Сценарії DAX у надбудові Power Pivot

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цьому розділі наведено посилання на приклади, які демонструють використання формул DAX у наведених нижче сценаріях.

 • Виконання складних обчислень

 • Робота з текстом і датами

 • Умовні значення та перевірка на наявність помилок

 • Використання часового аналізу

 • Ранжирування та порівняння значень

У цій статті

Початок роботи

Зразок даних

Додаткові ресурси

Сценарії: Виконання складних обчислень

Створення настроюваних обчислень для зведеної таблиці

Застосування фільтра до формули

Вибіркове видалення фільтрів для створення динамічного відношення

Використання значення із зовнішнього циклу

Сценарії: Робота з текстом і датами

Створення ключового стовпця за допомогою об'єднання

Складання дати на основі частин дати, які видобуто з текстової дати

Визначення до настроюваного формату дати або числа

Змінення типів даних із використанням формули

Сценарій: Умовні значення та перевірка на наявність помилок

Створення значення на основі умови

Перевірка на наявність помилок у межах формули

Сценарії: Використання часового аналізу

Обчислення загального обсягу продажів

Порівняння значень упродовж часу

Обчислення значення впродовж настроюваного діапазону дат

Сценарії: Ранжирування та порівняння значень

Відображення лише десяти верхніх елементів у зведеній таблиці

Динамічне впорядкування елементів із використанням формули

Початок роботи

Зразки даних

Якщо ви не знайомі з формули DAX, можна почати, переглянувши приклади в зразків даних для Power Pivot. Додаткові відомості про отримання зразків даних для посібників із DAX і моделі даних.

Додаткові ресурси

Також можна відвідати Центр вікі-ресурсів DAX , де можна знайти будь-яких відомостей про DAX, зокрема блоґи, зразки, офіційні документи та відео професійних початку та Microsoft.

Сценарії: виконання складних обчислень

За допомогою формул DAX можна виконувати складні обчислення, які включають настроювані збирання, фільтрування та використання умовних значень. У цьому розділі наведено приклади початку роботи з настроюваними обчисленнями.

Створення настроюваних обчислень для зведеної таблиці

CALCULATE і CALCULATETABLE – це потужні та гнучкі функції, корисні для визначення обчислюваних полів. Ці функції дають змогу змінити контекст виконання обчислення. Також можна настроїти тип виконання збирання або математичної операції. Приклади див. у наведених нижче темах.

Застосування фільтра до формули

У більшості місця, де функцію DAX приймає таблицю як аргумент ви можете зазвичай передати в відфільтрованих таблиці замість цього, за допомогою функції ФІЛЬТРА, замість імені таблиці або вказавши вираз фільтра як один з аргументів функції. У темах нижче наведено приклади як створювати фільтри та фільтри вплив результатів формул. Додаткові відомості про Фільтрування даних у формулах DAX.

Функція FILTER дає змогу вказати критерії фільтра з використанням виразу, а інші функції розроблено конкретно для фільтрування пустих значень.

Вибіркове видалення фільтрів для створення динамічного відношення

Створивши у формулах динамічні фільтри, можна легко відповісти на наведені нижче запитання.

 • Яким був внесок продажів поточного продукту до загального річного обсягу продажу?

 • Яким був внесок цього відділу до загального обсягу прибутків за всі роки роботи порівняно з іншими відділами?

Формули, яка використовується у зведеній таблиці, може залежати від контексту зведеної таблиці, але вибірково може змінитися в контексті, додаючи або видаляючи фільтри. Приклад у всіх статті показано, як це можна зробити. Щоб знайти відношення продажів для певних торговельного партнера з продажів усіх торговельних, створіть міра, яке обчислює значення для поточного контексту поділено на значення параметра всі контекстні.

У темі ALLEXCEPT наведено приклад вибіркового очищення фільтрів у формулі. В обох прикладах показано процес змінення результатів залежно від формату зведеної таблиці.

Інші приклади обчислення відношень і відсотків див. у наведених нижче темах.

Використання значення із зовнішнього циклу

Крім використання в обчисленнях значень із поточного контексту, у формулах DAX можна використовувати значення з попереднього циклу, створюючи набір пов’язаних обчислень. Наведена нижче тема містить покроковий посібник із побудови формули з посиланням на значення із зовнішнього циклу. Функція EARLIER підтримує до двох рівнів вкладених циклів.

Щоб дізнатися більше про контекст рядка і пов'язаних таблиць і як використовувати цю концепцію у формулах, перегляньте контекст у формулах DAX.

Сценарії: робота з текстом і датами

У цьому розділі наведено посилання на розділи довідки DAX із прикладами найпоширеніших сценаріїв, які охоплюють такі області як робота з текстом, видобування та створення значень дати та часу або створення значень на основі умови.

Створення ключового стовпця за допомогою об’єднання

У надбудові Power Pivot не підтримуються складені ключі. Тому, якщо джерело даних містить складені ключі, їх може знадобитися об’єднати в один стовпець ключа. У статті за посиланням нижче наведено один приклад створення обчислюваного стовпця на основі складеного ключа.

Складання дати на основі частин дати, які видобуто з текстової дати

У надбудові Power Pivot для роботи з датами використовується тип даних "дата й час" сервера SQL Server. Тому, якщо зовнішні дані містять дати в іншому форматі (наприклад, якщо дати записано в регіональному форматі дати, який ядро даних Power Pivot не розпізнає, або якщо в даних використовуються цілі сурогатні ключі), може знадобитися скористатися формулою DAX, щоб видобути частини дати, а потім об’єднати їх, щоб створити припустиме представлення дати й часу.

Наприклад, якщо є стовпець дат, який представлено як ціле, а потім імпортовано як рядок тексту, можна перетворити рядок у значення дати або часу за допомогою наведеної нижче формули.

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),MID([Value1],2))

Значення1

Результат

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

У темах нижче наведено додаткові відомості про функції, які використовуються для видобування та складання дат.

Визначення настроюваного формату дати або числа

Якщо дані містять дати або числа, які не представлено в одному зі стандартних текстових форматів Windows, можна визначити настроюваний формат, щоб забезпечити належну обробку значення. Ці формати використовуються під час перетворення значень на рядки або з рядків. У темах нижче також наведено докладний список попередньо визначених форматів, доступних для роботи з датами та числами.

Змінення типів даних із використанням формули

У Power Pivotвиходу, тип даних визначається вихідні стовпці й не можна явно вказати тип даних результату, оскільки тип оптимізації даних визначається Power Pivot. Проте, за допомогою перетворення типу неявних даних, виконує Power Pivot керувати тип даних результату. Щоб отримати додаткові відомості про перетворення типу наведено отримання зразків даних для посібників із DAX і моделі даних.

 • Щоб перетворити дату чи числовий рядок на число, помножте його на 1,0. Наприклад, за допомогою наведеної нижче формули обчислюється поточна дата без 3 днів, а потім виводиться відповідне ціле значення.

  = (TODAY () – 3) * 1.0

 • Щоб перетворити значення дати, числа чи грошової одиниці на рядок, об’єднайте значення з пустим рядком. Наприклад, за допомогою наведеної нижче формули сьогоднішня дата повертається як рядок.

  = "" & Today)

Наведені нижче функції також можна використовувати, щоб забезпечити повернення певного типу даних.

Перетворення дійсних чисел на цілі

Сценарій: умовні значення та перевірка на наявність помилок

Як і в Excel DAX містить функції, які дають змогу перевірити значення в області даних і повернутися на різні значення на основі умови. Наприклад, ви можете створити обчислюваний стовпець, який етикетки реселерів як основної або значення залежно від річний обсяг продажів. Функції, які перевірити значення корисні також для перевірки діапазону або введіть значення, щоб уникнути помилок, неочікувані дані з обчислень на розрив.

Створення значення на основі умови

Можна використовувати вкладені умови IF для перевірки наявних і умовного створення нових значень. У темах нижче наведено кілька простих прикладів умовної обробки й умовних значень.

Перевірка на наявність помилок у межах формули

На відміну від програми Excel, ситуація, коли один рядок обчислюваного стовпця містить припустимі значення, а інший – неприпустимі, виникнути не може. Тобто, якщо будь-яка частина стовпця Power Pivot містить помилку, увесь стовпець буде позначено як помилковий, тому потрібно завжди виправляти помилки формул, які призводять до неприпустимих значень.

Наприклад, якщо створити формулу, яка ділить на нуль, можна отримати результат нескінченності або помилку. Певні формули також не виконуватимуться, якщо функція замість числового значення отримає пусте. Під час розробки моделі даних рекомендовано активувати відображення помилок, щоб мати змогу клацнути повідомлення та вирішити проблему. Однак під час публікації книг потрібно додати обробку помилок, щоб неочікувані значення не переривали обчислення.

Для запобігання поверненню помилок в обчислюваному стовпці потрібно використовувати сполучення логічних та інформаційних функцій, щоб перевірити на наявність помилок і завжди отримувати припустимі значення. У темах нижче наведено кілька простих прикладів, як зробити це у формулах DAX.

Сценарії: використання часового аналізу

Функції часового аналізу DAX включають функції, які дають змогу отримувати дати або діапазони дат із даних. Потім ці дати або діапазони дат можна використовувати для обчислення значень за схожі періоди. Функції часового аналізу також включають функції, які працюють зі стандартними інтервалами дат, щоб дати змогу порівнювати значення впродовж місяців, років або кварталів. Також можна створити формулу, яка порівнюватиме значення для першої та останньої дати вказаного періоду.

Список усіх функцій часового аналізу наведено Функції часового аналізу (DAX). Поради щодо використання дат і часу ефективно Power Pivot аналізу можна знайти дат у Power Pivot.

Обчислення загального обсягу продажів

У темах нижче наведено приклади обчислення кінцевих і початкових балансів. Ці приклади дають змогу створити поточні баланси за різні інтервали, такі як дні, місяці, квартали чи роки.

Порівняння значень упродовж часу

У темах нижче наведено приклади порівняння сум упродовж різних часових періодів. За промовчанням формули DAX підтримують такі часові періоди як місяці, квартали та роки.

Обчислення значення впродовж настроюваного діапазону дат

У темах нижче наведено приклади отримання настроюваних діапазонів дат, наприклад перші 15 днів після початку просування товару.

Якщо функції часового аналізу використовуються для отримання настроюваного набору дат, його можна ввести у функцію, яка виконує обчислення, щоб створити настроювані агрегати за часові періоди. Приклад, як це зробити, див. у наведеній нижче темі.

 • Функція PARALLELPERIOD

  Примітка.: Якщо настроюваний діапазон дат вказувати не потрібно, але робота виконується зі стандартними обліковими одиницями, такими як місяці, квартали чи роки, рекомендується виконувати обчислення з використанням функцій часового аналізу, які розроблено для цих завдань, наприклад TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALYTD тощо.

Сценарії: ранжирування та порівняння значень

Є кілька способів відобразити лише певну кількість верхніх елементів у стовпці або зведеній таблиці.

 • Щоб створити фільтр "Верхні", можна скористатися функціями у програмі Excel 2010. Також можна вибрати кількість верхніх або нижніх значень у зведеній таблиці. У першій частині цього розділу описано, як фільтрувати 10 верхніх елементів у зведеній таблиці. Для отримання додаткових відомостей див. документацію до програми Excel.

 • Можна створити формулу, яка динамічно ранжуватиме значення, а потім фільтрувати їх відповідно до значень ранжирування, або використовувати значення ранжирування як роздільник. У другій частині цього розділу описано, як створити формулу, а потім використовувати це ранжирування як роздільник.

Кожен метод має переваги та недоліки.

 • Фільтр "Верхні" у програмі Excel легко використовувати, але його призначено лише для відображення. Якщо дані в основі зведеної таблиці буде змінено, знадобиться вручну оновити зведену таблицю, щоб побачити зміни. Якщо потрібно динамічно працювати з ранжируваннями, можна використовувати формули DAX для створення формули, яка порівнюватиме значення з іншими значеннями в межах стовпця.

 • Формула DAX потужніша; крім того, якщо додати значення ранжирування до роздільника, можна просто клацнути роздільник, щоб змінити кількість відображуваних верхніх значень. Однак для цього потрібна велика кількість обчислень, а цей метод може не підійти для таблиць із багатьма рядками.

Відображення у зведеній таблиці лише десяти верхніх елементів

Щоб відобразити перші або останні значення у зведеній таблиці

 1. У заголовку Підписи рядків клацніть стрілку вниз у зведеній таблиці.

 2. Виберіть елемент Фільтри значень> Перші 10.

 3. У діалоговому вікні Фільтр перших 10 елементів < ім'я стовпця > виберіть стовпець для ранжирування та кількість значень, таким чином:

  1. Виберіть елемент Верхні, щоб відобразити клітинки з найбільшими значеннями, або Нижні, щоб відобразити клітинки з найменшими значеннями.

  2. Введіть кількість верхніх або нижніх значень, які потрібно відобразити. Значення за промовчанням – 10.

  3. Виберіть спосіб відображення значень.

Назва

Опис

Елементи

Виберіть цей параметр, щоб відфільтрувати зведену таблицю для відображення лише списку верхніх або нижніх елементів відповідно до їхніх значень.

Відсоток

Виберіть цей параметр, щоб відфільтрувати зведену таблицю для відображення лише елементів, що становлять указаний відсоток.

Сума

Виберіть цей параметр для відображення суми значень верхніх або нижніх елементів.

 1. Виберіть стовпець, який містить значення, що потрібно ранжувати.

 2. Натисніть кнопку OK.

Динамічне впорядкування елементів із використанням формули

У темі нижче наведено приклад використання формули DAX для створення ранжирування, яке зберігається в обчислюваному стовпці. Оскільки формули DAX обчислюються динамічно, завжди можна забезпечити правильність ранжирування, навіть якщо дані в основі змінено. Також оскільки ця формула використовується в обчислюваному стовпці, можна скористатися ранжируванням у роздільнику, а потім вибрати 5, 10 або навіть 100 верхніх значень.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×