Створення шаблону форми на основі бази даних Microsoft SQL Server

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Можна створити шаблон форми, який можна працювати з бази даних Microsoft SQL Server або запит даних або запит і надсилання даних.

У цій статті

Огляд

Зауваження щодо сумісності

Попередня інформація

Створення шаблону форми

Настроїти параметри надсилання

Огляд

Форма може мати один основний зв'язок даних, називається основний зв'язок даних, і її за потреби можна мати один або кілька допоміжних зв'язків даних. Залежно від призначення форми зв'язок даних може запиту або надсилання даних форми до зовнішнього джерела даних, таких як бази даних Microsoft SQL Server або веб-служби.

Під час створення шаблону форми на основі бази даних, Microsoft Office InfoPath створює основний джерело даних з груп, які містять полів запиту і поля даних і зв'язок даних для запиту як основний зв'язок даних для шаблону форми. Ці поля та групи, відповідають спосіб збереження даних у таблиці в базі даних. Запиту поля з даними, введений користувачем, щоб обмежити результати запиту для записів, які відповідають дані в поля запиту. Коли форму на основі цього шаблону форми використовує основний зв'язок даних, InfoPath створює запит, використовуючи дані в поля запиту. Програма InfoPath надсилає запит через зв'язок даних для запиту. База даних повертає результати запиту до форми через зв'язок даних для запиту. Результати запиту введені в поля даних, які можна редагувати за допомогою елементів керування, приєднані до цих полів.

Оскільки структура даних запиту і поля даних має відповідати способу, дані зберігаються в базі даних, не можна змінити наведені нижче поля або групи у джерелі даних. Можна додавати лише поля або групи до кореневого групою у джерелі даних. Знайти посилання на додаткові відомості про джерела даних у розділі Додаткові відомості .

У формі можуть надсилати дані до бази даних за допомогою форми основний зв'язок даних, якщо форму на основі шаблону форми та бази даних виконуються наведені нижче вимоги:

 • Шаблон форми – це не сумісний із браузером шаблону    Програма InfoPath не створить зв'язок даних для надсилання в основний зв'язок даних, під час створення шаблону форми сумісний із браузером. Щоб дозволити користувачам надсилати дані на основі форм, сумісні із браузером шаблон форми, за допомогою веб-служби, який працює з бази даних.

 • Ліва таблиця у кожної пари пов'язаних таблиць у джерелі даних містить первинний ключ    Принаймні один зв'язків для кожної пари пов'язаних таблицях має містити первинний ключ із таблиці ліворуч.

 • Немає даних полів у джерелі даних форми сховища на великі двійковий тип даних    Програма InfoPath вимкне зв'язку даних для надсилання, якщо запит містить поля, які можна зберігати великі двійкові дані типу, наприклад, рисунки, зображення, OLE об'єктів, вкладених файлів, тип даних memo Office Access або SQL текстовий тип даних.

Якщо InfoPath дає змогу зв'язку даних для надсилання, користувачам дозволено надсилати дані в поля даних у джерелі даних до бази даних. Якщо зв'язок даних для надсилання InfoPath, можна настроїти параметри надсилання форми, на основі цього шаблону форми.

На початок сторінки

Зауваження щодо сумісності

Під час створення шаблону форми на основі бази даних, у вас є можливість створення сумісний із браузером шаблон форми. Програма InfoPath буде створено зв'язок даних для запиту як основний зв'язок даних в шаблоні форми сумісний із браузером. Проте, шаблони форм, сумісні із браузером не можна настроїти для надання користувачам дозволу на надсилання даних до бази даних. Таким чином, якщо ви створюєте шаблону форми на основі бази даних SQL Server, і ви хочете, щоб користувачі могли надсилати дані форми до бази даних через основний зв'язок даних, який не можна зробити шаблон форми сумісний із браузером.

На початок сторінки

Попередня інформація

Щоб створити шаблон форми, на основі бази даних SQL Server, потрібні такі відомості від адміністратора бази даних:

 • Ім'я сервера, який містить підключенні до шаблону форми до бази даних.

 • Ім'я бази даних, який використовуватиметься за допомогою цього шаблону форми.

 • Автентифікація, викликані бази даних. Базу даних можна використовувати автентифікація SQL Server або Microsoft Windows автентифікації для визначення того, як користувачі можуть отримати доступ до бази даних.

 • Ім'я таблиці, що містить дані, які ви хочете, щоб надіслати форму, або які отримають даних із форми. Це головної таблиці. Якщо ви збираєтеся використовувати кілька таблиць у базі даних, необхідно імена цих інших, дочірній таблиці. Вам також потрібен імен полів у дочірній таблиці, які містять зв'язки з поля в головній таблиці.

На початок сторінки

Створення шаблону форми

Створення шаблону форми з зв'язок даних для запиту, потрібно виконайте такі дії:

 1. Створення шаблону форми    Під час створення шаблону форми на основі бази даних, InfoPath буде створено зв'язок даних для запиту як основний зв'язок даних між шаблону форми та бази даних. Цей процес автоматично створює шаблону форми основного джерела даних.

 2. Додавання одного або кількох елементів керування для відображення результатів запиту    Щоб користувачі могли переглядати та редагувати дані в полях основного джерела даних під час відкриття форми, можна додати елемент керування до шаблону форми а потім прив'язати цей елемент керування до полів у джерелі даних.

Крок 1: Створення шаблону форми

 1. У меню файл виберіть макет шаблону форми.

 2. У розділі створити, у діалоговому вікні створення шаблону форми виберіть шаблон форми.

 3. У списку на основі виберіть базу даних.

 4. Під час створення шаблону форми сумісний із браузером, установіть прапорець Увімкнути сумісний із браузером функції лише .

  Примітка.: Майстер зв'язків даних не дає змогу зв'язку даних для надсилання в шаблоні форми сумісний із браузером. Щоб дозволити користувачам надсилати дані до бази даних із форм, на основі шаблону форми сумісний із браузером, додайте додаткового зв'язку даних на веб-служба, яка працює з базою даних. Знайти посилання на додаткові відомості про додаткові зв'язки даних у розділі Додаткові відомості .

 5. Натисніть кнопку ОК.

 6. У майстрі зв'язків даних натисніть кнопку Вибір бази даних.

 7. У діалоговому вікні Вибір джерела даних натисніть кнопку Нове джерело.

 8. Відомості, які джерела даних якого потрібно підключитися до списку виберіть пункт Microsoft SQL Serverі натисніть кнопку Далі.

 9. У полі ім'я сервера введіть ім'я сервера з бази даних SQL Server.

 10. У розділі вхід облікові данівиконайте одну з наведених нижче дій.

  • Якщо база даних визначає, хто має доступ на основі облікових даних, що використовуються в мережі Microsoft Windows, натисніть кнопку Використовувати автентифікацію Windows.

  • Якщо база даних визначає, хто має доступ на основі вказаного користувача та пароль, які ви отримуєте від адміністратора бази даних, натисніть кнопку використовувати такі ім'я користувача та парольа потім введіть ім'я користувача та пароль у Ім'я користувача та Пароль поля.

 11. Натисніть кнопку Далі.

 12. У списку Виберіть базу даних, яка містить потрібні дані виберіть ім'я бази даних, які потрібно використовувати, установіть прапорець підключення до певної таблиці , клацніть назву до головної таблиці та натисніть кнопку Далі.

 13. На наступній сторінці майстра введіть ім'я файлу, який зберігає відомості про зв'язки даних у полі Ім'я файлу та натисніть кнопку Готово , щоб зберегти ці параметри.

  Якщо ви плануєте використовувати інші таблиці у зв'язку даних запиту, можна додати інші таблиці на цій сторінці майстра.

  Ось як це зробити:

  1. Натисніть кнопку Додати таблицю.

  2. У діалоговому вікні Додати таблицю або запит, виберіть ім'я дитини таблиці і натисніть кнопку Далі. InfoPath намагається встановити зв'язки, зіставляючи імена полів в обох таблицях. Якщо ви не хочете використовувати запропоновані зв'язки, виберіть зв'язок і виберіть пункт Видалити зв'язок. Щоб додати зв'язок, натисніть кнопку Додати рівень. У діалоговому вікні Додати рівень клацніть ім'я кожної пов'язаних полів у відповідних стовпців і натисніть кнопку OK.

  3. Натисніть кнопку Готово.

  4. Щоб додати додаткові дочірній таблиці, повторіть ці кроки.

 14. Натисніть кнопку Далі.

 15. На останній сторінці майстра введіть ім'я для основний зв'язок даних. Це ім'я відображатиметься у списку джерело даних в області завдань Джерело даних .

 16. Якщо до шаблону форми відповідає вимогам в розділі Огляд , цю сторінку в майстрі буде вказано ввімкнутий InfoPath зв'язку даних для надсилання в основний зв'язок даних. Щоб змінити ім'я для зв'язку даних для надсилання, введіть нове ім'я у відповідному полі. Якщо потрібно, щоб користувачі могли надсилання даних форми до іншої надсилання зв'язок даних, який буде додано до шаблону форми пізніше, натисніть кнопку зніміть прапорець Увімкнути надсилання для цього зв'язку .

  Примітка.: Якщо до шаблону форми не відповідає вимогам в розділі Огляд , InfoPath вимикає зв'язку даних для надсилання, а поле Введіть ім'я для надсилання підключення та прапорець дозволити надсилання для поточного підключення недоступний (вимкнено). Якщо InfoPath вимикає зв'язку даних для надсилання, основний зв'язок даних для шаблону форми є лише зв'язок даних для запиту.

Крок 2: Додавання одного або кількох елементів керування для відображення результатів запиту

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. Перетягніть елемент керування на шаблоні форми.

 3. У діалоговому вікні Прив'язування елемента керування виберіть групу або поле, яке необхідно прив'язати елемент керування.

На початок сторінки

Настроїти параметри надсилання

Якщо до шаблону форми та таблиці, вибраних у майстрі зв'язків даних відповідає вимогам в розділі Огляд , InfoPath настроює шаблону форми для надсилання даних за допомогою його основний зв'язок даних. Якщо ви вирішите використовувати цей зв'язок даних для надсилання, InfoPath настроює шаблон форми, щоб користувачі можуть надсилати дані форми до бази даних і додає обох кнопки Надіслати на панелі інструментів Стандартна і команду Надіслатифайлу меню під час заповнення форми. Програма InfoPath також настроює шаблон форми так, що під час надсилання форми, у формі залишається відкритою, а повідомлення відображається для користувачів, яка вказує, чи форма успішно надіслано. Після того, як користувач надсилання форми, можна змінити текст на поведінку та кнопка " Надіслати ".

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри надсилання.

  1. Щоб змінити ім'я кнопки Надіслати », що відображається на панелі інструментів Стандартна і команди Надіслати , що з'являється в меню файл » під час заповнення форми, введіть нове ім'я в полі назва у надсилання Параметри діалогове вікно.

   Порада.: Якщо потрібно призначити цій кнопці та команді сполучення клавіш, амперсанда (&) перед символом, який потрібно використати як сполучення клавіш. Наприклад, щоб призначити сполучення клавіш ALT + B як сполучення клавіш для команди і кнопка " Надіслати ", введіть Su & bmit.

 2. Якщо ви не хочете користувачів за допомогою команди Надіслати або кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна під час заповнення форми, зніміть прапорець Відображати надіслати елемент меню та панелі інструментів кнопку Надіслати .

  1. За промовчанням після надсилання форми, InfoPath зберігає відкриття форми та відображає повідомлення, яке вказує, якщо у формі успішно надіслано. Щоб змінити таку поведінку за промовчанням, натисніть кнопку Додатковоа потім виконайте одну з таких дій:

   • Щоб закрити форму або створення пустої форми, після того, як користувач надсилає заповненої форми, виберіть потрібний параметр у списку після надсилання .

   • Щоб створити Настроювані повідомлення для позначення, якщо у формі успішно надіслано, установіть прапорець поруч із пунктом використовувати Настроювані повідомлення а потім введіть повідомлення в полях на успіх а Помилка .

    Порада.: Використання повідомлення в полі на помилка сказати користувачам те, що слід робити, якщо вони не зможуть надсилати форми. Наприклад, може запропонувати, користувачам зберегти форму та зв'язатися з іншим користувачем за вказівками.

   • Якщо ви не хочете, щоб відобразити повідомлення, коли користувач надсилання форми, зніміть прапорець Відображати успішне й невдале .

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×