Створення списку варіантів за допомогою списку або поля зі списком

Створення списку варіантів за допомогою списку або поля зі списком

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Під час введення даних у формах у базах даних Access, можна швидше та зручніше вибирати значення зі списку, ніж пам'ятати значення яке слід ввести. Список варіантів вибору забезпечує має відповідні значення, введене в полі. Елемент керування списком можна підключити до наявних даних, або він може відображати фіксованих значень, введених під час створення елемента керування. Читайте далі, щоб дізнатися про список елементи керування доступні для доступу до форм і те, як створювати й настроювати їх.

Примітка.: Ця стаття не стосується веб-програм Access.

У цій статті

Типи елементів керування списками

Створення списку або поля зі списком за допомогою майстра

Створення списку або поля зі списком за допомогою додавання до форми поля підстановки

Створення списку або поля зі списком без використання майстра

Редагування списку значень у формі, відкритій у поданні форми

Настроювання списку або поля зі списком

Типи елементів керування списками

Програмою Access передбачено два елементи керування списками для форм – список і поле зі списком.

Список.    Елемент керування списком відображає список значень або варіантів. Список містить рядки даних і зазвичай має такі розміри, що постійно видно кілька рядів. Рядки можуть містити один або кілька стовпців із заголовками або без них. Якщо список містить більше рядків, ніж може відображати елемент керування, програма Access відображає в елементі керування смугу прокручування. Користувач обмежений у виборі варіантів зі списку – у його полі не можна вводити значення.

Список

Поле зі списком.    Елемент керування полем зі списком передбачає компактніший спосіб представлення списку варіантів: список прихований, поки ви не натиснете стрілку розкривного списку. Крім того, поле зі списком дає можливість вводити значення, якого немає у списку. Таким чином, цей елемент керування поєднує в собі риси текстового поля та списку.

Використання поля зі списком (розкривного списку)

1. Натисніть стрілку для відображення розкривного списку.

2. Виберіть потрібний варіант у розкривному списку.

Списки та поля зі списком можна прив'язати або вільні елементи керування. Ці елементи керування можна Підставляти значення з фіксованого списку, що вводиться самостійно, або можна шукати значення в таблиці або запиту. Щоб створити зв'язаний список або поле зі списком, який шукає значення в таблиці або запиту, переконайтеся, що форму на основі джерело записів , що містить поля зовнішній ключ або поле підстановки. Це дає змогу створювати зв'язки, які необхідні для зв'язування даних у списку або полі зі списком у формі даних.

Створення списку або поля зі списком за допомогою майстра

 1. Клацніть правою кнопкою миші форму в області переходів, а потім натисніть кнопку Конструктор.

  Примітка.: Цей процес передбачає, що форма зв’язана з таблицею або запитом. Деякі дії не буде застосовано, якщо форма не зв’язана. Щоб визначити, чи зв’язана форма з таблицею або запитом, натисніть клавішу F4, після чого відкриється аркуш властивостей. На вкладці Дані аркуша властивостей у вікні властивості Джерело записів відобразиться таблиця або запит, з якими зв’язана форма.

 2. Переконайтеся, що на вкладці Конструктор у групі Елементи керування активовано команду Застосувати майстри елементів керування Зображення кнопки .

 3. Натисніть кнопку Список Зображення кнопки або Поле зі списком Зображення кнопки .

 4. Натисніть форму в місці, де потрібно розташувати список або поле зі списком.

  • Залежно від вашого вибору запуститься майстер списків або майстер полів зі списком.

 5. Коли у вікні майстра відобразиться запитання щодо способу отримання значень для елемента керування, виконайте одну із зазначених нижче дій.

  • Якщо ви хочете, щоб відобразилися поточні дані із джерела записів, виберіть пункт Підставляти значення для списку/поля зі списком із таблиці або запиту.

  • Якщо ви хочете, щоб відобразився фіксований список значень, що буде рідко змінюватися, виберіть пункт Я самостійно введу потрібні значення.

  • Якщо ви хочете, щоб елемент керування виконував пошук, а не служив інструментом введення даних, виберіть команду Шукати запит у формі на основі значення, вибраного мною у списку/ полі зі списком. Буде створено вільний елемент керування із вбудованим макросом, що виконує пошук на основі значення, введеного користувачем.

 6. Щоб указати спосіб додавання значень, дотримуйтеся таких інструкцій.

 7. Якщо ви вибрали один із перших двох варіантів на першій сторінці майстра, відобразиться запитання щодо того, які дії слід виконати програмі Access, коли ви виберете значення. Виконайте одну з таких дій.

  • Щоб створити вільний елемент керування, виберіть команду Запам’ятати значення для подальшого використання. Це означає, що програма Access зберігатиме вибране значення, поки користувач не змінить його або не закриє форму, але значення не буде введено до таблиці.

  • Щоб створити зв’язаний елемент керування, виберіть команду Зберегти значення в цьому полі, а потім виберіть поле, з яким необхідно з’єднати елемент керування.

 8. Натисніть кнопку Далі та введіть підпис до елемента керування. Цей підпис відображатиметься поруч із ним.

 9. Натисніть кнопку Готово.

Створення списку або поля зі списком за допомогою додавання до форми поля підстановки

Зв’язаний список або поле зі списком можна створити за допомогою додавання до форми поля підстановки.

 1. Створіть у таблиці поле підстановки. Створюване поле підстановки може містити одне або кілька значень.

  Докладніше про створення поля підстановки див. у статті Додавання та змінення багатозначного стовпця підстановки.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Створіть нову форму на основі джерела записів, що містить поле підстановки. Наприклад, в області переходів виберіть таблицю або запит, що містить поле підстановки, а потім на вкладці Створення у групі Форми натисніть кнопку Форма Зображення кнопки .

   Програма Access автоматично створить поле зі списком для поля підстановки.

  • Додайте до форми список або поле зі списком.

   1. У поданні конструктора відкрийте форму на основі джерела записів, що містить поле підстановки.

   2. Якщо область Список полів не відображається, натисніть клавіші Alt+F8, щоб відобразити її.

   3. Двічі натисніть поле підстановки або перетягніть його з області Список полів до форми. Програма Access автоматично створить поле зі списком, зв’язане з полем підстановки.

    Порада.: Щоб замінити поле зі списком на список (або навпаки), клацніть елемент керування правою кнопкою миші, у контекстному меню виберіть пункт Замінити на, а потім виберіть необхідний тип елемента керування.

Створення списку або поля зі списком без використання майстра

Під час створення списку або поля зі списком без використання майстра більшість властивостей елемента керування вам необхідно встановити самостійно. Якщо ви хочете докладніше дізнатися про конкретну властивість, виберіть відповідне поле властивостей і натисніть клавішу F1.

 1. Відкрийте форму в поданні конструктора.

 2. Переконайтеся, що на вкладці Конструктор у групі Елементи керування не активовано команду Застосувати майстри елементів керування.

  Зображення кнопки

 3. Натисніть кнопку Список Зображення кнопки або Поле зі списком Зображення кнопки .

 4. Щоб створити елемент керування стандартного розміру, натисніть один раз усередині форми, або натисніть і тягніть, доки елемент керування не набуде необхідного розміру.

 5. Не знімаючи виділення елемента керування, натисніть клавішу F4, щоб відкрити вікно властивостей.

 6. Настройте властивості Тип джерела рядків та Джерело рядків, керуючись даними таблиці, поданої нижче.

Завдання

Установити для властивості "Тип джерела рядків" значення...

і настроїти властивість "Джерело рядків" таким чином:

Показати значення з таблиці або запиту, або результати SQL-інструкції

Таблиця/запит

У розкривному списку виберіть таблицю або запит, що містить значення, які необхідно відобразити у списку чи полі зі списком.

–або–

Введіть SQL-інструкцію.

–або–

На вкладці дані аркуша властивостей натисніть кнопку Кнопка "Конструктор" , щоб відкрити побудовник запитів. Додаткові відомості про створення запиту перегляньте статтю створити простий Вибірковий запит.

Показати список фіксованих значень

Список значень

Введіть дані до списку фіксованих значень, розділяючи їх крапкою з комою (;). Наприклад, Північ;Південь;Схід;Захід.

– або –

На вкладці Дані аркуша властивостей натисніть кнопку Кнопка "Конструктор" , щоб відкрити діалогове вікно Змінення елементів списку, і введіть елементи в окремих рядках.

Показати список полів з таблиці або запиту

Список полів

У розкривному списку виберіть таблицю або запит, що містить назви полів, які необхідно відобразити у списку або полі зі списком.

 1. Якщо до елемента керування необхідно включити кілька стовпців, клацніть вікно властивості Кількість стовпців та введіть необхідну кількість. Установіть ширину стовпців за допомогою властивості Ширина стовпців. Щоб отримати додаткові відомості про кожну окрему властивість, помістіть курсор у полі цієї властивості та натисніть клавішу F1.

 2. Якщо необхідно зберегти вибране значення, натисніть поле властивості Джерело елемента керування та виберіть поле, до якого необхідно приєднати список або поле зі списком.

Редагування списку значень у формі, відкритій у поданні форми

Якщо для властивості списку або поля зі списком Тип джерела рядків установлено значення Список значень, можна редагувати список значень у формі, відкритій у поданні форми – при цьому не потрібно переходити до режиму конструктора або подання макета, відкривати аркуш властивостей і змінювати властивість елемента керування Джерело рядків щоразу, коли необхідно внести зміни до списку.

Примітка.: Щоб змінити список значень, необхідно встановити значення Так для властивості Відображати зміни списку значень списку або поля зі списком.

Редагування списку значень у поданні форми

Якщо встановити курсор у список або поле зі списком (натиснувши поле або перейшовши на нього), під списком з’явиться кнопка.

Поле зі списком із кнопкою "Змінення елементів списку"

 1. Натисніть цю кнопку, щоб відкрити діалогове вікно Змінення елементів списку.

 2. Відредагуйте елементи списку, заливши кожен із них в окремому рядку.

 3. Щоб обрати значення за замовчуванням для нових записів, натисніть кнопку розкривного списку в полі Значення за замовчуванням та виберіть необхідне значення.

 4. Натисніть кнопку OK.

Заборона редагування списку значень у поданні форми

 1. Клацніть форму в області переходів правою кнопкою миші та виберіть подання Конструктор або Макет.

 2. Натисніть елемент керування, щоб виділити його, а потім натисніть клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей.

 3. На вкладці Дані вікна властивостей виберіть для властивості Відображати зміни списку значень значення Ні.

 4. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть команду Зберегти або натисніть клавіші CTRL+S Зображення кнопки .

Вибір іншої форми для редагування списку значень

За замовчуванням для редагування списку значень у програмі Access використовується вбудована форма. Якщо для цього ви бажаєте використати іншу форму, можете ввести ім’я цієї форми в полі властивості Форма редагування елементів списку, як описано нижче.

 1. Клацніть форму в області переходів правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню подання Конструктор або Макет.

 2. Натисніть елемент керування, щоб виділити його, а потім натисніть клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей.

 3. На вкладці Дані аркуша властивостей натисніть розкривний список для властивості Форма редагування елементів списку.

 4. Виберіть форму, яку необхідно використати для редагування списку значень.

 5. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть команду Зберегти або натисніть клавіші CTRL+S Зображення кнопки .

Настроювання списку або поля зі списком

У формі, відкритій у поданні конструктора, виділіть список або поле зі списком і натисніть клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей елемента керування. Потім виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Зміна порядку сортування у списку або полі зі списком.    Якщо для створення списку або поля зі списком було використано майстер, то програма Access автоматично сортує рядки, що складають список, за першим видимим стовпцем. Якщо необхідно вибрати інший порядок сортування або якщо у властивості Джерело рядків був вибраний збережений запит, виконайте такі дії.

  • Перейдіть на вкладку Дані, а потім натисніть вікно властивості Джерело рядків.

  • На вкладці Дані аркуша властивостей натисніть кнопку Кнопка "Конструктор" , щоб відкрити побудовник запитів.

  • У рядку Сортування для стовпця, у якому необхідно відсортувати дані, виберіть потрібний порядок сортування.

 • Приєднання стовпця списку або поля зі списком   

  У полі властивості Приєднаний стовпець списку або поля зі списком укажіть число, що відповідає номеру стовпця списку або поля зі списком. Наприклад, введіть 1, щоб приєднати перший стовпець списку або поля зі списком до базового поля, вибраного в полі властивості Джерело елемента керування. Визначаючи номер стовпця, враховуйте приховані стовпці.

  Якщо для властивості Приєднаний стовпець вибрано значення "0", програма Access зберігатиме індекс списку, а не одного зі значень стовпців. Це зручно, якщо необхідно замість значень списку зберігати послідовність чисел.

 • Приховування стовпця у списку або полі зі списком у формі   

  • У полі властивості Ширина стовпців введіть значення 0 для стовпців, які необхідно приховати.

   Припустимо, що у вас є приєднане поле зі списком із двох стовпців: "КодПостачальника" шириною 1 см та "Ім’яПостачальника" шириною 5 см. Стовпець "КодПостачальника" – перший стовпець списку, тому для властивості Ширина стовпців вибрано значення 1см;5см. Щоб приховати стовпець «КодПостачальника», виберіть для властивості Ширина стовпців значення 0см;5см. Стовпець "КодПостачальника" залишається приєднаним стовпцем, незважаючи на те, що він прихований.

 • Примітка.: Якщо список не відкритий, у полі зі списком відображається перший видимий стовпець списку. Наприклад, у попередньому прикладі відображатиметься стовпець "Ім’яПостачальника", оскільки стовпець "КодПостачальника" прихований. Якби стовпець "КодПостачальника" не був прихованим, то в полі відображалися б значення з цього стовпця, а не зі стовпця "Ім’яПостачальника".

 • Додавання заголовків стовпців до поля зі списком у формі   

  • Щоб відобразити заголовки стовпців, у полі властивості Заголовки стовпців виберіть значення Так. Заголовки відображаються в полі зі списком, лише якщо він відкритий.

   Якщо поле зі списком або списку на основі джерела записів, Access використовує імен полів у джерелі записів як заголовки стовпців. Якщо поле зі списком або списку на основі списку значень фіксований, програма Access використовує перші n елементів даних зі списку значень (властивістьДжерело рядків ) як заголовки стовпців, де n = номер набір в полі властивості Кількість стовпців .

 • Відключення автозавершення під час введення для поля зі списком у формі   

  • У полі властивості Авторозгортання виберіть значення Ні.

   Якщо ви зробите це, необхідно буде вибирати значення зі списку або вводити його повністю.

 • Установлення ширини списку для поля зі списком у формі   

  • Введіть у поле властивості Ширина списку необхідне значення ширини в поточних одиницях вимірювання (установлених за допомогою панелі керування Windows). Щоб застосувати одиниці вимірювання, які відрізняються від установлених за замовчуванням, введіть позначення одиниці вимірювання. Наприклад, введіть значення 2 см. Переконайтесь, що залишилося достатньо місця для смуги прокручування.

   Список поля зі списком може бути ширшим за його текстове поле, але не вужчим. Значення за замовчуванням (Авто) забезпечує однакову ширину текстового поля та списку.

 • Установлення максимальної кількості рядків, що відображаються в полі зі списком у формі   

  • У полі властивості Рядки списку введіть кількість рядків.

   Якщо фактична кількість рядків перевищує значення, вказане в полі властивості Рядки списку, то під час розкриття списку відображається вертикальна смуга прокручування.

 • Обмеження значень поля зі списком елементами, що містяться у списку у формі   

  • У полі властивості Обмежити списком виберіть значення Так.

   Примітка.: 

  • Якщо перший стовпець, відображений у полі зі списком, не є приєднаним, у поле не можна вводити значення, навіть якщо для властивості Обмежити списком вибрано значення Ні.

  • Якщо для властивості Обмежити списком установлено значення Ні, під час введення у приєднаному полі зі списком значення, якого немає у списку, це значення заноситься до базового поля, проте не додається до списку. Щоб додати до списку елементи, використайте властивість Відсутність у списку та подію Немає у списку.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×