Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Багато користувачів переконалися, що, використовуючи сполучення клавіш для PowerPoint у Windows на зовнішній клавіатурі, вони можуть працювати ефективніше. Для людей із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та бути зручніше за сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для PowerPoint у Windows.

Сполучення клавіш, які використовуються під час показу презентації, наведено в окремому списку.

Примітки.: 

 • Сполучення клавіш у цьому розділі відповідають українській розкладці клавіатури. Вони можуть не відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

Отримати наведені нижче сполучення клавіш у документі Word за цим посиланням: сполучення клавіш у програмі PowerPoint для Windows.

Швидкі посилання

Поширені сполучення клавіш

Навігація на стрічці за допомогою лише клавіатури

Змінення фокуса за допомогою клавіатури

Переміщення між областями

Робота в режимі структури

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами WordArt та іншими елементами

Виділення й редагування тексту та об’єктів

Форматування тексту

Вставлення приміток і додавання відповідей на них

Змінення порядку слайдів або розділів у наборі слайдів

Доступ до областей завдань і робота з ними

Спеціальні сполучення клавіш

Поширені сполучення клавіш

У наведеній нижче таблиці itemizes часто використовуваних сполучення клавіш у PowerPoint.

Дія

Клавіші

Створити презентацію.

Ctrl+N

Застосування до виділеного тексту жирного накреслення

Ctrl+B

Змінення розміру шрифту виділеного тексту

Сполучення клавіш Alt + H, F, S

Відкриття тобі масштабування діалогового вікна

Alt+Ї, Г, А

Вирізання виділеного тексту, об'єктів та слайдів

Ctrl+X

Копіювання виділеного тексту, об'єктів та слайдів

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого тексту, об'єктів та слайдів

Ctrl+V

Скасувати останню дію

Ctrl+Z

Збереження презентації

Ctrl+S

Вставлення зображення

Alt+Щ, У

Вставлення фігур

Сполучення клавіш Alt + H, S, Г

Виберіть тему

Alt+К, Г

Виберіть макет слайда

Alt+Е, А, М

Перехід до наступного слайда

Page Down

Перехід до попереднього слайда

Page Up

Перейдіть на вкладку Основне

Alt+Е

Перейдіть на вкладку "Вставлення"

Alt+Щ

Початок показу слайдів

F5

Завершення показу слайдів

Esc

Закрийте програму PowerPoint

Ctrl+Q

Навігація на стрічці з використанням лише клавіатури

Стрічка є смузі у верхній частині PowerPoint, яка об'єднує команд у вкладки. Стрічки складаються з груп, і кожна група містить одну або кілька команд.

Ви можете переходити стрічкою, використовуючи лише клавіатуру. Клавіш у програмі Access буде спеціального сполучення клавіш, які дають змогу швидко за допомогою команди на стрічці, натиснувши кілька клавіш, незалежно від того, де ви перебуваєте в PowerPoint. Кожен ' у PowerPoint можна отримати за допомогою клавіш доступу.

Переходити між вкладками на стрічці можна двома способами.

 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавішу Alt і потім, щоб переходити між вкладками, за допомогою клавіш зі стрілками вправо та вліво.

 • Щоб відразу перейти на певну вкладку стрічки, скористайтесь однією з наведених нижче клавіш доступу.

  Дія

  Клавіші

  Вибирання вкладки Файл

  Alt+Ф

  Вибирання вкладки "Основне"

  Alt+Е

  Відкрийте вкладку Вставлення

  Alt+Щ

  Вибирання вкладки "Конструктор"

  Alt+Б

  Відкрийте вкладку переходи

  Alt+K

  Відкрийте вкладку анімація

  Alt+І

  Перейдіть на вкладку показ слайдів

  Alt+S

  Відкриття вкладки "Рецензування"

  Alt+Ц

  Вибирання вкладки "Подання"

  Alt+Ї

  Відкрийте вікно пошуку та пошуку для команди

  Alt+Й, а потім введіть пошуковий запит

Примітка.: Надбудови та інші програми можуть додавати до стрічки нові вкладки, а також визначати нові клавіші доступу до цих вкладок.

Робота з вкладками стрічки за допомогою клавіатури

 • Щоб перейти до списку вкладки на стрічці, натисніть клавішу Alt. Щоб перейти безпосередньо на вкладці, натисніть сполучення клавіш.

 • Щоб переміщатися між командами, натискайте клавішу Tab або клавіші Shift+Tab. Ви переходитимете між командами вперед або назад по порядку. Також можна перемістити за допомогою клавіш зі стрілками.

 • Елементи керування активуються різними способами залежно від типу:

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки, щоб активувати її, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Чи вибраної команди розділити кнопки (тобто, кнопка, яка відкриється меню додаткових параметрів), щоб активувати його, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз. Натисніть клавішу Tab, щоб переміщатися по параметрах. Щоб вибрати поточний параметр, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо вибраної команди список (наприклад, у списку Шрифт ), щоб відкрити список, натисніть клавішу стрілка вниз. Потім, щоб переходити між елементами, за допомогою вгору та вниз клавіші зі стрілками. Вибравши потрібний елемент, натисніть клавішу Enter.

  • Якщо виділено колекцію, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter, щоб вибрати відповідну команду. Натисніть клавішу Tab, щоб переміщатися між елементами.

Порада.: У галереї з більш ніж одним рядком елементів натисніть клавішу табуляції переходить від початку до кінця поточного рядка, і коли він досягне у кінець рядка до початку наступного. Якщо натиснути клавішу зі стрілкою вправо на кінець поточного рядка переміщується назад на початок поточного рядка.

Змінення фокуса за допомогою клавіатури

У таблиці нижче наведено кілька способів переміщення фокуса за допомогою клавіатури.

Дія

Клавіші

Виділення активної вкладки на стрічці й Активація клавіш доступу

Alt або F10 (щоб вибрати іншу вкладку, використовуйте клавіші доступу або клавіші зі стрілками)

Переміщення фокуса до команд на стрічці

Tab або Shift+Tab

Переміщення вниз, вверх, ліворуч або праворуч між елементами стрічки

Вниз, вгору або вліво або вправо клавіші зі стрілками

Розгортання та згортання стрічки

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраного елемента

Shift+F10

Переміщення фокуса до різних область

F6

Перехід до наступної або попередньої команди на стрічці

Tab або Shift+Tab

Активування вибраної команди або елемента керування на стрічці

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного списку на стрічці, наприклад списку "Шрифт"

Down arrow key

Переміщення між елементами у відкритому меню або колекції

Клавіша табуляції

Завершення змінення значення в елементі керування на стрічці та повернення фокуса до документа

Enter

Використання клавіш доступу, коли відображаються підказки клавіш

Підказки клавіш можна використовувати для доступу до команди на стрічці. На стрічці можна відобразити підказки клавіш (букви доступу до команд), а потім за їх допомогою переходити між різними елементами.

Підказки клавіш на стрічці в PowerPoint

 1. Натисніть клавішу Alt. Біля кожної команди на стрічці з’являться підказки клавіш у маленьких квадратах.

 2. Виберіть команду, натисніть букву, показану в квадрат підказки клавіші, що з'явиться, його. Наприклад, натисніть клавішу F, щоб відкрити вкладку файл і H, щоб відкрити вкладку основне , N, щоб відкрити вкладку Вставлення тощо.

  Підказки клавіш великим планом на стрічці PowerPoint

Залежно від того, яку клавішу ви натиснете, можуть з’явитися додаткові підказки клавіш. Наприклад, якщо натиснути клавіші Alt+Ф, відкриється подання Backstage на сторінці Відомості та відобразиться інший набір підказок клавіш.

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

За годинниковою стрілкою переключатися між областями у звичайному режимі

F6

Проти годинникової стрілки переключитися між областями у звичайному режимі

Shift+F6

Перехід між областю ескізів і областю Подання структури

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в режимі структури

Дія

Клавіші

Перетворення абзацу

Alt + Shift + стрілка вліво

Зниження рівня абзацу

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх

Alt+Shift + стрілка вверх

Переміщення виділених абзаців вниз

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення рівня 1 заголовків

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком

Alt + Shift + "+" (знак "плюс")

Згортання тексту під заголовком

Alt + Shift + "-" (знак "мінус")

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами WordArt та іншими елементами

Вставлення фігури

 1. Щоб вставити фігуру, натисніть сполучення клавіш Alt + N, S, г.

 2. Перегляд доступних фігур, доки не буде вибрано потрібний за допомогою клавіш зі стрілками.

 3. Натисніть клавішу Enter, щоб вставити фігуру.

Вставлення текстового поля

 1. Щоб вставити текстове поле, натисніть клавіші Alt + N, X.

 2. Введіть текст.

 3. Коли все буде Готово, натисніть клавішу F6, щоб перемістити фокус за межами текстового поля.

Вставлення об’єкта

 1. Щоб вставити вбудовану документ або електронна таблиця як об'єкт, натисніть сполучення клавіш Alt + N, j.

 2. У діалоговому вікні Вставлення об'єкта щоб перемістити фокус до списку тип об'єкта , натисніть клавішу TAB.

 3. Використання вгору та вниз клавіші зі стрілками, щоб вибрати тип об'єкта, який потрібно вставити і натисніть клавішу Enter, щоб вставити її.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Щоб вставити об'єкт WordArt, натисніть клавіші Alt + N, w.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt і натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

 4. Коли все буде Готово, натисніть клавішу F6, щоб перемістити фокус за межами текстового поля.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc, перш ніж використовувати це сполучення клавіш.

 • Щоб швидко переміщення фокуса до першого переміщуваний фігури, наприклад, зображення або текстове поле, натисніть сполучення клавіш Ctrl + Alt + 5. Щоб переходити між переміщуваними фігурами, натискайте клавішу Tab. Щоб повернутися до звичайного режиму переходів, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, натискайте клавішу Tab, щоб переходити від одного об’єкта до іншого (щоб переходити у зворотному порядку, натискайте клавіші Shift+Tab), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

Групування чи розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, зображення або об’єкти WordArt, виділіть потрібні елементи й натисніть клавіші Ctrl+G.

 • Щоб розгрупувати елементи, виділіть їх і натисніть клавіші Ctrl+Shift+G.

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Примітка.: Якщо виділяється фігура з текстом, скопіювати оформлення та стиль тексту, окрім атрибутів фігури.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. Щоб вибрати об'єкт, який потрібно скопіювати атрибути, натисніть клавішу TAB або клавіші Shift + Tab.

 4. Щоб вставити атрибути об'єкта, натисніть сполучення клавіш Ctrl + Shift + V.

Виділення й редагування тексту та об’єктів

Виділення тексту та об’єктів

Клавіші

Виділення одного символу праворуч

Shift + Стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч

Shift + Стрілка вліво

Виділення до кінця слова

Клавіша зі стрілкою сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова

Клавіша зі стрілкою сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вліво

Виділення одного рядка вгорі (коли курсор перебуває на початку рядка)

Клавіші Shift + Стрілка вгору

Виберіть один рядок вниз (коли курсор перебуває на початку рядка)

Shift + стрілка вниз

Виділення об'єкта (коли вибрано текст у середині об'єкта)

Esc

Виділення іншого об'єкта (коли вибрано один об'єкт)

Натисніть клавішу табуляції або Shift + Tab, доки не буде вибрано потрібний об'єкт

Надсилання попередню положення об'єкта

Сполучення клавіш Ctrl + стрілка вліво квадратна дужка ([)

Надсилання об'єкта вперед на одну позицію

Сполучення клавіш CTRL + права квадратна дужка (])

Переміщення об’єкта на задній план

Сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вліво квадратна дужка ([)

Переміщення об'єкта на передній план

Сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вправо квадратна дужка (])

Виділіть текст усередині об'єкта (з виділеним об'єктом)

Enter

Виділення всіх об'єктів

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Почати або призупинити відтворення медіавмісту

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділення всіх слайдів

Ctrl+A (у поданні Сортувальник слайдів)

Виділення всього тексту

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору

Примітка.: Щоб це зробити, потрібно розташувати курсор між словами.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного об'єкта чи тексту

Ctrl+X

Копіювання виділеного об'єкта чи тексту

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об'єкта чи тексту

Ctrl+V

Дублювання об'єкта

Ctrl+D

Перетягніть, утримуючи натиснутою клавішу CTRL

Скасувати останню дію

Ctrl+Z

Повторити останню дію

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування

Ctrl+Shift+C

Вставлення тільки форматування

Ctrl+Shift+V

Копіювати анімацію за зразком.

Alt+Shift+C

Вставити анімацію за зразком.

Alt+Shift+V

Відкрийте діалогове вікно Спеціальне вставлення

Ctrl+Alt+V

Переміщення в межах тексту

Клавіші

Перейти на один символ вліво

Стрілка вліво

Перейти на один символ вправо

Стрілка вправо

Перехід на один рядок

Up arrow key

Перехід на один рядок

Down arrow key

Перехід на одне слово вліво

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка

End

Перехід на початок рядка

Home

Перехід на один абзац угору

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля

Ctrl+Home

Перейти до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, ця дія вставляє новий слайд із однаковий макет слайда як вихідного слайда

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук

Shift+F4

Переміщення таблиць і робота з таблицями

Клавіші

Перехід до наступної клітинки

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступного рядка

Down arrow key

Перехід до попереднього рядка

Up arrow key

Вставлення символу табуляції в клітинку

Ctrl + клавіша табуляції

Початок нового абзацу

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці

Натисніть клавішу табуляції в в нижній правій клітинці таблиці

Змінення зв’язаного чи вбудованого об’єкта

 1. Щоб вибрати об'єкт, натисніть клавішу TAB або клавіші Shift + Tab, доки не буде вибрано потрібний об'єкт.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift+F10.

 3. Щоб змінити об'єкт, натисніть клавішу О, Enter і натисніть клавішу e.

Форматування тексту

Перш ніж використовувати ці сполучення клавіш, виділіть текст, який потрібно відформатувати.

Змінення шрифту або його розміру

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту

Сполучення клавіш Ctrl + Shift + прямим кутом квадратною дужкою (>)

Зменшення розміру шрифту

Сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вліво кутову дужку (<)

Застосування форматування символів

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт , щоб змінити форматування символів

Ctrl+T

Переключення між реченнях, нижній або верхній регістр

Shift+F3

Застосування жирного шрифту

Ctrl+B

Застосування підкреслення

Ctrl+U

Застосування курсиву

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали)

Ctrl + "=" (знак рівності)

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали)

Ctrl + Shift + "+" (знак "плюс")

Видалення форматування, наприклад підрядкового та надрядкового форматування

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Клавіші

Копіювати форматування

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу зліва

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу праворуч

Ctrl+R

Вставлення приміток і додавання відповідей на них

Перш ніж використовувати ці сполучення клавіш, скористайтеся командою вставити примітку (Alt + N, L), щоб відкрити область " примітки ".

Дія

Клавіші

Вставити нову примітку.

Ctrl+N

Додати відповідь на вибрану примітку.

Ctrl+R

Змінення порядку слайдів або розділів у наборі слайдів

Щоб змінити порядок слайдів або розділи в наборі слайдів:

Дія

Клавіші

Переміщення слайда або розділу в порядку

Ctrl + стрілка вгору

Переміщення слайда або розділ вниз в порядку

Ctrl + стрілка вниз

Переміщення слайда або розділ на початок

Клавіша зі стрілкою сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вгору

Переміщення в кінець вибраного слайда або розділ

Клавіша зі стрілкою сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вниз

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Сполучення клавіш

Перехід до області завдань з іншої області вікна програми.

F6

(Можливо, клавішу F6 доведеться натиснути кілька разів).

Якщо до параметра області завдань перебуває у фокусі, перехід до наступного або попереднього параметра в області завдань.

Клавіша табуляції або Shift+Tab

Відображення повного списку команд у меню області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ

Перехід до наступної команди в меню області завдань.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Виберіть виділені параметр у меню області завдань.

Enter

Закриття області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати команду Закрити, а потім натисніть клавішу Enter.

Переміщення області завдань

(Деякі завдання областей, наприклад формат тла – можна переміщати, а інші – наприклад ідеї дизайну – не може бути.) 

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Перемістити й натисніть клавішу Enter.

  Якщо завдання пристиковано до вікна PowerPoint , натисніть клавішу Ctrl, а потім перейдіть до кроку 4.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть область завдань, куди потрібно і натисніть клавішу Enter. 

Щоб повторно закріпити переміщуваний області завдань, використання стрілка вправо або стрілка вліво для переміщення переміщувану панель до краю вікна PowerPoint праворуч або ліворуч, доки він дока. 

Змінення розміру області завдань

(Деякі завдання областей, наприклад формат тла, може бути змінений, а інші – ідеї дизайну, наприклад – не може бути.)  

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Розмір і натисніть клавішу Enter.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками змініть розмір області завдань, а потім натисніть клавішу Enter.

  Використовувати ці клавіші, якщо область завдань пристиковано до вікна PowerPoint :

  Операція

  Клавіші

  Розширити область завдань

  Стрілка вліво

  Звузити область завдань

  Right arrow

  Використовуйте ці клавіші, коли в області завдань вікно переміщуваний:

  Операція

  Клавіші

  Розширити область завдань

  Right arrow

  Звузити область завдань

  Стрілка вліво

  Подовжити області завдань

  Стрілка вниз

  Скоротіть області завдань

  Стрілка вгору

Спеціальні сполучення клавіш

Щоб призначити настроювані сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) у програмі PowerPoint, необхідно використати надбудову від третіх осіб, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для програми PowerPoint.

Щоб надрукувати цю статтю, виберіть Показати все, використовуючи клавішу Tab, натисніть клавішу Enter, а потім – клавіші Ctrl+P.

Швидкі посилання

Онлайнова довідка

Основні дії в Office

Переміщення стрічкою

Поширені завдання в PowerPoint

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Операція

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до змісту довідки та інструкцій для програми PowerPoint.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибрати наступний або попередній елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Tab, Shift + Tab

Розгорнути або згорнути виділений елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка.: Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім – Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення. Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

F6 (доки фокус не опиниться в полі пошуку в довідці), Tab, клавіша "Стрілка вниз"

Введіть текст у поле Введіть слова, які слід шукати. Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

F6

Перейти між областями у вікні довідки (наприклад, перейти між панеллю інструментів, полем пошуку в довідці та списком Пошук).

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Основи роботи з Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt+Tab, Tab

Перейти до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab, Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Трансляція відкритої презентації віддаленій аудиторії за допомогою веб-застосунку PowerPoint.

Ctrl+F5

Перехід до наступної область завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути кілька разів клавішу F6.

Примітка.: Якщо натискаючи клавішу F6 не вдається відобразити потрібну область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку, а потім натисніть клавіші Ctrl+Tab, щоб перейти до області завдань.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Переключення між вікнами програми PowerPoint, коли відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна програми PowerPoint.

Ctrl+Shift+F6

Копіювання зображення на екрані до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення шрифту або його розміру

Примітка.: Щоб використовувати ці сполучення клавіш, потрібно розмістити курсор у межах текстового поля.

Дія

Сполучення клавіш

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Переміщення в тексті або клітинках

Операція

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перейти до наступного покажчика місця заповнення заголовка або основного тексту в Microsoft Office PowerPoint. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, вставляється новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Пошук і заміна

Дія

Сполучення клавіш

Відкриття діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F

Відкриття діалогового вікна Замінити.

Ctrl+H

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Операція

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift + клавіша табуляції

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї область завдань до іншої у вікні програми. Можливо, буде потрібно натиснути кілька разів клавішу F6.

F6

Вибір наступного або попереднього параметра в області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Відображення повного набору команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір першої або останньої команди в меню (включно з вкладеним), якщо воно відображається.

Home, End

Прокручування вверх або вниз у вибраному списку колекції.

Pg Up, Pg Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Home, End

Закриття області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ, C

Відкриття буфера обміну.

Alt+H, F, O

Закриття області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати команду Закрити, а потім натисніть клавішу Enter.

Переміщення області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Перемістити й натисніть клавішу Enter.

  Якщо завдання пристиковано до вікна PowerPoint , натисніть клавішу Ctrl, а потім перейдіть до кроку 4.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть область завдань, куди потрібно і натисніть клавішу Enter. 

Щоб повторно закріпити переміщуваний області завдань, використання стрілка вправо або стрілка вліво для переміщення переміщувану панель до краю вікна PowerPoint праворуч або ліворуч, доки він дока. 

Змінення розміру області завдань

 1. В область завдань натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

 2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Після завершення змінення розміру натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Дія

Натисніть

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Переключення на наступну вкладку в діалоговому вікні. (Вкладка має бути вибрана у відкритому діалоговому вікні)

Стрілка вниз

Переключення на попередню вкладку в діалоговому вікні. (Вкладка має бути вибрана у відкритому діалоговому вікні)

Стрілка вгору

Відкриття вибраного розкривного списку.

Стрілка вниз, клавіша Alt + стрілка вниз

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметр в ньому.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вгору або вниз

Виконання дії, призначеної для виділеної кнопки; установлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Підкреслена буква в назві параметра

Виконання дії, призначеної для встановленої за промовчанням кнопки діалогового вікна.

Enter

Закриття вибраного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Поле вводу – це пусте поле, призначене для введення або вставлення запису, наприклад імені користувача чи шляху до папки.

Дія

Натисніть

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Переміщення курсору на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Відкрити діалогове вікно "Відкриття документа".

Alt+Ф, И

Відкрити діалогове вікно "Збереження документа".

Alt+Ф, Г

Перейти між пунктами відкритого розкривного списку або параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміститися між параметрами або областями в діалоговому вікні.

Tab

Відкрити розкривне меню шляху до файлу.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Переміщення стрічкою

Доступ до будь-якої команди за допомогою натискання кількох клавіш

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією.

  Сполучення клавіш на вкладці "Файл"

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, якщо вкладка Основне активна, натиснувши клавіші Alt+H, F, S можна перейти до поля списку Розмір у групі Шрифт.

  Щоб скасувати виконувану дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Змінення фокуса клавіатури, не використовуючи мишу

– Це переміщення фокусу між вкладок і команд, доки не знайдете функцію, яку потрібно використовувати інший спосіб використання клавіатури для роботи зі стрічкою. У цій таблиці наведено кілька способів переміщення фокуса клавіатури без використання миші.

Дія

Клавіші

Вибір активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу

Alt або F10. Натисніть будь-який із цих клавіш ще раз, щоб повернутися до документа та скасування клавіш доступу.

Перейти на іншу вкладку на стрічці вліво або вправо.

F10, щоб вибрати активну вкладку, а потім клавіша "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо"

Приховати або відобразити стрічку.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраної команди.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • активна вкладка стрічки;

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • документ.

F6

Перемістити фокус до кожної команди стрічки вперед або назад відповідно.

Tab, Shift + Tab

Перейти до наступного елемента на стрічці внизу, угорі, ліворуч або праворуч відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активувати команду або елемент керування на стрічці, щоб змінити значення.

Enter

Завершити змінення значення в елементі керування на стрічці та повернути фокус до документа.

Enter

Отримання довідки для вибраної команди або елемента керування на стрічці. (Не розділ довідки, пов'язаний із вибраної команди, загальні довідки про програму відображається замість цього.)

F1

Поширені завдання у програмі PowerPoint

Створення презентації: Ctrl+N

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями за годинниковою стрілкою у звичайному поданні.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між вкладками Слайди та Структура в областях «Структура» та «Слайди» у звичайному поданні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "+"

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "-"

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами й WordArt

Вставлення фігури

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N, S і H, щоб вибрати групу Фігури.

 2. Щоб переміщуватися переходити по категоріях фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити вибрану фігуру, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і X.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J, щоб вибрати групу Об’єкт.

 2. Щоб переміщуватися між об’єктами, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити потрібний об’єкт, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, послідовно натискайте клавішу табуляції, переходячи від одного об’єкта до іншого (для переходу у зворотному порядку натискайте клавіші Shift + клавіша табуляції), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

 • Щоб виділити кілька елементів, використайте область виділення.

Групування або розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, зображення або об’єкти WordArt, виділіть потрібні елементи й натисніть клавіші Ctrl+G.

 • Щоб розгрупувати групу, виберіть її та натисніть клавіші Ctrl+Shift+G.

Відображення та приховання сітки або напрямних

Дія

Клавіші

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділяється фігура з текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції виберіть об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення одного рядка вгорі (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вгору

Виділення одного рядка внизу (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вниз

Виділення об’єкта (коли вибрано текст у середині об’єкта).

Esc

Виділення іншого об’єкта (коли вибрано один об’єкт).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення всіх слайдів.

Ctrl+A (у поданні сортувальника слайдів)

Виділення всього тексту.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Примітка.: Щоб це зробити, потрібно розташувати курсор між словами.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта чи тексту.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Відкриття діалогового вікна Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення таблицями й робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавішу табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натискайте клавішу "Стрілка вниз", доки не виберете об’єкт аркуша, натисніть клавішу "Стрілка вправо", щоб перейти в режим редагування, а потім–  клавішу Enter.

  Примітка.: Ім’я команди в контекстному меню залежить від типу вбудованого чи зв’язаного об’єкта. Наприклад, вбудований аркуш Microsoft Office Excel містить команду Об’єкт аркуша, тоді як вбудоване креслення Microsoft Office Visio містить команду Об’єкт Visio.

Форматування та вирівнювання символів і абзаців

Змінення шрифту та його розміру

Примітка.: Щоб використати ці сполучення клавіш, спочатку необхідно вибрати текст, який потрібно змінити.

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl+9

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+<

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінення регістру букв між реченнями, малих або великих букв.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + "="

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + "+"

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Запуск презентації

Нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати в поданні показу слайдів.

Сполучення клавіш для показу слайдів

Дія

Клавіші

Запуск презентації з початку.

F5

Показ наступного ефекту анімації або перехід до наступного слайда.

N, Enter, Page Down, стрілка вправо, стрілка вниз або ПРОБІЛ

Показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайда.

P, Page Up, стрілка вліво, стрілка вгору або Backspace

Перехід до слайда з певним номером.

Номер+Enter

Відображення чорного екрана або продовження показу після демонстрації цього екрана.

B або крапка

Відображення білого екрана або продовження показу після демонстрації цього екрана.

W або кома

Зупинення та поновлення автоматичного показу.

S

Завершення показу.

Esc або дефіс

Видалення екранних приміток.

E

Перехід до наступного прихованого слайда.

H

Настроювання нових інтервалів показу слайдів під час репетиції.

T

Використання вихідних інтервалів показу слайдів під час репетиції.

O

Зміна слайдів під час репетиції за допомогою клацання мишею.

M

Перезаписування дикторського тексту слайда та хронометражу

R

Повернення до першого слайда.

Натисніть і утримуйте праву та ліву кнопки миші 2 секунди

Відображення або приховання вказівника

A або =

Змінення вказівника на перо.

Ctrl+P

Змінення вказівника на стрілку.

Ctrl+A

Змінення вказівника на гумку.

Ctrl+E

Відображення чи приховання рукописних приміток.

Ctrl+M

Негайне приховання вказівника та кнопки переходу.

Ctrl+H

Приховання вказівника та навігаційної кнопки через 15 секунд.

Ctrl+U

Відкриття діалогового вікна "Усі слайди".

Ctrl+S

Перегляд панелі завдань комп’ютера

Ctrl+T

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до першого або наступного гіперпосилання на слайді.

Tab

Перехід до останнього або попереднього гіперпосилання на слайді.

Shift+Tab

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter, коли вибрано гіперпосилання

Сполучення клавіш для перегляду медіавмісту під час презентації

Дія

Клавіші

Зупинення відтворення медіавмісту

Alt+Q

Переключення між відтворенням і паузою

Alt+P

Перехід до наступної закладки

Alt+End

Перехід до попередньої закладки

Alt+Home

Збільшення гучності звуку

Alt + стрілка вгору

Зменшення гучності звуку

Alt + стрілка вниз

Прокручування вперед

Alt + Shift + Page Down

Прокручування назад

Alt + Shift + Page Up

Вимкнення звуку

Alt+U

Щоб відобразити список елементів керування під час презентації, натисніть клавішу F1.

Перегляд веб-презентацій

Щоб переглянути веб-презентацію за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer 4.0 або новішої версії, використовуйте такі клавіші:

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення вперед через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Клавіша табуляції

Переміщення назад через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter

Перехід до наступного слайда.

ПРОБІЛ

Використання області виділення

В області виділення можна використовувати наведені нижче сполучення клавіш.

Щоб запустити область виділення, натисніть клавішу Alt, а потім послідовно натисніть клавіші H, S, L і P.

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+ПРОБІЛ або Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп.

Примітка.: Щоб використати це сполучення клавіш, фокус має бути в поданні дерева області виділення.

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Щоб призначити спеціальні сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, необхідно використати надбудову сторонніх постачальників, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для PowerPoint.

Щоб надрукувати цю статтю, виберіть Показати все, використовуючи клавішу Tab, натисніть клавішу Enter, а потім – клавіші Ctrl+P.

Швидкі посилання

Онлайнова довідка

Основні дії в Office

Переміщення стрічкою

Поширені завдання в PowerPoint

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернутися на вкладку "Основне" в PowerPoint.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибрати наступний або попередній елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Tab, Shift + Tab

Розгорнути або згорнути виділений елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка.: Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім – Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінення стану підключення. Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

F6 (доки фокус не опиниться в полі пошуку в довідці), Tab, клавіша "Стрілка вниз"

Введіть текст у поле Введіть слова, які слід шукати. Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

F6

Перейти між областями у вікні довідки (наприклад, перейти між панеллю інструментів, полем пошуку в довідці та списком Пошук).

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Основи роботи з Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після його розгортання.

Ctrl+F5

Перехід до область завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою в напрямку). Можливо, потрібно буде натиснути клавішу F6 кілька разів.

Примітка.: Якщо натискаючи клавішу F6 не вдається відобразити потрібну область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку (один із компонентів інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent), а потім натисніть клавіші Ctrl+Tab, щоб перейти до області завдань. Стрічка – це частина нового інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent. Вона замінює кілька меню та панелей інструментів, забезпечуючи зручний централізований доступ до всіх команд.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Якщо не розгорнуте вікна документа, виконання команди перейти (меню елемент керування для вікна). Використовуйте клавіші зі стрілками для переміщення вікна та, натисніть клавішу ESC.

Ctrl+F7

Якщо не розгорнуте вікна документа, виконайте команду розмір (у меню елемент керування для вікна). Клавіші зі стрілками для змінення розміру вікна та, натисніть клавішу ESC.

Ctrl+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм системи Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Клавіші

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Переміщення в тексті або клітинках

Операція

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перейти до наступного покажчика місця заповнення заголовка або основного тексту в Microsoft Office PowerPoint. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, вставляється новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Пошук і заміна

Дія

Сполучення клавіш

Відкриття діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F

Відкриття діалогового вікна Замінити.

Ctrl+H

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Операція

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї область завдань до іншої у вікні програми. Можливо, буде потрібно натиснути кілька разів клавішу F6.

F6

Вибір наступного або попереднього параметра в області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Відображення повного набору команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір першої або останньої команди в меню (включно з вкладеним), якщо воно відображається.

Home, End

Прокручування вверх або вниз у вибраному списку колекції.

Pg Up, Pg Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Home, End

Закриття області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ, C

Відкриття буфера обміну.

Alt+H, F, O

Закриття області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати команду Закрити, а потім натисніть клавішу Enter.

Переміщення області завдань

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Перемістити й натисніть клавішу Enter.

  Якщо завдання пристиковано до вікна PowerPoint , натисніть клавішу Ctrl, а потім перейдіть до кроку 4.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками перемістіть область завдань, куди потрібно і натисніть клавішу Enter. 

Щоб повторно закріпити переміщуваний області завдань, використання стрілка вправо або стрілка вліво для переміщення переміщувану панель до краю вікна PowerPoint праворуч або ліворуч, доки він дока. 

Змінення розміру області завдань

(Деякі завдання областей, наприклад формат тла, може бути змінений, а інші – ідеї дизайну, наприклад – не може бути.)  

 1. Натисніть клавішу F6, щоб за потреби перейти до області завдань.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + пробіл, щоб відкрити меню області завдань.

 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Розмір і натисніть клавішу Enter.

 4. За допомогою клавіш зі стрілками змініть розмір області завдань, а потім натисніть клавішу Enter.

  Використовувати ці клавіші, якщо область завдань пристиковано до вікна PowerPoint :

  Дія

  Клавіші

  Розширити область завдань

  Стрілка вліво

  Звузити область завдань

  Right arrow

  Використовуйте ці клавіші, коли в області завдань вікно переміщуваний:

  Дія

  Клавіші

  Розширити область завдань

  Right arrow

  Звузити область завдань

  Стрілка вліво

  Подовжити області завдань

  Стрілка вниз

  Скоротіть області завдань

  Стрілка вгору

Доступ до смарт-тегів і їх використання

Дія

Клавіші

Відображення меню або повідомлення для смарт-тега. За наявності кількох смарт-тегів виконується перехід до наступного смарт-тега та відображення його меню або повідомлення.

Alt+Shift+F10

Вибрати наступний елемент у меню смарт-тега.

Клавіша "Стрілка вниз"

Вибрати попередній елемент у меню смарт-тега.

Клавіша "Стрілка вгору"

Виконати дію, пов’язану з вибраним елементом у меню смарт-тега.

Enter

Закрити меню смарт-тега або повідомлення.

Esc

Поради

 • Ви можете задати сповіщати звук появу смарт-тега. Щоб відтворювати звукові сигнали, потрібно мати звуковою платою. Крім того, потрібно мати звуки Microsoft Office, інстальованих на комп'ютері.

 • Якщо ви маєте доступ до Інтернету, Microsoft Office Sounds можна завантажити на веб-сайті Microsoft Office Online. Інсталювавши звукові файли, виконайте такі дії в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 чи Microsoft Office Word 2007:

  1. Натисніть клавіші ALT + F для Кнопки Microsoft Office Зображення кнопки Office а потім натисніть клавішу з буквою я для Параметрів програми.

  2. Натисніть клавішу Д, щоб перейти до категорії Додатково, або використовуйте клавіші "Стрілка вгору" або "Стрілка вниз", щоб знайти її.

  3. У розділі Загальні категорії Додатково натисніть клавіші Alt+З, щоб установити прапорець Звуковий супровід подій. Натискайте клавішу Tab, доки не виберете кнопку OK, а потім натисніть кнопку Enter.

   Примітка.: Якщо встановити або зняти цей прапорець, змінюються параметри всіх програм Office із підтримкою звуку.

Змінення розміру області завдань

 1. В область завдань натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

 2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Примітка.: Після завершення змінення розміру натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Операція

Натисніть

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметр в ньому.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Перехід між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Текстові поля призначені для введення або вставлення записів, наприклад, імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Переміщення курсору на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перехід до попередньої папки. Зображення кнопки

Alt+1

На один рівень угору Кнопка Зображення кнопки : відкрити папку вгору на один рівень вище від відкритої папки.

Alt+2

Видалення Кнопка Зображення кнопки : видалення виділеної папки або файлу.

Alt+3 або Delete

Створення нової папки Кнопка Зображення кнопки : створення нової папки.

Alt+4

Подання Кнопка " Зображення кнопки ": перехід між доступними поданнями папки.

Alt+5

Кнопка Сервіс. Відкрити меню Сервіс.

Alt+М

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміститися між параметрами або областями в діалоговому вікні.

Клавіша табуляції

Відкриття списку Папка.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Переміщення стрічкою

Доступ до будь-якої команди за допомогою натискання кількох клавіш

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією. Нижче наведено приклад із Microsoft Office Word.

  Стрічка з відображеними підказками клавіш

 2. Натисніть букву, показану в підказці над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, натиснувши клавіші Alt+Е, Р, Р, ви перейдете до поля зі списком Розмір шрифту в групі Шрифт.

  Примітка.: Щоб скасувати поточну дію й приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Змінення фокуса клавіатури, не використовуючи мишу

– Це переміщення фокусу між вкладок і команд, доки не знайдете функцію, яку потрібно використовувати інший спосіб використання клавіатури для роботи зі стрічкою. У цій таблиці наведено кілька способів переміщення фокуса клавіатури без використання миші.

Дія

Клавіші

Вибір активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу

Alt або F10. Натисніть будь-який із цих клавіш ще раз, щоб повернутися до документа та скасування клавіш доступу.

Перейти на іншу вкладку на стрічці вліво або вправо.

F10, щоб вибрати активну вкладку, а потім клавіша "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо"

Приховати або відобразити стрічку.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраної команди.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • активна вкладка стрічки;

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • документ.

F6

Перемістити фокус до кожної команди стрічки вперед або назад відповідно.

Tab, Shift + Tab

Перейти до наступного елемента на стрічці внизу, угорі, ліворуч або праворуч відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активувати команду або елемент керування на стрічці, щоб змінити значення.

Enter

Завершити змінення значення в елементі керування на стрічці та повернути фокус до документа.

Enter

Отримання довідки для вибраної команди або елемента керування на стрічці. (Не розділ довідки, пов'язаний із вибраної команди, загальні довідки про програму відображається замість цього.)

F1

Поширені завдання в PowerPoint

Створення презентації: Ctrl+N

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями за годинниковою стрілкою у звичайному поданні.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між вкладками Слайди та Структура в областях «Структура» та «Слайди» у звичайному поданні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "+"

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "-"

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами й WordArt

Вставлення фігури

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N, S і H, щоб вибрати групу Фігури.

 2. Щоб переміщуватися переходити по категоріях фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити вибрану фігуру, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення поля

 1. Натисніть клавіші Alt, Ю.

 2. Натискайте клавішу Tab, щоб перейти до кнопки Напис, розташованої на вкладці Вставлення в групі Текст.

 3. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J, щоб вибрати групу Об’єкт.

 2. Щоб переміщуватися між об’єктами, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити потрібний об’єкт, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, послідовно натискайте клавішу табуляції, переходячи від одного об’єкта до іншого (для переходу у зворотному порядку натискайте клавіші Shift + клавіша табуляції), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

 • Щоб виділити кілька елементів, використайте область виділення.

Групування або розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, зображення або об’єкти WordArt, виділіть потрібні елементи й натисніть клавіші Ctrl+G.

 • Щоб розгрупувати групу, виберіть її та натисніть клавіші Ctrl+Shift+G.

Відображення та приховання сітки або напрямних

Дія

Клавіші

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з текстом, окрім її атрибутів ви також скопіюєте оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції виберіть об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділити один рядок угорі.

Shift + стрілка вгору

Виділити один рядок унизу.

Shift + стрілка вниз

Виділити об’єкт (з виділеним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділити об’єкт (з виділеним об’єктом).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення всіх слайдів.

Ctrl+A (у поданні сортувальника слайдів)

Виділення всього тексту.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вирізати виділений об’єкт.

Ctrl+X

Копіювати виділений об’єкт.

Ctrl+C

Вставити вирізаний або скопійований об’єкт.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення текстом

Дія

Натисніть

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення таблицями й робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші Shift + Tab, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Щоб вибрати об’єкт аркуша й перейти в режим редагування, натискайте клавішу "Стрілка вниз" потрібну кількість раз.

Форматування та вирівнювання символів і абзаців

Змінення шрифту або розміру тексту

Операція

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Відкрити діалогове вікно Шрифт, щоб змінити шрифт.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl+9

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+<

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінення регістру букв між реченнями, малих або великих букв.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + "="

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + "+"

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Запуск презентації

Нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати, якщо презентація проводиться в повноекранному режимі.

Дія

Клавіші

Запустити презентацію з початку.

F5

Показ наступного ефекту анімації або перехід до наступного слайда.

N, Enter, Page Down, стрілка вправо, стрілка вниз або ПРОБІЛ

Показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайда.

P, Page Up, стрілка вліво, стрілка вгору або Backspace

Перехід до слайда з певним номером.

Номер+Enter

Відображення пустого чорного слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

B або крапка

Відображення пустого білого слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

W або кома

Зупинення та поновлення автоматичного показу.

S

Завершення показу.

Esc або дефіс

Видалення екранних приміток.

E

Перехід до наступного прихованого слайда.

H

Настроювання нових інтервалів показу слайдів під час репетиції.

T

Використання вихідних інтервалів показу слайдів під час репетиції.

O

Змінити слайди під час репетиції за допомогою клацання мишею.

M

Повернення до першого слайда.

1+Enter

Відобразити прихований вказівник або змінити вказівник на перо

Ctrl+P

Відобразити прихований вказівник або змінити вказівник на стрілку.

Ctrl+A

Негайне приховання вказівника та кнопки переходу.

Ctrl+H

Приховання вказівника та навігаційної кнопки через 15 секунд.

Ctrl+U

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до першого або наступного гіперпосилання на слайді.

Tab

Перехід до останнього або попереднього гіперпосилання на слайді.

Shift+Tab

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter, якщо гіперпосилання виділено

Порада.: Щоб відобразити список елементів керування під час презентації, натисніть клавішу F1.

Перегляд веб-презентацій

Щоб переглянути веб-презентацію за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer 4.0 або новішої версії, використовуйте такі клавіші:

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення вперед через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Клавіша табуляції

Переміщення назад через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter

Перехід до наступного слайда.

ПРОБІЛ

Перейти до попереднього слайда.

Backspace

Використання області виділення

Нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати в області виділення.

Дія

Клавіші

Відкрити область виділення.

Alt+О, Ф, О, В

Переміщення фокуса з однієї області на іншу

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+ПРОБІЛ або Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп.

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Щоб призначити спеціальні сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, необхідно використати надбудову сторонніх постачальників, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для PowerPoint.

Додаткові відомості

Створення презентацій PowerPoint зі спеціальними можливостями

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×