Створення поля для зберігання дат і часу

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Щоб додати поле дати й часу до таблиці в локальній базі даних, відкрийте таблицю в режимі конструктора та клацніть перше пусте поле у стовпці Ім’я поля, введіть ім’я нового поля та клацніть сусіднє поле Тип даних і виберіть зі списку пункт Дата й час.

Примітка.: У веб-програми Access створення таблиць за допомогою області плитку, але після створення, яку можна відкрити його в режимі конструктора – просто клацніть його правою кнопкою та виберіть пункт Змінити таблицю.

У веб-базі даних відкрийте таблицю у вікні табличного подання даних, виберіть вкладку Поля й у групі Додавання й видалення натисніть кнопку Дата й час.

Після створення поля дати й часу, його можна додати у форму за допомогою списку полів. Відкрийте форму в режимі конструктора або поданні макета й натисніть сполучення клавіш Alt+F8, щоб відобразити список полів. Угорі списку полів натисніть кнопку Відображати всі таблиці та двічі клацніть поле ''Дата й час'', щоб додати його до форми.

Під час додавання поля ''Дата й час'' можна вказати формат дати для поля. Ви можете використати готовий формат або створити власний. Щоб отримати докладніші відомості, читайте далі цю статтю.

У цій статті

Огляд

Додавання поля ''Дата/час'' до таблиці

Застосування формату до поля ''Дата/час''

Керування введенням даних типу ''Дата/час'' за допомогою маски вводу

Попередньо визначені та настроювані формати, доступні для використання

Огляд

Програма Access зберігає дані типу ''Дата/час'' у вигляді десяткових чисел: ціла частина означає дату, решта числа означає час. Оскільки дані типу ''Дата/час'' числові, з ними просто виконувати обчислення на зразок визначення віку.

Формати відображення

Здебільшого користувачам не потрібно бачити фактичне значення поля ''Дата/час'', адже це значення не виглядає як дата. Якщо використовується значення дати й часу, програма Access відображає її у зручному для сприйняття форматі, наприклад 22.11.2011. Якщо ви не вкажете формат дати, то дата й час автоматично відображатимуться в загальному форматі дати та довгому форматі часу.

Припустимий діапазон значень

Програма Access не приймає дати за межами діапазону припустимих значень, оскільки зазвичай (якщо ви, звісно, не археолог і не історик) такі дати не потрібні. Значення дати й часу можуть коливатися від –657 434,0 (00:00:00, 1 січня 100 р. н.е.) до 2 958 465,9999 (23:59:59, 31 грудня 9999 р. н.е.).

Якщо ви введете дату поза цим діапазоном, програма Access не розпізнає ввід як дату, тому з’явиться повідомлення про помилку, у якому буде запропоновано ввести нове значення або перетворити цей тип даних на текст.

Докладніші відомості про тип даних ''Дата/час'' див. у статті Загальні відомості про типи даних і властивості поля.

Відмінності між веб-програми Access або веб-бази даних

Існує кілька відмінностей у функціонуванні полів ''Дата/час'' у програмах Access або веб-базах даних і локальних базах даних. Під час роботи у програмах Access або веб-базах даних пам’ятайте про такі обмеження:

 • У програмах Access або веб-базах даних немає такої кількості попередньо визначених форматів дат, як у локальній базі даних, але можна вводити настроювані формати, які імітують попередньо визначені формати).

 • Режим конструктора таблиць недоступний у веб-базі даних, але можна вносити зміни в макети таблиць, зокрема додавати поле ''Дата/час'' у вікні табличного подання даних.

 • Ви не можете використовувати маски вводу. У програмах Access можна використовувати маски вводу, однак вони не керують введенням, а зникають, коли ви починаєте вводити дані.

На початок сторінки

Додавання поля ''Дата/час'' до таблиці

У програмах Access або локальних базах даних використовуйте режим конструктора для додавання поля до таблиці. У веб-базі даних використовуйте вікно табличного подання даних.

Додавання поля до програми або локальної бази даних

 1. Відкрийте таблицю в режимі конструктора.

 2. У наступному доступному рядку введіть ім’я нового поля в полі Ім’я поля.

 3. У полі Тип даних виберіть зі списку пункт Дата/час.

Додавання поля ''Дата/час'' у поданні конструктора

Додавання поля у веб-базі даних

 1. Відкрийте таблицю.

 2. Виберіть вкладку Поля й у групі Додавання й видалення натисніть кнопку Дата й час.

 3. Введіть назву нового поля.

Додавання поля ''Дата/час'' у вікні табличного подання даних

На початок сторінки

Застосування формату до поля ''Дата/час''

У програмі Access є кілька попередньо визначених форматів для даних типу ''Дата й час'', але якщо цих форматів недостатньо, створюйте власні формати. Формат за промовчанням – повний формат дати: дд.мм.рррр гг:хх:сс.

Примітка.: Цей розділ не стосується веб-баз даних. У веб-базі даних доступні лише два формати дати: короткий і довгий. Щоб настроїти формат дати, перейдіть у вікно табличного подання даних, виберіть поле ''Дата/час'', відкрийте вкладку Поля й у групі Властивості натисніть кнопку Формат, а потім виберіть потрібний формат.

Застосування попередньо визначеного формату

 1. Відкрийте таблицю в режимі конструктора. Якщо поля ''Дата/час'' ще немає, додайте його (вказівки з додавання поля дивіться в попередньому розділі).

 2. У верхньому розділі бланка виберіть поле ''Дата/час'', яке потрібно форматувати.

 3. У розділі Властивості поля клацніть стрілку в полі властивості Формат і виберіть потрібний формат із розкривного списку.

  Властивість ''Формат'' поля ''Дата/час''

 4. Після вибору формату з’явиться діяПараметри оновлення властивостей, яка дає змогу застосувати новий формат до інших полів таблиць і елементів керування форм, які успадкують цей формат. Щоб застосувати зміни для всієї бази даних, клацніть дію та виберіть пункт Оновити формат, де використовується ім’я поля. У цьому випадку ім’я поля – це ім’я вашого поля дати й часу.

 5. Щоб застосувати зміни до всієї бази даних, натисніть кнопку Так, коли з’являється діалогове вікно Оновлення властивостей, у якому відображаються форми та інші об’єкти, які успадкують новий формат.

 6. Збережіть зміни та переключіться у вікно табличного подання даних, щоб дізнатися, чи відображається потрібний формат.

Застосування настроюваного формату

Щоб створити настроюваний формат, введіть у поле властивості формату шаблон із символів. Настроювані формати для полів ''Дата/час'' можуть містити два розділи: один для дати, інший – для часу; ці розділи потрібно розділяти крапкою з комою.

Якщо застосувати користувацький формат до поля ''Дата/час'', можна поєднувати різні формати (один для дати, а інший – для часу), теж розділяючи їх крапкою з комою. Наприклад, ви можете поєднати повний формат дати з довгим форматом часу: дд.мм.рррр;гг:хх:сс. Щоб застосувати настроюваний формат дати або часу, виконайте такі дії:

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку ви хочете, щоб працювати з та виберіть пункт Конструктор.

 2. У верхньому розділі бланка виберіть поле ''Дата/час'', яке потрібно форматувати.

 3. У нижній частині виберіть поле властивості Формат а потім введіть настроюваний формат за допомогою символів із Настроювані покажчики місця заповнення та роздільникитаблиці.

 4. Після введення формату з’явиться дія Параметри оновлення властивостей, яка дає змогу застосувати новий формат до інших полів таблиць і елементів керування форм, які успадкують цей формат. Щоб застосувати зміни для всієї бази даних, клацніть дію та виберіть пункт Оновити формат, де використовується ім’я поля. У цьому випадку ім’я поля – це ім’я вашого поля дати й часу.

 5. Якщо потрібно застосувати зміни до всієї бази даних, натисніть кнопку Так, коли з’явиться діалогове вікно Оновлення властивостей, у якому відображаються форми та інші об’єкти, що успадкують новий формат.

 6. Збережіть зміни та переключіться у вікно табличного подання даних, щоб дізнатися, чи відображається потрібний формат.

На початок сторінки

Керування введенням даних типу ''Дата/час'' за допомогою маски вводу

Якщо потрібно, щоб користувачі вводили дані типу ''Дата/час'' у певному форматі, використовуйте маску вводу. Маски вводу можуть застосовуватися до полів таблиць, наборів результатів запитів, а також до елементів керування звітів і форм. Маска вводу безпосередньо не впливає на способи відображення даних (на це впливає формат, як указано в попередніх розділах).

Примітка.: Маску вводу не можна створювати у програмах Access і у веб-базах даних.

Додавання маски вводу

 1. Виберіть поле ''Дата/час'', а потім у нижній частині бланка на вкладці Загальні виберіть властивість Маска вводу.

 2. Відкриється майстер масок вводу для вибору формату маски вводу.

 3. Щоб застосувати формат, виберіть пункт Так і натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Попередньо визначені та настроювані формати, доступні для використання

Попередньо визначені формати із прикладами

Формат

Опис

Приклади

Повний формат дати

(За промовчанням) Відображає значення дати як числа, а значення часу як години, хвилини та секунди. Для обох типів значень у програмі Access використовуються роздільники дати й часу, указані у ваших регіональних параметрах ОС Windows. Якщо значення не містить часовий компонент, відображається лише дата. Якщо значення не містить компонент дати, відображається тільки час.

30.06.2015 10:10:42

Довгий формат дати

Відображає значення дати, указане для настройки ''Довгий формат дати'' в регіональних параметрах ОС Windows.

29 серпня 2012 р.

Середній формат дати

Відображає дату як дд.ммм.рр, але використовує роздільник компонентів дати, указаний у регіональних параметрах ОС Windows.

29/сер/12
29-сер-12

Короткий формат дати

Відображає значення дати, указане для настройки ''Короткий формат дати'' в регіональних параметрах системи Windows.

29.08.2012
29-08-2012

Довгий формат часу

Відображає години, хвилини та секунди. Використовується лише роздільник, указаний у настройках часу в регіональних параметрах ОС Windows.

10:10:42

Середній формат часу

Відображає години й хвилини та ДП або ПП. Використовується лише роздільник, указаний у настройках часу в регіональних параметрах ОС Windows.

10:10 ДП

Короткий формат часу

Відображає лише години та хвилини. Використовується лише роздільник, указаний у настройках часу в регіональних параметрах ОС Windows.

10:10

Покажчики місця заповнення та роздільники настроюваного формату

Щоб створити настроюваний формат, використовуйте будь-яке поєднання наведених нижче елементів. Наприклад, щоб відобразити тиждень року та день тижня, введіть ww/w.

Увага!: Настроювані формати, несумісні з настройками дати й часу, указаними в регіональних параметрах ОС Windows, ігноруються. Додаткові відомості про регіональні параметри ОС Windows можна знайти в довідці системи Windows.

Компоненти формату дати

Формат

Опис

д

День місяця, одна або дві цифри за потреби (від 1 до 31).

дд

День місяця, дві цифри (від 01 до 31).

ддд

Перші три букви дня тижня (від пон до нед).

дддд

Повна назва дня тижня (від понеділка до неділі).

т

День тижня (від 1 до 7).

тт

Тиждень року (від 1 до 53).

м

Місяць року, одна або дві цифри за потреби (від 1 до 12).

мм

Місяць року, дві цифри (від 01 до 12).

ммм

Перші три букви місяця (від січ до гру).

мммм

Повна назва місяця (від січня до грудня).

к

Квартал року (від 1 до 4).

р

День року (від 1 до 366).

рр

Останні дві цифри року (від 01 до 99).

рррр

Повний рік (від 0100 до 9999).

Компоненти формату часу

Формат

Опис

г

Години, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 23).

гг

Години, дві цифри (від 00 до 23).

х

Хвилини, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 59).

хх

Хвилини, дві цифри (від 00 до 59).

с

Секунди, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 59).

сс

Секунди, дві цифри (від 00 до 59).

Компоненти формату годинника

Формат

Опис

AM/PM

12-годинний формат часу з ''AM'' або ''PM", написаними буквами верхнього регістра, відповідно до частини доби. Наприклад, 9:34PM.

am/pm

12-годинний формат часу з ''am'' або ''pm", написаними буквами нижнього регістра, відповідно до частини доби. Наприклад, 9:34pm.

A/P

12-годинний формат часу з ''A'' або ''P", написаними буквами верхнього регістра, відповідно до частини доби. Наприклад, 9:34P.

a/p

12-годинний формат часу з ''a'' або ''p", написаними буквами нижнього регістра, відповідно до частини доби. Наприклад, 9:34p.

AMPM

12-годинний формат часу з відповідним вказівником ''до півдня / до півночі", як визначено в регіональних параметрах ОС Windows.

Компоненти-роздільники

Примітка.: Роздільники визначаються в регіональних параметрах Windows.

Роздільники відображаються як частина значення дати й часу. Окрім стандартних роздільників дати (.) і часу (:), як настроюваний роздільник можна використовувати будь-який короткий рядок символів у лапках. Лапки не відображаються. Наприклад, "," відображає кому.

Роздільник

Опис

:

Роздільник для форматів часу; наприклад hh:mm

/

Роздільник форматів дати; наприклад mmm.yyyy

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×