Створення форми ініціалізації робочого циклу

Можна зробити так, щоб робочий цикл збирав інформацію від людини, яка запустила його, а потім посилався на цю інформацію. Наприклад, уявіть, що ви створюєте робочий цикл, який призначає завдання перевірки документів. У деяких робочих циклах цього типу доцільно завжди автоматично призначати завдання перевірки одному й тому самому учаснику та завжди використовувати одну певну формулу для обчислення терміну. Але у вашому робочому циклі потрібно, щоб людина, яка вручну запускає робочий цикл, указувала і рецензента, і термін. Це можна налаштувати, додавши до форми ініціалізації робочого циклу настроювані поля та вимагаючи запускати робочий цикл уручну.

Використання інформації з форми ініціалізації в робочому циклі

За допомогою параметрів, указаних у формі ініціалізації, також можна дати вказівку робочому циклу включити або виключити певні дії чи кроки та зазначити, яку з альтернативних гілок обрати. Крім того, можна настроїти робочий цикл таким чином, щоб він копіював інформацію з форми ініціалізації до поточного елемента списку, де на цю інформацію можна буде посилатися з додаткового робочого циклу.

У цій статті пояснюється, як працюють форми ініціалізації, і наведено приклади та інструкції з настроювання форм ініціалізації для різних цілей.

У цій статті

Форма ініціалізації

Типи полів у формі ініціалізації

Значення за замовчуванням і доцільність їх використання

Приклад 1. Надання інформації для поточного робочого циклу

Приклад 2. Надання вказівки поточному робочому циклу пропустити або включити крок або дію

Приклад 3. Надання відомостей додатковому робочому циклу

Налаштування або оновлення інших значень у поточному елементі списку

Використання параметра як динамічної змінної робочого циклу

Форма ініціалізації

Форма ініціалізації – це сторінка, яка відображається щоразу, коли людина запускає робочий цикл уручну. Форми ініціалізації за замовчуванням дуже прості. Вони містять лише ім’я робочого циклу та дві кнопки: Пуск і Скасувати.

піктограма "Курсив"

Можна розширити цю просту форму, додавши до неї одне або кілька полів. За допомогою цих полів людина, яка запускає робочий цикл, може надавати відомості, потрібні робочому циклу для виконання процесів.

У формі ініціалізації може бути скільки завгодно полів. Показана нижче форма містить поля, у яких потрібно вказати рецензента й термін.

Увімкнення/вимкнення фільтра в навігаторі записів

У програмі Office SharePoint Designer 2007 форма ініціалізації виглядає як сторінка ASPX у папці для цього робочого циклу. Ім’я файлу форми ініціалізації відповідає імені робочого циклу.

Сторінка робочого циклу ASPX, відображена в списку папок

Форма ініціалізації додається до головної сторінки сайту за замовчуванням і містить веб-частину форми даних для взаємодії з робочим циклом. Можна настроїти форму ініціалізації для макета й оформлення. Наприклад, можна додати іншу головну сторінку або змінити стилі. Однак змінити набір полів, які відображаються у формі, формат або значення за замовчуванням для будь-якого поля можна лише в діалоговому вікні Параметри ініціалізації робочого циклу в конструкторі робочого циклу. Не можна вносити такі зміни в полях форми, безпосередньо редагуючи веб-частину форми даних.

Увага! : Зверніть увагу, що зміни, внесені до макета та оформлення веб-частини форми даних (зміни до зовнішнього вигляду, а не функціональності), втрачаються щоразу після рекомпіляції робочого циклу. Зміни в макеті й оформленні інших частин сторінки ASPX зберігаються.

Якщо ви створите поле форми за допомогою діалогового вікна Параметри ініціалізації робочого циклу, а потім зміните формат цього поля, може з’явитися наведене нижче попередження.

Звіт зведеної таблиці із застосованим фільтром значень

Якщо внести зміни до полів у формі ініціалізації, а потім повторно скомпілювати робочий цикл, усі запущені екземпляри робочого циклу продовжуватимуть працювати, але зможуть посилатися лише на дані та формати даних, наявні в новій формі. Якщо ви видалите або зміните поле (наприклад, перейменувавши його або змінивши його формат), а потім екземпляр робочого циклу під час виконання намагатиметься послатися на дані в неочікуваному форматі або відсутні дані, станеться помилка робочого циклу. Тому важливо не вносити жодні зміни, які призводять до видалення, перейменування та іншого редагування полів форм, на які можуть посилатися екземпляри робочих циклів, які виконуються в даний час.

Іноді ви можете налаштувати робочий цикл таким чином, щоб він копіював інформацію з поля форми ініціалізації в поле в елементі списку. Наприклад, користувач, який запускає основний робочий цикл, може вказати у формі ініціалізації термін для виконання завдання рецензування документа. Основний робочий цикл зможе скопіювати це значення в поле "Термін" у поточному елементі, де на нього потім зможе посилатися додатковий робочий цикл, який надсилає нагадування про завершення терміну. У такому разі важливо забезпечити, щоб інформація, яка вводиться у форму ініціалізації та копіюється в поле елемента списку, залишалася незмінною, доки додатковому робочому циклу потрібно посилатися на неї. Це особливо важливо пам’ятати, якщо додатковий робочий цикл призупиняється або очікує певний період часу.

На початок сторінки

Типи полів у формі ініціалізації

На ілюстрації нижче показано приклад кожного типу поля форми ініціалізації.

Форма ініціалізації з одним полем кожного типу

1. Однорядковий текст.

2. Багаторядковий текст.

3. Число.

4. Так/Ні (прапорець).

5. Вибір (меню), наприклад перемикачі.

6. Дата й час.

7. Вибір (меню), наприклад розкривне меню.

Слід вибирати потрібний тип поля для кожного параметра, який ви створюєте.

 • Однорядковий текст   . Використовуйте цей тип поля для стислої текстової відповіді в довільній формі.

 • Багаторядковий текст   . Використовуйте цей тип поля для текстової відповіді будь-якої довжини в довільній формі.

 • Число   . Цей тип поля призначений для лише числових значень. Не включайте коми до значення за замовчуванням.

 • Дата й час   . Для цього типу поля ви можете вибрати одне із трьох значень за замовчуванням (пусте поле, дата й час створення елемента або певна дата й час, який ви вказуєте) і один із двох форматів відображення (лише дата або дата й час).

 • Вибір (меню)   . Цей тип поля можна відображати у формі як розкривне меню або як набір перемикачів. В обох випадках можна вибрати лише один із наведених елементів у будь-який момент часу.

 • Так/Ні (прапорець)   . Якщо не вказати для полів цього типу значення за замовчуванням, призначається стандартне значення Так.

Для всіх типів полів, якщо вказано значення за замовчуванням, воно відображається у формі.

Нижче наведено деякі зауваження, які слід пам’ятати, працюючи з полями форми ініціалізації.

 • Перевірка даних   . У більшості типів полів, доступних зараз для використання у формі ініціалізації, перевірка даних недостатня або зовсім відсутня. Наприклад, для поля Дата й час неможливо налаштувати перевірку того, чи введена дата наступає пізніше нинішньої дати. (Звісно, можна додати крок робочого циклу, який перевірятиме, чи введена дата належить до вказаного діапазону, і, якщо це не так, надсилатиме повідомлення електронної пошти про невідповідність особі, яка ініціювала робочий цикл, а потім зупинятиме робочий цикл.) Найнижчий рівень перевірки даних забезпечується полями Однорядковий текст, Багаторядковий текст і Число. У кожне з них можна вводити будь-кий запис, який не перевищує максимальну кількість символів. (Хоча за замовчуванням поле Число приймає лише числові значення, воно приймає числові та текстові значення від особи, яка запускає робочий цикл і заповняє форму ініціалізації.) Найпотужніша перевірка даних виконується в полі Вибір (меню). Особа, яка запускає робочий цикл, має обрати для цього поля один із попередньо відформатованих параметрів, визначених формою.

 • Інструкції та описи поля   . В окремих полях форми ініціалізації не передбачено місця для опису поля або для інструкцій із введення інформації. Проте можна додати описи та інструкції для цілої форми ініціалізації (зокрема, які поля мають містити значення, а які – бути пустими), редагуючи сторінку ASPX. Просто додайте описи та інструкції за межами веб-частини форми даних, щоб не втратити їх під час повторної компіляції робочого циклу.

 • Наявний діапазон полів   . Оскільки форма ініціалізації не пов’язана з елементом списку (на відміну від настроюваної форми завдань, яка пов’язана з елементом у списку завдань), у ній доступно не так багато типів полів, як у настроюваній формі завдань.

На початок сторінки

Значення за замовчуванням і доцільність їх використання

Під час розробки форми ініціалізації ви можете вирішити, чи вказувати значення за замовчуванням для кожного з параметрів, які ви визначаєте. Якщо ви вкажете значення за замовчуванням для параметра та особа, яка запускає робочий цикл, не замінить його на інше, робочий цикл використовуватиме значення за замовчуванням.

Таким чином, якщо для правильного функціонування робочого циклу необхідно, щоб певний параметр мав непусте значення, слід указати значення за замовчуванням. У прикладі з рецензуванням документа можна вказати рецензента та рівень пріоритету за замовчуванням у формі ініціалізації.

Можлива ситуація, коли в певному полі робочого циклу має бути непусте значення, але для нього неможливо вказати безпечне чи належне значення за замовчуванням. У такому разі рекомендовано на першому кроці робочого циклу налаштувати перевірку того, чи обов’язкове поле не пусте. Якщо таке поле пусте, робочий цикл зупиниться, перед цим надіславши повідомлення електронної пошти особі, яка його запустила. У повідомленні буде пояснено, що необхідно запустити новий екземпляр робочого циклу для того самого елемента, цього разу вказавши значення в обов’язковому полі.

Єдиний параметр, для якого завжди є значення за замовчуванням, це Так/Ні (прапорець). Для нього завжди вказано значення за замовчуванням Так або Ні.

Увага! : Якщо налаштовано автоматичний запуск робочого циклу та не вказано значення за замовчуванням для одного або кількох параметрів, відобразиться наведене нижче повідомлення з нагадуванням про те, що робочий цикл може не працювати належним чином через пусті значення в певних параметрах.

Попередження про включення значень за замовчуванням для автоматичного запуску

На початок сторінки

Приклад 1. Надання інформації для поточного робочого циклу

Якщо ви використовуєте робочий цикл, щоб призначати завдання (у нашому прикладі це завдання рецензування документа), і хочете, щоб особа, яка його запускає, могла обирати, кому його призначати, ви можете настроїти це, додавши параметр до форми ініціалізації.

Додавання поля "Рецензент" до форми ініціалізації

Додавання параметра "Рецензент"

 1. У конструкторі робочого циклу переконайтеся, що робочий цикл можна запускати лише вручну, а не автоматично, і натисніть кнопку Ініціалізація.

  Введення імені папки

 2. У діалоговому вікні Параметри запуску робочого циклу натисніть кнопку Додати.

 3. У діалоговому вікні Додавання поля вкажіть ім’я для нового поля Рецензент, а потім у списку Тип інформації натисніть кнопку Вибір (меню).

  Здійснення голосового виклику або приєднання до нього у вікні виклику

 4. Натисніть кнопку Далі, а потім у полі Варіанти (введіть кожен варіант в окремому рядку) введіть адреси електронної пошти рецензентів, які ви бажаєте пропонувати як значення для цього параметра.

  Примітка : Під час надсилання повідомлення електронної пошти робочий цикл може використовувати ім’я домену\ім’я користувача або повну адресу електронної пошти чи особи. Наприклад, можна вказати в полях "Кому:" або "Копія:" повідомлення таке: NORTHWINDTRADERS\Anna або Anna@Northwindtraders.com.

 5. У полі Значення за замовчуванням укажіть рецензента, якого слід указати в робочому циклі, якщо особа, що заповнює форму ініціалізації, не внесе жодних змін до цього параметра.

  Увага! : Якщо ви не вкажете значення за замовчуванням для поля, у якому робочому циклу потрібно отримати інформацію, і якщо особа, що запускає робочий цикл також не введе значення для цього поля, робочий цикл не вдасться виконати.

 6. У списку Відображати як виберіть пункт Розкривне меню або Перемикачі. (У цьому прикладі вибрано пункт Перемикачі.)

  Здійснення голосового виклику або приєднання до нього у вікні виклику

 7. Натисніть кнопку Готово, а потім у діалоговому вікні Параметри ініціалізації робочого циклу натисніть кнопку OK.

Настроювання дії робочого циклу для використання параметра форми ініціалізації

Якщо потрібно настроїти робочий цикл таким чином, щоб призначати завдання рецензування документа учасникам, указаним у формі ініціалізації, виконайте описані нижче дії.

 1. У конструкторі робочого циклу на сторінці кроку, де потрібно розташувати завдання, натисніть кнопку Дії та виберіть потрібну дію.

  У цьому прикладі виберіть Призначити завдання.

 2. У цій дії виберіть пункт завдання, а потім у Майстрі спеціальних завдань натисніть кнопку Далі та вкажіть назву для завдання Рецензування документа.

 3. У полі Опис введіть інструкції, які потрібно додати до завдання, і натисніть кнопку Готово.

 4. У дії виберіть елемент ці користувачі.

 5. У діалоговому вікні Вибір користувачів у списку Або виберіть наявних користувачів чи групи виберіть елемент Підстановка в робочому циклі й натисніть кнопку Додати.

 6. У полі Визначення підстановки в робочому циклі виберіть наведені нижче параметри.

  • Джерело: Дані робочого циклу

  • Поле: Ініціалізація: Рецензент

 7. Натисніть кнопку OK і ще раз натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Вибір користувачів.

Тепер ваша дія має наведений нижче вигляд.

Знімок екрана з початком телефонної конференції

За допомогою поля Рецензент у формі ініціалізації особа, яка запускає робочий цикл, тепер може вказати робочому циклу, кому потрібно призначити завдання.

У наступному розділі описано, як використовувати форму ініціалізації, щоб допомогти робочому циклу вирішити, чи потрібно виконувати певну дію або набір дій.

На початок сторінки

Приклад 2. Надання вказівки поточному робочому циклу пропустити або включити крок або дію

Іноді може бути потрібно додати до робочого циклу крок, який виконуватиметься або не виконуватиметься для певного елемента списку на основі певних відомостей про цей елемент. Наприклад, це може бути робочий цикл "Створення документа", який ви запускатимете для кожного нового документа в бібліотеці "Спільні документи". Ви можете захотіти, щоб завдання "Рецензування документа", включене в цей робочий цикл, запускалося лише для вибраних документів, а для інших не запускалося.

Додавання поля "Надіслати на рецензування" до форми ініціалізації

Додавання параметра "Надіслати на рецензування".

 1. У конструкторі робочого циклу переконайтеся, що робочий цикл можна запускати лише вручну, а не автоматично, і натисніть кнопку Ініціалізація.

  Введення імені папки

 2. У діалоговому вікні Параметри запуску робочого циклу натисніть кнопку Додати.

 3. У діалоговому вікні Додавання поля вкажіть ім’я для нового поля Надіслати на рецензування, а потім у списку Тип інформації виберіть пункт Так/Ні (прапорець).

 4. Натисніть кнопку Далі та вкажіть значення за замовчуванням (якщо ви не вкажете значення, для поля за замовчуванням використовуватиметься значення Так).

  Здійснення голосового виклику або приєднання до нього у вікні виклику

 5. Натисніть кнопку Готово, а потім у діалоговому вікні Параметри ініціалізації робочого циклу натисніть кнопку OK.

Додавання умови до робочого циклу

Якщо в робочому циклі потрібно використовувати значення "Надіслати на рецензування", щоб вирішити, чи потрібно виконувати поточний крок (у прикладі це крок, на якому призначається завдання "Рецензування документа"), виконайте наведені нижче дії.

 1. У конструкторі робочого циклу на сторінці кроку, який потрібно пов’язати із прапорцем, виберіть пункт Умови, а потім натисніть кнопку Порівнювати будь-яке джерело даних.

 2. В умові клацніть перше значення, а потім натисніть кнопку Відобразити зв’язування даних Малюнок на кнопці .

 3. У полі Визначення підстановки в робочому циклі виберіть наведені нижче параметри.

  • Джерело: Дані робочого циклу

  • Поле: Ініціалізація: Надіслати на рецензування.

 4. Натисніть кнопку OK.

 5. В умові виберіть друге значення, а потім у списку натисніть кнопку Так.

Ваш стан тепер виглядає, як показано на рисунку нижче.

Крок робочого циклу, у якому відображається умова з усіма вказаними параметрами

Тепер за допомогою прапорця у формі ініціалізації особа, яка запускає робочий цикл, може дати йому вказівку виконувати чи не виконувати дії в поточному кроці.

У наступному розділі описано спосіб, за допомогою якого можна скопіювати відомості з форми ініціалізації в поточний елемент списку, щоб додатковий робочий цикл міг посилатися на інформацію.

На початок сторінки

Приклад 3. Надання відомостей додатковому робочому циклу

Якщо запущено додатковий робочий цикл для списку "Завдання", щоб установлювати терміни для завдань, створених за допомогою основного робочого циклу в іншому списку (у цьому прикладі, у бібліотеці "Спільні документи), у формі ініціалізації основного робочого циклу можна вказувати термін завершення завдання. Докладні відомості про додаткові робочі цикли див. в статті Cтворення додаткового робочого циклу.

Потік інформації про термін через основний і додатковий робочі цикли

1. Особа, яка запускає основний робочий цикл, визначає термін завершення завдання.

2. Форма ініціалізації передає цей термін в основний робочий цикл.

3. Основний робочий цикл копіює термін у поле "Термін" поточного елемента списку.

4. Додатковий робочий цикл отримує термін, надсилаючи запит елементу списку.

5. Додатковий робочий цикл копіює термін в елемент завдання.

Примітки : 

 • Щоб додатковий робочий цикл посилався на вихідний елемент списку, для якого виконується основний робочий цикл, додатковому робочому циклу потрібно знати ідентифікатор вихідного елемента списку. Лише елементи завдань, створені за допомогою однієї з дій завдання робочого циклу, автоматично знають цей ідентифікатор, який зберігається в стовпці "Ідентифікатор елемента робочого циклу" в списку завдань. Якщо додатковий робочий цикл виконується для списку, який не є списком завдань, але має посилатися на вихідний елемент, то основний робочий цикл має зберігати ідентифікатор елемента списку, який ним створюється та для якого виконується додатковий робочий цикл. Це можна налаштувати, додавши до списку стовпець підстановки, у якому запускатиметься додатковий робочий цикл. Цей стовпець посилатиметься на стовпець ідентифікатора списку або бібліотеки, для якого запущено основний робочий цикл. Потім, коли ви настроюватимете основний робочий цикл для створення елемента в списку, на якому запущено додатковий робочий цикл, ви зіставите ідентифікатор поточного елемента списку основного робочого циклу з полем підстановки в іншому списку.

 • Якщо ви ще не додали стовпець "Термін" до бібліотеки "Спільні документи", зробіть це, перш ніж виконувати процедури, описані в цьому розділі. Якщо потрібно включити до цього стовпця дату й час, виберіть необхідні параметри в розділі Додаткові настройки стовпця на сторінці "Додавання стовпців".

  Якщо ви не хочете, щоб поле "Термін" відображалося на таких формах, як EditForm.aspx, де користувачі можуть змінювати значення поля, можна приховати це поле з форми. Щоб зробити це, спочатку переконайтеся, що в списку або бібліотеці дозволено керувати цими типами вмісту (на сторінці настройок списку виберіть Додаткові параметри). Потім приховайте поле "Термін" окремо для кожного типу вмісту (на сторінці списку "Настройки" виберіть тип вмісту, клацніть стовпець "Термін", а потім виберіть прихований (невидимий у формах)). Зверніть увагу, що можна приховати стовпець лише для одного типу вмісту за раз, а не для всього списку або бібліотеки одночасно.

Додавання поля "Термін" до форми ініціалізації

Щоб додати параметр "Термін", виконайте наведені нижче дії.

 1. У діалоговому вікні Параметри запуску робочого циклу натисніть кнопку Додати.

 2. У діалоговому вікні Додавання поля вкажіть ім’я для нового поля Термін, а потім у списку Тип інформації виберіть пункт Дата й час.

 3. Натисніть кнопку Далі та переконайтеся, що вибрано перемикач Пусте значення за замовчуванням і що в полі Формат відображення встановлено значення Лише дата.

  Здійснення голосового виклику або приєднання до нього у вікні виклику

 4. Натисніть кнопку Готово, а потім у діалоговому вікні Параметри ініціалізації робочого циклу натисніть кнопку OK.

Поле додано до форми ініціалізації.

Увімкнення/вимкнення фільтра в навігаторі записів

Використання основного робочого циклу для встановлення терміну для поточного елемента

Якщо потрібно настроїти робочий цикл таким чином, щоб він копіював значення терміну з форми ініціалізації в поле "Термін" поточного елемента списку, виконайте наведені нижче дії.

 1. У конструкторі робочого циклу виберіть елемент Дії, а потім натисніть кнопку Указати поле в поточному елементі.

  Якщо ця дія не відображається в списку, натисніть кнопку Додаткові дії, щоб переглянути повний список.

 2. У дії виберіть елемент поле, а потім у списку натисніть кнопку Термін.

 3. У дії клацніть значення, а потім натисніть кнопку Відобразити зв’язування даних Малюнок на кнопці .

 4. У полі Визначення підстановки в робочому циклі виберіть наведені нижче параметри.

  • Джерело: Дані робочого циклу

  • Поле: Ініціалізація: Термін

 5. Натисніть кнопку OK.

Тепер, коли користувач, який запускає робочий цикл, указує термін (або дату й час) у формі ініціалізації, це значення копіюється до стовпця "Термін" для елемента списку.

Примітка : Основний робочий цикл має виконати цю дію, перш ніж він призначить завдання. Це необхідно, оскільки він призупиняється одразу після призначення завдання, а додатковий робочий цикл робить запит на отримання інформації про термін, коли основний робочий цикл усе ще призупинений.

Використання додаткового робочого циклу для копіювання терміну до елемента завдання

Якщо потрібно налаштувати додатковий робочий цикл таким чином, щоб він копіював значення терміну з елемента списку "Спільні документи" до елемента списку "Завдання", виконайте описані нижче дії.

 1. Відкрийте додатковий робочий цикл у конструкторі робочого циклу на сторінці кроку, де потрібно встановити значення "Термін" для завдання, виберіть елемент Дії, а потім натисніть кнопку Указати поле в поточному елементі.

 2. У дії виберіть елемент поле, а потім у списку натисніть кнопку Термін.

 3. У дії клацніть значення, а потім натисніть кнопку Відобразити зв’язування даних Малюнок на кнопці .

 4. У полі Визначення підстановки в робочому циклі виберіть наведені нижче параметри.

  • Джерело: Спільні документи

  • Поле: Термін

  • Поле: Спільні документи: Ідентифікатор

  • Значення: натисніть кнопку Відображати зв’язування даних Малюнок на кнопці

   Відкриється друге діалогове вікно Визначення підстановки в робочому циклі. Виберіть описані нижче варіанти.

  • Джерело: Поточний елемент

  • Поле: Ідентифікатор елемента робочого циклу

 5. Натисніть кнопку OK.

  Перше діалогове вікно Визначення підстановки в робочому циклі тепер виглядає, як показано на рисунку.

  Діалогове вікно "Визначення підстановки в робочому циклі" з усіма вибраними настройками

  У цій підстановці говориться: "Перейдіть до стовпця "Термін" у бібліотеці "Спільні документи", потім перейдіть у рядок бібліотеки, ідентифікатор якого збігається з ідентифікатором елемента робочого циклу, який зберігається в поточному елементі списку "Завдання". Отримайте значення "Термін" із цього рядка."

 6. Натисніть кнопку OK.

Тепер ваша дія має наведений нижче вигляд.

Знімок екрана з початком телефонної конференції

Тепер особа, яка запускає основний робочий цикл, за допомогою форми ініціалізації установлюватиме значення терміну в поточному елементі в бібліотеці "Спільні документи". Додатковий робочий цикл, запущений для списку "Завдання", зможе отримувати цей термін і використовувати його для надсилання нагадувань і виконання інших дій.

За допомогою базових процедур, описаних у цьому розділі, можна встановлювати та оновлювати інші значення в поточному елементі та елементі завдання.

На початок сторінки

Налаштування або оновлення інших значень у поточному елементі списку

Щоб установлювати або оновлювати інші значення в поточному елементі списку, використовуючи інформацію, введену у формі ініціалізації робочого циклу, можна використовувати той самий загальний процес, який використано в розділі Приклад. 3. Надання відомостей додатковому робочому циклу цієї статті.

 1. Додайте параметр для потрібної інформації до форми ініціалізації.

 2. Налаштуйте робочий цикл таким чином, щоб він копіював значення, введені в поле форми ініціалізації, у відповідне поле поточного елемента списку.

Можна додати умови, які даватимуть робочому циклу вказівку скопіювати або не скопіювати значення за вказаних обставин чи перевірити значення у формі ініціалізації та внести зміни до поточного поля елемента.

Наприклад, робочий цикл може перевіряти значення, введене в поле "Бюджет проекту" у формі ініціалізації, а потім установити для поля "Бюджет проекту" в поточному елементі значення Великий або Малий залежно від рівня запланованих витрат.

Крок із гілкою "інакше-якщо", який установлює значення "Бюджет проекту"

У наступному розділі описано, як робочий цикл може скидати значення, що спочатку були вказані у формі ініціалізації, використовуючи параметри форми ініціалізації як локальні змінні робочого циклу.

На початок сторінки

Використання параметра як динамічної змінної робочого циклу

Значення, указані для форми ініціалізації особою, яка запустила робочий цикл, може бути замінено на інші значення в ході виконання робочого циклу. Таким чином їх можна використовувати як локальні змінні в межах робочого циклу.

Якщо є параметр, значення якого може змінюватися на різних кроках робочого циклу (у результаті обчислень, виконаних самим робочим циклом, або дій користувача, який бере участь у ньому), за необхідності робочий цикл може скинути це значення за допомогою дії Установити змінну робочого циклу.

Наприклад, на ілюстрації нижче показано дію в кроці робочого циклу, налаштовану, щоб динамічно змінювати значення форми ініціалізації.

Виберіть елемент "Документ" і введіть нове ім’я файлу

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×