Створення часової шкали

Щоб графічно відобразити послідовність подій, наприклад етапи проекту або події в житті людини, можна використати часову шкалу SmartArt. Створивши часову шкалу, ви можете додати більше дат, перемістити дати, змінити макети й кольори та застосувати різні стилі.

Приклад простої шкали часу

Створення часової шкали

 1. На вкладці Вставлення натисніть кнопку SmartArt.

  Кнопка «SmartArt»

 2. У колекції Вибір рисунка SmartArt клацніть Процес, а потім двічі клацніть макет часової шкали.

  Порада.:  Серед рисунків SmartArt передбачено два макети часової шкали: Проста шкала часу та Кругова часова шкала зі зсувом, але ви можете використати будь-який рисунок SmartArt типу "Процес".

  Рисунки SmartArt для позначення часової шкали

 3. Клацніть [Текст] і введіть або вставте в рисунок SmartArt потрібний текст.

  Примітка.:  Також можна відкрити Область тексту та ввести текст у ній. Якщо область тексту не відображається, на вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор натисніть кнопку Область тексту.

Інші можливості часової шкали

 1. Клацніть фігуру на часовій шкалі.

  Вибір останньої дати

 2. На вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати ранішу дату, натисніть стрілку на кнопці Додати фігуру та виберіть пункт Додати фігуру перед.

  • Щоб додати пізнішу дату, натисніть стрілку на кнопці Додати фігуру та виберіть пункт Додати фігуру після.


   кнопка «додати фігуру» на вкладці «конструктор»

 3. У новому полі дати введіть потрібну дату.

 1. На часовій шкалі клацніть потрібну дату.

  Виділення дати на часовій шкалі

 2. На вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор виконайте одну з таких дій:

  • Щоб дата передувала виділеній даті, клацніть Угору.

 3. Щоб дата йшла за виділеною датою, клацніть Униз.

переміщення дати вперед або назад

 1. Клацніть рисунок SmartArt для часової шкали.

 2. На вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор у групі Макети клацніть піктограму "Додатково" Кнопка "Додатково" .

  Відображення додаткових макетів

  Примітка.:  Щоб відобразити лише макети часової шкали та макети типу "Процес", у нижній частині списку макетів клацніть Додаткові розмітки та натисніть Процес.

 3. Виберіть макет рисунка SmartArt, що відповідає часовій шкалі або процесу, наприклад:

  • Щоб відобразити перебіг подій на часовій шкалі, клацніть Процес зі зсувом.

   Процес зі зсувом

  • Щоб створити часову шкалу із зображеннями або фотографіями, клацніть Безперервний список із зображеннями. Кругові фігури призначено для зображень.

   Сталий список із рисунками

 1. Клацніть рисунок SmartArt для часової шкали.

 2. На вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор натисніть кнопку Змінити кольори.

  змінення кольорів часової шкали

  Примітка.:  Якщо вкладка Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор не відображається, переконайтеся, що часову шкалу виділено.

 3. Виберіть потрібне поєднання кольорів.

Порада.: Наведіть вказівник миші на будь-яку комбінацію, щоб переглянути, як виглядатимуть кольори на часовій шкалі.

Стиль SmartArt миттєво застосовує поєднання ефектів, як-от стиль ліній, рельєф або об’ємність, щоб надати часовій шкалі професійного та вишуканого вигляду.

 1. Клацніть часову шкалу.

 2. На вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор клацніть потрібний стиль.

  вибір нового стилю

  Порада.:  Щоб побачити інші стилі, клацніть у правому нижньому куті колекції Стилі піктограму Додатково Кнопка "Додатково" .

Див. також

Створення часової шкали

 1. На вкладці Вставлення у групі Ілюстрації натисніть кнопку SmartArt.

  Група ''Фігури'' на вкладці ''Вставлення''.

 2. У колекції Вибір рисунка SmartArt клацніть Процес, а потім двічі клацніть макет часової шкали (наприклад, Проста шкала часу).

 3. Щоб ввести текст, виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть напис [Текст] в області тексту та введіть потрібний текст.

  • Скопіюйте текст з іншого розташування або програми, клацніть напис [Текст] в області тексту та вставте скопійований текст.

   Примітка.: Якщо область тексту не відображається, клацніть цей елемент керування.

   елемент керування області тексту

  • Клацніть елемент рисунка SmartArt і введіть текст.

   Примітка.: Щоб отримати найкращі результати, використовуйте цей варіант після додавання всіх потрібних елементів.

Інші можливості часової шкали

 1. Клацніть рисунок SmartArt, до якого потрібно додати елемент.

 2. Клацніть наявний елемент, найближчий до місця, у якому потрібно вставити новий елемент.

 3. На контекстній вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть вкладку Конструктор, а потім у групі Створення рисунка клацніть стрілку поруч із кнопкою Додати фігуру.

  група «створення графіки» на вкладці «конструктор» у розділі «знаряддя для рисунків smartart»

  Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt виділено. Щоб відкрити вкладку Конструктор, можна двічі клацнути рисунок SmartArt.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вставити елемент після виділеного, виберіть команду Додати фігуру після.

  • Щоб вставити елемент перед виділеним, виберіть команду Додати фігуру перед.

Щоб видалити елемент із часової шкали, виконайте одну з таких дій:

 • На рисунку SmartArt виділіть текст у текстовому полі елемента, який потрібно видалити, і натисніть клавішу Delete.

 • В області тексту виділіть увесь текст в елементі, який потрібно видалити, і натисніть клавішу Delete.

  Примітки.: 

  • Щоб додати фігуру з області тексту:

   1. На рівні фігури розташуйте курсор у кінці тексту, після якого слід додати нову фігуру.

   2. Натисніть клавішу Enter, а потім введіть потрібний текст для нової фігури.

 1. В області тексту виберіть елемент, який потрібно перемістити.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перемістити елемент до ранішої дати, на вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор у групі Створення графіки клацніть Угору.

  • Щоб перемістити елемент до пізнішої дати, на вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор у групі Створення графіки клацніть Униз.
   група «створення графіки» на вкладці «конструктор» у розділі «знаряддя для рисунків smartart»

   Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt виділено. Щоб відкрити вкладку Конструктор, можна двічі клацнути рисунок SmartArt.

 1. Клацніть правою кнопкою миші часову шкалу, яку потрібно змінити, і виберіть пункт Змінити розмітку.

 2. Клацніть Процес, а потім виконайте одну з перелічених нижче дій:

  • Щоб зобразити просту, але достатньо функціональну часову шкалу, клацніть Проста шкала часу.

   Проста шкала часу

  • Щоб відобразити перебіг подій, часову шкалу або послідовні кроки в завданні, процесі чи робочому циклі, клацніть Процес зі зсувом.

   Процес зі зсувом

  • Щоб прикрасити часову шкалу зображеннями або фотографіями, клацніть Безперервний список із зображеннями. Кругові фігури призначено для зображень.

   Сталий список із рисунками

Примітка.: Ви також можете змінити макет рисунка SmartArt, вибравши варіант макета на вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор у групі Макети. Коли ви наводите вказівник миші на варіант макета, рисунок SmartArt змінюється та відображається попередній перегляд рисунка з цим макетом.

Щоб швидко надати рисунку SmartArt ефектного й професійного вигляду, можна змінити кольори або застосувати стиль до часової шкали. Також можна додати ефекти, як-от світіння, згладжування або об’ємні ефекти. Використовуючи Microsoft PowerPoint 2010, можна також анімувати часову шкалу.

До елементів у рисунку SmartArt можна застосовувати поєднання кольорів, отримані на основі кольорів теми.

 1. Клацніть рисунок SmartArt, колір якого потрібно змінити.

 2. На контекстній вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть вкладку Конструктор, а потім у групі Стилі SmartArt натисніть кнопку Змінити кольори.

  змінення кольору рисунка smartart.

  Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt виділено.

 3. Виберіть потрібне поєднання кольорів.

Порада.: Якщо навести вказівник миші на ескіз, можна побачити, як виглядатиме рисунок SmartArt із вибраними кольорами.

 1. На рисунку SmartArt клацніть правою кнопкою миші межу елемента, яку потрібно змінити, і виберіть пункт Формат фігури.

 2. Щоб змінити колір межі елемента, клацніть Колір лінії > Колір Зображення кнопки і виберіть потрібний колір.

 3. Щоб змінити стиль межі елемента, клацніть Стиль лінії та виберіть потрібні стилі ліній.

 1. Клацніть рисунок SmartArt, який потрібно змінити.

 2. Клацніть правою кнопкою миші межу елемента та виберіть пункт Формат фігури.

 3. Клацніть Заливка, а потім виберіть Суцільна заливка.

 4. Натисніть кнопку Колір Зображення кнопки і виберіть потрібний колір.

Щоб застосувати до тла колір, відсутній у кольорах теми, виберіть пункт Інші кольори, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Спеціальні кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо згодом змінити тему документа.

Щоб установити рівень прозорості тла, перемістіть повзунок Прозорість або введіть число в полі поруч із повзунком. Відсоток прозорості можна змінювати від 0% (повністю непрозорий, значення за промовчанням) до 100% (повністю прозорий).

Стиль SmartArt – це поєднання різноманітних ефектів, наприклад стилю ліній, рельєфу або об’єму, які можна застосовувати до елементів у рисунку SmartArt для створення унікального та професійного вигляду.

 1. Клацніть рисунок SmartArt, який потрібно змінити.

 2. На контекстній вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть вкладку Конструктор, а потім у групі Стилі SmartArt виберіть потрібний стиль SmartArt.

  Текстове поле поверх зображення

  Щоб переглянути інші стилі SmartArt, натисніть кнопку Додатково Кнопка "Додатково" .

Примітка.: 

 • Якщо навести вказівник миші на ескіз, можна побачити, як застосування стилю SmartArt вплине на рисунок SmartArt.

Див. також

Створення часової шкали

 1. На вкладці Вставлення у групі Ілюстрації натисніть кнопку SmartArt.

  Група «Зображення» на стрічці

 2. У колекції Вибір рисунка SmartArt клацніть Процес, а потім двічі клацніть макет часової шкали (наприклад, Проста шкала часу).

 3. Щоб ввести текст, виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть напис [Текст] в області тексту та введіть потрібний текст.

  • Скопіюйте текст з іншого розташування або програми, клацніть напис [Текст] в області тексту та вставте скопійований текст.

   Примітка.: Якщо область тексту не відображається, клацніть цей елемент керування.

   елемент керування області тексту

  • Клацніть елемент рисунка SmartArt і введіть текст.

   Примітка.: Щоб отримати найкращі результати, використовуйте цей варіант після додавання всіх потрібних елементів.

Інші можливості часової шкали

 1. Клацніть рисунок SmartArt, до якого потрібно додати елемент.

 2. Клацніть наявний елемент, найближчий до місця, у якому потрібно вставити новий елемент.

 3. На контекстній вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть вкладку Конструктор, а потім у групі Створення графіки клацніть стрілку на кнопці Додати фігуру.

  Додавання фігури

  Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt виділено.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вставити елемент після виділеного, виберіть команду Додати фігуру після.

  • Щоб вставити елемент перед виділеним, виберіть команду Додати фігуру перед.

Щоб видалити елемент зі шкали часу, клацніть елемент, який потрібно видалити, і натисніть клавішу Delete.

Примітки.: 

 • Щоб додати фігуру з області тексту:

  1. На рівні фігури розташуйте курсор у кінці тексту, після якого слід додати нову фігуру.

  2. Натисніть клавішу Enter, а потім введіть потрібний текст для нової фігури.

  3. Щоб додати поле помічника, виберіть поле помічника в області тексту й натисніть клавішу Enter.

 • Щоб перемістити елемент, клацніть його, а потім перетягніть до нового розташування.

 • Щоб переміщати елемент дуже дрібними кроками, натискайте клавіші зі стрілками на клавіатурі, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

 1. Клацніть правою кнопкою миші часову шкалу, яку потрібно змінити, і виберіть пункт Змінити розмітку.

 2. Клацніть Процес, а потім виконайте одну з перелічених нижче дій:

  • Щоб зобразити просту, але достатньо функціональну часову шкалу, клацніть Проста шкала часу.

   Проста шкала часу

  • Щоб відобразити перебіг подій, часову шкалу або послідовні кроки в завданні, процесі чи робочому циклі, клацніть Процес зі зсувом.

   Процес зі зсувом

  • Щоб прикрасити часову шкалу зображеннями або фотографіями, клацніть Безперервний список із зображеннями. Кругові фігури призначено для зображень.

   Сталий список із рисунками

Примітка.: Ви також можете змінити макет рисунка SmartArt, вибравши варіант макета на вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt > Конструктор у групі Макети. Коли ви наводите вказівник миші на варіант макета, рисунок SmartArt змінюється та відображається попередній перегляд рисунка з цим макетом.

Щоб швидко надати рисунку SmartArt ефектного й професійного вигляду, можна застосувати стиль SmartArt до часової шкали. Також можна додати ефекти, як-от світіння, згладжування або об’ємні ефекти. Використовуючи презентації PowerPoint 2007, можна анімувати часову шкалу.

До елементів у рисунку SmartArt можна застосовувати поєднання кольорів, отримані на основі кольорів теми.

 1. Клацніть рисунок SmartArt, колір якого потрібно змінити.

 2. На контекстній вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть вкладку Конструктор, а потім у групі Стилі SmartArt натисніть кнопку Змінити кольори.

  Виберіть елемент "Створити подію"

  Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt виділено.

 3. Виберіть потрібне поєднання кольорів.

Порада.: Якщо навести вказівник миші на ескіз, можна побачити, як виглядатиме рисунок SmartArt із вибраними кольорами.

 1. На рисунку SmartArt клацніть правою кнопкою миші межу елемента, яку потрібно змінити, і виберіть пункт Формат фігури.

 2. Щоб змінити колір межі елемента, клацніть Колір лінії > Колір Зображення кнопки і виберіть потрібний колір.

 3. Щоб змінити стиль межі елемента, клацніть Стиль лінії та виберіть потрібні стилі ліній.

 1. Клацніть рисунок SmartArt, який потрібно змінити.

 2. Клацніть правою кнопкою миші межу елемента та виберіть пункт Формат фігури.

 3. Клацніть Заливка, а потім виберіть Суцільна заливка.

 4. Натисніть кнопку Колір Зображення кнопки і виберіть потрібний колір.

Щоб застосувати до тла колір, відсутній у кольорах теми, виберіть пункт Інші кольори, а потім виберіть потрібний колір на вкладці Звичайні або створіть власний на вкладці Спектр. Спеціальні кольори та кольори на вкладці Звичайні не оновляться, якщо згодом змінити тему документа.

Щоб установити рівень прозорості тла, перемістіть повзунок Прозорість або введіть число в полі поруч із повзунком. Відсоток прозорості можна змінювати від 0% (повністю непрозорий, значення за промовчанням) до 100% (повністю прозорий).

Стиль SmartArt – це поєднання різноманітних ефектів, наприклад стилю ліній, рельєфу або об’єму, які можна застосовувати до елементів у рисунку SmartArt для створення унікального та професійного вигляду.

 1. Клацніть рисунок SmartArt, який потрібно змінити.

 2. На контекстній вкладці Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть вкладку Конструктор, а потім у групі Стилі SmartArt виберіть потрібний стиль SmartArt.

  Виберіть елемент "Створити подію"

  Щоб переглянути інші стилі SmartArt, натисніть кнопку Додатково Кнопка "Додатково" .

Якщо ви використовуєте PowerPoint 2007, часову шкалу можна анімувати, щоб привернути увагу до кожного елемента.

 1. Клацніть часову шкалу, яку потрібно анімувати.

 2. На вкладці Анімація в групі Анімація клацніть стрілку розкривного списку Анімація та виберіть пункт Послідовно.

  зображення вкладки «анімації»

Примітка.:  Якщо скопіювати до іншого слайда часову шкалу із застосованою анімацією, анімація також скопіюється.

Див. також

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×