Створення та настроювання типу вмісту сайту

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті пояснюється, як створювати й настроювати типи вмісту сайту.

Щоб створювати типи вмісту для сайту, потрібно мати дозвіл на повний доступ до нього. Щоб створювати типи вмісту для сайту верхнього рівня, потрібно бути адміністратором колекції сайтів.

У цій статті

Відомості про типи вмісту сайту та успадкування

Створення типу вмісту сайту

Додавання шаблону документа до типу вмісту

Внесіть зміни до стовпців для типу вмісту

Додати робочий цикл до типу вмісту

Внесіть до типу вмісту тільки для читання

Визначення політики керування для типу вмісту

Змінити параметри панелі відомостей про документ для типу вмісту

Керування перетворення документів для типу вмісту сайту

Видалення типу вмісту сайту

Пов'язані завдання

Типи вмісту сайту та успадкування

Типи вмісту створюють ієрархію, в якій дозволено успадкування властивостей одного типу вмісту іншим. Завдяки цьому різні категорії документів установи можуть мати спільні атрибути, які кожна група користувачів може змінити для певних сайтів або списків.

Спочатку тип вмісту централізовано визначається у колекції типів вмісту сайту. Тип вмісту, визначений на рівні сайту, називається типом вмісту сайту. Типи вмісту сайту використовуються на будь-яких підсайтах сайту, для якого ці типи визначено. Наприклад, якщо тип вмісту визначено в колекції типів вмісту сайту для сайту верхнього рівня в колекції сайтів, цей тип доступний для використання у списках і бібліотеках усіх сайтах цієї колекції. Типи вмісту сайту можна окремо додавати до списків або бібліотек і настроювати для використання. Якщо екземпляр типу вмісту сайту додано до списку або бібліотеки, його називають типом вмісту списку. Тип вмісту списку є дочірнім для типу вмісту сайту, на основі якого його створено.

Щоб визначити в колекції типів вмісту сайту новий настроюваний тип вмісту сайту, з цієї колекції спершу потрібно вибрати наявний тип вмісту батьківського сайту. Створений тип вмісту сайту успадкує всі атрибути типу вмісту батьківського сайту (наприклад, шаблон документа, настройки доступу лише для читання, робочі цикли та стовпці). Після створення нового типу вмісту сайту ці атрибути можна змінити. Під час внесення змін до типів вмісту сайту можна вказувати, чи потрібно застосовувати ці зміни до успадкованих атрибутів типів вмісту дочірнього сайту або типів вмісту для списку. Оновлюються лише ті атрибути, які спільні для типів вмісту дочірніх сайтів або списків і батьківського типу вмісту. Якщо для типу вмісту дочірнього сайту настроєно додаткові атрибути, яких не містить тип вмісту батьківського сайту (наприклад, додаткові стовпці), під час оновлення типу вмісту дочірнього сайту ці настроювання не замінюються. Зміни, які вносяться до типу вмісту сайту, не впливають на тип вмісту батьківського сайту.

На початок сторінки

Створення типу вмісту сайту

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно створити новий тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Натисніть кнопку Створити.

 5. На сторінці Новий тип вмісту сайту у розділі Ім’я й опис введіть ім’я та опис нового типу вмісту сайту.

 6. У списку Вибір батьківського типу вмісту виберіть групу, з якої потрібно вибрати новий тип вмісту.

  Група «Особливі типи вмісту» містить типи вмісту, після додавання яких поведінка списку або бібліотеки змінюється.

 7. У списку Батьківський тип вмісту виберіть за основу бажаний батьківський тип вмісту.

  Список типів вмісту батьківського елемента залежить від параметра, вибраного під час попереднього кроку.

 8. У розділі Група вкажіть, чи потрібно зберігати новий тип вмісту сайту в наявній групі або в новій групі.

 9. Натисніть кнопку ОК.

 10. Відобразяться відомості про новий тип вмісту сайту. На цій сторінці можна вибрати параметри для подальшого визначення нового типу вмісту. Відомості про настроювання типу вмісту сайту подано в інших розділах цієї теми.

На початок сторінки

Додавання шаблону документа до типу вмісту

Шаблон документа можна пов’язати лише з типом вмісту документа (тобто будь-яким типом вмісту, похідним від батьківського типу вмісту документа). Зв’язавши шаблон документа з типом вмісту, можна забезпечити створення нових документів цього типу вмісту на основі однакового шаблону.

Наприклад, для юридичних контрактів організація може використовувати спеціальний шаблон документа. Якщо зв’язати цей шаблон документа з тим типом вмісту, який організація використовує для юридичних контрактів, надалі всі нові юридичні контракти на основі цього типу вмісту створюватимуться за таким шаблоном юридичного контракту.

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Параметри виберіть пункт Додаткові параметри.

 6. Якщо шаблон документа, який потрібно використати, зберігається на сайті, виберіть пункт Ввести URL-адресу наявного шаблону документа; далі введіть URL-адресу потрібного шаблону.

  Можна використовувати URL-АДРЕСУ, що відносно розташування на сайт або ресурс папки. Шаблони документів можна зберігати в будь-якого розташування за промовчанням сайту ресурсу http://Server документа або сайту або ім'я бібліотеки ім'я/форми/вміст введіть ім'я або або розташування бібліотеки, яка була створена спеціально для зберігання шаблонів документів.

  У таблиці нижче подано приклади типів URL-адрес, які можна використати. Приклади засновано на припущенні, що за адресою http://Ім’я_сервера/Сайт/Ім’я_бібліотеки_документів/Форми/Ім’я_типу_вмісту/ розташовано стандартну папку ресурсів для шаблонів документів (тобто папку, яка містить файли для типів вмісту сайту), а шаблон документа має назву «Docname.doc».

Тип URL-адреси

Приклад

Відносно сайту

Ім’я_сервера/Сайт/Ім’я_бібліотеки/Форми/Docname.doc

Відносно папки ресурсів

Docname.doc

 1. Щоб завантажити потрібний шаблон документа, у розділі Шаблон документа виберіть пункт Передавання нового шаблону документа й натисніть кнопку Огляд. У діалоговому вікні Вибір файлу перейдіть до розташування потрібного файлу, виберіть його та натисніть кнопку Відкрити.

 2. Щоб оновити шаблоном документа усі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення сайтів і списків під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від цього типу вмісту? натисніть кнопку Так.

 3. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Змінення стовпців для типу вмісту

Щоб вказати властивості або метадані, які потрібно збирати для елемента певного типу вмісту, можна додати для цього типу вмісту стовпці. Наприклад, організації потрібно відстежувати для всіх замовлень на придбання певний набір метаданих: номер рахунку, номер проекту, ім’я керівника проекту тощо. Якщо до типу вмісту «замовлення» додати стовпці для номера рахунку, номера проекту та імені керівника проекту, для користувачів відображатиметься запит на внесення таких метаданих.

Існує кілька способів змінювати стовпці для типів вмісту:

Додавання стовпця

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Стовпці виберіть пункт Додати з наявних стовпців сайтів.

 6. У розділі Вибір стовпців у секції Вибір стовпців із натисніть стрілку, щоб вибрати групу, з якої слід додати стовпець.

 7. У розділі Доступні стовпці виберіть стовпець, який слід додати, і натисніть кнопку Додати, щоб перемістити стовпець до списку Додавання стовпців.

 8. Щоб додати інші стовпці, повторіть кроки 6 і 7.

 9. Щоб оновити всі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення типів вмісту списку та сайту під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від цього типу вмісту? натисніть кнопку Так.

На початок сторінки

Видалення стовпця

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Стовпці виберіть ім’я стовпця, який потрібно видалити з типу вмісту.

 6. Натисніть кнопку Видалити й підтвердьте видалення стовпця з типу вмісту, натиснувши кнопку ОК.

  Примітка.: Кнопка Видалити може бути доступна не для всіх стовпців, пов’язаних із типом вмісту.

На початок сторінки

Змінення порядку стовпців

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Стовпці виберіть посилання Порядок стовпців.

 6. У розділі Порядок стовпців натисніть стрілку поруч зі стовпцем, розташування якого слід змінити у стовпці Порядковий номер, і виберіть потрібне число.

 7. Щоб оновити всі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення сайтів і списків під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від цього типу вмісту? натисніть кнопку Так.

На початок сторінки

Настроювання стовпця як обов’язкового, необов’язкового або прихованого

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Стовпці виберіть ім’я стовпця, який потрібно зробити обов’язковим.

 6. У розділі Параметри стовпців виконайте одну з таких дій.

  • Щоб вимагати від користувачів вказувати відомості у стовпці, виберіть варіант Обов’язковий.

  • Щоб дати змогу користувачам вказувати відомості у стовпці за бажанням, виберіть варіант Необов’язковий.

  • Щоб стовпець не відображався у формах створення, редагування та перегляду типу вмісту, виберіть варіант Прихований.

  • Щоб оновити всі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення типів вмісту списку та сайту під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від даного типу вмісту? натисніть кнопку Так.

 7. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Додавання робочого процесу до типу вмісту

Робочі цикли зробити визначати бізнес-процес для елементів і документів на сайті. Організації можуть використовувати робочі цикли Автоматизація та керування певні поширених бізнес-процесів, наприклад затвердження документа або переглянути. Додаючи робочий цикл до типу вмісту, які допоможуть переконатися, що всіх елементів цього типу вмісту визначеному бізнес-процеси. Якщо робочий цикл додано до типу вмісту, що може запускати робочий цикл для окремих елементів цього типу вмісту.

Примітка.: Робочий цикл можна додати до типу вмісту, лише якщо робочий цикл розгорнуто для сайту або робочої області. Якщо робочі цикли недоступні, зверніться до головного адміністратора.

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Параметри виберіть пункт Параметри робочого циклу.

 6. Виберіть пункт Додати робочий цикл.

 7. На сторінці Додавання робочого циклу в розділі Робочий цикл виберіть потрібний шаблон робочого циклу.

 8. У розділі Ім’я введіть унікальне ім’я для робочого процесу.

 9. У розділі Список завдань укажіть список завдань для використання з цим робочим процесом.

  Примітки.: 

  • Можна використовувати список завдань за промовчанням або створити новий список. Якщо використовується список завдань за промовчанням, учасники робочого процесу можуть знайти та переглянути свої завдання робочого процесу за допомогою подання списку завдань Мої завдання.

  • Створіть новий список завдань, якщо завдання для цього робочого процесу включають або відображають важливі або конфіденційні дані, які слід зберігати окремо від загального списку завдань.

  • Створіть новий список завдань, якщо установа має кілька робочих процесів, або якщо робочі процеси містять кілька завдань. Можливо, слід створити список завдань для кожного робочого процесу.

 10. У розділі Список журналу виберіть список журналу для використання з цим робочим процесом. У списку журналу відображаються всі події, які відбуваються під час виконання робочого процесу.

  Примітка.: Можна використовувати список Журнал за промовчанням або створити новий список. Якщо в установі є кілька робочих процесів, можливо, слід створити окремий список журналу для кожного робочого процесу.

 11. У розділі Параметри запуску вкажіть спосіб, час запуску робочого процесу, а також користувачів, які мають на це право.

  Примітка.: Окремі функції можуть бути недоступними, якщо вони не підтримуються вибраним шаблоном робочого процесу.

 12. Щоб додати цей робочий цикл до всіх типів вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення типів вмісту списку та сайту натисніть кнопку Так.

 13. Натисніть кнопку ОК або Далі.

 14. На сторінці Настроювання робочого циклу виберіть потрібні додаткові параметри й натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Призначення типу вмісту лише для читання

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Настройки виберіть посилання Додаткові параметри.

 6. У розділі Лише для читання в секції Чи буде цей тип вмісту доступний лише для читання? виберіть пункт Так.

 7. Щоб оновити всі типи вмісту, які походять від цього типу вмісту, у розділі Оновлення сайтів і списків під запитанням Оновлювати всі типи вмісту, що походять від цього типу вмісту? натисніть кнопку Так.

 8. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Визначення політики керування даними для типу вмісту

Ви можете Застосувати наявної політики колекції сайтів до типу вмісту сайту. Крім того, можна створити новий політики керування даними , якого стосується лише певний тип вмісту.

Застосування політики колекції сайтів до типу вмісту сайту

Якщо для сайту вже створено політики керування даними як політики колекції сайтів, їх можна застосувати до окремих типів вмісту сайту

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Параметри виберіть пункт Настройки політики керування даними.

 6. У розділі Визначення політики виберіть пункт Використати політику колекції сайтів, а далі виберіть потрібну політику.

 7. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Створення нової політики керування даними для типу вмісту списку

Можна визначити політику керування даними, яка буде застосовуватися лише до певного типу вмісту сайту. Якщо створити політику керування даними в такий спосіб, її не можна буде повторно використати для інших типів вмісту, сайтів, списків або бібліотек.

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Параметри виберіть пункт Настройки політики керування даними.

 6. У розділі Визначення політики виберіть пункт Визначити політику, а потім натисніть кнопку ОК.

 7. На сторінці Редагування політики в розділі Назва й адміністративний опис введіть короткий опис політики, що створюється.

  Примітка.: Якщо визначається політика для типу вмісту списку, ім’я цього типу вмісту стає ім’ям політики. Унікальні імена можна вказувати лише для тих політик керування даними, які визначено у списку політик колекції сайтів.

 8. У розділі Правила політики введіть короткий опис цілей політики. Він відображається під час відкриття документа або елемента, на який впливає політика, і пояснює застосування засобів політики до вмісту й особливості оброблення вмісту. Правила політики можуть містити до 512 символів.

 9. У наступних розділах виберіть окремі функції політики, які слід додати до політики керування даними.

  Додаткові відомості про настроювання функцій окремих політик керування даними можна отримати за посиланнями в розділі Див. також.

 10. Додавши до політики керування даними всі потрібні функції політики, натисніть кнопку ОК, щоб застосувати їх.

На початок сторінки

Змінення параметрів панелі відомостей про документ для типу вмісту

Панель відомостей про документ відображається в таких програмах системи Microsoft Office 2010: Word, Excel і PowerPoint. Ця панель дає користувачам змогу переглядати та змінювати властивості типу вмісту для документа, збереженого на сервері керування документами, безпосередньо у програмі Office, яка використовується для редагування документа. Наприклад, якщо тип вмісту документа для певної бібліотеки має стовпець стану, під час редагування документа у програмі Word можна переглядати стан на панелі відомостей про документ. На цій панелі можна також змінити значення стану з "Чернетка" на "Кінцевий". Під час збереження документа на сервері відповідна властивість автоматично оновлюється у стовпці стану для бібліотеки.

 1. Перейдіть до сайту, для якого потрібно змінити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно змінити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі Параметри виберіть пункт Параметри панелі відомостей про документ.

 6. У розділі Шаблон панелі відомостей про документ виконайте одну з таких дій:

  • Щоб використати шаблон за промовчанням, який відображає властивості (стовпці), визначені для типу вмісту, виберіть пункт Використовувати для застосунків Microsoft Office шаблон за промовчанням.

  • Щоб використати наявний настроюваний шаблон, виберіть пункт Використовувати наявний настроюваний шаблон (URL, UNC або URN) і введіть шлях до розташування шаблону.

  • Щоб завантажити наявний настроюваний шаблон (XSN), виберіть пункт Завантажити наявний настроюваний шаблон (XSN) для використання та натисніть кнопку Огляд, щоб знайти потрібний шаблон.

   Примітка.: Якщо ви плануєте завантажити шаблон у такий спосіб, потрібно видалити опубліковану URL-адресу з шаблону в застосунку InfoPath перед опублікуванням і завантаженням шаблону.

  • Щоб створити настроювану панель у застосунку InfoPath, виберіть пункт Створити новий настроюваний шаблон.

   Примітка.: Якщо вибрано цей параметр, буде відкрито застосунок InfoPath і відображено шаблон за промовчанням, який можна настроїти для створення настроюваної панелі.

 7. У розділі Завжди відображати вкажіть, чи потрібно, цю панель відомостей про документ для відображення автоматично, коли документи такого типу вмісту спочатку відкриття або збереження в програмі Office 2010 .

 8. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Керування перетвореннями документів для типу вмісту сайту

Адміністратори сайтів можуть активувати перетворення документів, щоб користувачі мали змогу змінювати формат файлу документа. До того ж, перетворення документів для типів вмісту сайту дає змогу адміністраторам настроювати типи вмісту на зберігання параметрів, які визначають доступні конвертори та принцип їхньої роботи з документами цього типу вмісту. У застосунку передбачено кілька конверторів документів. Крім того, організація може мати додаткові настроювані конвертори. Якщо активувати перетворення документів у центрі адміністрування, конвертори за промовчанням стають доступні для всіх типів вмісту сайту, які можуть використовуватися в бібліотеці документів. До таких типів вмісту належать:

 • типи документів, наприклад «Базова сторінка», «Документ», «Форма» та «Зображення»;

 • типи макетів сторінки, наприклад «Сторінка статті», «Сторінка перенаправлення» та «Сторінка привітання».

Для доступу до активованого конвертера користувач має вибрати документ заданого типу вмісту, а потім у контекстному меню вибрати команду Перетворити документ. У списку буде вказано лише ті конвертери, які відповідають типу файлу документа (наприклад, .docx).

Якщо для певного типу файлу (наприклад, XML) є кілька конвертерів, буває доцільно відредагувати список конвертерів так, щоб користувачі бачили лише конвертери, які відповідають документам цього типу вмісту. Також для конвертерів можна змінити параметри конфігурації. В обох випадках конвертери документів можна змінити за допомогою таких кроків.

 1. На домашній сторінці колекції сайтів у меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 2. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 3. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, для якого потрібно змінити перетворення документів.

 4. У розділі Параметри виберіть пункт Керування перетворенням документів для цього типу вмісту.

  Примітка.: Конвертери документів доступні лише для типів вмісту документів.

 5. Зніміть прапорці поруч із усіма конвертерами, які не повинні відображатися для кінцевих користувачів. Переконайтеся, що вибрано всі конвертери, які повинні використовуватися, і натисніть кнопку Застосувати.

 6. Якщо поруч із потрібним конвертером є параметр Настроїти, вибравши його, можна встановити нові настройки перетворення.

На початок сторінки

Видалення типу вмісту сайту

Можливо, вам не вдасться видалити тип вмісту сайту, якщо він використовується на сайті.

 1. Перейдіть до сайту, з якого потрібно видалити тип вмісту сайту.

 2. У меню Дії сайту виберіть пункт Параметри сайту.

 3. У розділі Список типів виберіть пункт Типи вмісту сайту.

 4. Виберіть ім’я типу вмісту сайту, який потрібно видалити.

  Примітка.: Якщо імена типів вмісту сайту – не гіперпосилання, це означає, що сайт успадковує типи вмісту від іншого сайту, а тому їх потрібно оновлювати на цьому іншому сайті.

 5. У розділі «Параметри» виберіть пункт Видалити цей тип вмісту сайту.

 6. Підтвердьте видалення цього типу вмісту, натиснувши кнопку ОК.

На початок сторінки

Пов'язані завдання

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×