Умови надання послуг Microsoft Power Query

Примітка.:  Надбудова Power Query відома як набір функцій Завантажити та перетворити в Excel 2016. Викладена тут інформація стосується обох компонентів. Докладні відомості див. в статті Функція "Завантажити та перетворити" в Excel 2016.

Останнє оновлення: 20 квітня 2018 р.

1. ПРЕДМЕТ ЦІЄЇ УГОДИ

Це угода між вами ("ви", "ваш" та ін.) і корпорацією Майкрософт (або однією з її дочірніх осіб залежно від місця вашого проживання) (Microsoft, "ми", "нас", "наше" та ін.). Умови цієї угоди ("угода") регламентують отримання доступу та використання вами служби Microsoft Power Query ("Служби"). Служби дають змогу користувачам знаходити певні набори даних за допомогою Microsoft Power Query в Microsoft Excel ("Плагін"). Якщо ви використовуєте Служби за передплатою на Microsoft Power BI для Office 365 ("Power BI"), ви також можете за допомогою них надавати доступ до певної інформації користувачам зі своєї організації. (Докладні відомості про Power BI див. на сайті www.powerbi.com). Отримуючи доступ до Служб, ви приймаєте умови цієї угоди. Якщо ви не приймаєте їх, не отримуйте доступу до Служб. Якщо Служби використовуються в Німеччині, застосовуються умови Угоди для Німеччини (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407).

2. ДАНІ

Ви повністю відповідаєте за будь-які та всі дані, що використовуються у зв’язку з доступом до Служб або їх використанням (далі – "Дані"), а також за будь-яке програмне забезпечення чи служби, які використовуються у зв’язку з доступом до Служб або їх використанням, зокрема, без обмежень, виконання кроків, необхідних для резервного копіювання таких Даних, програмного забезпечення чи служб.

3. СЛУЖБИ

3.1. Способи користування Службами.

Ви можете отримувати доступ до Служб і використовувати їх тільки відповідно до умов цієї угоди, а також політик і процедур, розроблених для використання Служб. Дотримуючись умов цієї угоди, ви можете використовувати Служби для (а) пошуку й виявлення певних загальнодоступних даних і джерел даних і (б) якщо у вас є передплата на службу Power BI, для надання спільного доступу до запитів і даних іншим користувачам із вашої організації та отримання доступу до запитів і даних, який надано вашими колегами.

3.2. Як не можна користуватися Службами.

Коли ви використовуєте Служби, заборонено:

(a) фільтрувати, отримувати, створювати або публікувати будь-які Дані чи інший вміст, а також додавати до них зауваження, використовуючи Служби, якщо (i) ви не їх власник і не отримали дозвіл законного власника на таке використання або (ii) при цьому порушуються права на конфіденційність чи публічність або інші права на інтелектуальну власність будь-якої третьої сторони, умови надання послуг (зокрема, політики використання інтерфейсу прикладних програм (API)) чи інші умови, пов’язані з цими Даними або іншим вмістом;

(б) здавати в оренду, надавати як позику, продавати або передавати Служби будь-якій третій стороні чи використовувати їх для комерційного розміщення інформації;

(в) використовувати будь-які недозволені засоби, щоб змінити або переспрямувати Служби чи намагатися змінити або переспрямувати їх;

(г) пошкоджувати, виводити з ладу Служби (або мережі, підключені до них) чи порушувати їх роботу або в інший спосіб перешкоджати доступу до Служб чи їх використанню будь-якими особами;

(д) отримувати доступ до Служб або використовувати їх у спосіб, який визнано незаконним або заохочує протиправну діяльність, у тому числі дискримінацію за будь-якими забороненими підставами, зокрема на основі раси, походження, місця народження, сімейного стану, статі, віросповідання, національності, стану здоров’я, сексуальної орієнтації чи віку;

(е) порушувати місцеві, державні, регіональні або інші застосовні нормативно-правові акти про захист конфіденційності клієнтів;

(є) здійснювати доступ до Служб або використовувати їх у спосіб, який порушує Політику корпорації Майкрософт проти спаму, з якою можна ознайомитися за адресою https://privacy.microsoft.com/uk-ua/; або

(ж) отримувати доступ до Служб або використовувати їх у спосіб, непристойний, образливий, зловмисний або шкідливий для будь-якої фізичної чи юридичної особи.

4. ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Збереження прав. Відсутність інших ліцензій.

За винятком ваших обмежених прав на використання Служб і отримання до них доступу відповідно до викладеного в цій угоді, корпорація Майкрософт застерігає собі всі інші права, явно не окреслені в цій угоді. Жодні інші права (зокрема щодо непрямих ліцензій, прав або домовленостей) не надаються в порядку презумпції, процесуального відводу або в інший спосіб. Допомагаючи вам отримувати доступ до Даних і використовувати їх, корпорація Майкрософт не надає вам будь-яких прав на виконання цих дій.

4.2. Ліцензія для корпорації Майкрософт.

Використовуючи Служби, ви, відповідно до своїх прав на інтелектуальну власність, надаєте корпорації Майкрософт (з правом надавати субліцензії кільком субліцензіатам і субліцензіатам кількох рівнів) усі права, необхідні їй, щоб використовувати чи обробляти Дані в Службах або будь-які інші відомості, які ви надаєте нам у зв’язку з вашим використанням Служб, виключно для того, щоб корпорація Майкрософт могла надавати вам Служби чи послуги підтримки (якщо їх передбачено). Ви також надаєте корпорації Майкрософт право відстежувати й записувати моделі використання, тенденції та інші статистичні дані, пов’язані з вашим використанням Служб, для внутрішнього користування корпорації Майкрософт.

4.3. Жодних претензій на право власності з боку корпорації Майкрософт.

Корпорація Майкрософт не висуває жодних претензій щодо права власності на Дані чи інші відомості, що надаються корпорації у зв’язку з використанням Служб, чи контролю за ними. Ви повністю відповідаєте за захист будь-яких прав, які ви можете мати стосовно Даних і таких відомостей.

4.4. Жодних претензій на право власності з вашого боку.

За винятком випадків, прямо передбачених цією угодою, ви погоджуєтеся не пред’являти вимоги права власності на Служби або контролю над ними.

4.5. Використання Служб вами.

Ви гарантуєте, що маєте необхідні права на всі Дані, програмне забезпечення або послуги, які використовуєте у зв’язку зі Службами, і що ваше використання таких Даних, програмного забезпечення чи послуг не порушує права на інтелектуальну власність та інші майнові права будь-яких третіх сторін. Ви зобов’язуєтеся отримати всі необхідні права від законного власника таких Даних, програмного забезпечення або послуг, якими ви не володієте, а також дотримуватися всіх відповідних ліцензій чи інших умов. Ви зобов’язуєтесь отримувати доступ до Служб і використовувати їх, (а) не порушуючи права будь-яких третіх сторін і не маючи на меті нав’язати корпорації Майкрософт будь-які інші зобов’язання перед вами або будь-якою третьою стороною, і (б) виключно способом, який відповідає всім відповідним законам і правилам.

5. РІВНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ. БЕЗПЕКА

5.1. Рівні обслуговування.

У нас немає зобов’язань забезпечувати будь-які служби підтримки для Служб. Служби можуть періодично бути недоступні через заплановані та не заплановані причини, зокрема пакети оновлень, перебої живлення, помилки системи, тривалий простій та інші переривання роботи. Протягом таких періодів ви, можливо, не зможете отримувати доступ до всіх або частини Служб або використовувати їх. Деякі чи всі Дані, можливо, будуть втрачені. У випадку перебою чи переривання роботи, які на думку корпорації Майкрософт можуть становити ризик для Служб, корпорація на власний розсуд може вирішити призупинити роботу Служб.

5.2. Безпека.

Ми використовуємо різноманітні технології та процедури безпеки, щоб захистити Служби від несанкціонованого доступу й використання. Проте ми не можемо гарантувати успішність таких заходів. Відповідно, не обмежуючи будь-які інші положення цієї угоди, ви підтверджуєте, що повністю відповідаєте за належну безпеку, захист і резервне копіювання Даних і будь-яких інших даних, програмного забезпечення та послуг, які використовуєте у зв’язку зі Службами. Ми наполегливо рекомендуємо, де це можливо й потрібно, уживати заходів, щоб захищати Дані, зокрема використовувати технологію шифрування, щоб захищати Дані від несанкціонованого доступу, і регулярно архівувати Дані.

5.3. Порушення вимог безпеки – повідомлення для корпорації Майкрософт.

Ви зобов’язуєтеся негайно повідомляти нас, якщо вам стане відомо про порушення вимог безпеки, пов’язані зі Службами.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Програмне забезпечення може збирати відомості про вас і ваше використання цього програмного забезпечення та надсилати їх до корпорації Майкрософт. Корпорація Майкрософт може використовувати цю інформацію, щоб надавати послуги та покращувати свої продукти й служби. Ваші права на відмову, якщо такі є, описано в документації відповідного продукту. Деякі функції програмного забезпечення можуть збирати дані користувачів ваших програм, які отримують доступ до програмного забезпечення або використовують його. Якщо ви збираєте дані у своїх програмах за допомогою цих функцій, слід дотримуватися відповідних законів, зокрема щодо отримання згоди користувачів, а також упровадити належну політику конфіденційності, яка точно інформуватиме користувачів про те, як ви використовуєте, збираєте й розкриваєте їхні дані. Докладні відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт див. в документації відповідного продукту та Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність за адресою https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх відповідних положень Декларації про конфіденційність корпорації Майкрософт.

ОБРОБКА ОСОБИСТИХ ДАНИХ. Корпорація Майкрософт гарантує всім клієнтам дотримання вимог Генерального регламенту із захисту персональних даних (GDPR) щодо онлайн-служб, який вступає в силу 25 травня 2018 р., у тій мірі, у якій вона забезпечує обробку або попередню обробку персональних даних, пов’язаних із програмним забезпеченням. Ознайомитися з вимогами можна за адресою http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. ДОТРИМАННЯ ВАМИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Якщо, використовуючи Служби, ви збираєте, зберігаєте або іншим способом обробляєте особисті відомості, ви повинні: (а) дотримуватися всіх відповідних законів про захист конфіденційності та даних, а також (б) отримати достатні дозволи від осіб, які надають ці відомості, щоб корпорація Майкрософт, її афілійовані особи, філіали й постачальники послуг (разом – "Сторони Майкрософт") могли обробляти такі відомості, як передбачено цією угодою, зокрема (i) передавати ці відомості Сторонам Майкрософт для оброблення та (ii) обробляти ці відомості за межами юрисдикції, у якій ці відомості вам надано, наприклад зберігати та обробляти їх іншими способами в Сполучених Штатах.

8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Щоб використовувати Служби, потрібно завантажити й інсталювати Плагін. Ми можемо автоматично перевіряти версію вашої Плагіна. Ми також можемо автоматично завантажувати оновлення Плагіна на ваш комп’ютер, щоб оновлювати Служби та розширювати їхні можливості.

9. ПОВІДОМЛЕННЯ

9.1. Повідомлення, які ми надсилаємо вам.

Ви погоджуєтеся, що корпорація Майкрософт може надавати вам повідомлення способом, який корпорація Майкрософт визначає на власний розсуд, зокрема публікуючи такі повідомлення для Служб на порталі або веб-сайті центру розвитку спільноти. Можливість отримувати доступ до Служб і користуватися ними свідчить про те, що у вас є програмне забезпечення та обладнання, необхідне, щоб отримувати такі повідомлення. Якщо ви не згодні отримувати електронні повідомлення, ви повинні припинити користуватися Службами.

9.2. Ваші повідомлення для нас.

Ви можете надсилати нам повідомлення, використовуючи функції відгуку або довідки в Компоненті plug-in.

10. ВІДГУКИ

Ви безоплатно надаєте корпорації Майкрософт (з правом надавати субліцензії кільком субліцензіатам і субліцензіатам кількох рівнів) усі права, необхідні, щоб (а) використовувати будь-які ваші відгуки про Служби, надавати спільний доступ до цих відгуків та отримувати від них комерційну вигоду будь-яким способом і з будь-якою метою, а також (б) використовувати будь-які особливі компоненти продуктів і послуг Microsoft, які містять ці відгуки, або взаємодіяти з ними в продуктах, технологіях і послугах третіх сторін. Ви не маєте права надавати відгук, на який розповсюджується ліцензія, через яку корпорація Майкрософт має ліцензувати своє програмне забезпечення або документацію, у які включено ваш відгук, для третіх сторін чи надавати свої послуги третім сторонам. Права, згадані в цьому розділі, не може бути анульовано, їх дію не може бути припинено, і вони залишаються чинними, коли дію цієї угоди буде припинено, або завершиться термін її дії.

11. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Ви зобов’язуєтеся відшкодувати збитки, сплатити судові витрати та захистити корпорацію Майкрософт і її правонаступників, посадовців, керівників та працівників від будь-яких позовів, вимог, витрат, відповідальності, судових рішень, збитків, втрат і шкоди (включно з оплатою юридичних послуг), спричинених або пов’язаних із (а) вашим використанням Служб із порушенням умов цієї угоди або відповідних законів і правил чи (б) будь-якими даними, програмним забезпеченням або послугами, які ви використовуєте у зв’язку зі Службами, зокрема через позови про те, що такі дані, програмне забезпечення, послуги чи будь-яка їх частина незаконно привласнюють або будь-яким способом порушують авторські права, патенти, комерційні таємниці, торговельні марки чи інші юридичні права будь-яких третіх сторін.

12. МИ НЕ НАДАЄМО ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ

ПОВНОЮ МІРОЮ, ПЕРЕДБАЧЕНОЮ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ НАДАЄМО СЛУЖБИ ТА ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО) НА УМОВАХ "ЯК Є", "З УСІМА НЕДОЛІКАМИ" ТА "ЗА НАЯВНОСТІ", І ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВСІ РИЗИКИ ЗА ЗАДОВІЛЬНУ ЯКІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ЗІ СЛУЖБ. ПОВНОЮ МІРОЮ, ПЕРЕДБАЧЕНОЮ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТОМ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСООФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ, ЗАПЕВНЕНЬ І ГАРАНТІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СЛУЖБАМИ АБО ПОСЛУГАМИ ПІДТРИМКИ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО). ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ВИЗНАЄ ТА ВИКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКІ ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ АБО ГАРАНТІЇ, ЯВНІ, ДОГОВІРНІ АБО НЕПРЯМІ, ЗОКРЕМА (А) ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ АБО ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ЧИ ЗАСТОСУВАННЯ З ПЕВНОЮ МЕТОЮ, ВИСОКОГО РІВНЯ ВИКОНАННЯ, СТАРАННОСТІ, ЗУСИЛЬ, СПОКІЙНОГО ВОЛОДІННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ; (Б) ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ АБО ГАРАНТІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗВИЧАЙНОЮ ПРАКТИКОЮ ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ АБО ТОРГОВИМ ЗВИЧАЄМ; ТА (В) ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО СЛУЖБ АБО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ, ЯК ОПИСАНО, НЕ ПЕРЕРИВАТИМЕТЬСЯ, НЕ МІСТИТИМЕ ПОМИЛОК І БУДЕ БЕЗПЕЧНИМ, АБО ТОГО, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ СЛУЖБ, ЗОКРЕМА, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕГЛЯД, ОНОВЛЕННЯ АБО ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ, БУДЕ НАДІЙНИМ І ТОЧНИМ. МИ НЕ НЕДАЄМО ЖОДНИХ ПИСЬМОВИХ АБО УСНИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО НАДАННЯ ВАМ СЛУЖБ АБО ПОСЛУГ ПІДТРИМКИ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО) ОБУМОВЛЮВАТИМЕ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЧІТКО ВИКЛЮЧЕНИХ ЦІЄЮ УГОДОЮ. ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПЕВНІ ПРАВА ВІДПОВІДНО ДО МІСЦЕВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НЕ ПЕРЕДАЧЕНІ УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ. ЖОДНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ НЕ ПОРУШУЄ ЦІ ПРАВА, ЯКЩО ВОНИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ.

Якщо ви громадянин Австралії, ми зобов’язані повідомити вас про таке: наші товари надаються з гарантіями, які не може бути виключено відповідно до закону про захист прав споживачів Австралії. Ви маєте право замінити товар або відшкодувати його вартість через критичну неполадку чи будь-яку іншу розсудливо передбачувану втрату або шкоду. Крім того, ви маєте право на ремонт або заміну товару неприйнятної якості та з незначними недоліками.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПОВНОЮ МІРОЮ, ПЕРЕДБАЧЕНОЮ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКА ПРЯМО ЧИ НЕПРЯМО ВИНИКАЄ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ СЛУЖБ ЧИ ПОСЛУГ ПІДТРИМКИ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО), ЗА (А) БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, НАВМИСНІ, ВИПАДКОВІ, ШТРАФНІ АБО СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНІ ЗБИТКИ; (Б) ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ УТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК; (В) УТРАТУ ДАНИХ; (Г) ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ; (Д) ЗІПСУВАННЯ АБО ВТРАТУ РЕПУТАЦІЇ; (Е) ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБ ЧИ ПОСЛУГ ПІДТРИМКИ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО); (Є) ВАРТІСТЬ ПРИДБАННЯ ЗАМІННИКІВ ТОВАРІВ, ДАНИХ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ ПОСЛУГ; (Ж) НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ДО БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ ПОСЛУГ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ РАЗОМ ЗІ СЛУЖБАМИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ЗМІНЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ ЧИ ВТРАТУ; (З) НЕНАДАННЯ ТОЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ; (И) ВІРУСИ АБО ІНШІ ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДОСТУП ДО СЛУЖБ ЧИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ АБО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ВАМ ЧЕРЕЗ СЛУЖБИ; (І) НЕСУМІСНОСТІ МІЖ СЛУЖБАМИ ТА ІНШИМИ ПОСЛУГАМИ, ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЧИ ОБЛАДНАННЯМ; ТА (Ї) БУДЬ-ЯКІ ДІЇ, ПЕРЕДАВАННЯ ЧИ ДАНІ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ЗА ПРЯМІ ЗБИТКИ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 5,00 ДОЛЛ. США. ЦІ ОБМЕЖЕННЯ ДІЮТЬ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВИНИКАЮТЬ ВОНИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗОКРЕМА, ЧЕРЕЗ НЕОБАЧНІСТЬ), ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОРУШЕННЯ УМОВ ГАРАНТІЇ АБО ЗА ІНШОЮ ПРАВОВОЮ ТЕОРІЄЮ, НАВІТЬ ЯКЩО (Ю) ЦЕЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕ ПОВНІСТЮ ВІДШКОДОВУЄ ВАШІ ЙМОВІРНІ ЗБИТКИ АБО НЕ ВИКОНУЄ СВОГО ОСНОВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ; І (Я) КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НАПЕРЕД ЗНАЛА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВІДМОВИ СЛУЖБ, ЗОКРЕМА, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ЧЕРЕЗ ПЕРЕБОЇ ЖИВЛЕННЯ, ПОМИЛКИ СИСТЕМИ ТОЩО.

УСІ ЦІ ОБМЕЖЕННЯ АБО ТІЛЬКИ ДЕЯКІ З НИХ МОЖУТЬ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС, ЯКЩО У ВАШІЙ КРАЇНІ АБО ОБЛАСТІ ЗАБОРОНЕНО ОБМЕЖУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

14. ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ

Служби можуть містити посилання на сайти третіх осіб. Корпорація Майкрософт не контролює такі сайти та не відповідає за вміст будь-якого пов’язаного сайту, будь-яких посилань, які містяться в пов’язаному сайті, або за зміни й оновлення таких сайтів. Корпорація Майкрософт не відповідає за веб-касти або будь-яку іншу форму передавання даних із пов’язаного сайту. Корпорація Майкрософт надає ці посилання виключно для зручності, а тому розміщення будь-яких посилань не означає, що корпорація Майкрософт підтримує цей сайт.

15. ВМІСТ ТРЕТІХ ОСІБ

Виключно для вашої зручності Служби можуть передбачати доступ до вмісту третіх осіб, зокрема даних, надавати його або сприяти в отриманні доступу до нього. Використання такого вмісту третіх осіб не регламентується корпорацією Майкрософт, яка не несе відповідальності за його якість, точність і відповідність. Можливість отримання доступу до такого вмісту через Служби не означає схвалення корпорацією Майкрософт або третьою особою сторонніх сайтів або служб. Залежно від юрисдикції деякий вміст третіх осіб може бути недоступний для вас.

16. ЗМІНЕННЯ УМОВ. ДОДАТКОВІ УМОВИ

16.1. Змінення умов.

Корпорація Майкрософт може на власний розсуд будь-коли змінити цю угоду. Якщо цю угоду буде змінено, ми оновимо дату у верхній частині цієї угоди. Для доступу до найновішої версії угоди можна скористатися посиланням у вікні "Про програму" Компонента plug-in. Якщо ви не погоджуєтеся з цими змінами, ви повинні негайно припинити використовувати Служби. Якщо ви не зробите цього, на подальше використання Служб розповсюджуватиметься змінена угода.

16.2. Додаткові умови.

Ця угода також включає пов’язані додаткові умови або положення, які застосовуються до окремих аспектів Служб, зокрема політику захисту від спаму. Якщо ви використовуєте Служби разом із передплатою на Power BI, (а) використання вами Служб також регламентується умовами використання Power BI ("ваші умови використання Power BI"); та (б) в разі виникнення конфлікту між вашими умовами використання Power BI та умовами цієї угоди, ваші умови використання Power BI матимуть переважну силу на час терміну дії передплати на Power BI.

17. ТЕРМІН ДІЇ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

Ця угода вступає в силу в день, погоджений вами.

Ви можете будь-коли припинити дію цієї угоди, припинивши використовувати Служби. Незалежно від умов цієї угоди, зазначених вище, корпорація Майкрософт може будь-коли та з будь-якої причини або без причини на власний розсуд призупинити використання вами Служб чи припинити дію цієї угоди. Коли дію угоди призупинено або припинено, ви одразу втрачаєте право використовувати Служби. Ви несете відповідальність за виконання кроків, необхідних, щоб створювати резервні копії Даних. Коли дію цієї угоди буде припинено, ви також автоматично втратите всі інші права, надані вам відповідно до неї.

18. ВІДСУТНІСТЬ СТОРОННІХ ВИГОДОНАБУВАЧІВ

Призначення Угоди полягає в забезпеченні переваги для обох сторін. Угода не призначена для забезпечення переваг будь-яких третіх осіб, окрім уповноважених наступників і правонаступників відповідно до Угоди.

19. ВІДСУТНІСТЬ ВІДМОВИ ВІД ПРАВ

Будь-яка затримка або неспроможність корпорації Майкрософт користуватися правом або засобами правового захисту не матимуть результатом відмову від цього права або засобів правового захисту.

20. СТОРОНА, ЩО УКЛАДАЄ КОНТРАКТ, ВИБІР ЗАКОНОДАВСТВА ТА РОЗТАШУВАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Якщо ви проживаєте в Сполучених Штатах, ця угода тлумачиться за законами штату Вашинґтон, США, які застосовуються до претензій щодо її порушення незалежно від принципів колізійного права. Усі інші позови, включно з позовами в межах законів про захист споживачів, законів про недобросовісну конкуренцію та щодо цивільних правопорушень, розглядатимуться за законодавством штату вашого проживання в Сполучених Штатах. Якщо ви проживаєте за межами Сполучених Штатів, ці умови тлумачаться за законодавством країни, у якій ми надаємо вам послугу. Ви та ми остаточно погоджуємося на виключну юрисдикцію й місце проведення судових засідань у судах штату або федеральних судах округу Кінг, Вашинґтон, США, для розгляду всіх суперечок, які виникли внаслідок цієї угоди або пов’язані з нею.

21. ТЛУМАЧЕННЯ УГОДИ

Усі положення застосовуються мірою, передбаченою чинним законодавством. Суд може вважати неможливим виконання будь-якої частини цієї угоди в тому вигляді, у якому її записано. У такому разі ми з вами замінимо цю частину умовами, максимально близькими за змістом до частини, виконання якої визнано неможливим. Інші умови цієї угоди залишаються без змін. Ця угода, включно з іншими пов’язаними політиками або умовами, – це повна угода між вами та нами стосовно використання Служб. Вона замінює собою всі попередні угоди або домовленості (усні або письмові) стосовно використання Служб.

22. ПРИЗНАЧЕННЯ

Ми можемо передати права на цю угоду, повністю або частково, у будь-який час із попереднім повідомленням або без нього. Ви не можете передавати права або частину прав за цією угодою будь-яким третім особам. Спроба це зробити не матиме юридичної сили. Ви не можете передавати третім особам, ні тимчасово, ні на постійних умовах, будь-які права на використання Служб або будь-якої їх частини.

23. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО Й ТОРГОВЕЛЬНЫ МАРКИ

Права на весь вміст Служб належать © корпорації Майкрософт (Microsoft Corp.), 2014, її постачальникам або третім особам, чий вміст (зокрема дані) надається через Служби. Усі права захищені. Програмне забезпечення або вміст, що надаються в складі Служб, захищені законодавством про авторське право, а також іншими законами та угодами про інтелектуальну власність. Ми або наші постачальники володіємо правом власності, авторським правом та іншими правами на інтелектуальну власність, пов’язаними з програмним забезпеченням або вмістом. Microsoft, Windows та інші продукти та послуги Microsoft, зазначені в цій угоді, можуть бути товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та інших країнах. W® є зареєстрованим товарним знаком Wikimedia Foundation. Усі права, не надані явно в цій угоді, залишаються за корпорацією Майкрософт. У деяких програмах, що використовуються на певних серверах веб-сайтів корпорації Майкрософт, частково використані розробки Independent JPEG Group. Авторське право © Томас Дж. Лейн (Thomas G. Lane), 1991–1996. Усі права захищені. Авторське право на програмне забезпечення "gnuplot", що використовується на певних серверах веб-сайтів корпорації Майкрософт, належить © Томас Вільямс, Колін Келлі (Thomas Williams, Colin Kelley), 1986–1993. Усі права захищені.

24. ТІЛЬКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ: ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ПОЗОВІВ ПРО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Відповідно до розділу 512(с)(2) статті 17 Кодексу законів США, повідомлення про випадки порушення авторських прав слід надсилати вповноваженому представникові постачальника послуг. УСІ ЗАПИТИ, ПОДАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЦІЄЇ ПРОЦЕДУРИ, ВІДПОВІДІ НЕ ОТРИМАЮТЬ.

Див. сторінку "Повідомлення та процедура подання позовів про порушення авторського права" за адресою www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×