Створення, редагування та видалення зв’язків

Після створення таблиці для кожного предмета бази даних в Office Access 2007 необхідно створити засоби, за допомогою яких ці дані, за потреби, можна зібрати разом. Для цього в пов’язані між собою таблиці потрібно вставити спільні поля й установити зв’язки між цими таблицями. Потім можна створювати запити, форми та звіти, які відображатимуть дані одночасно з кількох форм.

У цій статті наведено поетапні дії для створення, редагування і видалення зв’язків таблиць. Тут описано, як забезпечити цілісність даних і запобігти створенню відірваних записів, як встановити тип об’єднання для визначення тих записів із кожного боку зв’язку, що відповідають запиту, та як встановити каскадні параметри для забезпечення синхронізації посилань.

Для отримання додаткових відомостей про зв’язки між таблицями див. статтю Посібник зі зв’язків між таблицями.

У цій статті

Створення зв’язку між таблицями

Створення зв’язку між таблицями за допомогою вкладки документа «Зв’язки»

Створення зв’язку таблиці за допомогою області «Список полів»

Змінення зв’язку між таблицями

Забезпечення цілісності даних

Видалення зв’язку між таблицями

Створення зв’язку між таблицями

Зв’язок між таблицями можна створити за допомогою вікна «Зв’язки» або перетягуванням поля з області Список полів . Під час створення зв’язку між таблицями спільні поля можуть мати різні імена, хоча часто вони є однаковими. Проте такі поля мають містити дані одного типу. Якщо поле первинного ключа має тип «Автонумерація», зовнішній ключ може бути полем типу «Число», якщо обидва поля мають однакові значення властивості Розмір поля (FieldSize). Наприклад, поля типів «Автонумерація» та «Число» можна зіставляти, якщо властивість Розмір поля (FieldSize) обох полів має значення Long Integer (довге ціле). Якщо обидва спільні поля мають тип «Число», вони повинні мати однакове значення властивості Розмір поля (FieldSize).

Вгорі сторінки

Створення зв’язку між таблицями за допомогою вкладки документа «Зв’язки»

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати виберіть елемент Зв’язки.

  Зображення стрічки Access

 4. Якщо зв’язки ще не визначено, автоматично відображається діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо воно не відображається, на вкладці Конструктор у групі Зв’язок натисніть кнопку Відобразити таблицю.

  Група «Зв’язок» на вкладці «Конструктор»

  У діалоговому вікні Відображення таблиці відображаються всі таблиці й запити в базі даних. Щоб переглянути лише таблиці, виберіть вкладку Таблиці. Щоб переглянути лише запити, виберіть вкладку Запити. Для перегляду як таблиць, так і запитів виберіть вкладку Разом.

 5. Виберіть одну або кілька таблиць чи запитів і натисніть кнопку Додати. Закінчивши додавати таблиці й запити на вкладці «Зв’язки», натисніть кнопку Закрити.

 6. Перетягніть поле з однієї таблиці (зазвичай це первинний ключ) до спільного поля (зовнішнього ключа) в іншій таблиці. Щоб перетягнути кілька полів, натисніть клавішу CTRL, клацніть потрібні поля, після чого виконайте перетягування.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

  Діалогове вікно "Редагування зв’язків"

 7. Переконайтеся, що відображувані імена полів відповідають спільним полям зв’язку. Якщо ім’я поля неправильне, клацніть його й виберіть зі списку потрібне поле.

  Щоб забезпечити для цього зв’язку цілісність даних, установіть прапорець Забезпечення цілісності даних. Для отримання додаткових відомостей про цілісність даних див. розділ Забезпечення цілісності даних.

  Крім того, див. статтю Посібник зі зв’язків між таблицями.

 8. Натисніть кнопку Створити.

  Між двома таблицями буде зображено лінію зв’язку. Якщо встановлено прапорець Забезпечення цілісності даних, лінія на кінцях виглядає товстішою. Крім того, знову ж таки, якщо встановити прапорець Забезпечення цілісності даних, над товстішим відрізком лінії з одного боку відображатиметься число1, а над товстішим відрізком лінії з іншого боку — знак нескінченності ().

Перетягування поля з таблиці до відповідного поля в іншій таблиці

Примітки.: 

 • Створення зв’язку «один-до-одного»    Обидва спільні поля (зазвичай, поля первинного та зовнішнього ключів) повинні мати унікальний індекс. Це означає, що для властивостей Індексовано (Indexed) цих полів потрібно встановити значення Так (без повторень) / Yes (No Duplicates). Якщо обидва поля мають унікальні індекси, Access створює зв’язок «один-до-одного».

 • Створення зв’язку «один-до-багатьох»    Поле на стороні зв’язку «один» (зазвичай, первинний ключ) повинно мати унікальний індекс. Це означає, що для властивості Індексовано (Indexed) цього поля потрібно встановити значення Так (без повторень) / Yes (No Duplicates). Поле на стороні «багато» не повинно мати унікальний індекс. Воно може мати індекс, але він має підтримувати повторення. Це означає, що властивість Індексовано (Indexed) повинна мати значення або Ні (No), або Так (повторення дозволені) / Yes (Duplicates OK). Коли одне поле має унікальний індекс, а друге поле такого індексу не має, Access створює зв’язок «один-до-багатьох».

Вгорі сторінки

Створення зв’язку таблиці за допомогою області «Список полів»

В Office Access 2007 можна додати поле до наявної таблиці, відкритої в поданні таблиці, перетягнувши його з області Список полів. В області Список полів відображаються поля, доступні у зв’язаних таблицях, а також поля, доступні в інших таблицях у базі даних. Якщо перетягнути поле з «іншої» (незв’язаної) таблиці, а потім запустити майстер підстановок і виконати його вказівки, між таблицею в області Список полів і таблицею, до якої перетягується поле, буде автоматичного встановлено зв’язок «один-до-багатьох». До цього створеного програмою Access зв’язку цілісність даних за промовчанням не застосовується. Для застосування цілісності даних зв’язок слід відредагувати. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Змінення зв’язку між таблицями.

Відкриття таблиці в поданні таблиці

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, до якої потрібно додати поле та створити зв’язок, і виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

Відкриття області «Список полів»

 • На вкладці Таблиця даних у групі Поля та стовпці клацніть елемент Додати наявні поля.

  Зображення стрічки Access

  З’явиться область Список полів.

  Область "Список полів"

В області Список полів відображаються всі інші таблиці бази даних, згруповані за категоріями. Під час роботи з таблицею в поданні таблиці Access відображає поля в одній із двох категорій області Список полів: Поля, наявні в пов’язаних таблицях і Поля, наявні в інших таблицях. У першій категорії перелічуються всі таблиці, які мають зв’язок із наразі використовуваною таблицею, а в другій категорії — усі таблиці, з якими поточна таблиця не має зв’язків.

Якщо в області Список полів клацнути знак плюс (+), розташований поруч із іменем таблиці, буде відображено список усіх полів, доступних у цій таблиці. Щоб додати поле до таблиці, перетягніть його з області Список полів до таблиці в поданні таблиці.

Додавання поля та створення зв’язку з області «Список полів»

 1. На вкладці Таблиця даних у групі Поля та стовпці клацніть елемент Додати наявні поля.

  Зображення стрічки Access

  З’явиться область Список полів.

 2. У категорії Поля, наявні в інших таблицях клацніть знак плюс (+), розташований поруч із іменем таблиці, щоб відобразити список полів цієї таблиці.

 3. Перетягніть потрібне поле з області Список полів до таблиці, відкритої в поданні таблиці.

 4. Після появи лінії вставлення вставте поля на вибране місце.

  Запускається майстер підстановок.

 5. Дотримуйтеся інструкцій майстра підстановок.

  Відображається таблиця в поданні таблиці.

Якщо перетягнути поле з «іншої» (незв’язаної) таблиці, а потім запустити майстер підстановок і виконати його вказівки, між таблицею в області Список полів і таблицею, до якої перетягується поле, буде автоматичного встановлено зв’язок «один-до-багатьох». До цього створеного програмою Access зв’язку цілісність даних за промовчанням не застосовується. Для застосування цілісності даних зв’язок слід відредагувати. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Змінення зв’язку між таблицями.

Вгорі сторінки

Змінення зв’язку між таблицями

Змінити таблицю можна, вибравши її на вкладці «Зв’язки» документа й відредагувавши.

 1. Обережно розташуйте курсор таким чином, щоб він указував на лінію зв’язку, після чого клацніть цю лінію, щоб зробити вибір.

  Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 2. Після вибору лінії зв’язку двічі клацніть її.

  — або —

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя виберіть елемент Редагування зв’язків.

З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

Відкриття діалогового вікна «Редагування зв’язків»

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати виберіть елемент Зв’язки.

  З’явиться вкладка документа «Зв’язки».

  Якщо зв’язки ще не визначено, а вкладка документа «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 4. На вкладці Конструктор у групі Зв'язок виберіть елемент Усі зв’язки.

  Група «Зв’язок» на вкладці «Конструктор»

  Відображаються всі таблиці, які мають зв’язки, з позначенням їх лініями. Зауважте, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні Параметри переходів не встановлено прапорець «Приховані об’єкти».

  Для отримання додаткових відомостей про параметр «Приховані об’єкти» див. статтю Посібник з області переходів.

 5. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 6. Двічі клацніть лінію зв’язку

  — або —

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя клацніть елемент Редагування зв'язків.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

  Діалогове вікно "Редагування зв’язків"

 7. Внесіть зміни та натисніть кнопку ОК.

  За допомогою діалогового вікна Редагування зв’язків можна змінювати зв’язки між таблицями. Зокрема, можна змінювати таблиці або запити з будь-якого боку зв’язку, так само як і поля. Можна також установити тип об’єднання або застосувати цілісність даних і вибрати каскадний параметр. Для отримання додаткових відомостей про типи об’єднань і способи їх настроювання див. розділ Настроювання типу об’єднання. Для отримання додаткових відомостей про застосування цілісності даних, способи її застосування та вибір каскадного параметра див. розділ Забезпечення цілісності даних.

Настроювання типу об’єднання

У ході визначення зв’язку між таблицями відомості про зв’язок обумовлюють структуру запиту. Наприклад, якщо визначити зв’язок між двома таблицями, а потім створити запит, який використовуватиме ці таблиці, Access на основі полів, указаних у зв’язку, автоматично вибере поля, що зіставлятимуться за промовчанням. Ці вихідні значення за промовчанням у запиті можна перевизначити, але часто значення, надані зв’язком, виявляються цілком виправданими. Оскільки зіставлення та збирання даних із кількох таблиць у більшості баз даних (за винятком найпростіших) доводиться виконувати доволі часто, настроювання значень за промовчанням через створення зв’язків може заощадити час і принести користь.

Запити з підтримкою багатьох таблиць поєднують дані з кількох таблиць, зіставляючи значення у спільних полях. Операція, під час якої виконується зіставлення та поєднання, називається об’єднанням. Припустімо, наприклад, що потрібно відобразити замовлення клієнтів. Для цього потрібно створити запит, який об’єднуватиме таблицю «Клієнти» з таблицею «Замовлення» за полем «Ідентифікатор клієнта». Результат запиту міститиме відомості про користувача та відомості про замовлення, отримані лише з тих полів, для яких було знайдено потрібний відповідник.

Одним із значень, які можна вказати для кожного зв’язку, є тип об’єднання. Тип об’єднання повідомляє програмі Access, які саме записи слід включати до результату запиту. Розглянемо, наприклад, знову запит, який об’єднує таблиці «Клієнти» та «Замовлення» за спільними полями, що визначають ідентифікатор користувача. У разі використання типу об’єднання за промовчанням (який називається внутрішнім об’єднанням) запит повертає лише ті рядки таблиць «Клієнти» та «Замовлення», значення спільних (або об’єднаних) полів у яких збігаються.

Але припустімо, наприклад, що потрібно включити всіх клієнтів — навіть тих, які ще не розмістили жодного замовлення. Для розв’язання цієї задачі потрібно змінити тип об’єднання із внутрішнього об’єднання на так зване ліве зовнішнє об’єднання. Ліве зовнішнє об’єднання повертає всі рядки таблиці, розташованої на лівому кінці зв’язку, а також лише ті рядки таблиці, розташованої на правому кінці, які збігаються. Праве зовнішнє об’єднання повертає всі рядки таблиці, розташованої праворуч, і лише ті рядки розташованої ліворуч таблиці, які збігаються.

Примітка.: У цьому випадку словами «ліворуч» і «праворуч» позначається положення таблиці в діалоговому вікні Редагування зв’язків, а не у вкладці документа «Зв’язки».

Слід поміркувати над тим, який результат найчастіше вимагається від запиту, що об’єднує таблиці в цьому зв’язку, після чого настроїти відповідний тип об’єднання.

Настроювання типу об’єднання

 1. У діалоговому вікні Редагування зв’язків натисніть кнопку Тип об’єднання.

  Відкриється діалогове вікно Параметри об’єднання.

 2. Зробіть потрібний вибір і натисніть кнопку ОК.

У наведеній нижче таблиці (яка передбачає використання таблиць «Клієнти» та «Замовлення») показано три варіанти вибору, які відображаються в діалоговому вікні Параметри об’єднання, і тип об’єднання, якому вони відповідають, а також указано, які рядки повертаються з кожної таблиці — всі чи лише ті, що збігаються.

Вибір

Реляційне об’єднання

Ліва таблиця

Права таблиця

1. Включати лише рядки, де збігаються об’єднані поля з обох таблиць.

Внутрішні об’єднання

Рядки зі збігами

Рядки зі збігами

2. Включити ВСІ записи з «Клієнти» і лише ті записи з «Замовлення», де об’єднані поля рівні.

Ліве зовнішнє об’єднання

Усі рядки

Рядки зі збігами

3. Включити ВСІ записи з «Замовлення» і лише ті записи з «Клієнти», де об’єднані поля рівні.

Праве зовнішнє об’єднання

Рядки зі збігами

Усі рядки

Якщо вибрати варіант 2 або 3, на лінії зв’язку відображається стрілка. Ця стрілка вказує сторону зв’язку, з якої відображаються лише рядки зі збігами.

Внесення змін у діалоговому вікні «Параметри об’єднання»

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати клацніть елемент Зв'язки.

  Зображення стрічки Access

  З’явиться вкладка документа «Зв’язки».

  Якщо зв’язки ще не визначено, а вкладка документа «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 4. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки клацніть елемент Усі зв'язки.

  Група «Зв’язок» на вкладці «Конструктор»

  Відображаються всі таблиці, які мають зв’язки, з позначенням їх лініями. Зауважте, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні Параметри переходів не встановлено прапорець «Приховані об’єкти».

  Для отримання додаткових відомостей про параметр «Приховані об’єкти» див. статтю Посібник з області переходів.

 5. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 6. Двічі клацніть лінію зв’язку

  —або—

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя клацніть елемент Редагування зв'язків.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 7. Натисніть кнопку Тип об’єднання

 8. У діалоговому вікні Параметри об’єднання виберіть параметр і натисніть кнопку ОК.

  Діалогове вікно "Параметри об’єднання"

 9. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку ОК.

Вгорі сторінки

Забезпечення цілісності даних

Мета забезпечення цілісності даних полягає в запобіганні створенню відірваних записів і в їх синхронізації, щоб жоден із записів не посилався на записи, яких не існує. Цілісність даних забезпечується шляхом увімкнення її для зв’язку таблиці. Це означає, що після застосування цілісності Access відхилятиме будь-які операції, які можуть призвести до порушення цілісності даних для цього зв’язку таблиці. Програма відхилятиме як оновлення, так і видалення, які впливають на призначення посилань. Відомості про те, як забезпечити узгоджене змінення всіх пов’язаних рядків програмою Access під час оновлення й видалення посилань, див. у розділі Настроювання каскадних параметрів.

Увімкнення або вимкнення цілісності даних

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати клацніть елемент Зв'язки.

  Зображення стрічки Access

  З’явиться вкладка документа «Зв’язки».

  Якщо зв’язки ще не визначено, а вкладка документа «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 4. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки клацніть елемент Усі зв'язки.

  Відображаються всі таблиці, які мають зв’язки, з позначенням їх лініями. Зауважте, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні Параметри переходів не встановлено прапорець «Приховані об’єкти».

  Для отримання додаткових відомостей про параметр «Приховані об’єкти» див. статтю Посібник з області переходів.

 5. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 6. Двічі клацніть лінію зв’язку

  —або—

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя клацніть елемент Редагування зв'язків.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 7. Перевірте значення параметра Забезпечення цілісності даних.

 8. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку ОК.

Після забезпечення цілісності даних застосовуються такі правила:

 • У полі зовнішнього ключа зв’язаної таблиці не можна вводити значення, відсутні в полі первинного ключа первинної таблиці — така дія призвела б до створення відірваних записів.

 • Із жодної з первинних таблиць не можна видаляти записи, якщо цим записам відповідають записи в пов’язаній таблиці. Наприклад, не можна видалити запис про працівника з таблиці «Працівники», якщо в таблиці «Замовлення» працівнику призначено замовлення. Проте можна видалити первинний запис і всі пов’язані з ним записи однією дією, встановивши прапорець Каскадне видалення пов’язаних полів.

 • Не можна змінити значення первинного ключа в первинній таблиці, якщо це призведе до створення відірваних записів. Наприклад, не можна змінити номер замовлення в таблиці «Замовлення», якщо замовленню призначено позицію в таблиці «Відомості про замовлення». Проте можна оновити первинний запис і всі пов’язані з ним записи однією дією, встановивши прапорець Каскадне оновлення пов’язаних полів.

  Примітки.: У разі виникнення труднощів із забезпеченням цілісності даних зауважте, що для забезпечення цілісності даних мають виконуватися такі умови:

  • Спільне поле в первинній таблиці має бути первинним ключем або мати унікальний індекс.

  • Спільні поля мають містити дані одного типу. Єдиний виняток полягає в тому, що поле «Автонумерація» може пов’язуватися з полем «Число», якщо його властивість Розмір поля (FieldSize) має значення Довге ціле (Long Integer).

  • Обидві таблиці мають міститися в одній базі даних Access. Цілісність даних не можна забезпечити для зв’язаних таблиць із різних баз даних. Проте, якщо вихідні таблиці мають формат Access, можна відкрити базу даних, в якій їх було збережено, після чого увімкнути цілісність даних у цій базі даних.

Настроювання каскадних параметрів

Іноді трапляються ситуації, коли є всі підстави для змінення значення на стороні зв’язку «один». У таких випадках потрібно, щоб програма Access автоматично оновлювала всі задіяні рядки в рамках однієї операції. Таким чином, буде виконано повне оновлення, а база даних не залишиться в неузгодженому стані, коли деякі рядки оновлено, а деякі ні. Access допоможе уникнути таких проблем за рахунок підтримки параметра «Каскадне оновлення пов’язаних полів». Якщо застосувати цілісність даних і вибрати параметр «Каскадне оновлення пов’язаних полів», а потім оновити первинний ключ, Access автоматично оновить усі поля, які посилаються на первинний ключ.

Можливо, також потрібно буде видалити рядок і всі пов’язані з ним записи — наприклад, запис про службу доставки та всі пов’язані з нею замовлення. Для цього в Access є параметр «Каскадне видалення пов’язаних полів». Якщо застосувати цілісність даних і встановити прапорець Каскадне видалення пов’язаних полів, то в ході видалення запису, який містить первинний ключ, Access автоматично видалить усі записи, що посилаються на первинний ключ.

Увімкнення або вимкнення каскадного оновлення та/або каскадного видалення

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати клацніть елемент Зв'язки.

  Зображення стрічки Access

  З’явиться вкладка документа «Зв’язки».

  Якщо зв’язки ще не визначено, а вкладка документа «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 4. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки клацніть елемент Усі зв'язки.

  Відображаються всі таблиці, які мають зв’язки, з позначенням їх лініями. Зауважте, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні Параметри переходів не встановлено прапорець «Приховані об’єкти».

  Для отримання додаткових відомостей про параметр «Приховані об’єкти» див. статтю Посібник з області переходів.

 5. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно змінити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 6. Двічі клацніть лінію зв’язку

  —або—

  На вкладці Конструктор у групі Знаряддя клацніть елемент Редагування зв'язків.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 7. Установіть прапорець Забезпечити цілісність даних.

 8. Установіть один або обидва прапорці Каскадне оновлення пов’язаних полів і Каскадне видалення пов’язаних полів.

 9. Внесіть додаткові зміни у зв’язок і натисніть кнопку ОК.

Примітка.: Якщо первинний ключ є полем типу тип даних "Лічильник", встановлення прапорця Каскадне оновлення пов’язаних полів не матиме наслідків, оскільки значення в полі «Автонумерація» змінювати не можна.

Вгорі сторінки

Видалення зв’язку між таблицями

Для видалення зв’язку між таблицями потрібно видалити лінію зв’язку у вкладці документа «Зв’язки». Обережно розташуйте курсор таким чином, щоб він указував на лінію зв’язку, після чого клацніть цю лінію. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою. Після вибору лінії зв’язку натисніть клавішу DELETE. Зауважте, що видалення зв’язку призводить також і до видалення підтримки цілісності даних, якщо її було увімкнуто. Внаслідок цього Access більше не запобігатиме в автоматичному режимі створенню відірваних записів на стороні зв’язку «багато».

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки і виберіть пункт Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати виберіть елемент Зв’язки.

  Зображення стрічки Access

  З’явиться вкладка документа «Зв’язки».

  Якщо зв’язки ще не визначено, а вкладка документа «Зв’язки» відкривається вперше, відображається діалогове вікно Відображення таблиці. У разі появи цього діалогового вікна натисніть кнопку Закрити.

 4. На вкладці Конструктор у групі Зв'язки клацніть елемент Усі зв'язки.

  Відображаються всі таблиці, які мають зв’язки, з позначенням їх лініями. Зауважте, що приховані таблиці (таблиці, для яких у діалоговому вікні Властивості встановлено прапорець Прихований) не відображатимуться, якщо в діалоговому вікні Параметри переходів не встановлено прапорець «Приховані об’єкти».

  Для отримання додаткових відомостей про параметр «Приховані об’єкти» див. статтю Посібник з області переходів.

 5. Клацніть лінію того зв’язку, який потрібно видалити. Вибрана лінія зв’язку виглядатиме товстішою.

 6. Натисніть клавішу DELETE.

  —або—

  Клацніть лінію правою кнопкою миші та виберіть команду Видалити.

 7. Може з’явитися повідомлення Справді остаточно видалити вибраний зв’язок із бази даних?. У разі появи цього повідомлення з запитом на підтвердження натисніть кнопку Так.

Примітка.: Якщо одна з таблиць, задіяних у зв’язку, наразі використовується іншим користувачем або процесом, або міститься в відкритому об’єкті бази даних (наприклад, у формі), можливо, зв’язок не можна буде видалити. Перед видаленням зв’язку необхідно спочатку закрити об’єкти, які використовують задіяні таблиці.  

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×