Створення іменованого набору у звіті зведеної таблиці OLAP

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Під час роботи з в Інтернеті аналітичної обробки OLAP зведеної таблиці у програмі Excel 2010, ви можете створювати іменовані набори, гнучкі функція, яка дає змогу:

 • групувати звичайні набори елементів, які можна використовувати повторно, навіть якщо їх немає в даних;

 • поєднувати елементи з різних ієрархій способами, які були недоступні в попередніх версіях програми Excel, що часто називалось асиметричним звітуванням;

 • створювати іменовані набори за допомогою спеціального багатовимірного виразу — мови запиту для баз даних OLAP із синтаксисом обчислень, подібним до формул аркуша.

Якщо ви не знайомі з мовою запитів багатовимірних виразів (MDX), можна створити іменований набір на основі елементів у рядках або стовпцях звіту зведеної таблиці. Щоб дізнатися більше про мову запитів багатовимірного ВИРАЗУ, переглянути Запити багатовимірних даних.

Якщо ви знаєте мову запиту багатовимірного виразу, ви можете створювати або змінювати іменовані набори за допомогою багатовимірного виразу.

У цій статті

Створення іменованого набору на основі елементів рядка або стовпця

Створення іменованого набору за допомогою багатовимірного ВИРАЗУ

Редагування або видалення іменованого набору

Створення іменованого набору з елементів рядка або стовпця

 1. Виберіть звіт зведеної таблиці OLAP, для якого потрібно створити іменований набір.

Відобразиться розділ Знаряддя для зведених таблиць із вкладками Параметри та Конструктор.

 1. На вкладці Параметри у групі обчислення натисніть кнопку поля, елементи, та набориі натисніть кнопку Створити набір на основі елементів рядка або Створити набір на основі елементів стовпця.

Знаряддя для зведених таблиць: група ''Обчислення'' на вкладці ''Параметри''

Відобразиться діалогове вікно Створити набір. За потреби можна змінити його розмір, перетягнувши маркер зміни розміру у правому нижньому куті діалогового вікна.

 1. У полі Ім’я набору введіть ім’я набору.

 2. Щоб указати рядки, які потрібно додати до іменованого набору, виконайте одну або кілька наведених нижче дій.

  • Щоб видалити рядок зі списку елементів, клацніть в області ліворуч від рядка, який потрібно виділити і виберіть команду Видалити рядок.

  • Щоб додати новий рядок до списку елементів, виберіть область ліворуч від рядка, під яким потрібно додати новий рядок, і виберіть команду Додати рядок.

  • Щоб створити копію елемента, виберіть область ліворуч від рядка, який потрібно скопіювати, і виберіть команду Копіювати рядок.

  • Щоб перемістити елемент до іншого розташування, виберіть область ліворуч від рядка, який потрібно перемістити, а потім стрілками Вгору та Вниз перемістіть його до відповідного розташування.

 3. За промовчанням елементи різних рівнів відображаються в окремих полях ієрархії, а іменований набір замінює поточні поля в області рядка або стовпця.

  • Щоб відобразити ці елементи в одному полі з іншими елементами, зніміть прапорець Відображати елементи різних рівнів в окремих полях.

  • Щоб поточні поля відображалися в області рядка або стовпця, зніміть прапорець Замінити поля в області рядків на новий набір або Замінити поля в області стовпців на новий набір. Набір не відобразиться у зведеній таблиці після натискання кнопки ОК, але він буде доступний у списку Список полів зведеної таблиці.

 4. Натисніть кнопку OK, щоб створити іменований набір.

  Примітка.: 

 5. Щоб скасувати всі дії після закриття діалогового вікна, на панелі швидкого доступу натисніть кнопку Скасувати.

 6. До іменованих наборів не можна застосовувати фільтрування жодного типу.

На початок сторінки

Створення іменованого набору за допомогою багатовимірного виразу

Увага!: Коли ви використовуєте багатовимірного ВИРАЗУ, щоб створювати іменований набір або змінювати визначення Багатовимірного виразу для наявного іменованого набору, будь-які додаткові зміни можна лише зробити за допомогою багатовимірного ВИРАЗУ.

 1. Виберіть звіт зведеної таблиці OLAP, для якого потрібно створити спеціальний іменований набір.

 2. На вкладці Параметри у групі обчислення натисніть кнопку поля, елементи, та набориі виберіть пункт Керування наборами.

Знаряддя для зведених таблиць: група ''Обчислення'' на вкладці ''Параметри''

Відобразиться діалогове вікно Диспетчер наборів. За потреби можна змінити його розмір, перетягнувши маркер зміни розміру у правому нижньому куті діалогового вікна.

 1. Натисніть кнопку Створити, а потім виберіть пункт Створити набір за допомогою MDX.

 2. У полі Ім’я набору введіть ім’я набору.

 3. Щоб установити для іменованого набору визначення багатовимірного виразу, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • У полі Визначення набору введіть або вставте копію визначення багатовимірного виразу.

  • На вкладці Поля й елементи виберіть елемент списку полів, який потрібно додати, а потім натисніть кнопку Вставити.

   Можна також перетягнути елемент списку полів до поля Визначення набору або двічі його клацнути.

   Доступні елементи списку полів

   Елемент списку полів

   Приклади багатовимірного виразу, створеного за допомогою куба Adventure Works

   Вимір

   [Продукт]

   Ієрархія атрибутів (містить елемент "Усі")

   [Продукт].[Категорія]

   Рівень ієрархії атрибутів (не містить елемент "Усі")

   [Продукт].[Категорія].[Категорія]

   Елемент з ієрархії атрибутів

   [Продукт].[Категорія].&[4]

   Ієрархія користувачів

   [Продукт].[Категорії продуктів]

   Рівень ієрархії користувачів

   [Продукт].[Категорії продуктів].[Категорія]

   Елемент з ієрархії користувачів

   [Продукт].[Категорії продуктів].[Категорія].&[4]

   Вимірювання

   [Показники].[Обсяг продажу в Інтернеті]

   Обчислене вимірювання

   [Показники].[Співвідношення Інтернет-продажів і батьківського продукту]

   Іменований набір

   [Основна група продуктів]

   Значення KPI

   KPIValue("Чистий валовий прибуток продукту")

   Мета KPI

   KPIGoal("Чистий валовий прибуток продукту"),

   Стан KPI

   KPIStatus("Чистий валовий прибуток продукту")

   Змінення значень KPI

   KPITrend("Чистий валовий прибуток продукту")

   Властивість елемента з ієрархії користувачів

   [Продукт].[Категорії продуктів].Properties("Клас")

   Властивість елемента з ієрархії атрибутів

   [Продукт].[Продукт].Properties("Клас")

  • На вкладці Функції виберіть одну або кілька функцій із доступних функцій багатовимірного виразу, які потрібно використовувати, і натисніть кнопку Вставити. Функції багатовимірного виразу підтримуються службами аналізу; до них не входять функції VBA.

   Аргументи функції беруться в кутові дужки (<< >>). Можна замінити аргументи покажчика місця заповнення, вибравши їх і ввівши потрібні дійсні імена.

   Приклади функцій багатовимірного ВИРАЗУ

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Набір» )
   AGGREGATE( «Набір»[, «Числовий вираз»] )
   «Рівень».ALLMEMBERS
   «Ієрархія».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Елемент» «Рівень» )
   ANCESTOR( «Елемент», «Відстань» )
   ANCESTORS( «Елемент», «Відстань» )
   ANCESTORS( «Елемент», «Рівень» )
   ASCENDANTS( «Елемент» )
   AVG( «Набір»[, «Числовий вираз»] )
   AXIS( «Числовий вираз» )
   BOTTOMNCOUNT( «Набір», «Кількість»[, «Числовий вираз»] )
   BOTTOMPERCENT( «Набір», «Відсоток», «Числовий вираз» )
   BOTTOMSUM( «Набір», «Значення», «Числовий вираз» ) …

 4. Щоб перевірити нове визначення багатовимірного виразу, виберіть команду Перевірити MDX.

 5. За промовчанням елементи різних рівнів відображаються в окремих полях ієрархії, поля впорядковуються, повторювані елементи автоматично видаляються (оскільки до набору додано HIERARCHIZE і DISTINCT), а іменований набір замінює поточні поля в області рядка або стовпця.

  • Щоб відобразити ці елементи в одному полі з іншими елементами, зніміть прапорець Відображати елементи різних рівнів в окремих полях.

  • Щоб змінити ієрархію за промовчанням і зберегти повторювані елементи, зніміть прапорець Автоматично сортувати та видаляти повторення з набору.

  • Щоб поточні поля відображалися в області рядка або стовпця, зніміть прапорець Замінити поля в області рядків на новий набір або Замінити поля в області стовпців на новий набір. Набір не відобразиться у зведеній таблиці після натискання кнопки ОК, але він буде доступний у списку Список полів зведеної таблиці.

 6. За наявності підключення до куба служб аналізу сервера SQL Server 2008 Analysis Services за промовчанням створюється динамічний іменований набір. Цей іменований набір автоматично переобчислюється після кожного оновлення.

  • Щоб іменований набір не переобчислювався після кожного оновлення, зніміть прапорець Перерахувати набір при кожному оновленні.

 7. Натисніть кнопку OK, щоб створити іменований набір.

  Примітка.: 

 8. Щоб скасувати всі дії після закриття діалогового вікна, на панелі швидкого доступу натисніть кнопку Скасувати.

 9. До іменованих наборів не можна застосовувати фільтрування жодного типу.

На початок сторінки

Редагування або видалення іменованого набору

 1. Виберіть звіт зведеної таблиці OLAP з іменованим набором, який потрібно відредагувати або видалити.

 2. На вкладці Параметри у групі обчислення натисніть кнопку поля, елементи, та набориі виберіть пункт Керування наборами.

Знаряддя для зведених таблиць: група ''Обчислення'' на вкладці ''Параметри''

Відобразиться діалогове вікно Диспетчер наборів. За потреби можна змінити його розмір, перетягнувши маркер зміни розміру у правому нижньому куті діалогового вікна.

 1. Виберіть набір, який потрібно відредагувати або видалити.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб відредагувати вибраний іменований набір, натисніть кнопку Редагувати, а потім внесіть потрібні зміни.

  • Щоб видалити вибраний іменований набір, натисніть кнопку Видалити, а потім натисніть кнопку Так для підтвердження.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×