Створення шаблону форми на основі веб-служби

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Можна створити шаблон форми, що буде взаємодіяти з веб-службою для запиту, надсилання або для одночасного запиту й надсилання даних.

У цій статті

Огляд

Зауваження щодо сумісності

Попередня інформація

Створення шаблону форми з зв'язок даних для запиту

Створення шаблону форми з зв'язок даних для надсилання

Створення шаблону форми з запиту та зв'язки даних

Огляд

Форма може мати один основний зв’язок даних, який називається головним зв!язком даних, а також один або кілька додаткових зв’язків даних. Залежно від призначення форми, зв’язки даних можуть виконувати запит або надсилати дані форми до зовнішнього джерела даних, наприклад, до бази даних Microsoft SQL Server або веб-служби.

Під час створення шаблону форми, який базується на веб-служби, у вас є можливість вибору настроювання шаблону форми форми на основі цього шаблону форми для отримання даних із, надіслати дані, або надсилання й отримання даних і з веб-служби. Під час створення шаблону форми для отримання даних із веб-служби, Microsoft Office InfoPath буде створено зв'язок даних для запиту як основний зв'язок даних форми. На основі зв'язку даних InfoPath створює основний джерело даних з поля запиту даних поля та групи, створені на основі Схема XML веб-служби. Запиту поля з даними, веб-служби, що використовується для визначення вмісту, який можна надіслати форму. Коли основний зв'язок даних за допомогою форми, на основі цього шаблону форми, InfoPath створює запит, використовуючи дані в поля запиту. Програма InfoPath надсилає запит через зв'язок даних для запиту до веб-служби. Веб-служба повертає результати запиту до форми через зв'язок даних для запиту.

Оскільки структура даних запиту і поля даних мають відповідати способу зберігання даних у веб-сервісі, не можна змінювати ці поля або групи в основному джерелі даних. Можна тільки додавати поля або групи до кореневої групи в основному джерелі даних. Посилання на додаткові відомості про джерела даних див. у розділі Див. також.

Під час створення шаблону форми для надсилання даних до веб-служби InfoPath створює зв’язок даних для надсилання в основному зв’язку даних форми. Це дозволяє користувачам надсилати дані зі своїх форм до веб-служби. InfoPath додає також команду Надіслати до меню Файл і робить доступною кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна форми. Параметри надсилання для форм можна настроювати. Під час створення зв’язку даних для надсилання InfoPath визначає, які параметри веб-служби доступні для отримування даних. На основі цих відомостей можна вказати, які поля потрібно надсилати до веб-служби.

Якщо створюється шаблон форми для отримування й надсилання даних до веб-служби, InfoPath створює як зв’язок даних для запиту, так і зв’язок даних для надсилання.

InfoPath обмінюється даними з веб-службами за допомогою таких стандартів веб-служб:

 • Простий протокол доступу до об'єктів (SOAP)    SOAP — це протокол зв’язку, який визначає XML-повідомлення для обміну даними з веб-службою.

 • Мова опису веб-служб (WSDL)    WDSL — це стандарт схеми XML, який застосовується для опису розташування, протоколів зв’язку та інтерфейсів для веб-служби. Програмою InfoPath використовуються тільки веб-служби за стилем документа/тексту.

 • Універсальний опис, пошук і взаємодія (UDDI)    UDDI — це служба каталогів, яка описує веб-служби, запропоновані компаніями.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Не можна настроїти зв’язок даних для надсилання у сумісний із браузером шаблон форми, щоб дозволити користувачам надсилати відомості разом із даними форми до веб-служби, яка підтримує набір даних Microsoft ADO.NET DataSet. Відомості про зміни складаються зі змін, які користувач вніс у дані, що зберігаються в базі даних. База даних підключає користувачів до бази даних за допомогою веб-служби. ADO.NET за допомогою відомостей про зміни може визначити, яким чином оновити дані в базі даних. Зверніться до адміністратора веб-служби, якщо веб-служба потребує для оновлення бази даних відомості про зміни. У такому випадку потрібно створити шаблон форми, форми на основі якого можна буде заповнювати тільки за допомогою InfoPath.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Щоб створити шаблон форми, заснований на веб-службі, знадобляться такі відомості від адміністратора веб-служб:

 • розташування веб-служби;

 • підтвердження, що веб-службою використовується кодування стилю документа/тексту. Програмою InfoPath використовуються тільки веб-служби за стилем документа/тексту;

 • назва операції веб-служби, завдяки якій дані надсилаються або отримуються з форм, створених на основі цього шаблону форми.

На початок сторінки

Створення шаблону форми зі зв’язком даних для запиту

Щоб сконструювати шаблон форми зі зв’язком даних для запиту, потрібно виконати такі дії:

 1. Створення шаблону форми     Під час створення шаблону форми для отримування даних від веб-служби InfoPath створює основний зв’язок даних зі зв’язком даних для запиту між веб-службою і формою, заснованою на цьому шаблоні форми. InfoPath також створює основне джерело даних шаблону форми.

 2. Додавання одного або кількох елементів керування для відображення результатів запиту    Щоб користувачі могли переглядати та редагувати дані в полях основного джерела даних під час відкриття форми, можна додати елемент керування до шаблону форми а потім прив'язати цей елемент керування до полів у джерелі даних.

Крок 1: Створення шаблону форми

 1. У меню Файл виберіть команду Конструктор шаблонів форм.

 2. У діалоговому вікні Створення шаблону форми у групі елементів Створити виберіть елемент Шаблон форми.

 3. Зі списку На основі виберіть пункт Веб-служба.

 4. Створюючи сумісний із браузером шаблон форми, установіть прапорець Активувати лише сумісні з браузером функції.

 5. Натисніть кнопку ОК.

 6. У майстрі зв’язків даних виберіть Отримання даних і натисніть кнопку Далі.

 7. На наступній сторінці майстра виберіть розташування веб-служби і натисніть кнопку Далі.

  Якщо потрібно знайти веб-служби за допомогою сервера універсальний опис, пошук і (UDDI), натисніть кнопку Пошук в UDDI, введіть URL-АДРЕСУ сервера UDDI, який потрібно знайти, укажіть, чи потрібно виконати пошук за допомогою постачальника послуг або служби, що надаються, введіть ключове слово для пошуку та натисніть кнопку Пошук. Веб-служби, які відповідають ключове слово для пошуку, які відображатимуться в списку результатів пошуку . Виберіть елемент веб-служби, які потрібно використовувати і натисніть кнопку OK.

 8. У списку Виберіть операцію виберіть операцію веб-служби, щоб повернути дані до форми, та натисніть кнопку Далі.

 9. Якщо майстер зв’язку даних виявляє невідомий елемент у схемі веб-служби, на наступній сторінці майстра може з’явитися запит на уточнення значень зразка для кожного параметра, щоб визначити, які поля або групи слід додати до головного джерела даних.

  Інструкції

  1. Виберіть параметр у таблиці Parameters і натисніть кнопку Set Sample Value.

  2. У полі Sample value введіть значення, яке може бути використано в цьому полі, і натисніть кнопку OK.

  3. Повторіть ці дії для кожного параметра в таблиці Parameters, після чого натисніть кнопку Next.

  Технічні подробиці

  У процесі настроювання підключення даних до веб-служби в майстрі підключення даних Microsoft Office InfoPath підключається до веб-служба та запитує файл мови опису веб-служби, або WSDL-файл. Цей файл містить схему, яка використовується веб-службою. Веб-служба відповідає на запит і надсилає WSDL-файл до InfoPath. На основі відомостей цього файлу InfoPath додає до допоміжного джерела даних у шаблоні форми відповідні поля та групи. Якщо InfoPath знаходить у WSDL-файлі елемент невідомого типу, його визначення встановлюється на основі зразкових даних, а потім відповідні поля та групи додаються до допоміжного джерела даних.

 10. Якщо веб-служба приймає відомості про зміни, на наступній сторінці майстра буде відображено запит, чи потрібно включати відомості про зміни в дані запиту. У більшості випадків слід залишити прапорець Додавати відомості про зміни під час надсилання даних установленим та натиснути кнопку Далі. Якщо непотрібно включати відомості про зміни, зніміть прапорець Додавати відомості про зміни під час надсилання даних і натисніть кнопку Далі.

  Цей прапорець буде недоступним під час створення шаблону форми, сумісного з браузером.

  Технічні подробиці

  Ця сторінка майстра з’являється, якщо у WSDL-файлі для веб-служби вказано, що веб-служба повертає набір даних Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. На наступній сторінці майстра введіть ім'я для підключення до даних.

 12. Перевірте правильність інформації в розділі зведення а потім натисніть кнопку Готово.

Крок 2: Додавання одного або кількох елементів керування для відображення результатів запиту

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. Перетягніть елемент керування до шаблону форми.

 3. У діалоговому вікні Прив'язування елемента керування виберіть групу або поле, яке необхідно прив'язати елемент керування.

На початок сторінки

Створення шаблону форми зі зв’язком даних для надсилання

Щоб створити форму зі зв’язком даних для надсилання, виконайте такі дії:

 1. Створення шаблону форми     Під час створення шаблону форми для надсилання даних до веб-служби InfoPath створює основний зв’язок даних зі зв’язком даних для надсилання між веб-службою і формою, заснованою на цьому шаблоні форми. InfoPath також створює основне джерело даних шаблону форми.

 2. Додавання однієї або кількох controlsand зв'язувати їх до групи або поля, або встановити властивості елемента керування для відображення даних у полі    Щоб дозволити користувачам редагувати дані в поля у джерелі даних, можна додати елементи керування до шаблону форми та прив'язати ці елементи керування до полів у джерелі даних.

 3. Настроювання параметрів надсилання    Можна визначати, які дані потрібно надсилати до веб-служби, і настроювати параметри надсилання для форми.

Крок 1: Створення шаблону форми

 1. У меню Файл виберіть команду Конструктор шаблонів форм.

 2. У діалоговому вікні Створення шаблону форми у групі елементів Створити виберіть елемент Шаблон форми.

 3. Зі списку На основі виберіть пункт Веб-служба.

 4. Створюючи сумісний із браузером шаблон форми, установіть прапорець Активувати лише сумісні з браузером функції.

 5. Натисніть кнопку ОК.

 6. У майстрі зв’язків даних виберіть Надсилання даних і натисніть кнопку Далі.

 7. На наступній сторінці майстра введіть розташування веб-служби, до якої надсилатимуть дані користувачі, і натисніть кнопку Далі.

  Якщо потрібно знайти веб-служби за допомогою сервера універсальний опис, пошук і (UDDI), натисніть кнопку Пошук в UDDI, введіть URL-АДРЕСУ сервера UDDI, який потрібно знайти, вкажіть, чи потрібно виконати пошук за допомогою постачальника послуг або служби, що надаються, введіть ключове слово для пошуку та натисніть кнопку Пошук. Веб-служби, які відповідають ключове слово для пошуку, які відображатимуться в списку результатів пошуку . Виберіть елемент веб-служби, які потрібно використовувати і натисніть кнопку OK.

 8. Натисніть кнопку Далі.

 9. У списку Виберіть операцію виберіть операцію веб-служби, яка отримуватиме надіслані дані та натисніть кнопку Далі.

 10. На наступній сторінці майстра введіть ім'я для підключення до даних.

 11. Перевірте правильність інформації в розділі зведення а потім натисніть кнопку Готово.

Крок 2: Додавання одного або кількох елементів керування та зв'язати їх до групи або полів

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. Перетягніть елемент керування до шаблону форми.

 3. У діалоговому вікні Прив'язування елемента керування виберіть групу або поле, яке необхідно прив'язати елемент керування.

 4. Повторіть кроки 2 та 3 для будь-яких інших елементів керування, який потрібно додати до шаблону форми.

Крок 3: Настроювання параметрів надсилання

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Зв’язки даних виберіть зв’язок даних для надсилання в основному зв’язку даних і натисніть кнопку Змінити.

 3. У майстрі зв’язків даних двічі клацніть кнопку Далі.

 4. На наступній сторінці майстра, щоб вибрати дані, які потрібно надіслати для кожного параметра веб-служби, виконайте такі дії:

  Надсилання даних у поля або групи

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У групі Parameter options клацніть пункт Field or group.

  3. Натисніть кнопку змінити Кнопка "Джерело даних" .

  4. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле або групу, дані з яких потрібно надіслати, відтак натисніть кнопку ОК.

  5. У полі Включити виберіть пункт Лише текст і дочірні елементи для надсилання лише даних цього поля та дочірніх елементів поля або групи або виберіть пункт Дерево XML, включно з вибраним елементом для надсилання імені поля, даних у полі та дочірніх елементів у вибраній групі або полі.

  Надсилання всіх даних у формі

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У розділі Параметри параметрнатисніть кнопку весь форми (XML-документа, зокрема інструкції з обробки).

  Надсилання даних як рядок

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У розділі Параметри параметрнатисніть кнопку весь форми (XML-документа, зокрема інструкції з обробки).

  3. Установіть прапорець Надіслати дані як рядок.

   Примітка : Зазвичай цей прапорець установлюється для надсилання даних із цифровими підписами. У більшості випадків цей прапорець потрібно зняти.

  Технічні подробиці про набір даних ADO.NET об'єктів

  Якщо для веб-служби потрібен об’єкт набору даних ADO.NET DataSet, виберіть вузол набору даних під час настроювання цього зв’язку даних. У разі використання будь-якого іншого типу вузла для зв’язку даних із веб-службою, яка потребує набору даних ADO (об’єкти даних ActiveX), надсилання завершиться невдало.

 5. Натисніть кнопку Далі.

 6. Натисніть кнопку Готово.

 7. Натисніть кнопку Закрити.

 8. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри надсилання.

  1. Щоб змінити назву кнопки Надіслати, яка відображається на панелі інструментів Стандартна, і команди Надіслати, яка відображається в меню Файл, коли користувачі заповнюють форму, введіть нову назву в полі Підпис у діалоговому вікні Параметри надсилання.

   Якщо потрібно призначити цій кнопці та команді сполучення клавіш, амперсанда (&) перед символом, який потрібно використати як сполучення клавіш. Наприклад, щоб призначити сполучення клавіш ALT + B як сполучення клавіш для команди і кнопка " Надіслати ", введіть Su & bmit.

 9. Якщо ви не хочете, щоб користувачі, заповнюючи форму, використовували команду Надіслати або кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна, зніміть прапорець Відображати в меню елемент "Надіслати" та на панелі інструментів кнопку "Надіслати".

  1. За замовчуванням після надсилання заповненої форми вона залишається відкритою в InfoPath і з'являється повідомлення про успішне надсилання. Щоб змінити цю поведінку, натисніть кнопку Advanced і виконайте одну з таких дій.

   1. Щоб після надсилання заповненої форми вона закривалася або створювалася нова пуста форма, виберіть відповідний параметр у списку After submit.

   2. Щоб створити спеціальні повідомлення, які мають відображатися в разі успішного та невдалого надсилання форми, установіть прапорець Use custom messages і введіть бажаний текст повідомлень у поля On success і On failure.

    Повідомлення в полі On failure має вказувати користувачам потрібні дії, якщо форму не вдалося надіслати. Наприклад, у ньому можна рекомендувати користувачам зберегти форму та звернутися до певної особи за вказівками.

   3. Щоб заборонити показ повідомлення після надсилання форми, зніміть прапорець Show success and failure messages.

На початок сторінки

Створення шаблону форми зі зв’язками даних для запиту й надсилання

Щоб сконструювати шаблон форми зі зв’язками даних для запиту й надсилання, потрібно виконати такі дії:

 1. Створення шаблону форми    Створюючи шаблон форми який може як запитувати, так і надсилати дані до веб-служби, InfoPath створює основний зв’язок даних між шаблоном форми і веб-службою зі зв’язками даних для запиту і надсилання. InfoPath також створює основне джерело даних шаблону форми.

 2. Додавання елемента керування та прив’язування його до поля для відображення даних поля     Щоб дозволити користувачам переглядати й редагувати дані в полях основного джерела даних, можна додати елементи керування до шаблону форми та прив’язати ці елементи керування до полів основного джерела даних.

 3. Настроювання параметрів надсилання    Можна визначати, які дані потрібно надсилати до веб-служби, і настроювати параметри надсилання для форми.

Крок 1: Створення шаблону форми

 1. У меню Файл виберіть команду Конструктор шаблонів форм.

 2. У діалоговому вікні Створити форму у групі елементів Створити виберіть елемент Шаблон форми.

 3. Зі списку На основі виберіть пункт Веб-служба.

 4. Створюючи сумісний із браузером шаблон форми, установіть прапорець Активувати лише сумісні з браузером функції.

 5. Натисніть кнопку ОК.

 6. У майстрі зв’язків даних виберіть пункт Отримувати та надсилати дані і натисніть кнопку Далі.

 7. На наступній сторінці майстра введіть розташування веб-служби з операцією, яка надсилає дані до шаблону форми, і натисніть кнопку Далі.

  Якщо потрібно знайти веб-служби за допомогою сервера універсальний опис, пошук і (UDDI), натисніть кнопку Пошук в UDDI, введіть URL-АДРЕСУ сервера UDDI, який потрібно знайти, вкажіть, чи потрібно виконати пошук за допомогою постачальника послуг або служби, що надаються, введіть ключове слово для пошуку та натисніть кнопку Пошук. Веб-служби, які відповідають ключове слово для пошуку, які відображатимуться в списку результатів пошуку . Виберіть елемент веб-служби, які потрібно використовувати і натисніть кнопку OK.

 8. У списку Виберіть операцію виберіть операцію веб-служби, щоб повернути дані до форми, та натисніть кнопку Далі.

 9. Якщо майстер зв'язків даних знаходить у схемі веб-служби невідомий елемент, на наступній сторінці майстра буде запропоновано вказати зразки значень для кожного параметра, щоб визначити поля або групи, які слід додати до основного джерела даних.

  Інструкції

  1. Виберіть параметр у таблиці Parameters і натисніть кнопку Set Sample Value.

  2. У полі Sample value введіть значення, яке може бути використано в цьому полі, і натисніть кнопку OK.

  3. Повторіть ці дії для кожного параметра в таблиці Parameters, після чого натисніть кнопку Next.

  Технічні подробиці

  У процесі настроювання підключення даних до веб-служби в майстрі підключення даних Microsoft Office InfoPath підключається до веб-служба та запитує файл мови опису веб-служби, або WSDL-файл. Цей файл містить схему, яка використовується веб-службою. Веб-служба відповідає на запит і надсилає WSDL-файл до InfoPath. На основі відомостей цього файлу InfoPath додає до допоміжного джерела даних у шаблоні форми відповідні поля та групи. Якщо InfoPath знаходить у WSDL-файлі елемент невідомого типу, його визначення встановлюється на основі зразкових даних, а потім відповідні поля та групи додаються до допоміжного джерела даних.

 10. Якщо веб-служба приймає відомості про зміни, на наступній сторінці майстра буде відображено запит, чи потрібно включати відомості про зміни в дані запиту. У більшості випадків слід залишити прапорець Додавати відомості про зміни під час надсилання даних установленим та натиснути кнопку Далі. Якщо непотрібно включати відомості про зміни, зніміть прапорець Додавати відомості про зміни під час надсилання даних і натисніть кнопку Далі.

  Цей прапорець буде недоступним під час створення шаблону форми, сумісного з браузером.

  Технічні подробиці

  Ця сторінка майстра з’являється, якщо у WSDL-файлі для веб-служби вказано, що веб-служба повертає набір даних ADO.NET DataSet.

 11. На наступній сторінці майстра введіть ім’я зв’язку даних для запиту і натисніть кнопку Далі.

 12. На наступній сторінці майстра виберіть розташування веб-служби, до якої користувачі надсилатимуть свої форми, і натисніть кнопку Далі.

  Якщо потрібно знайти веб-служби за допомогою сервера універсальний опис, пошук і (UDDI), натисніть кнопку Пошук в UDDI, введіть URL-АДРЕСУ сервера UDDI, який потрібно знайти, вкажіть, чи потрібно виконати пошук за допомогою постачальника послуг або служби, що надаються, введіть ключове слово для пошуку та натисніть кнопку Пошук. Веб-служби, які відповідають ключове слово для пошуку, які відображатимуться в списку результатів пошуку . Виберіть елемент веб-служби, які потрібно використовувати і натисніть кнопку OK.

 13. У списку Виберіть операцію виберіть операцію веб-служби, яка отримуватиме надіслані дані та натисніть кнопку Далі.

 14. На наступній сторінці майстра, щоб вибрати дані, які потрібно надіслати для кожного параметра веб-служби, виконайте такі дії:

  Надсилання даних у поля або групи

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У групі Parameter options клацніть пункт Field or group.

  3. Натисніть кнопку змінити Кнопка "Джерело даних" .

  4. У діалоговому вікні Вибір поля або групи виберіть поле або групу, дані з яких потрібно надіслати, відтак натисніть кнопку ОК.

  5. У полі Включити виберіть пункт Лише текст і дочірні елементи для надсилання лише даних цього поля та дочірніх елементів поля або групи або виберіть пункт Дерево XML, включно з вибраним елементом для надсилання імені поля, даних у полі та дочірніх елементів у вибраній групі або полі.

  Надсилання всіх даних у формі

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У розділі Параметри параметрнатисніть кнопку весь форми (XML-документа, зокрема інструкції з обробки).

  Надсилання даних як рядок

  1. У списку Параметри виберіть параметр веб-служби, який одержуватиме дані форми.

  2. У розділі Параметри параметрнатисніть кнопку весь форми (XML-документа, зокрема інструкції з обробки).

  3. Установіть прапорець Надіслати дані як рядок.

   Зазвичай цей прапорець установлюється для надсилання даних із цифровими підписами. У більшості випадків цей прапорець потрібно зняти.

  Технічні подробиці про набір даних ADO.NET об'єктів

  Якщо для веб-служби потрібний об’єкт ADO.NET DataSet, виберіть вузол DataSet під час настроювання зв’язку даних. У разі використання іншого типу вузла для зв’язку з даними веб-служби, для якої потрібний об’єкт ADO DataSet, операція надсилання не вдасться.

 15. Натисніть кнопку Далі.

 16. На наступній сторінці майстра введіть ім’я для зв’язку даних для надсилання і натисніть кнопку Готово.

Крок 2: Додавання елемента керування й прив’язування його до поля для відображення даних у полі

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. Перетягніть елемент керування до шаблону форми.

 3. У діалоговому вікні Керування прив'язування виберіть поле, яке необхідно прив'язати елемент керування.

Крок 3: Настроювання параметрів надсилання

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри надсилання.

  1. Щоб змінити назву кнопки Надіслати, яка відображається на панелі інструментів Стандартна, і команди Надіслати, яка відображається в меню Файл, коли користувачі заповнюють форму, введіть нову назву в полі Підпис у діалоговому вікні Параметри надсилання.

   Якщо потрібно призначити цій кнопці та команді сполучення клавіш, амперсанда (&) перед символом, який потрібно використати як сполучення клавіш. Наприклад, щоб призначити сполучення клавіш ALT + B як сполучення клавіш для команди і кнопка " Надіслати ", введіть Su & bmit.

 2. Якщо ви не хочете, щоб користувачі, заповнюючи форму, використовували команду Надіслати або кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна, зніміть прапорець Відображати в меню елемент "Надіслати" та на панелі інструментів кнопку "Надіслати".

  1. За замовчуванням після надсилання заповненої форми вона залишається відкритою в InfoPath і з'являється повідомлення про успішне надсилання. Щоб змінити цю поведінку, натисніть кнопку Advanced і виконайте одну з таких дій.

   • Щоб після надсилання заповненої форми вона закривалася або створювалася нова пуста форма, виберіть відповідний параметр у списку After submit.

   • Щоб створити спеціальні повідомлення, які мають відображатися в разі успішного та невдалого надсилання форми, установіть прапорець Use custom messages і введіть бажаний текст повідомлень у поля On success і On failure.

    Повідомлення в полі On failure має вказувати користувачам потрібні дії, якщо форму не вдалося надіслати. Наприклад, у ньому можна рекомендувати користувачам зберегти форму та звернутися до певної особи за вказівками.

   • Щоб заборонити показ повідомлення після надсилання форми, зніміть прапорець Show success and failure messages.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×