Створення та настроювання типу вмісту сайту

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цій статті пояснюється, як створювати нові типи вмісту веб-сайту або змінювати наявні.

У цій статті

Відомості про типи вмісту сайту та успадкування

Створення типу вмісту сайту

Зв'язування шаблону документа з типом вмісту сайту

Внесіть зміни до стовпців для типу вмісту

Додати робочий цикл до типу вмісту сайту

Внесіть до типу вмісту тільки для читання

Видалення типу вмісту сайту

Змішаний дозволи можна створити новий сайт типів вмісту. Потім можна додати такі типи вмісту до списків і бібліотек на рівні сайту, на якому ви створили їх, окрім нижчого рівня сайти. Наприклад, тип вмісту сайту, який створюється на сайті верхнього рівня доступна для списків і бібліотек на всіх сайтів у колекції сайтів. Типи вмісту, створені на сайті нижчого рівня недоступні на сайтах вищого рівня.

Увага!: Щоб створювати та змінювати типи вмісту сайту, потрібно мати рівень дозволів Повний доступ , такі як на за промовчанням ім'я власники сайтів групи та мають такі права доступу користувачів:

 • Батьківського сайту    Керування списками, додавання та настроювання сторінок

 • Дочірніх сайтів    Керування списками, додавання та настроювання сторінок

 • Список або бібліотеку документів    Керування списками

На початок сторінки

Типи вмісту сайту та успадкування

Під час виконання одного проекту на підприємстві можуть створюватися різні типи вмісту, наприклад пропозиції, юридичні угоди, технічні завдання або специфікації щодо розробки продукту. Для роботи може знадобитися збирання та зберігання різних типів метаданих для кожного з типів вмісту. До метаданих можуть належати, наприклад, номер рахунку, номер проекту або ім’я керівника проекту. Хоча документи можуть зберігатися разом, оскільки вони стосуються одного проекту, вони можуть створюватися, використовуватися, підтримуватися та спільно використовуватися по-різному. Організації можуть визначати різні набори документів як типи вмісту.

Типи вмісту дають змогу організаціям упорядкування, керування та обробки вмісту послідовно по колекція сайтів. Визначаючи типи вмісту для певних типів документів або відомості про продукти, організації можна переконатися, що вміст здійснюється послідовно. Типи вмісту можна розглядати як шаблонів, які застосовуються до списку або бібліотеки а які можна застосувати кілька шаблонів до списку або бібліотеки, щоб вони можуть містити кілька елементів або типів документів.

Вміст типи організовані в ієрархії    Типи вмісту впорядковані за ієрархією, яка дає змогу одного типу вмісту успадковувати його характеристики іншого. У цій структурі дає змогу послідовно обробки цілих категорій документів в організації.

Нові типи вмісту сайту на основі батьківського типу вмісту    Під час визначення нового настроюваного типу вмісту сайту в колекції типів вмісту сайту для сайту, який спочатку виділення до наявного батьківський тип вмісту сайту в колекції типів вмісту сайту, як основу. На новий тип вмісту сайту, які створюються успадковує всі атрибути її батьківського типу вмісту сайту, таких як шаблон документа, параметри лише для читання, робочі цикли та стовпців. Створивши новий тип вмісту сайту, можна внести зміни до неї, наприклад, додавання або видалення стовпців.

Вміст сайту дочірніх типів успадковують від батьківського об'єкта    Типи вмісту, який створюється на основі батьківського типу вмісту і таким чином успадковують атрибути цей тип вмісту батьківського. Приклад дочірній тип вмісту буде типу вмісту списку, залежно від батьківського типу вмісту, які застосовувати до списку або бібліотеки. Зміни, внесені безпосередньо до типу вмісту списку дочірній не впливають на батьківського типу вмісту на його основі яких. Які атрибути, що можуть бути успадковані від батьківського типу вмісту.

 • шаблон документа;

 • параметр "лише читання";

 • робочі цикли;

 • стовпці;

 • розширювані атрибути, додані з інших застосунків.

Під час оновлення батьківського типу вмісту можна вибрати, чи успадковуватимуть дочірні типи вмісту ці зміни. Якщо вибрати оновлення всіх дочірніх типів, усі настройки цих типів на цій сторінці також буде оновлено відповідно до змін батьківського типу вмісту. Це оновлення перезаписує всі попередні настройки списків і типів вмісту сайту, успадковані від їхніх батьківських типів вмісту.

Успадкування типів вмісту

Наприклад, якщо змінено лише шаблон документа на сторінці додаткових параметрів і встановлено оновлення типів вмісту списків і дочірніх сайтів, шаблон документа та параметр «лише читання» буде оновлено в усіх дочірніх типах вмісту, оскільки параметри розташовано на одній сторінці. Дочірні типи вмісту буде оновлено за допомогою всіх змін, внесених на сторінці настройок робочого процесу. Кожний стовпець має власну сторінку «Змінення стовпця типу вмісту сайту», тому параметри кожного стовпця має бути оновлено окремо.

Зверніть увагу, що всі атрибути вмісту вводити, відображаються на батьківський тип вмісту, крім ім'я, опис і Група – можна оновлювати в дочірніх типів. Не вдалося оновити стовпців або параметри, які не відображаються на батьківський тип.

Щоб забезпечити, що зміни, внесені до батьківського типу вмісту, не перезапишуть параметри дочірніх типів вмісту, можна позначити дочірні типи вмісту як "лише для читання". Хоча такий метод потрібний у деяких ситуаціях, це обмежить можливості централізованого керування ієрархією типів вмісту.

Якщо позначити тип вмісту як "лише для читання", параметри батьківського типу можуть все одно перезаписати параметри дочірнього типу, якщо явно настроїти батьківський тип вмісту не як "лише для читання" й оновити дочірні типи вмісту.

Типи зберігаються у групах вмісту сайту    Під час створення нового типу вмісту сайту, необхідно вибрати, чи слід зберігати її в наявній групі або зберігайте його в до нової групи, які ви створюєте. Якщо ви не хочете, щоб новий тип вмісту сайту для використання в інших користувачів, можна створити групу _Hidden та зберігання до типу вмісту сайту в ньому.

На початок сторінки

Створення типу вмісту сайту

Щоб створювати типи вмісту для сайту, потрібно мати рівень дозволів Повний доступ для цього сайту. Щоб створювати типи вмісту для сайту верхнього рівня, потрібно бути адміністратором колекції сайтів.

 1. Перейдіть до сайту, на якому потрібно створити новий тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

  Відобразиться сторінка "Типи вмісту сайту".

 4. На сторінці «Колекція типів вмісту сайту» виберіть посилання Створити.

  З’явиться сторінка «Новий тип вмісту сайту».

  Вікно "Новий тип вмісту сайту"

 5. У розділі Ім’я й опис введіть ім’я й опис нового типу вмісту сайту.

 6. У списку Вибір батьківського типу вмісту виберіть групу, яка містить батьківський тип вмісту для нового типу. Цей список містить усі групи типів вмісту сайту, які використовуються на цьому сайті.

 7. У списку Тип вмісту батьківського елемента виберіть батьківський тип вмісту, на основі якого слід створити новий тип вмісту. Список батьківських типів вмісту залежить від того, яку групу типів вмісту було вибрано зі списку Вибір батьківського типу вмісту.

 8. У розділі Група вкажіть, чи потрібно зберігати новий тип вмісту сайту в наявній групі або в новій групі.

 9. Натисніть кнопку ОК.

  Тип вмісту сайту: З'явиться нової сторінки ім'я типу вмісту. Ви можете вибрати параметри на цій сторінці, щоб звузити новий тип вмісту.

На початок сторінки

Зв’язування шаблону документа з типом вмісту сайту

Примітка.: Шаблони документів можна зв’язувати лише з типами вмісту документів і не можна зв’язувати з папками, списками або дошками обговорень.

 1. Перейдіть до сайту, де визначено тип вмісту сайту, який потрібно змінити.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. На сторінці колекції типів вмісту сайту виберіть посилання для типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  З’явиться сторінка настроювання вибраного типу вмісту сайту.

 5. У розділі Настройки виберіть пункт Додаткові параметри.

  З’явиться сторінка додаткових настройок типу вмісту сайту.

  Вікно додаткових настройок типу вмісту сайту

 6. Щоб надати URL-адресу для наявного шаблону документа, у розділі Шаблон документа , введіть URL-адресу розташування шаблону документа, який потрібно використовувати. У наведеній нижче таблиці наведено приклади типів URL-адреси, які можна використовувати. У прикладах на основі папка ресурсів типу вмісту сайту, що http://Server як _ CTS/NameSite або вміст введіть ім'я й і шаблону документа, docname.

URL-ім’я

Приклад

Відносний шлях до сервера

сайт/_cts/назва_типу_вмісту/docname.doc

Абсолютний шлях до сервера

http://contoso/сайт/_cts/назва_типу_вмісту/docname.doc

 1. Щоб завантажити потрібний шаблон документа, у розділі Шаблони документів виберіть пункт Передавання нового шаблону документа та натисніть кнопку Огляд. У діалоговому вікні Вибір файлу перейдіть до розташування файлу, який слід використати, виберіть його та натисніть кнопку Відкрити.

  Під час завантаження нового шаблону документа, шаблони автоматично зберігаються в папку за промовчанням документа шаблон ресурсів на http://Server ім'я й або як _ CTS/вмісту сайту введіть ім'я або

 2. У розділі Оновлення сайтів і списків укажіть, чи будуть типи вмісту, похідні від цього типу вмісту, оновлюватися відповідно до внесених змін.

  Якщо вибрати варіант Так, інші типи вмісту (дочірні), які походять від цього типу вмісту (батьківського), використовуватимуть вибраний шаблон документа.

 3. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Змінення стовпців для типу вмісту

Щоб вказати властивості або метадані, які потрібно збирати для елемента певного типу вмісту, можна додати для цього типу вмісту стовпці. Наприклад, організації потрібно відстежувати для всіх замовлень на придбання певний набір метаданих: номер рахунку, номер проекту, ім’я керівника проекту тощо. Якщо до типу вмісту «замовлення» додати стовпці для номера рахунку, номера проекту та імені керівника проекту, для користувачів відображатиметься запит на внесення таких метаданих.

Існує кілька способів змінювати стовпці для типів вмісту:

Додавання наявного стовпця до типу вмісту сайту

Щоб додати до типу вмісту сайту стовпець, який уже визначено на сайті або на його батьківському сайті, виконайте описану нижче процедуру. Додавання стовпця до типу вмісту забезпечує відображення стовпця або поля у зв’язаному з типом вмісту списку чи бібліотеці.

 1. Перейдіть до сайту, де визначено тип вмісту сайту, який потрібно змінити.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. На сторінці колекції типів вмісту сайту виберіть посилання для типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Відобразиться сторінка настроювання вибраного типу вмісту сайту.

  Якщо ім'я типу вмісту сайту гіперпосиланням або можна вибрати, виберіть його означає, що цей сайт успадковує його типи вмісту сайту з іншого сайту, і тип вмісту сайту потрібно буде оновлено на цьому сайті.

 5. У розділі Стовпці виберіть команду Додати з наявних стовпців сайтів.

  З’явиться сторінка додавання стовпців до типу вмісту сайту.

 6. У розділі Виділити стовпці виберіть групу, за якою потрібно виконати фільтрування у списку Вибір стовпців із.

  У наведеній нижче таблиці описано доступні за промовчанням групи й типи стовпців, які містяться в цих групах.

Виберіть

Щоб побачити

Усі групи

Усі стовпці, доступні в усіх групах.

Основні стовпці

Стовпці, які використовуються в багатьох типах списків і бібліотек.

Основні стовпці контактів і календаря

Стовпці, які використовуються у списках контактів або календаря. Ці стовпці зазвичай використовуються для синхронізації метаданих із клієнтських програм керування контактами й календарем, сумісних із технологіями SharePoint, наприклад Microsoft Office Outlook 2007.

Основні стовпці документа

Стандартні стовпці документів із набору метаданих Dublin Core.

Основні стовпці завдань і питань

Стовпці, які використовуються у списках завдань і питань. Ці стовпці зазвичай використовуються для синхронізації метаданих із клієнтських програм керування завданнями та питаннями, сумісних із технологіями SharePoint, наприклад Microsoft Office Outlook 2007.

Робочі стовпці групи

Стовпці, корисні у списках робочих груп, що використовуються в робочій області GroupBoard.

Додаткові стовпці

Набір стовпців для певної мети.

 1. Виберіть зі списку Наявні стовпці стовпець, який потрібно додати, і натисніть кнопку Додати.

  Щоб швидко додати кілька типів стовпців, можна натиснути клавішу CTRL і клацнути кожний із доступних стовпців, який потрібно додати.

 2. У розділі Оновлення списків і типів вмісту сайту виберіть, чи будуть оновлюватися типи вмісту дочірніх сайтів, похідні від типу вмісту цього сайту, відповідно до внесених змін.

 3. Додавши потрібні стовпці, натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Додавання нового стовпця до типу вмісту сайту

Щоб визначити нові стовпці та додати їх до типу вмісту сайту, виконайте нижченаведену процедуру. Зауважте, що новостворені стовпці стануть доступними як для сайту, на якому їх було створено, так і для його дочірніх сайтів. Новостворений стовпець можна додати до інших типів вмісту, а також до списків і бібліотек. Щоб ніхто інший не міг використовувати новостворений стовпець, його можна приховати, додавши до нової групи з іменем «_Hidden».

 1. Перейдіть до сайту, де визначено тип вмісту сайту, який потрібно змінити.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. На сторінці колекції типів вмісту сайту виберіть посилання для типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  З’явиться сторінка настроювання вибраного типу вмісту сайту.

 5. У розділі Стовпці виберіть пункт Додати з нового стовпця сайту.

  З’явиться сторінка нового стовпця сайту.

 6. У розділі Ім’я та тип введіть ім’я нового типу стовпця, а потім виберіть тип даних, які можна зберігати в цьому стовпці.

  Імена стовпців не чутливі до регістру. Наприклад, якщо стовпець із назвою "Опис" уже визначено в колекції сайтів, не можна створити новий стовпець із назвою «Опис».

 7. У розділі Група виберіть наявну групу або введіть ім’я нової групи, в якій зберігатиметься цей новий стовпець.

 8. У розділі Додаткові настройки стовпця задайте всі потрібні додаткові настройки стовпця. Наприклад, можна ввести опис стовпця, визначити, чи є обов’язковими його дані, навести максимальну кількість символів, що може в ньому зберігатися, а також задати значення за промовчанням для цього стовпця.

 9. У розділі Оновлення типів вмісту списку та сайту виберіть, чи будуть дочірні типи вмісту сайту, похідні від цього типу вмісту сайту, оновлюватися відповідно до внесених змін.

 10. У розділі Верифікація стовпця введіть формулу, за допомогою якої потрібно перевіряти дані в цьому стовпці під час додавання нових елементів до списку. Наприклад, можна встановити максимально можливе число, яке користувач може ввести у стовпці, або скористатися формулою для того, щоб у стовпець було завжди включено телефонний код населеного пункту.

 11. Додавши потрібні стовпці, натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Видалення стовпця

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

Якщо ім'я типу вмісту сайту гіперпосиланням або можна вибрати, виберіть його означає, що цей сайт успадковує його типи вмісту сайту з іншого сайту, і тип вмісту сайту потрібно буде оновлено на цьому сайті.

У розділі Стовпці виберіть ім’я стовпця, який потрібно видалити з типу вмісту.

 1. Натисніть кнопку Видалити й підтвердьте видалення стовпця з типу вмісту, натиснувши кнопку ОК.

Змінення порядку стовпців для типу вмісту сайту

Порядок стовпців у типі вмісту сайту можна змінити, наприклад для їх логічного групування.

 1. Перейдіть до сайту, де визначено тип вмісту сайту, який потрібно змінити.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. На сторінці колекції типів вмісту сайту виберіть посилання для типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  З’явиться сторінка настроювання вибраного типу вмісту сайту.

 5. У розділі Стовпці виберіть пункт Порядок стовпців.

 6. У розділі Порядок стовпців скористайтеся розкривними списками стовпця Розташування відносно верхнього краю, щоб змінити порядок стовпців потрібним чином.

  Змінення порядку стовпців

 7. У розділі Оновлення сайтів і списків виберіть, чи оновлюватимуться дочірні типи вмісту сайту, похідні від типу вмісту цього сайту, відповідно до внесених змін.

Настроювання стовпця як обов’язкового, необов’язкового або прихованого

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

Виберіть пункт оповіщення та введіть текст тут. Ви також можете встановити AlertPosition властивості.

 1. У розділі Стовпці виберіть ім’я стовпця, який потрібно зробити обов’язковим.

 2. У розділі Параметри стовпців виконайте одну з таких дій.

  • Щоб вимагати від користувачів вказувати відомості у стовпці, виберіть варіант Обов’язковий.

  • Щоб дати змогу користувачам вказувати відомості у стовпці за бажанням, виберіть варіант Необов’язковий.

  • Щоб стовпець не відображався у формах створення, редагування та перегляду типу вмісту, виберіть варіант Прихований.

  • Щоб оновити всі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення сайтів і списків під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від цього типу вмісту? натисніть кнопку Так.

 3. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Додавання робочого процесу до типу вмісту сайту

Примітка.: Перед додаванням до типу вмісту сайту робочий процес спочатку потрібно розгорнути. Якщо процес, який потрібно додати, недоступний, зверніться до адміністратора сервера.

 1. Перейдіть до сайту, де визначено тип вмісту сайту, який потрібно змінити.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. На сторінці колекції типів вмісту сайту виберіть посилання для типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  З’явиться сторінка настроювання вибраного типу вмісту сайту.

 5. У розділі Настройки виберіть пункт Настройки робочого процесу.

  З’явиться сторінка змінення настройок робочого процесу.

 6. Виберіть посилання Додавання робочого процесу.

 7. На сторінці додавання робочого процесу виберіть потрібні параметри та шаблон робочого процесу, який потрібно додати.

  Вікно додавання робочого циклу

 8. Виконайте одну з таких дій:

  • Якщо робочий процес, який потрібно додати, має сторінку настроювання робочого процесу, натисніть кнопку Далі для переходу до сторінки «Настроювання робочого процесу», виберіть потрібні параметри та натисніть кнопку ОК.

  • Якщо цей робочий процес такої сторінки не має, натисніть кнопку ОК.

   Щоб дізнатися більше про додавання робочих циклів для списків, бібліотек і типів вмісту, відображається посилання в розділі Додаткові відомості.

На початок сторінки

Призначення типу вмісту лише для читання

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Якщо ім'я типу вмісту сайту гіперпосиланням або можна вибрати, виберіть його означає, що цей сайт успадковує його типи вмісту сайту з іншого сайту, і тип вмісту сайту потрібно буде оновлено на цьому сайті.

 5. У розділі Настройки виберіть посилання Додаткові параметри.

 6. У розділі Лише для читання в секції Чи буде цей тип вмісту доступний лише для читання? виберіть пункт Так.

 7. Щоб оновити всі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення сайтів і списків під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від цього типу вмісту? натисніть кнопку Так.

 8. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Видалення типу вмісту сайту

Якщо видалити тип сайту зі списку або бібліотеки, користувачі більше не зможуть створювати нові екземпляри цього типу вмісту у списку чи бібліотеці. Видалення типу вмісту не видаляє інші його екземпляри, які були пов’язані зі списками чи бібліотеками та існують як типи вмісту "Список", а також не видаляє елементи, створені з цього типу вмісту.

 1. Перейдіть до сайту, з якого потрібно видалити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту Математичний символ виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно видалити.

  Якщо ім'я типу вмісту сайту гіперпосиланням або можна вибрати, виберіть його означає, що цей сайт успадковує його типи вмісту сайту з іншого сайту, і тип вмісту сайту потрібно буде оновлено на цьому сайті.

 5. У розділі Настройки виберіть пункт Видалити тип вмісту цього сайту.

 6. Підтвердьте видалення цього типу вмісту, натиснувши кнопку ОК.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×