Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Багато користувачів переконалися, що, використовуючи сполучення клавіш для PowerPoint у Windows на зовнішній клавіатурі, вони можуть працювати ефективніше. Для людей із фізичними обмеженнями або вадами зору сполучення клавіш можуть замінити мишу та бути зручніше за сенсорний екран. У цій статті перелічено сполучення клавіш для PowerPoint у Windows.

Сполучення клавіш, які використовуються під час показу презентації, наведено в окремому списку.

Примітки.: 

 • Описані в цій статті сполучення клавіш відповідають українській розкладці клавіатури й можуть не завжди відповідати клавішам в інших розкладках.

 • Якщо кілька клавіш сполучення потрібно натискати одночасно, у цій статті їх розділено знаком "плюс" (+). Якщо клавіші слід натискати послідовно, їх розділено комою (,).

Завантажте документ Word із цими сполученнями клавіш за цим посиланням: Сполучення клавіш у PowerPoint для Windows.

Швидкі посилання

Поширені сполучення клавіш

Навігація на стрічці за допомогою лише клавіатури

Змінення фокуса за допомогою клавіатури

Переміщення між областями

Робота в поданні структури

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами WordArt та іншими елементами

Виділення й редагування тексту та об’єктів

Форматування тексту

Вставлення приміток і додавання відповідей на них

Змінення порядку слайдів або розділів у наборі слайдів

Спеціальні сполучення клавіш

Поширені сполучення клавіш

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш, які найчастіше використовуються в PowerPoint.

Дія

Клавіші

Створити презентацію.

Ctrl+N

Виділити вибраний текст жирним.

Ctrl+B

Змінити розмір шрифту виділеного тексту.

Alt+Е, М, О

Змінити масштаб слайда.

Alt+Ї, Г, А

Вирізати виділений текст, об’єкт або слайд.

Ctrl+X

Копіювати виділений текст, об’єкт або слайд.

Ctrl+C

Вставити вирізаний або скопійований текст, об’єкт чи слайд.

Ctrl+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Зберегти презентацію.

Ctrl+S

Вставити зображення.

Alt+Щ, У

Вставити фігуру.

Alt+Щ, 1

Вибрати тему.

Alt+К, Г

Вставити макет слайда.

Alt+Е, А, М

Перейти до наступного слайда.

Page Down

Перейти до попереднього слайда.

Page Up

Перейти на вкладку "Основне".

Alt+Е

Перейти на вкладку "Вставлення".

Alt+Щ.

Запустити показ слайдів.

Alt+П, Ч

Завершити показ слайдів.

Esc

Закрити PowerPoint.

Alt+Ф, К

Навігація на стрічці за допомогою лише клавіатури

Стрічка – це смуга у верхній частині PowerPoint, упорядкована за вкладками. На кожній вкладці відображається інша стрічка. Стрічки складаються з груп, а кожна група містить одну або кілька команд.

Ви можете переходити між елементами стрічки, використовуючи лише клавіатуру. Клавіші доступу – це спеціальні сполучення клавіш, які дають змогу швидко вибрати команду на стрічці з будь-якого розташування в PowerPoint, натиснувши кілька клавіш. Усі команди PowerPoint можна виконати, використовуючи клавіші доступу.

Переходити між вкладками на стрічці можна двома способами.

 • Щоб перейти до стрічки, натисніть клавішу Alt, а потім виберіть потрібну вкладку, використовуючи клавіші зі стрілками вправо та вліво.

 • Щоб перейти безпосередньо на певну вкладку на стрічці, скористайтеся однією з цих клавіш доступу:

  Дія

  Клавіші

  Вибрати вкладку "Файл".

  Alt+Ф

  Вибрати вкладку "Основне".

  Alt+Е

  Вибрати вкладку "Вставлення".

  Alt+Щ

  Вибрати вкладку "Конструктор".

  Alt+К

  Вибрати вкладку "Переходи".

  Alt+Х

  Вибрати вкладку "Анімація".

  Alt+І

  Вибрати вкладку "Показ слайдів".

  Alt+П

  Вибрати вкладку "Рецензування".

  Alt+Ц

  Вибрати вкладку "Подання".

  Alt+Ї

  Перейти до поля "Допомога".

  Alt+Й, а потім введіть пошуковий запит

Примітка.: Надбудови та інші програми можуть додавати до стрічки нові вкладки, а також визначати нові клавіші доступу до цих вкладок.

Робота з вкладками стрічки за допомогою клавіатури

 • Щоб перейти до списку вкладок стрічки, натисніть клавішу Alt. Щоб безпосередньо вибрати вкладку, натисніть сполучення клавіш.

 • Щоб переміщатися між командами, натискайте клавішу Tab або клавіші Shift+Tab. Ви переходитимете між командами вперед або назад по порядку. Крім того, можна використовувати клавіші зі стрілками.

 • Елементи керування активуються різними способами залежно від типу:

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки, щоб активувати її, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо виділено команду у вигляді кнопки розділення (тобто кнопки, яка відкриває меню додаткових параметрів), щоб активувати її, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз. Переміщайтеся між параметрами за допомогою клавіші табуляції. Щоб вибрати поточний параметр, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter.

  • Якщо виділено список (наприклад, список "Шрифт"), щоб відкрити його, натисніть клавішу "Стрілка вниз". Потім натискайте клавіші зі стрілками, щоб переходити між елементами. Вибравши потрібний елемент, натисніть клавішу Enter.

  • Якщо виділено колекцію, натисніть клавішу ПРОБІЛ або Enter, щоб вибрати відповідну команду. Потім використовуйте клавішу Tab, щоб переміщатися між елементами.

Порада.: У колекціях з кількома рядками елементів натискайте клавішу табуляції, щоб переходити із самого початку в кінець поточного рядка або з кінця одного рядка на початок наступного. Натисніть клавішу зі стрілкою вправо в кінці поточного рядка, щоб повернутися на його початок.

Змінення фокуса за допомогою клавіатури

У таблиці нижче наведено кілька способів переміщення фокуса за допомогою клавіатури.

Дія

Клавіші

Виділити активну вкладку на стрічці й активувати клавіші доступу.

Alt або F10. Щоб перейти на іншу вкладку, використовуйте клавіші доступу або клавіші зі стрілками.

Перемістити фокус до команд на стрічці.

Tab або Shift+Tab

Перейти до наступного елемента на стрічці внизу, угорі, ліворуч або праворуч відповідно.

Клавіша "Стрілка вниз", "Стрілка вгору", "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо"

Розгортання або згортання стрічки.

Ctrl+F1

Відобразити контекстне меню вибраного елемента.

Shift+F10

Перемістити фокус до іншої області.

F6

Перейти до наступної або попередньої команди на стрічці.

Tab або Shift+Tab

Активувати вибрану команду або елемент керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити вибране меню або колекцію на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкрити вибраний список на стрічці, як-от список "Шрифт".

Клавіша "Стрілка вниз"

Перейти між елементами у відкритому меню або колекції.

Клавіша Tab

Завершити змінення значення в елементі керування на стрічці й повернути фокус до документа.

Enter

Використання клавіш доступу, коли відображаються підказки клавіш

Щоб активувати елементи на стрічці в PowerPoint 2013 і новішої версії, можна скористатися підказками клавіш. На стрічці можна відобразити підказки клавіш (букви доступу до команд), а потім за їх допомогою переходити між різними елементами.

Підказки клавіш на стрічці в PowerPoint

 1. Натисніть клавішу Alt. Біля кожної команди на стрічці з’являться підказки клавіш у маленьких квадратах.

 2. Щоб вибрати команду, натисніть клавішу з буквою, яка відображається у квадраті підказки. Наприклад, натисніть клавішу Ф, щоб вибрати вкладку Файл, клавішу Е, щоб вибрати вкладку Основне, клавішу Щ, щоб вибрати вкладку Вставлення тощо.

  Підказки клавіш великим планом на стрічці PowerPoint

Залежно від того, яку клавішу ви натиснете, можуть з’явитися додаткові підказки клавіш. Наприклад, якщо натиснути клавіші Alt+Ф, відкриється подання Backstage на сторінці Відомості та відобразиться інший набір підказок клавіш.

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміститися між областями за годинниковою стрілкою в поданні "Звичайний".

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Перейти між областю ескізів і областю подання структури.

Ctrl+Shift+Tab

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відобразити заголовок першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгорнути текст під заголовком.

Alt + Shift + "+" (знак "плюс")

Згорнути текст під заголовком.

Alt + Shift + "-" (знак "мінус")

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами WordArt та іншими елементами

Вставлення фігури

 1. Щоб вибрати меню Фігури, натисніть клавіші Alt+Щ, 1.

 2. Щоб переміщуватися між категоріями й вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити фігуру.

Вставлення текстового поля

 1. Натисніть клавіші Alt+Щ, Ц, Т.

 2. Щоб вставити текстове поле, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта

 1. Щоб вибрати меню Об’єкт, натисніть клавіші Alt+Щ, Б.

 2. Щоб перемістити фокус до списку Тип об’єкта, натисніть клавішу Tab.

 3. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити об’єкт.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Щоб вибрати меню WordArt, натисніть клавіші Alt+Щ, W.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt і натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc, перш ніж використовувати це сполучення клавіш.

 • Щоб швидко перемістити фокус на першу переміщувану фігуру, як-от зображення чи текстове поле, натисніть клавіші Ctrl+Alt+5. Щоб переходити між переміщуваними фігурами, натискайте клавішу Tab. Щоб повернутися до звичайного режиму переходів, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, натискайте клавішу Tab, щоб переходити від одного об’єкта до іншого (щоб переходити у зворотному порядку, натискайте клавіші Shift+Tab), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

Групування чи розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, зображення або об’єкти WordArt, виділіть потрібні елементи й натисніть клавіші Ctrl+G.

 • Щоб розгрупувати елементи, виділіть їх і натисніть клавіші Ctrl+Shift+G.

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Примітка.: Якщо виділяється фігура з текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. Натисніть клавішу табуляції або клавіші Shift+Tab, щоб вибрати об’єкт, до якого потрібно скопіювати атрибути.

 4. Щоб вставити атрибути фігури до вибраного об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення й редагування тексту та об’єктів

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділити до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділити до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділити один рядок угорі (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вгору

Виділити один рядок унизу (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вниз

Виділення об’єкта (коли вибрано текст у середині об’єкта).

Esc

Виділення іншого об’єкта (коли вибрано один об’єкт).

Клавіша Tab або клавіші Shift+Tab (доки не виберете потрібний об’єкт)

Перемістити об’єкт назад на одну позицію.

Ctrl + "["

Перемістити об’єкт вперед на одну позицію.

Ctrl + "]"

Перемістити об’єкт на задній план.

Ctrl + Shift + "["

Перемістити об’єкт на передній план.

Ctrl + Shift + "]"

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом)

Enter

Виділити всі об’єкти.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Відтворити або призупинити відтворення медіафайлу.

Ctrl+ПРОБІЛ

Виділити всі слайди.

Ctrl+A (у поданні Сортувальник слайдів)

Виділити весь текст.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору

Примітка.: Щоб це зробити, потрібно розташувати курсор між словами.

Ctrl+Delete

Вирізати виділений об’єкт чи текст.

Ctrl+X

Копіювати виділений об’єкт чи текст.

Ctrl+C

Вставити вирізаний або скопійований об’єкт чи текст.

Ctrl+V

Скасування останньої дії

Ctrl+Z

Повторення останньої дії

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування

Ctrl+Shift+V

Копіювати анімацію за зразком.

Alt+Shift+C

Вставити анімацію за зразком.

Alt+Shift+V

Відкрити діалогове вікно Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення в межах тексту

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка

End

Перехід на початок рядка

Home

Перехід на один абзац угору

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля

Ctrl+Home

Перейти до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, вставляється новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторити останню дію Пошук.

Shift+F4

Переміщення й робота в таблицях

Операція

Клавіші

Перехід до наступної клітинки

Клавіша Tab

Перехід до попередньої клітинки

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Натисніть клавішу Tab у нижній правій клітинці таблиці.

Змінення зв’язаного чи вбудованого об’єкта

 1. Щоб виділити потрібний об’єкт, натисніть клавішу Tab або клавіші Shift+Tab.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, натисніть клавіші Shift+F10.

 3. Щоб вибрати об’єкт аркуша, натискайте клавішу "Стрілка вниз" потрібну кількість раз.

 4. Щоб перейди до режиму редагування, натисніть клавішу "Стрілка вправо", а потім – клавішу Enter.

  Примітка.: Ім’я команди в контекстному меню залежить від типу вбудованого чи зв’язаного об’єкта. Наприклад, вбудований аркуш Microsoft Office Excel містить команду Об’єкт аркуша, тоді як вбудоване креслення Microsoft Office Visio містить команду Об’єкт Visio.

Форматування тексту

Примітка.: Перш ніж використовувати ці сполучення клавіш, виділіть текст, який потрібно змінити.

Змінення шрифту або його розміру

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl + Shift + ">" (права кутова дужка)

Зменшити розмір шрифту.

Ctrl + Shift + "<" (ліва кутова дужка)

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінити регістр ("Як у реченнях", "УСІ ВЕЛИКІ", "усі малі").

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосувати підрядкове форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + "=" (знак рівності)

Застосувати надрядкове форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + "+" (знак "плюс")

Видалити форматування, застосоване вручну, наприклад підрядкове та надрядкове форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу зліва

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Вставлення приміток і додавання відповідей на них

Перш ніж використовувати ці сполучення клавіш, відкрийте область "Примітки" за допомогою команди "Примітка" (Alt+Щ, П).

Дія

Клавіші

Вставити нову примітку.

Ctrl+N

Додати відповідь на вибрану примітку.

Ctrl+R

Змінення порядку слайдів або розділів у наборі слайдів

Щоб змінити порядок слайдів у наборі, використовуйте наведені нижче сполучення клавіш.

Дія

Клавіші

Перемістити слайд угору.

Ctrl + стрілка вгору

Перемістити слайд униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перемістити слайд на початок.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Перемістити слайд у кінець.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Щоб змінити порядок розділів слайдів у наборі, використовуйте наведені нижче сполучення клавіш.

Дія

Клавіші

Перемістити розділ угору.

Ctrl + стрілка вгору

Перемістити розділ униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перемістити розділ на початок.

Ctrl + Shift + стрілка вгору

Перемістити розділ у кінець.

Ctrl + Shift + стрілка вниз

Спеціальні сполучення клавіш

Щоб призначити настроювані сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) у програмі PowerPoint, необхідно використати надбудову від третіх осіб, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для програми PowerPoint.

Щоб надрукувати цю статтю, виберіть Показати все, використовуючи клавішу Tab, натисніть клавішу Enter, а потім – клавіші Ctrl+P.

Швидкі посилання

Онлайнова довідка

Основні дії в Office

Переміщення стрічкою

Поширені завдання в PowerPoint

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернення до змісту довідки та інструкцій для програми PowerPoint.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибрати наступний або попередній елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Tab, Shift + Tab

Розгорнути або згорнути виділений елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка.: Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім – Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінити стан підключення (можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів).

F6 (доки фокус не опиниться в полі пошуку в довідці), Tab, клавіша "Стрілка вниз"

Ввести текст у полі пошуку в довідці (можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів).

F6

Перейти між областями у вікні довідки (наприклад, перейти між панеллю інструментів, полем пошуку в довідці та списком Пошук).

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Основи роботи з Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt+Tab, Tab

Перейти до попереднього вікна.

Alt+Shift+Tab, Tab

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Трансляція відкритої презентації віддаленій аудиторії за допомогою веб-застосунку PowerPoint.

Ctrl+F5

Перехід до наступної область завдань з іншої області у вікні програми (за годинниковою стрілкою). Можливо, потрібно буде натиснути кілька разів клавішу F6.

Примітка.: Якщо натискаючи клавішу F6 не вдається відобразити потрібну область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку, а потім натисніть клавіші Ctrl+Tab, щоб перейти до області завдань.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Переключення між вікнами програми PowerPoint, коли відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна програми PowerPoint.

Ctrl+Shift+F6

Копіювання зображення на екрані до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення шрифту або його розміру

Примітка.: Щоб використовувати ці сполучення клавіш, потрібно розмістити курсор у межах текстового поля.

Дія

Сполучення клавіш

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перейти до наступного покажчика місця заповнення заголовка або основного тексту в Microsoft Office PowerPoint. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, вставляється новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Пошук і заміна

Дія

Сполучення клавіш

Відкриття діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F

Відкриття діалогового вікна Замінити.

Ctrl+H

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї область завдань до іншої у вікні програми. Можливо, буде потрібно натиснути кілька разів клавішу F6.

F6

Вибір наступного або попереднього параметра в області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Відображення повного набору команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір першої або останньої команди в меню (включно з вкладеним), якщо воно відображається.

Home, End

Прокручування вверх або вниз у вибраному списку колекції.

Pg Up, Pg Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Home, End

Закриття області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ, C

Відкриття буфера обміну.

Alt+H, F, O

Змінення розміру області завдань

 1. В область завдань натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

 2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Після завершення змінення розміру натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Переключення на наступну вкладку в діалоговому вікні. (Вкладка має бути вибрана у відкритому діалоговому вікні)

Стрілка вниз

Переключення на попередню вкладку в діалоговому вікні. (Вкладка має бути вибрана у відкритому діалоговому вікні)

Стрілка вгору

Відкриття вибраного розкривного списку.

Стрілка вниз, клавіша Alt + стрілка вниз

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметр в ньому.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Перехід між параметрами у відкритому розкривному списку або між параметрами у групі параметрів.

Стрілка вгору або вниз

Виконання дії, призначеної для виділеної кнопки; установлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Підкреслена буква в назві параметра

Виконання дії, призначеної для встановленої за промовчанням кнопки діалогового вікна.

Enter

Закриття вибраного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Поле вводу – це пусте поле, призначене для введення або вставлення запису, наприклад імені користувача чи шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Переміщення курсору на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Відкрити діалогове вікно "Відкриття документа".

Alt+Ф, И

Відкрити діалогове вікно "Збереження документа".

Alt+Ф, Г

Перейти між пунктами відкритого розкривного списку або параметрами в групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміститися між параметрами або областями в діалоговому вікні.

Tab

Відкрити розкривне меню шляху до файлу.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Переміщення стрічкою

Доступ до будь-якої команди за допомогою натискання кількох клавіш

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною функцією, доступною в поточному поданні.

  Сполучення клавіш на вкладці "Файл"

 2. Натисніть букву, показану в підказці клавіші над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої букви можуть відображатися додаткові підказки клавіші. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснути клавішу Щ, відобразиться вкладка Вставлення разом із підказками клавіш для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснути клавіші Alt+Е, Г, Р можна перейти до поля зі списком Розмір у групі Шрифт.

  Щоб скасувати виконувану дію та приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Змінення фокуса клавіатури, не використовуючи мишу

Ще один спосіб працювати зі стрічкою за допомогою клавіатури полягає в переміщенні фокуса між вкладками та командами. Це дає змогу вибрати потрібну функцію. У таблиці нижче наведено кілька способів переміщення фокуса клавіатури, не використовуючи мишу.

Дія

Клавіші

Вибір активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу

Alt або F10 (щоб повернутися до документа й скасувати дію клавіш доступу, натисніть будь-яку з цих клавіш ще раз)

Перейти на іншу вкладку на стрічці вліво або вправо.

F10, щоб вибрати активну вкладку, а потім клавіша "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо"

Приховати або відобразити стрічку.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраної команди.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • активна вкладка стрічки;

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • документ.

F6

Перемістити фокус до кожної команди стрічки вперед або назад відповідно.

Tab, Shift + Tab

Перейти до наступного елемента на стрічці внизу, угорі, ліворуч або праворуч відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активувати команду або елемент керування на стрічці, щоб змінити значення.

Enter

Завершити змінення значення в елементі керування на стрічці та повернути фокус до документа.

Enter

Отримання довідки з вибраної команди або елемента керування на стрічці (якщо з вибраною командою не пов’язано жодного розділу довідки, виводиться загальний розділ довідки з програми).

F1

Поширені завдання у програмі PowerPoint

Створення презентації: Ctrl+N

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями за годинниковою стрілкою у звичайному поданні.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між вкладками Слайди та Структура в областях «Структура» та «Слайди» у звичайному поданні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "+"

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "-"

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами й WordArt

Вставлення фігури

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N, S і H, щоб вибрати групу Фігури.

 2. Щоб переміщуватися переходити по категоріях фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити вибрану фігуру, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і X.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J, щоб вибрати групу Об’єкт.

 2. Щоб переміщуватися між об’єктами, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити потрібний об’єкт, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, послідовно натискайте клавішу табуляції, переходячи від одного об’єкта до іншого (для переходу у зворотному порядку натискайте клавіші Shift + клавіша табуляції), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

 • Щоб виділити кілька елементів, використайте область виділення.

Групування або розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, зображення або об’єкти WordArt, виділіть потрібні елементи й натисніть клавіші Ctrl+G.

 • Щоб розгрупувати групу, виберіть її та натисніть клавіші Ctrl+Shift+G.

Відображення та приховання сітки або напрямних

Дія

Клавіші

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділяється фігура з текстом, окрім атрибутів фігури буде також скопійовано оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції виберіть об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення одного рядка вгорі (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вгору

Виділення одного рядка внизу (коли курсор перебуває на початку рядка).

Shift + стрілка вниз

Виділення об’єкта (коли вибрано текст у середині об’єкта).

Esc

Виділення іншого об’єкта (коли вибрано один об’єкт).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення всіх слайдів.

Ctrl+A (у поданні сортувальника слайдів)

Виділення всього тексту.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Примітка.: Щоб це зробити, потрібно розташувати курсор між словами.

Ctrl+Delete

Вирізання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта чи тексту.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта чи тексту.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Відкриття діалогового вікна Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення таблицями й робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавішу табуляції або сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натискайте клавішу "Стрілка вниз", доки не виберете об’єкт аркуша, натисніть клавішу "Стрілка вправо", щоб перейти в режим редагування, а потім–  клавішу Enter.

  Примітка.: Ім’я команди в контекстному меню залежить від типу вбудованого чи зв’язаного об’єкта. Наприклад, вбудований аркуш Microsoft Office Excel містить команду Об’єкт аркуша, тоді як вбудоване креслення Microsoft Office Visio містить команду Об’єкт Visio.

Форматування та вирівнювання символів і абзаців

Змінення шрифту та його розміру

Примітка.: Щоб використати ці сполучення клавіш, спочатку необхідно вибрати текст, який потрібно змінити.

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl+9

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+<

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінення регістру букв між реченнями, малих або великих букв.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + "="

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + "+"

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Запуск презентації

Нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати в поданні показу слайдів.

Сполучення клавіш для показу слайдів

Дія

Клавіші

Запуск презентації з початку.

F5

Показ наступного ефекту анімації або перехід до наступного слайда.

N, Enter, Page Down, стрілка вправо, стрілка вниз або ПРОБІЛ

Показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайда.

P, Page Up, стрілка вліво, стрілка вгору або Backspace

Перехід до слайда з певним номером.

Номер+Enter

Відображення чорного екрана або продовження показу після демонстрації цього екрана.

B або крапка

Відображення білого екрана або продовження показу після демонстрації цього екрана.

W або кома

Зупинення та поновлення автоматичного показу.

S

Завершення показу.

Esc або дефіс

Видалення екранних приміток.

E

Перехід до наступного прихованого слайда.

H

Настроювання нових інтервалів показу слайдів під час репетиції.

T

Використання вихідних інтервалів показу слайдів під час репетиції.

O

Зміна слайдів під час репетиції за допомогою клацання мишею.

M

Перезаписування дикторського тексту слайда та хронометражу

R

Повернення до першого слайда.

Натисніть і утримуйте праву та ліву кнопки миші 2 секунди

Відображення або приховання вказівника

A або =

Змінення вказівника на перо.

Ctrl+P

Змінення вказівника на стрілку.

Ctrl+A

Змінення вказівника на гумку.

Ctrl+E

Відображення чи приховання рукописних приміток.

Ctrl+M

Негайне приховання вказівника та кнопки переходу.

Ctrl+H

Приховання вказівника та навігаційної кнопки через 15 секунд.

Ctrl+U

Відкриття діалогового вікна "Усі слайди".

Ctrl+S

Перегляд панелі завдань комп’ютера

Ctrl+T

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до першого або наступного гіперпосилання на слайді.

Tab

Перехід до останнього або попереднього гіперпосилання на слайді.

Shift+Tab

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter, коли вибрано гіперпосилання

Сполучення клавіш для перегляду медіавмісту під час презентації

Дія

Клавіші

Зупинення відтворення медіавмісту

Alt+Q

Переключення між відтворенням і паузою

Alt+P

Перехід до наступної закладки

Alt+End

Перехід до попередньої закладки

Alt+Home

Збільшення гучності звуку

Alt + стрілка вгору

Зменшення гучності звуку

Alt + стрілка вниз

Прокручування вперед

Alt + Shift + Page Down

Прокручування назад

Alt + Shift + Page Up

Вимкнення звуку

Alt+U

Щоб відобразити список елементів керування під час презентації, натисніть клавішу F1.

Перегляд веб-презентацій

Щоб переглянути веб-презентацію за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer 4.0 або новішої версії, використовуйте такі клавіші:

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення вперед через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Клавіша табуляції

Переміщення назад через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter

Перехід до наступного слайда.

ПРОБІЛ

Використання області виділення

В області виділення можна використовувати наведені нижче сполучення клавіш.

Щоб запустити область виділення, натисніть клавішу Alt, а потім послідовно натисніть клавіші H, S, L і P.

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення фокусу з однієї області до іншої.

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+ПРОБІЛ або Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп.

Примітка.: Щоб використати це сполучення клавіш, фокус має бути в поданні дерева області виділення.

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Щоб призначити спеціальні сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, необхідно використати надбудову сторонніх постачальників, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для PowerPoint.

Щоб надрукувати цю статтю, виберіть Показати все, використовуючи клавішу Tab, натисніть клавішу Enter, а потім – клавіші Ctrl+P.

Швидкі посилання

Онлайнова довідка

Основні дії в Office

Переміщення стрічкою

Поширені завдання в PowerPoint

Онлайнова довідка

Сполучення клавіш для роботи з вікном довідки

У вікні довідки можна отримати доступ до всього вмісту довідки Office. У ньому відображаються розділи та інший вміст довідки.

У вікні довідки

Дія

Клавіші

Відкриття вікна довідки.

F1

Закриття вікна довідки.

Alt+F4

Перехід між вікном довідки й активною програмою.

Alt + клавіша табуляції

Повернутися на вкладку "Основне" в PowerPoint.

Alt+Home

Вибір наступного елемента у вікні довідки.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього елемента у вікні довідки.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеним елементом.

Enter

Вибрати наступний або попередній елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Tab, Shift + Tab

Розгорнути або згорнути виділений елемент відповідно в розділі вікна довідки Огляд довідки PowerPoint.

Enter

Вибір наступного прихованого тексту або гіперпосилання, зокрема Показати все або Приховати все на початку розділу.

Клавіша табуляції

Вибір попереднього прихованого тексту або гіперпосилання.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, пов’язаної з виділеною командою Показати все або Приховати все, прихованим текстом або гіперпосиланням.

Enter

Перехід до попереднього розділу довідки (кнопка Назад).

Alt + стрілка вліво або Backspace

Перехід до наступної теми довідки (кнопка Вперед).

Alt + стрілка вправо

Повільне прокручування вгору або вниз у межах поточного розділу довідки.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Прокручування на більшу відстань угору та вниз у межах поточного розділу довідки.

Page Up, Page Down

Відображення меню команд для вікна довідки. Для цього потрібно, щоб вікно довідки було активним (клацніть вікно довідки).

Shift+F10

Припинення останньої дії (кнопка Зупинити).

Esc

Оновлення вікна (кнопка Оновити).

F5

Друк поточного розділу довідки.

Примітка.: Якщо курсор не наведено на поточний розділ довідки, натисніть клавішу F6, а потім – Ctrl+P.

Ctrl+P

Змінити стан підключення (можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів).

F6 (доки фокус не опиниться в полі пошуку в довідці), Tab, клавіша "Стрілка вниз"

Ввести текст у полі пошуку в довідці (можливо, знадобиться натиснути клавішу F6 кілька разів).

F6

Перейти між областями у вікні довідки (наприклад, перейти між панеллю інструментів, полем пошуку в довідці та списком Пошук).

F6

Вибір наступного або попереднього елемента відповідно в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вгору, стрілка вниз

Розгортання або згортання вибраного елемента в поданні змісту у вигляді дерева.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Основи роботи з Office

Відображення та використання вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного вікна.

Alt + клавіша табуляції

Перехід до попереднього вікна.

Alt + Shift + клавіша табуляції

Закриття активного вікна.

Ctrl+W або Ctrl+F4

Відновлення розміру активного вікна після його розгортання.

Ctrl+F5

Перейти за годинниковою стрілкою до області завдань з іншої області у вікні програми (можливо, знадобиться натиснути кілька разів клавішу F6).

Примітка.: Якщо натискаючи клавішу F6 не вдається відобразити потрібну область завдань, спробуйте натиснути клавішу Alt, щоб перемістити фокус на стрічку (один із компонентів інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent), а потім натисніть клавіші Ctrl+Tab, щоб перейти до області завдань. Стрічка – це частина нового інтерфейсу користувача Microsoft Office Fluent. Вона замінює кілька меню та панелей інструментів, забезпечуючи зручний централізований доступ до всіх команд.

F6

Перехід від однієї області завдань до іншої у вікні програми (проти годинникової стрілки).

Shift+F6

Перехід до наступного вікна, якщо відкрито кілька вікон.

Ctrl+F6

Перехід до попереднього вікна.

Ctrl+Shift+F6

Виконати команду Перемістити в меню керування нерозгорнутого вікна документа (натискайте клавіші зі стрілками, щоб перемістити вікно, а коли завершите, натисніть клавішу Enter).

Ctrl+F7

Виконати команду Розмір у меню керування нерозгорнутого вікна документа (натискайте клавіші зі стрілками, щоб змінити розмір вікна, а коли завершите, натисніть клавішу Enter).

Ctrl+F8

Згортання вікна до піктограми (доступне лише для деяких програм системи Microsoft Office).

Ctrl+F9

Розгортання або відновлення розміру вибраного вікна.

Ctrl+F10

Копіювання зображення екрана до буфера обміну.

Print Screen

Копіювання зображення вибраного вікна до буфера обміну.

Alt + Print Screen

Змінення типу та розміру шрифту

Дія

Сполучення клавіш

Змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Змінення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + ">"

Зменшення розміру шрифту вибраного тексту.

Ctrl + Shift + "<"

Переміщення в тексті або клітинках

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перейти до наступного покажчика місця заповнення заголовка або основного тексту в Microsoft Office PowerPoint. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, вставляється новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Пошук і заміна

Дія

Сполучення клавіш

Відкриття діалогового вікна Пошук.

Ctrl+F

Відкриття діалогового вікна Замінити.

Ctrl+H

Повторення останньої дії пошуку.

Shift+F4

Переміщення в межах таблиць і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Доступ до областей завдань і робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід від однієї область завдань до іншої у вікні програми. Можливо, буде потрібно натиснути кілька разів клавішу F6.

F6

Вибір наступного або попереднього параметра в області завдань, якщо вона активна.

Клавіша табуляції, Shift + клавіша табуляції

Відображення повного набору команд у меню області завдань.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід між параметрами вибраного підменю; перехід між певними параметрами у групі параметрів діалогового вікна.

Стрілка вниз або стрілка вгору

Відкриття вибраного меню або виконання дії, призначеної для вибраної кнопки.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття контекстного меню; відкриття розкривного меню для вибраного елемента колекції.

Shift+F10

Вибір першої або останньої команди в меню (включно з вкладеним), якщо воно відображається.

Home, End

Прокручування вверх або вниз у вибраному списку колекції.

Pg Up, Pg Down

Перехід на початок або в кінець вибраного списку колекції.

Home, End

Закриття області завдань.

Ctrl+ПРОБІЛ, C

Відкриття буфера обміну.

Alt+H, F, O

Доступ до смарт-тегів і їх використання

Дія

Клавіші

Відобразити меню або повідомлення для смарт-тега (якщо смарт-тегів кілька, відобразиться меню або повідомлення наступного з них).

Alt+Shift+F10

Вибрати наступний елемент у меню смарт-тега.

Клавіша "Стрілка вниз"

Вибрати попередній елемент у меню смарт-тега.

Клавіша "Стрілка вгору"

Виконати дію, пов’язану з вибраним елементом у меню смарт-тега.

Enter

Закрити меню смарт-тега або повідомлення.

Esc

Поради

 • Ви можете ввімкнути отримання звукових сповіщень, коли з’являтиметься смарт-тег. Щоб відтворити аудіосигнали на комп’ютері, потрібно встановити звукову карту й інсталювати надбудову Microsoft Office Sounds.

 • Якщо ви маєте доступ до Інтернету, Microsoft Office Sounds можна завантажити на веб-сайті Microsoft Office Online. Інсталювавши звукові файли, виконайте такі дії в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 чи Microsoft Office Word 2007:

  1. Натисніть клавіші Alt+Ф, щоб натиснути кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – букву А, щоб відкрити параметри програми.

  2. Натисніть клавішу Д, щоб перейти до категорії Додатково, або використовуйте клавіші "Стрілка вгору" або "Стрілка вниз", щоб знайти її.

  3. У розділі Загальні категорії Додатково натисніть клавіші Alt+З, щоб установити прапорець Звуковий супровід подій. Натискайте клавішу Tab, доки не виберете кнопку OK, а потім натисніть кнопку Enter.

   Примітка.: Якщо встановити або зняти цей прапорець, змінюються параметри всіх програм Office із підтримкою звуку.

Змінення розміру області завдань

 1. В область завдань натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, щоб відобразити меню додаткових команд.

 2. За допомогою стрілки вниз виберіть команду Розмір, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Змініть розмір області завдань за допомогою клавіш зі стрілками. Щоб змінювати розмір із кроком в один піксель, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Примітка.: Після завершення змінення розміру натисніть клавішу Esc.

Використання діалогових вікон

Дія

Клавіші

Перехід до наступного параметра або групи параметрів.

Клавіша табуляції

Перехід до попереднього параметра або групи параметрів.

Shift + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки діалогового вікна.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Відкриття виділеного розкривного списку.

Alt + стрілка вниз

Відкриття списку, якщо його закрито, і перехід до певного параметр в ньому.

Перша буква назви параметра в розкривному списку

Перехід між пунктами відкритого розкривного списку або між параметрами у групі параметрів.

Клавіші зі стрілками

Закриття виділеного розкривного списку; скасування команди та закриття діалогового вікна.

Esc

Виконання дії, призначеної виділеній кнопці; встановлення або зняття виділеного прапорця.

ПРОБІЛ

Вибір параметра; установлення або зняття прапорця.

Alt + підкреслена буква в назві параметра

Виконання дії, призначеної для встановленої за замовчуванням кнопки діалогового вікна.

Enter

Використання полів вводу в діалогових вікнах

Текстові поля призначені для введення або вставлення записів, наприклад, імені користувача або шляху до папки.

Дія

Клавіші

Перехід на початок запису.

Home

Перехід у кінець запису.

End

Перехід на один символ вліво або вправо.

Стрілка вліво, стрілка вправо

Переміщення курсору на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного символу зліва від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного символу справа від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення або скасування виділення одного слова зліва від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділення або скасування виділення одного слова справа від курсору.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення тексту від вказівника миші до початку запису.

Shift+Home

Виділення тексту від вказівника миші до кінця запису.

Shift+End

Використання діалогових вікон Відкрити та Зберегти як

Дія

Клавіші

Перейти до попередньої папки Зображення кнопки .

Alt+1

Кнопка На один рівень вгору Зображення кнопки . Відкрити папку, розташовану на рівень вище від відкритої папки.

Alt+2

Кнопка Видалити Зображення кнопки . Видалити вибрану папку або файл.

Alt+3 або Delete

Кнопка Створити папку Зображення кнопки . Створити папку.

Alt+4

Кнопка Подання Зображення кнопки . Перейти між доступними поданнями папок.

Alt+5

Кнопка Сервіс. Відкрити меню Сервіс.

Alt+М

Відображення контекстного меню для виділеного елемента, наприклад, папки або файлу.

Shift+F10

Переміститися між параметрами або областями в діалоговому вікні.

Tab

Відкриття списку Папка.

F4 або Alt+I

Оновлення списку файлів.

F5

Переміщення стрічкою

Доступ до будь-якої команди за допомогою натискання кількох клавіш

 1. Натисніть клавішу Alt.

  Підказки клавіш відображаються над кожною доступною в поточному поданні функцією. Нижче наведено приклад із Microsoft Office Word.

  Стрічка з відображеними підказками клавіш

 2. Натисніть букву, показану в підказці клавіші над функцією, якою потрібно скористатися.

 3. Залежно від натиснутої клавіші можуть відображатися додаткові підказки. Наприклад, якщо активна вкладка Основне й натиснуто клавішу з буквою I, відображається вкладка Вставлення разом із підказками для її груп.

 4. Продовжуйте натискати клавіші з буквами, доки не виберете потрібну команду або елемент керування. У деяких випадках слід спочатку натиснути клавішу з буквою групи, яка містить команду. Наприклад, натиснувши клавіші Alt+Е, Р, Р, ви перейдете до поля зі списком Розмір шрифту в групі Шрифт.

  Примітка.: Щоб скасувати поточну дію й приховати підказки клавіш, натисніть клавішу Alt.

Змінення фокуса клавіатури, не використовуючи мишу

Ще один спосіб працювати зі стрічкою за допомогою клавіатури полягає в переміщенні фокуса між вкладками та командами. Це дає змогу вибрати потрібну функцію. У таблиці нижче наведено кілька способів переміщення фокуса клавіатури, не використовуючи мишу.

Дія

Клавіші

Вибір активної вкладки на стрічці й активація клавіш доступу

Alt або F10 (щоб повернутися до документа й скасувати дію клавіш доступу, натисніть будь-яку з цих клавіш ще раз)

Перейти на іншу вкладку на стрічці вліво або вправо.

F10, щоб вибрати активну вкладку, а потім клавіша "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо"

Приховати або відобразити стрічку.

Ctrl+F1

Відображення контекстного меню для вибраної команди.

Shift+F10

Переміщення фокусу для виділення кожної з наступних областей вікна:

 • активна вкладка стрічки;

 • будь-яка з відкритих областей завдань;

 • документ.

F6

Перемістити фокус до кожної команди стрічки вперед або назад відповідно.

Tab, Shift + Tab

Перейти до наступного елемента на стрічці внизу, угорі, ліворуч або праворуч відповідно.

Стрілка вниз, стрілка вгору, стрілка вліво або стрілка вправо

Активація вибраної команди або елемента керування на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Відкриття вибраного меню або колекції на стрічці.

ПРОБІЛ або Enter

Активувати команду або елемент керування на стрічці, щоб змінити значення.

Enter

Завершити змінення значення в елементі керування на стрічці та повернути фокус до документа.

Enter

Отримання довідки з вибраної команди або елемента керування на стрічці (якщо з вибраною командою не пов’язано жодного розділу довідки, виводиться загальний розділ довідки з програми).

F1

Поширені завдання в PowerPoint

Створення презентації: Ctrl+N

Переміщення між областями

Дія

Клавіші

Переміщення між областями за годинниковою стрілкою у звичайному поданні.

F6

Переміщення між областями проти годинникової стрілки у звичайному поданні.

Shift+F6

Переключення між вкладками Слайди та Структура в областях «Структура» та «Слайди» у звичайному поданні.

Ctrl + Shift + клавіша табуляції

Робота в поданні структури

Дія

Клавіші

Переміщення абзацу на вищий рівень.

Alt + Shift + стрілка вліво

Переміщення абзацу на нижчий рівень.

Alt + Shift + стрілка вправо

Переміщення виділених абзаців вверх.

Alt + Shift + стрілка вгору

Переміщення виділених абзаців униз.

Alt + Shift + стрілка вниз

Відображення заголовка першого рівня.

Alt+Shift+1

Розгортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "+"

Згортання тексту під заголовком.

Alt + Shift + "-"

Робота з фігурами, зображеннями, полями, об’єктами й WordArt

Вставлення фігури

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N, S і H, щоб вибрати групу Фігури.

 2. Щоб переміщуватися переходити по категоріях фігур і вибирати потрібні фігури, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити вибрану фігуру, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення поля

 1. Натисніть клавіші Alt, Ю.

 2. Натискайте клавішу Tab, щоб перейти до кнопки Напис, розташованої на вкладці Вставлення в групі Текст.

 3. Натисніть клавіші Ctrl+Enter, щоб вставити текстове поле.

Вставлення об’єкта

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і J, щоб вибрати групу Об’єкт.

 2. Щоб переміщуватися між об’єктами, використовуйте клавіші зі стрілками.

 3. Щоб вставити потрібний об’єкт, натисніть клавіші Ctrl+Enter.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і W, щоб вибрати групу Об’єкти WordArt.

 2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу Enter.

 3. Введіть потрібний текст.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Щоб виділити окрему фігуру, послідовно натискайте клавішу табуляції, переходячи від одного об’єкта до іншого (для переходу у зворотному порядку натискайте клавіші Shift + клавіша табуляції), доки на потрібному об’єкті не з’являться маркери змінення розміру.

 • Щоб виділити кілька елементів, використайте область виділення.

Групування або розгрупування фігур, зображень і об’єктів WordArt

 • Щоб згрупувати фігури, зображення або об’єкти WordArt, виділіть потрібні елементи й натисніть клавіші Ctrl+G.

 • Щоб розгрупувати групу, виберіть її та натисніть клавіші Ctrl+Shift+G.

Відображення та приховання сітки або напрямних

Дія

Клавіші

Відображення та приховання сітки.

Shift+F9

Відображення та приховання напрямних.

Alt+F9

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

  Якщо виділити фігуру з текстом, окрім її атрибутів ви також скопіюєте оформлення та стиль тексту.

 2. Щоб скопіювати атрибути об’єкта, натисніть клавіші Ctrl+Shift+C.

 3. За допомогою клавіші табуляції або сполучення Shift + клавіша табуляції виберіть об’єкт, до якого потрібно застосувати скопійовані атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Виділення тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Виділення одного символу праворуч від курсору.

Shift + стрілка вправо

Виділення одного символу ліворуч від курсору.

Shift + стрілка вліво

Виділення фрагмента до кінця слова.

Ctrl + Shift + стрілка вправо

Виділення фрагмента до початку слова.

Ctrl + Shift + стрілка вліво

Виділити один рядок угорі.

Shift + стрілка вгору

Виділити один рядок унизу.

Shift + стрілка вниз

Виділити об’єкт (з виділеним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділити об’єкт (з виділеним об’єктом).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виділення тексту всередині об’єкта (з виділеним об’єктом).

Enter

Виділення всіх об’єктів.

Ctrl+A (на вкладці Слайди)

Виділення всіх слайдів.

Ctrl+A (у поданні сортувальника слайдів)

Виділення всього тексту.

Ctrl+A (на вкладці Структура)

Видалення й копіювання тексту та об’єктів

Дія

Клавіші

Видалення одного символу ліворуч від курсору.

Backspace

Видалення одного слова ліворуч від курсору.

Ctrl+Backspace

Видалення одного символу праворуч від курсору.

Delete

Видалення одного слова праворуч від курсору.

Ctrl+Delete

Вирізати виділений об’єкт.

Ctrl+X

Копіювати виділений об’єкт.

Ctrl+C

Вставити вирізаний або скопійований об’єкт.

Ctrl+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Переміщення текстом

Дія

Клавіші

Переміщення на один символ вліво.

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо.

Стрілка вправо

Перехід на один рядок угору.

Стрілка вгору

Перехід на один рядок униз.

Стрілка вниз

Перехід на одне слово вліво.

Ctrl + стрілка вліво

Перехід на одне слово вправо.

Ctrl + стрілка вправо

Перехід у кінець рядка.

End

Перехід на початок рядка.

Home

Перехід на один абзац вгору.

Ctrl + стрілка вгору

Перехід на один абзац униз.

Ctrl + стрілка вниз

Перехід у кінець текстового поля.

Ctrl+End

Перехід на початок текстового поля.

Ctrl+Home

Перехід до наступного покажчика місця заповнення заголовка чи основного тексту. Якщо це останній покажчик місця заповнення на слайді, буде вставлено новий слайд із таким самим макетом, як і у вихідному слайді.

Ctrl+Enter

Повторення останньої дії Пошук.

Shift+F4

Переміщення таблицями й робота з ними

Дія

Клавіші

Перехід до наступної клітинки.

Клавіша табуляції

Перехід до попередньої клітинки.

Shift+Tab

Перехід на наступний рядок.

Стрілка вниз

Перехід на попередній рядок.

Стрілка вгору

Вставлення символу табуляції в клітинку.

Ctrl+Tab

Початок нового абзацу.

Enter

Додавання нового рядка внизу таблиці.

Клавіша табуляції в кінці останнього рядка

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші Shift + Tab, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Щоб вибрати об’єкт аркуша й перейти в режим редагування, натискайте клавішу "Стрілка вниз" потрібну кількість раз.

Форматування та вирівнювання символів і абзаців

Змінення шрифту або розміру тексту

Операція

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення шрифту.

Ctrl+Shift+F

Відкрити діалогове вікно Шрифт, щоб змінити шрифт.

Ctrl+Shift+P

Збільшення розміру шрифту.

Ctrl+9

Зменшення розміру шрифту.

Ctrl+Shift+<

Застосування форматування символів

Дія

Клавіші

Відкриття діалогового вікна Шрифт для змінення форматування символів.

Ctrl+T

Змінення регістру букв між реченнями, малих або великих букв.

Shift+F3

Виділення жирним шрифтом.

Ctrl+B

Підкреслення тексту.

Ctrl+U

Виділення курсивом.

Ctrl+I

Застосування підрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + "="

Застосування надрядкового форматування (автоматичні інтервали).

Ctrl + Shift + "+"

Видалення форматування, застосованого вручну, наприклад підрядкового та надрядкового форматування.

Ctrl+ПРОБІЛ

Вставлення гіперпосилання.

Ctrl+K

Копіювання форматування тексту

Дія

Клавіші

Копіювання форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення форматування.

Ctrl+Shift+V

Вирівнювання абзаців

Дія

Клавіші

Вирівнювання абзацу по центру.

Ctrl+E

Вирівнювання абзацу за шириною.

Ctrl+J

Вирівнювання абзацу за лівим краєм.

Ctrl+L

Вирівнювання абзацу за правим краєм.

Ctrl+R

Запуск презентації

Нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати, якщо презентація проводиться в повноекранному режимі.

Дія

Клавіші

Запустити презентацію з початку.

F5

Показ наступного ефекту анімації або перехід до наступного слайда.

N, Enter, Page Down, стрілка вправо, стрілка вниз або ПРОБІЛ

Показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайда.

P, Page Up, стрілка вліво, стрілка вгору або Backspace

Перехід до слайда з певним номером.

Номер+Enter

Відображення пустого чорного слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

B або крапка

Відображення пустого білого слайда або продовження показу після демонстрації цього слайда.

W або кома

Зупинення та поновлення автоматичного показу.

S

Завершення показу.

Esc або дефіс

Видалення екранних приміток.

E

Перехід до наступного прихованого слайда.

H

Настроювання нових інтервалів показу слайдів під час репетиції.

T

Використання вихідних інтервалів показу слайдів під час репетиції.

O

Змінити слайди під час репетиції за допомогою клацання мишею.

M

Повернення до першого слайда.

1+Enter

Відобразити прихований вказівник або змінити вказівник на перо

Ctrl+P

Відобразити прихований вказівник або змінити вказівник на стрілку.

Ctrl+A

Негайне приховання вказівника та кнопки переходу.

Ctrl+H

Приховання вказівника та навігаційної кнопки через 15 секунд.

Ctrl+U

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Перехід до першого або наступного гіперпосилання на слайді.

Tab

Перехід до останнього або попереднього гіперпосилання на слайді.

Shift+Tab

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter, якщо гіперпосилання виділено

Порада.: Щоб відобразити список елементів керування під час презентації, натисніть клавішу F1.

Перегляд веб-презентацій

Щоб переглянути веб-презентацію за допомогою браузера Microsoft Internet Explorer 4.0 або новішої версії, використовуйте такі клавіші:

Дія

Сполучення клавіш

Переміщення вперед через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Клавіша табуляції

Переміщення назад через гіперпосилання у веб-презентації, рядках адреси та посилань.

Shift + клавіша табуляції

Виконання дії, аналогічної клацанню вибраного гіперпосилання кнопкою миші.

Enter

Перехід до наступного слайда.

ПРОБІЛ

Перейти до попереднього слайда.

Backspace

Використання області виділення

Нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати в області виділення.

Дія

Клавіші

Відкрити область виділення.

Alt+О, Ф, О, В

Переміщення фокуса з однієї області на іншу

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+ПРОБІЛ або Shift+Enter

Переміщення виділеного об’єкта вперед.

Ctrl+Shift+F

Переміщення виділеного об’єкта назад.

Ctrl+Shift+B

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Перейменування активного об’єкта.

F2

Переключення фокусу клавіатури в межах області виділення між поданням дерева папок і кнопками Показати все та Приховати все.

Клавіша табуляції або Shift + клавіша табуляції

Згортання всіх груп.

Alt+Shift+1

Розгортання всіх груп.

Alt+Shift+9

Щоб призначити спеціальні сполучення клавіш елементам меню, записаним макросам і коду Visual Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, необхідно використати надбудову сторонніх постачальників, наприклад Shortcut Manager for PowerPoint, доступну на веб-сайті надбудов OfficeOne для PowerPoint.

Додаткові відомості

Створення презентацій PowerPoint зі спеціальними можливостями

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×