Створення простої блок-схеми

Створення простої блок-схеми

Блок-схеми – це схеми, на яких зображено етапи певного процесу. Прості блок-схеми легко створювати й легко сприймати завдяки нескладним наочним фігурам.

Примітка.    Просту блок-схему можна автоматично створити на основі даних за допомогою схеми Візуалізатора даних у Visio Online (план 2). Докладні відомості див. в цій статті.

Шаблон "Проста блок-схема" у Visio містить фігури, за допомогою яких можна зобразити різні типи процесів. Це особливо зручно, коли потрібно відобразити основні бізнес-процеси, наприклад процес розробки пропозиції, показаний на рисунку нижче.

приклад блок-схеми – процес пропозиції

Окрім простої блок-схеми, Visio містить численні шаблони для більш конкретних завдань, наприклад схем потоку даних, часових шкал і моделювання програмного забезпечення.

Створення блок-схеми

 1. Запуск програми «Visio».

 2. Оберіть категорію Блок-схема.

 3. Двічі клацніть Проста блок-схема.

 4. Перетягніть на сторінку креслення фігури блок-схеми, що відповідають кожному кроку процесу, який документується.

 5. Поєднайте фігури блок-схеми, тримаючи стрілку миші над першою фігурою, а потім натиснувши маленьку стрілку, що з’явилася і показує на фігуру, яку необхідно з’єднати. Якщо друга фігура розташована на іншій сторінці, ніж інша фігура, натисніть і тримайте маленьку стрілку, тягніть її до другої фігури, і відпустіть з’єднувач на середині другої фігури.

 6. Для введення тексту до фігури або сполучної лінії їх потрібно виділити. Після введення тексту клацніть будь-де в пустому місці сторінки.

 7. Щоб змінити напрямок стрілки сполучної лінії, виділіть сполучну лінію, а потім на вкладці Фігури у групі Стилі фігур натисніть Лінія, наведіть вказівник на пункт Стрілки та виберіть потрібний напрямок стрілки.

Виправлення інтервалів та вирівнювання

 1. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + A, щоб виділити усе на сторінці креслення.

 2. На вкладці Основне в групі Упорядкування натисніть кнопку Розташування, а потім виберіть Автоматично вирівняти та розташувати.

Якщо ця команда не спрацьовує, натисніть сполучення клавіш Control+Z, щоб скасувати дію, а потім спробуйте використати інші параметри під кнопками Вирівнювання та Розташування.

приклад блок-схеми – процес пропозиції

Призначення фігур блок-схеми

Під час відкриття шаблону Проста блок-схема також відкривається трафарет Фігури простої блок-схеми. Кожна фігура шаблону зображає окремий етап процесу. Однак, стандартне універсальне значення фігур відсутнє – будь-яка фігура може мати будь-яке значення, зрозуміле тим, хто створює і читає блок-схему. У більшості блок-схем використовується три або чотири фігури, якщо немає вагомої причини використовувати більше фігур.

Проте фігури Visio мають назви, які пояснюють їхнє використання. Найпоширеніші з них наведено нижче.

 • Початок/Кінець    Ця фігура використовується для позначення першого та останнього кроку процесу.

  фігура завершення

 • Процес    Ця фігура зображає етап у процесі. Це найбільш використовувана фігура у майже усіх процесах.

  фігура «процес»

 • Фігура «Рішення»    Ця фігура позначає точку, де наступний крок залежить від результатів рішення. Можуть мати місце кілька результатів, але у більшості випадків їх тільки два – так чи ні.

  Фігура «Рішення»

 • Підпроцес    Ця фігура використовується для позначення кількох етапів, які разом створюють підпроцес, визначений в іншому місці, часто на іншій сторінці того самого документу. Це зручно, коли схема велика та складна.

  Фігура «Типовий процес»

 • Документ    Ця фігура зображає крок, результат якого – створення документа.

  фігура «документ»

 • Дані    Ця фігура вказує на надходження інформації до процесу ззовні або на її вихід із процесу. Ця фігура також використовується для зображення матеріалів та інколи називається фігура «Ввід/Вивід».

  Фігура «Дані»

 • Посилання в межах сторінки    Це маленьке коло вказує на те, що наступний (або попередній) крок розташований в іншому місці на цій сторінці креслення. Особливо це зручно для великих блок-схем, на яких в іншому разі довелося б використовувати довгу сполучну лінію, яку важко простежити.

  фігура «посилання в межах сторінки

 • Посилання на іншу сторінку    Після перетягування цієї фігури на сторінку креслення відкривається діалогове вікно, в якому можна створити набір гіперпосилань між двома сторінками блок-схеми або між фігурою підпроцесу та окремою сторінкою блок-схеми, на якій зображено кроки такого підпроцесу.

  Фігура «Посилання на іншу сторінку»

Призначення фігур блок-схеми

Коли ви відкриваєте шаблон "Проста блок-схема", також відкривається колекція трафаретів "Фігури простої блок-схеми". Кожна фігура в ній відповідає певному етапу процесу.

У Visio 2010 доступно багато інших, спеціалізованих колекцій трафаретів і фігур, які можна використовувати в блок-схемі. Докладні відомості про пошук фігур і колекцій трафаретів див. в статті Використання вікна фігур для впорядкування та пошуку фігур.

 • Початок/Кінець    Ця фігура використовується для позначення першого та останнього кроку процесу.

  фігура завершення

 • Процес.    Ця фігура зображає етап процесу.

  фігура «процес»

 • Підпроцес.    Ця фігура використовується, щоб позначити кілька етапів, які разом створюють підпроцес, визначений в іншому місці, часто на іншій сторінці того самого креслення.

  Фігура «Типовий процес»

 • Документ    Ця фігура зображає крок, результат якого – створення документа.

  фігура «документ»

 • Дані    Ця фігура вказує на надходження інформації до процесу ззовні або на її вихід із процесу. Ця фігура також використовується для зображення матеріалів та інколи називається фігура «Ввід/Вивід».

  Фігура «Дані»

 • Посилання в межах сторінки    Це маленьке коло вказує на те, що наступний (або попередній) крок розташований в іншому місці на цій сторінці креслення. Особливо це зручно для великих блок-схем, на яких в іншому разі довелося б використовувати довгу сполучну лінію, яку важко простежити.

  фігура «посилання в межах сторінки

 • Посилання на іншу сторінку    Після перетягування цієї фігури на сторінку креслення відкривається діалогове вікно, в якому можна створити набір гіперпосилань між двома сторінками блок-схеми або між фігурою підпроцесу та окремою сторінкою блок-схеми, на якій зображено кроки такого підпроцесу.

  Фігура «Посилання на іншу сторінку»

Примітка.: Не вдається знайти потрібну фігуру?     Докладні відомості про пошук фігур див. в статті Використання вікна фігур для впорядкування та пошуку фігур.

Створення блок-схеми
 1. Перейдіть на вкладку Файл.

  Немає вкладки Файл

  Якщо вкладка Файл не відображається, перейдіть до наступного етапу процедури.

 2. Натисніть кнопку Створити, клацніть Блок-схеми, а потім у розділі Доступні шаблони виберіть Проста блок-схема.

 3. Натисніть кнопку Створити.

 4. Перетягніть на сторінку креслення фігури блок-схеми, що відповідають кожному кроку процесу, який документується.

  Примітка.: Відомості про те, які фігури слід використовувати для того чи іншого етапу процесу, див. в розділі Призначення фігур блок-схеми.

 5. З’єднайте фігури блок-схеми одним із наведених нижче способів.

  З’єднання двох фігур

  1. На вкладці Основне у групі Інструменти клацніть Сполучна лінія.

  2. Перетягніть вказівник від точки з’єднання першої фігури Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 до точки з’єднання другої фігури. Коли фігури з’єднаються, кінцеві точки сполучної лінії стануть червоними.

   блок-схема зі сполучними лініями з червоними кінцевими точками.

  З’єднання однієї фігури з багатьма за допомогою однієї точки з’єднання

  За замовчуванням використовуються прямокутні сполучні лінії. Нижче показано, як виглядатиме схема, якщо з’єднати одну точку на фігурі з трьома іншими фігурами.

  Фігура з’єднана із трьома іншими за допомогою сполучних ліній під прямим кутом.

  Щоб кожна сполучна лінія виходила прямо з центральної точки першої фігури й вела до точок на кожній з інших фігур, слід вибрати параметр Пряма сполучна лінія, як показано на знімку екрана нижче.

  Блок-схема із прямими сполучними лініями, які виходять із центральної точки з’єднання фігури.

  1. На вкладці Основне у групі Інструменти клацніть Сполучна лінія.

  2. Перетягніть вказівник від тієї самої точки з’єднання Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 на першій фігурі до кожної з фігур, з якими потрібно з’єднати першу.

  3. Клацніть кожну сполучну лінію правою кнопкою миші й виберіть Пряма сполучна лінія.

 6. Щоб повернутися до звичайного редагування, на вкладці Основне в групі Знаряддя натисніть кнопку Вказівник.

 7. Для введення тексту до фігури або сполучної лінії їх потрібно виділити. Після введення тексту клацніть будь-де в пустому місці сторінки.

 8. Щоб змінити напрямок стрілки сполучної лінії, виберіть сполучну лінію, а потім у групі Фігури клацніть стрілку праворуч від кнопки Лінія, наведіть вказівник на пункт Стрілки та виберіть потрібний варіант.

На початок сторінки

Друк великої блок-схеми

Найпростіший спосіб надрукувати блок-схему, розмір якої перевищує розмір паперу принтера, – розмістити її на кількох аркушах, а потім склеїти їх.

Перш ніж почати друк, переконайтеся, що на сторінці креслення у Visio блок-схема відображається повністю. Фігури, що виходять за межі сторінки креслення Visio, не друкуватимуться.

Щоб надрукувати велику блок-схему, зробіть ось що:

 1. Відкрийте блок-схему, а потім на вкладці Конструктор у групі Параметри сторінки клацніть Розмір і виберіть Припасувати до креслення.

 2. Перейдіть на вкладку Файл.

  Немає вкладки Файл

  Якщо вкладка Файл не відображається, перейдіть до наступного етапу процедури.

 3. Клацніть Друк, а потім – Попередній перегляд.

  у поданні «попередній перегляд» поділ на сторінки показаний пунктирною лінією.
  Пунктирні лінії показують, як креслення друкуватиметься на окремих аркушах.
 4. Щоб надрукувати блок-схему на кількох аркушах паперу, зробіть ось що:

  1. У режимі попереднього перегляду в групі Друк клацніть Параметри сторінки.

  2. На вкладці Параметри друку в полі Папір принтера виберіть розмір паперу, якщо цього ще не зроблено.

  3. Натисніть кнопку OK.

  4. У групі Попередній перегляд клацніть Один фрагмент, щоб побачити, як креслення буде надруковано на кожному аркуші. (Щоб переходити між сторінками, клацніть Наступний фрагмент або Попередній фрагмент.)

  5. Якщо креслення виглядає правильно, у групі Друк натисніть кнопку Друк.

  6. Надрукувавши креслення, ви можете обрізати поля, розмістити аркуші, щоб вони перекривалися, а потім склеїти їх.

 5. Щоб надрукувати блок-схему на одному аркуші паперу, зробіть ось що:

  1. У режимі попереднього перегляду в групі Друк клацніть Параметри сторінки.

  2. На вкладці Параметри друку в полі Папір принтера виберіть розмір паперу, якщо цього ще не зроблено.

  3. У розділі Масштаб друку виберіть Розмістити на.

  4. Праворуч від рядка Розмістити на введіть 1 у поля аркушах по ширині та аркушах по висоті.

  5. Натисніть кнопку OK.

  6. У групі Друк натисніть кнопку Друк.

Призначення фігур блок-схеми

Коли ви відкриваєте шаблон "Проста блок-схема", також відкривається колекція трафаретів "Фігури простої блок-схеми". Кожна фігура в ній відповідає певному етапу процесу.

Зазвичай з усіх фігур у колекції трафаретів "Фігури простої блок-схеми" часто використовуються лише кілька. Ці фігури описано нижче. Щоб переглянути докладні відомості про фігури, які використовуються рідше, клацніть посилання (Фігури блок-схеми, які використовуються не дуже часто) у кінці цього розділу, щоб розгорнути їх список.

 • Знак завершення.    Ця фігура зображає перший і останній етап процесу.

  фігура завершення

 • Процес.    Ця фігура зображає етап процесу.

  фігура «процес»

 • Типовий процес.    Ця фігура використовується, щоб позначити кілька етапів, які разом створюють підпроцес, визначений в іншому місці, часто на іншій сторінці того самого креслення.

  Фігура «Типовий процес»

 • Рішення.    Ця фігура позначає точку, де наступний етап залежить від результатів рішення. Результатів може бути кілька, але здебільшого їх тільки два – так чи ні.

  Фігура «Рішення»

 • Документ    Ця фігура зображає крок, результат якого – створення документа.

  фігура «документ»

 • Дані    Ця фігура вказує на надходження інформації до процесу ззовні або на її вихід із процесу. Ця фігура також використовується для зображення матеріалів та інколи називається фігура «Ввід/Вивід».

  Фігура «Дані»

 • Фігури простої блок-схеми.    Клацніть цю комплексну фігуру правою кнопкою миші, щоб вибрати будь-яку з цих фігур: "Процес", "Рішення", "Документ" або "Дані". Будь-який текст, введений на фігурі, або дані, додані до властивості "Дані фігури", залишаться на ній.

  Ось як виглядає ця фігура в колекції трафаретів:

  Фігури блок-схеми

  Якщо перетягнути фігуру на сторінку креслення та клацнути її правою кнопкою миші, ви побачити ось що:

  Фігури блок-схеми з контекстним меню

 • Збережені дані.    Ця фігура позначає етап, на якому зберігаються дані.

  Фігура "Збережені дані"

 • Посилання в межах сторінки    Це маленьке коло вказує на те, що наступний (або попередній) крок розташований в іншому місці на цій сторінці креслення. Особливо це зручно для великих блок-схем, на яких в іншому разі довелося б використовувати довгу сполучну лінію, яку важко простежити.

  фігура «посилання в межах сторінки

 • Посилання на іншу сторінку    Після перетягування цієї фігури на сторінку креслення відкривається діалогове вікно, в якому можна створити набір гіперпосилань між двома сторінками блок-схеми або між фігурою підпроцесу та окремою сторінкою блок-схеми, на якій зображено кроки такого підпроцесу.

  Фігура «Посилання на іншу сторінку»

Фігури блок-схеми, які використовуються не дуже часто

 • Динамічна сполучна лінія.    Ця сполучна лінія окреслює контур навколо фігур, з якими стикається.

  Фігура "Динамічна сполучна лінія"

 • Крива сполучна лінія.    Для цієї сполучної лінії можна налаштувати кривину.

  Крива сполучна лінія

 • Поле з автовисотою.    Це текстове поле з межею, розмір якого залежить від обсягу введеного тексту. Ширину можна встановити, перетягнувши бокові сторони фігури. Хоча ця фігура не відображає етап процесу, її зручно використовувати, щоб додавати текстові поля до блок-схеми.

  Поле з автовисотою

 • Анотація.    Це поле з квадратною дужкою, розмір якого залежить від обсягу введеного тексту. Ширину можна встановити, перетягнувши бокові сторони фігури. Як і фігура "Поле з автовисотою", ця фігура не відображає етап процесу. Вона дає змогу додавати примітки про фігури блок-схеми.

  Фігура "Зауваження"

 • Ручний ввід.    Це етап, на якому користувач надає відомості про процес.

  Фігура "Ручний ввід"

 • Ручна операція.    Це етап, який має виконати користувач.

  Фігура "Ручна операція"

 • Внутрішнє сховище.    Ця фігура зображає збережені на комп’ютері дані.

  Фігура "Внутрішнє сховище"

 • Прямі дані.    Ця фігура позначає збережені дані з безпосереднім доступом до кожного окремого запису. Вона вказує на те, як дані зберігаються на жорсткому диску комп’ютера.

  Фігура "Прямі дані"

 • Послідовні дані.    Ця фігура зображає дані, які зберігаються послідовно, наприклад дані на магнітній стрічці. Таку інформацію потрібно отримувати послідовно. Наприклад, щоб отримати доступ до запису 7, спочатку потрібно переглянути записи 1–6.

  Фігура "Послідовні дані"

 • Картка та стрічка паперу.    Ця фігура зображає фізичну карту або перфострічку. У ранніх моделях комп’ютерних систем перфокарти та перфострічки використовувались, щоб зберігати та отримувати дані, а також щоб зберігати та запускати програми.

  Фігура "Картка"

 • Дисплей.    Ця фігура зображає дані, які бачить користувач (зазвичай на екрані комп’ютера).

  Фігура "Відображення"

 • Підготовка.    Ця фігура позначає ініціалізацію змінних під час підготовки до процедури.

  Фігура "Підготовка"

 • Паралельний режим.    Ця фігура вказує, де два різні процеси можуть виконуватись одночасно.

  Фігура "Паралельний режим"

 • Границя циклу.    Ця фігура позначає максимальну кількість запусків циклу, які можна виконати, перш ніж перейти до наступного етапу.

  Фігура "Границя циклу"

 • Передача керування.    Ця фігура вказує на етап, на якому за певних умов виконується перехід не на наступний, а на інший етап.

  Фігура "Передача керування"

Створення блок-схеми

 1. У меню Файл послідовно наведіть вказівник миші на пункти Створити та Блок-схеми, а потім клацніть Проста блок-схема.

 2. Перетягніть на сторінку креслення фігури блок-схеми, що відповідають кожному кроку процесу, який документується.

 3. З’єднайте фігури блок-схеми одним із наведених нижче способів.

  Примітка.: Відомості про інші способи з’єднання фігур див. в статті Додавання сполучних ліній між фігурами у Visio.

  З’єднання двох фігур

  1. На панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Сполучна лінія Зображення кнопки .

  2. Перетягніть вказівник від точки з’єднання першої фігури Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 до точки з’єднання другої фігури. Коли фігури з’єднаються, кінцеві точки сполучної лінії стануть червоними.

   Кінці сполучної лінії червоні, коли фігури з’єднано.

  З’єднання однієї фігури з багатьма за допомогою однієї точки з’єднання

  За замовчуванням використовуються прямокутні сполучні лінії. Нижче показано, як виглядатиме схема, якщо з’єднати одну точку на фігурі з трьома іншими фігурами.

  Фігура з’єднана із трьома іншими за допомогою сполучних ліній під прямим кутом.

  Щоб кожна сполучна лінія виходила прямо з центральної точки першої фігури й вела до точок на кожній з інших фігур, слід вибрати параметр Пряма сполучна лінія, як показано на знімку екрана нижче.

  Фігура, з’єднана з трьома іншими за допомогою прямих сполучних ліній

  1. На панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Сполучна лінія Зображення кнопки .

  2. Перетягніть вказівник від тієї самої точки з’єднання Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 на першій фігурі до кожної з фігур, з якими потрібно з’єднати першу.

  3. Клацніть кожну сполучну лінію правою кнопкою миші й виберіть Пряма сполучна лінія.

 4. Щоб повернутися до звичайного редагування, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Вказівник Кнопка "Вказівник" .

 5. Для введення тексту до фігури або сполучної лінії їх потрібно виділити. Після введення тексту клацніть будь-де в пустому місці сторінки.

 6. Щоб змінити напрямок сполучної стрілки, клацніть її, а потім у меню Фігура наведіть вказівник на пункт Операції та виберіть Розвернути кінці.

Друк великих блок-схем

Найпростіший спосіб роздрукувати блок-схему, розмір якої перевищує розмір паперу принтера, – розмістити її на кількох аркушах, а потім склеїти їх.

Утім, перш ніж почати друк, переконайтеся, що на сторінці креслення у Visio блок-схема відображається повністю. Фігури, що виходять за межі сторінки креслення Visio, не друкуватимуться. Щоб визначити, чи поміщається блок-схема на сторінку креслення, використовуйте режим попереднього перегляду в діалоговому вікні Параметри сторінки (меню Файл, Параметри сторінки, вкладка Настроювання друку).

Блок-схема, завелика для сторінки креслення Visio, поруч із блок-схемою, припасованою до такої сторінки

1. Блок-схема, яка не вміщається на сторінку креслення Visio.

2. Блок-схема, яка вміщається на сторінку креслення Visio.

Зміна розміру блок-схеми відповідно до розміру сторінки креслення Visio

 1. Відкрийте блок-схему, а потім у меню Файл клацніть Параметри сторінки.

 2. Виберіть вкладку Розмір сторінки.

 3. У розділі Розмір сторінки клацніть Size to fit drawing contents (Припасувати до розміру креслення).

Щоб дізнатися, як виглядатиме надрукована блок-схема, у меню Файл клацніть Попередній перегляд. На знімку екрана нижче показано блок-схему, яка друкуватиметься на чотирьох аркушах формату Letter.

Попередній перегляд великої блок-схеми, яку буде надруковано на чотирьох аркушах паперу

Друк великих блок-схем на кількох аркушах

 1. У меню Файл клацніть Параметри сторінки.

 2. На вкладці Параметри друку в полі Папір принтера виберіть розмір паперу, якщо цього ще не зроблено. Поки що не натискайте кнопку OK.

 3. На вкладці Розмір сторінки клацніть Size to fit drawing contents (Припасувати до розміру креслення). У режимі попереднього перегляду можна побачити різницю між новою сторінкою та папером у принтері.

 4. Натисніть кнопку OK.

 5. Щоб дізнатися, як виглядатиме надрукована блок-схема, у меню Файл клацніть Попередній перегляд.

  Примітка.: Поля із затіненням між сторінками позначають області, які друкуються на двох аркушах, щоб ви могли склеїти їх без проміжків на блок-схемі.

 6. Надрукувавши креслення, ви можете обрізати поля, розмістити аркуші, щоб вони перекривалися, а потім склеїти їх.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×