: змінення рівня запису з третього на четвертий

Додавання заповнювачів:

Знімок екрана: додавання заповнювачів до змісту

Змінення кількості рівнів, що відображаються:

Знімок екрана: змінення кількості рівнів до двох

Змінення макета змісту

 1. На вкладці Посилання стрічки натисніть кнопку Зміст і виберіть Настроюваний зміст.

  Спеціальний зміст
 2. Внесіть зміни в діалоговому вікні Зміст. В областях Зразок друкованого документа та Зразок веб-документа відображатиметься ефект внесених змін.

  • Щоб додати заповнювач (пунктирну лінію) між кожним елементом і його номером сторінки, клацніть список Заповнювач і виберіть пунктирну лінію. Крім того, ви можете вибрати штрихпунктирну лінію або повністю вилучити заповнювач і залишити пусте місце.

   Вибір штрихової або пунктирної лінії як заповнювача в змісті
  • Щоб змінити загальне оформлення змісту, клацніть список Формати та виберіть потрібний формат.

  • Щоб змінити кількість рівнів, які відображаються у змісті, клацніть поле Рівні та виберіть потрібну кількість рівнів.

  Діалогове вікно ''Зміст''

  Порада.: "Рівні" в цьому контексті – це рівні заголовків. На першому рівні можна використовувати основні заголовки, а на другому – заголовки підрозділів. За потреби можна створити додаткові підрівні змісту.

 3. Натисніть кнопку OK.

Додаткові дії

Щоб змінити вигляд тексту в змісті, задайте стиль кожного його рівня.

 1. На вкладці Посилання стрічки натисніть кнопку Зміст і виберіть Настроюваний зміст.

 2. У діалоговому вікні Зміст натисніть кнопку Змінити. Якщо кнопка Змінити неактивна, зі списку Формати виберіть Із шаблону оформлення.

  У діалоговому вікні "Зміст" можна налаштувати зовнішній вигляд змісту.
 3. У списку Стилі клацніть рівень, який потрібно змінити, і натисніть кнопку Змінити.

  У діалоговому вікні "Стиль" можна змінити вигляд тексту в змісті.
 4. У діалоговому вікні Зміна стилю внесіть потрібні зміни форматування й натисніть кнопку OK.

 5. Повторіть кроки 3 й 4 для всіх рівнів, які слід відобразити у змісті.

Ці налаштування зберігатимуться у Word щоразу, коли ви оновлюватимете зміст у цьому документі.

Щоб змінити рівень елемента у змісті, просто змініть рівень заголовка відповідного тексту в тілі документа.

 1. Виберіть заголовок, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Основне в групі Стилі виберіть потрібний рівень заголовка.
  Стиль "Заголовок 1" у колекції "Стилі"

 3. На вкладці Посилання натисніть кнопку Оновити таблицю.
  Кнопка "Оновити таблицю"

 4. Виберіть Оновити цілком і натисніть кнопку OK.

Якщо ви вже додали зміст до документа, за допомогою наведених нижче дій ви зможете замінити його на такий, між записами якого й відповідними номерами сторінок є заповнювачі, або пунктирні лінії.

 1. Виберіть Посилання > Зміст > Настроюваний зміст.

  Спеціальний зміст

 2. У діалоговому вікні Зміст виберіть потрібний варіант зі списку Заповнювач.

  Вибір пунктирного заповнювача в діалоговому вікні "Зміст"

Щоб змінити кількість рівнів, що відображаються в змісті, замініть його на зміст із потрібними рівнями. Щоб зробити це швидше й технічніше, відредагуйте відомості про коди полів.

 1. Виберіть Посилання > Зміст > Настроюваний зміст.

  Спеціальний зміст

 2. У діалоговому вікні Зміст у списку Рівні виберіть потрібну кількість рівнів змісту та натисніть кнопку OK.

  Діалогове вікно ''Зміст''

  Наприклад, якщо вибрати параметр "2", увесь текст у змісті відображатиметься зі стилем "Заголовок 1" або "Заголовок 2".

 3. У запиті на заміну наявного змісту натисніть кнопку Так.

У програмі Word поля вставляються автоматично, якщо використовуються деякі команди. Наприклад, якщо додати номери сторінок, програма Word вставляє поле Page. Якщо створити зміст, програма Word вставляє поле TOC.

Можна редагувати відомості кодів полів, щоб швидко змінювати кількість рівнів, які відображаються у змісті.

 1. Клацніть зміст і натисніть клавіші Alt+F9. Відомості кодів полів відображаються у фігурних дужках і мають такий вигляд:

  Код поля TOC

 2. Змініть числа в лапках. Наприклад, якщо потрібно відобразити тільки два рівні, змініть "1-3" на "1-2".

 3. Натисніть клавіші Alt+F9, щоб знову відобразити зміст.

 4. Оновіть зміст, щоб побачити внесені зміни (Посилання > Оновити таблицю).

Докладні відомості про коди полів див. в статті Коди полів у програмі Word.

Типові вказівки з редагування змісту див. в розділі Вставлення спеціального змісту нижче.

Крім того, є й інші способи відредагувати зміст.

Форматування тексту:

Знімок екрана: стилі тексту в змісті до та після форматування

Змінення рівня запису:

Знімок екрана: змінення рівня запису з третього на четвертий

Додавання заповнювачів:

Знімок екрана: додавання заповнювачів до змісту

Змінення кількості рівнів, що відображаються:

Знімок екрана: змінення кількості рівнів до двох

Вставлення спеціального змісту

Якщо в документі вже є зміст, за допомогою наведених нижче дій ви зможете відредагувати його.

 1. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Зміст і виберіть Вставити зміст.

  Вставити зміст

  Відкриється діалогове вікно Зміст.

  Діалогове вікно "Зміст"

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати заповнювач між кожним записом змісту та відповідним номером сторінки, клацніть список Заповнювач і виберіть пунктирну лінію.

   Крім того, ви можете додати штриховий заповнювач.

  • Щоб змінити оформлення змісту, клацніть список Формат і виберіть потрібний варіант.

   В області Попередній перегляд можна порівняти вигляд різних форматів.

  • Щоб змінити кількість рівнів, що відображаються в змісті, клацніть Рівні та виберіть потрібну кількість рівнів.

Додаткові дії

Крім того, є й інші способи відредагувати зміст. Виберіть відповідний варіант зі списку нижче, щоб отримати покрокові вказівки.

Щоб змінити форматування тексту в змісті, автоматично створеному у Word, знадобиться змінити стиль кожного його рівня. Ця дія відрізняється від застосування стилів до заголовків у документі.

Щойно ви внесете до стилю потрібні зміни, Word застосовуватиме його щоразу, коли оновлюватиме зміст.

 1. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Зміст і виберіть Вставити зміст.

 2. У діалоговому вікні Зміст натисніть кнопку Змінити.

  Діалогове вікно "Зміст"

 3. У списку Стилі клацніть рівень, який потрібно змінити, і натисніть кнопку Змінити.

  Кнопка "Змінити"

 4. У діалоговому вікні Зміна стилю внесіть потрібні зміни форматування й натисніть кнопку OK.

 5. Повторіть кроки 3 й 4 для всіх рівнів, які слід відобразити у змісті.

Щоб розташувати певний елемент змісту на іншому рівні, просто змініть рівень заголовка відповідного тексту у вмісті документа.

 1. Виберіть заголовок, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Основне в групі Стилі виберіть стиль заголовка, який відповідає потрібному рівню.

  Текст заміщення

 3. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Оновити таблицю.

  Текст заміщення

 4. Виберіть Оновити цілком і натисніть кнопку OK.

Якщо ви вже додали зміст до документа, за допомогою наведених нижче дій ви зможете замінити його на такий, між записами якого й відповідними номерами сторінок є заповнювачі, або пунктирні лінії.

 1. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Зміст і виберіть Вставити зміст.

  Текст заміщення

 2. У діалоговому вікні Зміст виберіть потрібний варіант зі списку Заповнювач.

  Вибір пунктирного заповнювача в діалоговому вікні "Зміст"

 1. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Зміст.

  Текст заміщення

 2. Виберіть Настроюваний зміст.

 3. У діалоговому вікні Зміст оберіть потрібну кількість рівнів змісту зі списку Вивід рівнів.

  Список "Рівні" в діалоговому вікні "Зміст"

  Наприклад, якщо вибрати параметр "2", увесь текст у змісті відображатиметься зі стилем "Заголовок 1" або "Заголовок 2".

 4. У запиті на заміну наявного змісту натисніть кнопку Так.

Маєте інші запитання про Word?

Поставте їх на форумі запитань щодо Word.

Допомога в удосконаленні Word

Маєте пропозиції з покращення змісту (або будь-якої іншої функції) у Word? Якщо так, відвідайте форум Word UserVoice і напишіть нам!

Додаткові відомості

Оновлення змісту

Форматування та настроювання змісту у Word 2016 для Mac

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×