Перейти до основного
Office

Створення та друк сторінок нотаток

PowerPoint для Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Працюючи над презентацією, ви можете створити сторінки нотаток. Їх можна надрукувати та переглядати, проводячи презентацію.

Збережімо природу… greenleaf   

Однак, ви можете не друкувати сторінки нотаток, а переглядати їх у режимі доповідача на другому моніторі під час проведення презентації, щоб заощадити папір і чорнило принтера. на другому моніторі під час проведення презентації, щоб заощадити папір і чорнило принтера. в статті Індивідуальний перегляд нотаток доповідача під час демонстрації презентації на кількох моніторах.

Записуйте нотатки до слайдів в області нотаток у звичайному режимі. Щоб перейти у звичайний режим, на вкладці Подання в групі Режими перегляду презентації натисніть кнопку Звичайний.

Область нотаток

Знімок екрана: область нотаток (обведено червоним) у звичайному режимі

Ви можете вводити й форматувати свої нотатки у звичайному режимі, але щоб побачити, як сторінки нотаток виглядатимуть на роздруківці, і переглянути форматування тексту, зокрема кольори шрифту, перейдіть у подання "Сторінки нотаток". У цьому поданні ви також можете перевіряти й змінювати верхні та нижні колонтитули нотаток.

На кожній сторінці нотаток відображається ескіз слайда разом із нотатками до нього. У поданні "Сторінки нотаток" ви можете доповнити нотатки діаграмами, зображеннями, таблицями та іншими ілюстраціями.

сторінки нотаток

(Наведені нижче числа відповідають числам на ілюстрації).

 1. Сторінки нотаток містять ваші нотатки та всі слайди в презентації.

 2. Кожен слайд буде надруковано на окремій сторінці нотаток.

 3. Поруч зі слайдами відображатимуться ваші нотатки.

 4. На сторінках нотаток можна додавати дані, наприклад діаграми або зображення.

Додаючи нотатки, пам’ятайте про таке:

 • Зміни, додавання та видалення, які ви робите на сторінці нотаток, застосовуються лише до цієї сторінки нотаток і до тексту нотатки у звичайному режимі.

 • Якщо потрібно збільшити, перемістити або відформатувати область зображення слайда або область нотаток, внесіть зміни в поданні "Сторінки нотаток".

 • У звичайному режимі не можна креслити або вставляти зображення в області нотаток. Для цього перейдіть у подання "Сторінки нотаток".

 • Зображення й об’єкти, які додаються в поданні "Сторінки нотаток", відображаються на надрукованій сторінці нотаток, але не відображаються на екрані у звичайному режимі.

Стандартну сторінку нотаток поділено на дві частини однакового розміру: зверху розташовано ескіз слайда, а знизу відображаються нотатки.

Сторінки нотаток за промовчанням

Якщо половини сторінки недостатньо для ваших нотаток, ви можете додати трохи місця.

Щоб додати місце на одній сторінці нотаток:

 1. У звичайному режимі в області з вкладками Структура та Слайди виберіть вкладку Слайди, а потім клацніть слайд, до якого потрібно додати місце для нотаток.

  Область, яка містить вкладки «Структура» та «Слайди»

 2. У меню Подання в групі Режими перегляду презентації виберіть Сторінки нотаток.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб видалити ескіз слайда, на сторінці нотаток клацніть слайд і натисніть клавішу Delete.

  • Щоб зменшити розмір ескізу слайда на сторінці нотаток, перетягніть маркер змінення розміру на ескізі слайда.

 4. Перетягніть маркер змінення розміру на верхній межі покажчика місця заповнення нотатки, щоб збільшити його.

Щоб додати графічний елемент, як-от фігуру або зображення, чи відформатувати всі сторінки нотаток у презентації, змініть зразок нотаток. Наприклад, щоб помістити емблему компанії або інше зображення на всіх сторінках нотаток, додайте графічний елемент до зразка нотаток. Або, якщо потрібно змінити стиль шрифту для всіх нотаток, змініть його на зразку нотаток. Ви можете змінити вигляд і розташування області слайда, області нотаток, заголовків, колонтитулів, номерів сторінок і дати.

Ви можете надрукувати сторінки нотаток з ескізом слайда, щоб роздати їх аудиторії або використовувати їх для підготовки до презентації.

Примітка.: На одній сторінці можна надрукувати лише один ескіз слайда з нотатками.

 1. Відкрийте презентацію, для якої потрібно надрукувати сторінки нотаток з ескізами слайдів.

 2. Перейдіть на вкладку Файл.

 3. На вкладці Файл ліворуч виберіть Друк.

 4. У розділі Параметри клацніть стрілку поруч із пунктом Слайди на всю сторінку, потім у розділі Надрукувати макет виберіть пункт Сторінки нотаток.

 5. Щоб указати орієнтацію сторінки, клацніть стрілку поруч із пунктом Книжкова орієнтація, а потім у списку виберіть варіант Книжкова орієнтація або Альбомна орієнтація.

 6. Щоб надрукувати нотатки та ескізи слайдів у кольорі, виберіть кольоровий принтер. Клацніть стрілку поруч із пунктом Кольоровий і виберіть у списку пункт Кольоровий.

 7. Натисніть кнопку Друк.

Примітка.: На одній сторінці можна надрукувати тільки один ескіз слайда з нотатками.

 1. Відкрийте презентацію, для якої потрібно надрукувати сторінки нотаток без ескізів слайдів.

 2. Відкривайте кожен слайд у поданні "Сторінки нотаток". Щоб перейти в подання "Сторінки нотаток", у меню Подання в групі Режими перегляду презентації виберіть Сторінки нотаток.

 3. Видаліть ескіз слайда з кожної сторінки нотаток. Щоб видалити ескіз слайда, на сторінці нотаток клацніть ескіз слайда й натисніть клавішу Delete.

 4. Перейдіть на вкладку Файл.

 5. На вкладці Файл ліворуч виберіть Друк.

 6. У розділі Параметри клацніть стрілку поруч із пунктом Слайди на всю сторінку, потім у розділі Надрукувати макет виберіть пункт Сторінки нотаток.

 7. Щоб указати орієнтацію сторінки, клацніть стрілку поруч із пунктом Книжкова орієнтація, а потім у списку виберіть варіант Книжкова орієнтація або Альбомна орієнтація.

 8. Щоб надрукувати нотатки та ескізи слайдів у кольорі, виберіть кольоровий принтер. Клацніть стрілку поруч із пунктом Кольоровий і виберіть у списку пункт Кольоровий.

 9. Натисніть кнопку Друк.

Записуйте нотатки до слайдів в області нотаток у звичайному режимі.

Нотатки

1. Область нотаток у звичайному режимі

Ви можете вводити й форматувати свої нотатки у звичайному режимі, але щоб побачити, як сторінки нотаток виглядатимуть на роздруківці, і переглянути форматування тексту, зокрема кольори шрифту, перейдіть у подання "Сторінки нотаток". У цьому поданні ви також можете перевіряти й змінювати верхні та нижні колонтитули нотаток.

На кожній сторінці нотаток відображається ескіз слайда разом із нотатками до нього. У поданні "Сторінки нотаток" ви можете доповнити нотатки діаграмами, зображеннями, таблицями та іншими ілюстраціями. Докладні відомості про додавання ефекту, зображення або об’єкта WordArt до сторінок нотаток див. в цій статті.

сторінки нотаток

1. Сторінки нотаток містять ваші нотатки та всі слайди в презентації.

2. Кожен слайд буде надруковано на окремій сторінці нотаток.

3. Поруч зі слайдами відображатимуться ваші нотатки.

4. На сторінках нотаток можна додавати дані, наприклад діаграми або зображення.

Зображення й об’єкти, які додаються в поданні "Сторінки нотаток", відображаються на надрукованій сторінці нотаток, але не відображаються на екрані у звичайному режимі. Якщо зберегти презентацію як веб-сторінку, під час її перегляду в браузері відображатимуться лише нотатки без зображень і об’єктів.

Зміни, додавання та видалення, які ви робите на сторінці нотаток, застосовуються лише до цієї сторінки нотаток і до тексту нотатки у звичайному режимі.

Якщо потрібно збільшити, перемістити або відформатувати область зображення слайда або область нотаток, внесіть зміни в поданні "Сторінки нотаток".

У звичайному режимі не можна креслити або вставляти зображення в області нотаток. Для цього перейдіть у подання "Сторінки нотаток". Щоб дізнатися, як додати ефекти, зображення або об’єкт WordArt до сторінок нотаток, див. цю статтю.

Стандартну сторінку нотаток поділено на дві частини однакового розміру: зверху розташовано ескіз слайда, а знизу відображаються нотатки.

Сторінки нотаток за промовчанням

Якщо половини сторінки недостатньо для нотаток, додайте місце, виконавши одну з таких дій:

 • Щоб додати місце на одній сторінці нотаток, зробіть ось що:

  1. У звичайному режимі в області з вкладками "Структура" та "Слайди" виберіть вкладку Слайди, а потім клацніть слайд, до якого потрібно додати місце для нотаток.

  2. У меню Вигляд у групі Режими перегляду презентації виберіть Сторінки нотаток.

  3. Виконайте одну з таких дій:

   • Щоб видалити ескіз слайда, на сторінці нотаток клацніть слайд і натисніть клавішу Delete.

   • Щоб зменшити розмір ескізу слайда на сторінці нотаток, перетягніть маркер змінення розміру на ескізі слайда.

  4. Перетягніть маркер змінення розміру на верхній межі покажчика місця заповнення нотатки, щоб збільшити його.

 • Якщо для нотаток знадобиться більше однієї сторінки, зробіть ось що:

  1. У звичайному режимі в області із вкладками "Структура" та "Слайди" виберіть вкладку Слайди, а потім клацніть у місці після слайда, до якого потрібно додати більше нотаток.
   Додавання прихованого слайда

  2. На вкладці Основне в групі Слайди клацніть Створити слайд, а потім – Користувацький макет.

  3. У звичайному режимі в області з вкладками "Структура" та "Слайди" виберіть вкладку Слайди, клацніть правою кнопкою щойно доданий слайд, а потім виберіть Приховати слайд

   Примітки.: 

   • На вкладці Слайди поруч з ескізом прихованого слайда відображається піктограма прихованого слайда піктограма з номером слайда всередині.

   • Приховані слайди не відображаються в презентації, якщо тільки не скасувати їх приховання. Для цього знову клацніть правою кнопкою ескіз слайда та ще раз виберіть Приховати слайд.

  4. У меню Вигляд у групі Режими перегляду презентації виберіть Сторінки нотаток.

  5. На сторінці нотаток клацніть слайд і натисніть клавішу Delete.

  6. Перетягніть маркер змінення розміру на верхньому краї покажчика місця заповнення нотаток, щоб охопити всю сторінку.

   Примітка.: Заповнивши всі нотатки для видимих слайдів, потрібно відкрити приховані слайди в поданні Сторінки нотаток і ввести нотатки для них.

  7. Щоб додати приховані слайди як додаткові сторінки нотаток, повторіть кроки 1–6.

Щоб додати графічний елемент, як-от фігуру або зображення, чи відформатувати всі сторінки нотаток у презентації, змініть зразок нотаток. Наприклад, щоб помістити емблему компанії або інше зображення на кожній сторінці нотаток, додайте графічний елемент до зразка нотаток. Або, якщо потрібно змінити стиль шрифту для всіх нотаток, змініть його на зразку нотаток. Ви можете змінити вигляд і розташування області слайда, області нотаток, заголовків, колонтитулів, номерів сторінок і дати.

Якщо зберегти презентацію як веб-сторінку, нотатки відображатимуться автоматично, якщо тільки навмисно їх не приховати. Заголовки слайдів перетворюються на зміст у презентації, а нотатки до слайдів відображаються під кожним слайдом. Нотатки можуть виконувати роль доповідача, надаючи аудиторії відомості, які розповів би доповідач під час презентації.

Якщо ви не хочете, щоб нотатки відображалися на веб-сторінці, можна вимкнути їх, перш ніж зберігати файл як веб-сторінку.

Ви можете надрукувати сторінки нотаток з ескізом слайда, щоб роздати їх аудиторії або використовувати їх для підготовки до презентації. У такий спосіб можна друкувати лише один ескіз слайда на одній сторінці.

 1. Відкрийте презентацію, для якої потрібно надрукувати сторінки нотаток з ескізами слайдів.

 2. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , клацніть стрілку поруч із командою Друк, а потім виберіть Попередній перегляд.

 3. У групі Параметри сторінки клацніть стрілку під полем Надрукувати та виберіть Сторінки нотаток.

 4. Щоб указати орієнтацію сторінки, клацніть стрілку під Орієнтація, а потім виберіть Книжкова або Альбомна.

 5. Щоб установити верхні й нижні колонтитули, клацніть Параметри, а потім виберіть Колонтитули.

 6. Натисніть кнопку Друк.

  Примітка.: Щоб надрукувати нотатки та ескізи слайдів у кольорі, виберіть кольоровий принтер. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , клацніть стрілку поруч із командою Друк, а потім виберіть Попередній перегляд. У розділі </c3>Друк</c0> натисніть кнопку Параметри, наведіть вказівник миші на Колір або відтінки сірого, а потім виберіть Колір.

 1. Відкрийте презентацію, для якої потрібно надрукувати сторінки нотаток без ескізів слайдів.

 2. Відкрийте кожен слайд у поданні "Сторінки нотаток".

 3. Видаліть ескіз слайда з кожної сторінки нотаток.

 4. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , клацніть стрілку поруч із командою Друк, а потім виберіть Попередній перегляд.

 5. У групі Параметри сторінки клацніть стрілку під полем Надрукувати та виберіть Сторінки нотаток.

 6. Щоб указати орієнтацію сторінки, клацніть стрілку під Орієнтація, а потім виберіть Книжкова або Альбомна.

 7. Щоб установити верхні й нижні колонтитули, клацніть Параметри, а потім виберіть Колонтитули.

 8. Натисніть кнопку Друк.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×