Створення спеціальних категорій і груп в області переходів і робота з ними

Для роботи з об’єктами бази даних в Access можна використовувати область переходів. Тут можна створювати спеціальні категорії та групи, щоб упорядковувати об’єкти бази даних потрібним чином. Наприклад, ви можете створити ярлики лише для тих об’єктів, які потрібні користувачам, що полегшить щоденну роботу з ними. З цієї статті ви дізнаєтеся, як створити спеціальні категорії та групи в області переходів, а також працювати з ними.

У цій статті

Створення спеціальних категорій і груп

Відображення або приховання груп і об’єктів у категорії

Вилучення та відновлення об’єктів у спеціальних групах

Створення настроюваних категорій і груп

Настроювана категорія створюється для відкритої бази даних і прив’язана до неї. Не можна переносити настроювані категорії та групи до інших баз даних.

Діалогове вікно Параметри переходів використовується для створення й керування настроюваними категоріями та групами. Ця процедура включає нижченаведені кроки.

 • Спочатку створіть настроювану категорію. У програмі Access наявна категорія Настроювана. Цю категорію можна перейменувати й додати або видалити з неї групи, щоб вона відповідала потребам, або можна будь-коли створити нову категорію.

 • Після створення категорії створіть одну або кілька груп для нової категорії.

 • Закрийте діалогове вікно Параметри переходів, в області переходів перетягніть або скопіюйте та вставте об’єкти бази даних, які потрібно призначити настроюваній групі. Об’єкти перетягуються або копіюються зі спеціальної групи Непризначені об’єкти, яка завжди створюється у програмі Access під час створення настроюваної категорії.

  Примітка.: Під час додавання об’єкта бази даних із групи "Непризначені об’єкти" до настроюваної групи у програмі Access створюється ярлик для цього об’єкта – сам об’єкт не переміщується й не копіюється. У разі перейменування або видалення ярлика з настроюваної групи ці зміни впливають лише на ярлик об’єкта, а не на сам об’єкт.

 • Після заповнення настроюваної групи або груп можна приховати групу "Непризначені об’єкти" та інші групи, які не потрібно відображати.

Створення настроюваної категорії

 1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів.

 2. У діалоговому вікні Параметри переходів під списком Категорії натисніть кнопку Додати елемент. У списку з’явиться нова категорія. Цей рисунок відображає нову настроювану категорію:

  Нова спеціальна категорія в області переходів

 3. Введіть ім’я для нової категорії й натисніть клавішу ENTER.

  Намагайтеся підібрати ім’я, зрозуміле користувачам бази даних. Зверніть увагу на те, що після створення імені підпис списку праворуч зміниться відповідно до цього імені. Наприклад, якщо назвати нову категорію Моя кнопкова форма, підпис списку праворуч матиме назву Групи для "Моя кнопкова форма". Також зауважте, що список містить групу "Непризначені об’єкти". Ця група створюється програмою Access за промовчанням. Ця група містить усі об’єкти бази даних; ці об’єкти можна використовувати для заповнення настроюваної групи.

  Після створення настроюваної категорії потрібно створити в ній одну або кілька груп. Кількість груп, які можна створити, необмежена. Залиште діалогове вікно Параметри переходів відкритим і виконайте наведені нижче кроки.

Створення настроюваної групи

 1. Під списком Групи для категорії "Ім’я групи" натисніть кнопку Додати групу та введіть ім’я групи. Ви можете повторити цю дію стільки разів, скільки потрібно. Наприклад, категорія Мої кнопкові форми може містити три групи: "Форми для введення даних", "Звіти" й "Запити". Групи, що додаються на цьому етапі, створюються відповідно до ваших потреб або потреб користувачів.

 2. Залишіть установлений прапорець поруч із групою "Непризначені об’єкти" й натисніть кнопку OK. Діалогове вікно Параметри переходів буде закрито, а нову настроювану групу буде додано до області переходів, але побачити нову групу ще не можна.

 3. Перейдіть до наступних кроків, щоб зробити нову групу видимою й додати об’єкти до групи.

Додавання об’єктів до настроюваної групи

 1. Відкрийте меню у верхній частині області переходів і виберіть нову категорію у верхньому розділі меню. Група або групи, створені для певної категорії, відображаються в нижній частині меню разом із групою "Непризначені об’єкти".

 2. У групі Непризначені об’єкти виберіть елементи, які потрібно використовувати в настроюваній групі, і перемістіть їх до цієї групи. У програмі Access є кілька способів переміщення вибраних об’єктів. Їх наведено нижче.

  • Перетягніть кожен елемент.

  • Утримуючи клавішу CTRL, виберіть кілька елементів і перетягніть їх до настроюваної групи.

  • Клацніть правою кнопкою миші один із вибраних елементів, виберіть пункт Додати до групи та виберіть ім’я настроюваної групи.

По завершенні можна залишити групу Непризначені об’єкти видимою в області переходів або приховати її.

Приховання групи "Непризначені об’єкти"

 1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів.

 2. В області Групи для категорії "Ім’я групи" зніміть прапорець Непризначені об’єкти.

Після створення настроюваної категорії та групи й додавання деяких ярликів до цієї групи можна використовувати ці ярлики для створення додаткових груп. Далі пояснено як.

Створення нової настроюваної групи за допомогою об’єкта в наявній настроюваній групі

Примітка.: Для використання цього методу потрібно спочатку створити настроювану категорію та групу, дотримуючись указівок, описаних у попередніх розділах.

 1. Відкривши настроювану категорію та групу в області переходів, клацніть правою кнопкою миші об’єкт, який потрібно розташувати в новій групі.

 2. Наведіть вказівник миші на елемент Додати до групи, а потім виберіть пункт Створити групу.

  Нова група з’явиться в області переходів.

  Нова спеціальна група в області переходів

  Введіть ім’я для нової групи та за потреби перетягніть до неї додаткові ярлики.

На початок сторінки

Відображення або приховання груп і об’єктів у категорії

Можна приховати деякі або всі групи в настроюваній категорії та деякі або всі об’єкти у групі. Пам’ятайте про наведені нижче факти.

 • У програмі Access існує два способи приховування об’єкта. Можна використовувати команди, розташовані в області переходів, щоб приховати об’єкт у його батьківській групі й категорії, або вибрати властивість для кожного об’єкта та приховати його в усіх групах і категоріях у відкритій базі даних.

 • Приховані об’єкти та групи можна зробити повністю невидимими або відобразити їх в області переходів у вигляді сірих недоступних піктограм. Цей параметр можна вибрати, установивши або знявши прапорець Приховані об’єкти в діалоговому вікні Параметри переходів. Цим прапорцем можна також скористатися, якщо потрібно зробити видимою або відновити групу або об’єкт.

У наведених нижче розділах описано виконання кожного завдання.

Приховування групи в категорії

 • В області переходів клацніть правою кнопкою миші рядок заголовка групи, яку потрібно приховати, і виберіть пункт Приховати.

  Примітка.: Це завдання можна також виконати за допомогою діалогового вікна Параметри переходів. Відкрийте діалогове вікно (див. кроки, наведені в наступному розділі, якщо не знаєте, як це зробити) і в списку Групи для категорії "Назва групи" зніміть позначку з групи, яку потрібно приховати.

Відновлення прихованої групи в категорії

 1. Клацніть правою кнопкою миші рядок меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів у контекстному меню.

 2. Зі списку Категорії виберіть категорію, яка містить приховану групу.

 3. У списку Групи для категорії "Назва групи" позначте приховану групу.

 4. Натисніть кнопку OK.

Приховання об’єкта в його батьківській групі

 • В області переходів клацніть правою кнопкою миші об’єкт і виберіть команду Приховати.

Приховання об’єкта в усіх категоріях і групах

 1. Клацніть правою кнопкою миші об’єкт, який потрібно приховати, і виберіть пункт Властивості об’єкта.

  З’явиться діалогове вікно Властивості, а ім’я об’єкта буде додано до назви діалогового вікна. Наприклад, якщо відкрити форму під назвою "Замовлення", діалогове вікно матиме назву Властивості Замовлення. На цьому рисунку відображено діалогове вікно.

  Діалогове вікно "Властивості" для об’єкта бази даних в Access

 2. Установіть прапорець Прихований.

 3. Натисніть кнопку OK.

Відновлення (відображення) прихованих об’єктів

 1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів у контекстному меню.

 2. У розділі Параметри виводу на екран установіть прапорець Приховані об’єкти.

 3. Натисніть кнопку OK і поверніться до області переходів. Для всіх прихованих об’єктів в області відображатимуться сірі піктограми.

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Якщо об’єкт приховано лише в батьківській групі та категорії, клацніть його правою кнопкою миші й виберіть команду Відобразити.

  • Якщо об’єкт приховано в усіх категоріях і групах за допомогою властивості Прихований, клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть пункт Властивості подання та зніміть прапорець Прихований.

На початок сторінки

Видалення та відновлення об’єктів у настроюваних групах

Настроювані групи можуть змінюватися з часом, оскільки змінюються потреби користувачів і підприємства. Можна будь-коли додавати або видаляти об’єкти групи. Далі пояснено, як це робиться.

Видалення об’єктів із настроюваної групи

 • В області переходів клацніть правою кнопкою миші об’єкт, який потрібно видалити, і виберіть команду Видалити.

Відновлення об’єкта в настроюваній групі

 1. Якщо група "Непризначені об’єкти" прихована, відобразіть її.

  Відображення групи "Непризначені об’єкти"

  1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть із контекстного меню Параметри переходів.

  2. В області Групи для категорії "Назва групи" встановіть прапорець Непризначені об’єкти.

 2. За потреби перетягніть або скопіюйте й додайте потрібний об’єкт із групи "Непризначені об’єкти" до власної настроюваної групи.

Перейменування об’єкта в настроюваній групі

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші об’єкт, який потрібно перейменувати, і виберіть команду Перейменувати ярлик.

 2. Введіть нове ім’я для ярлика й натисніть клавішу ENTER.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×