Створення подання лише для InfoPath для шаблону форми, сумісного з браузером

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цій статті

Загальні відомості про подання лише для InfoPath

Сценарії використання

Крок 1: Додавання подання лише для InfoPath для шаблону форми сумісний із браузером

Крок 2: Відображення подання лише для браузера під час відкриття у браузері шаблону форми, що підтримуються браузером

Крок 3: Відображення подання лише для InfoPath під час відкриття форм, сумісні із браузером шаблон у програмі InfoPath

Загальні відомості про подання лише для InfoPath

Один шаблон форми можуть використовувати дві категорії користувачів — ті, хто інсталював застосунок Microsoft Office InfoPath, і ті, хто цього не зробив. Цей тип шаблону форми називається шаблоном форми, сумісним із браузером. У шаблоні форми, сумісному з браузером, усі функції, параметри й елементи керування InfoPath, які не працюватимуть у браузері, буде приховано або вимкнуто в режим конструктора. Отже, користувачі не зможуть їх використати під час розробки.

Коли будете готові поділитися форм, сумісні із браузером шаблон для користувачів, потрібно опублікувати його на сервері під керуванням InfoPath Forms Servicesі внесіть її, що підтримуються браузером. Якщо користувачі мають на своєму комп'ютері інстальовано програму InfoPath, виберіть форму буде відкрито у програмі InfoPath. Якщо вони не інстальовано програму InfoPath, потім у формі відкриється в браузері. Будь-якому разі шаблону форми не містить функції InfoPath, настройки або елементи керування, які не працюють у браузері.

Якщо в більшості користувачів на комп'ютері інстальовано InfoPath, можливо, не потрібно обмежувати макет шаблону форми підмножиною функцій, які підтримуються у браузері. У такому разі можна створити два подання шаблону форми, сумісного з браузером. Одне подання використовуватиметься користувачами, які відкривають шаблон форми у браузері, а інше — виключно користувачами, на чиїх комп’ютерах інстальовано InfoPath. Це доступне лише в InfoPath подання ніколи не відображатиметься у браузері, тому в цьому поданні можна використати функції InfoPath, які не підтримуються шаблонами форм, сумісними із браузером, наприклад, ролі користувачів або елементи керування «головний/другорядний».

У цій статті описано створення в шаблоні форми, сумісному з браузером, спеціального подання лише для InfoPath. Крім того, описано створення правило, яке виявляє, чи користувач, який відкриває шаблон форми, інсталював InfoPath на свій комп'ютер. Якщо програму InfoPath виявлено, буде відображено подання для InfoPath. Інакше у браузері буде відображено подання для браузера.

На початок сторінки

Сценарії використання

Припустімо, що користувач працює у страховій компанії та розробляє сумісний із браузером шаблон форми для оброблення страхових позовів. Шаблон форми, сумісний із браузером, має відповідати потребам власників страхових полісів, які відкривають і заповнюють форму позову на веб-сайті компанії, і користувачів, які переглядають і затверджують дані у формі позову. Очікується, що на комп’ютерах користувачів другої групи не інстальовано InfoPath, а у власників позовів — інстальовано. Щоб урахувати потреби користувачів, на чиїх комп’ютерах інстальовано InfoPath, і користувачів, на чиїх комп’ютерах цей застосунок не інстальовано, можна створити два різних шаблони форм — сумісний із браузером і несумісний. Однак, легше та швидше створити шаблон форми, сумісний із браузером, який включає такі подання:

Подання 1: Зовнішнє подання для заповнення позову    Це подання відображається для власників страхових полісів під час входу до веб-сайту та відкриття форми заяви. Оскільки не існує способу дізнатися, чи на комп'ютері власника страхового полісу інстальовано копію застосунку InfoPath, шаблон форми має бути сумісним із браузером. Тобто необхідно переконатися, що форму можна заповнити за допомогою браузера.

Подання 2: Внутрішнє подання для оброблення позовів    Це подання призначено для користувачів, які обробляють позови, тобто переглядають надіслану форму позову та направляють її до оцінювача обсягу страхових збитків для затвердження. На комп’ютерах усіх працівників страхової компанії інстальовано InfoPath. Отже, для них можна створити спеціальне подання лише для InfoPath. На відміну від подання для заповнення позову, яке використовується власниками страхових полісів у браузері, подання лише для InfoPath відкривається лише в InfoPath, отже воно може містити функції, елементи керування та параметри, які недоступні в шаблоні форми, сумісному з браузером.

На початок сторінки

Крок 1: Додавання подання лише для InfoPath до сумісного з браузером шаблону форми

Щоб створити подання лише для InfoPath у шаблоні форми, сумісному з браузером, змініть параметр у діалоговому вікні Властивості подання. Цей параметр дозволяє користувачам InfoPath бачити подання, однак забороняє відображати подання у браузері.

 1. Відкрийте сумісний із браузером шаблон форми.

 2. У меню View виберіть команду Manage Views.

 3. У групі Дії, в області завдань Подання виберіть посилання Додати нове подання.

 4. У діалоговому вікні Додавання подання введіть ім'я нового подання, відтак натисніть кнопку ОК.

 5. У списку Вибір подання двічі клацніть щойно створене подання.

 6. Відкрийте вкладку Загальні.

 7. Зніміть прапорець Відображати в меню «Вигляд» під час заповнення форми.

  Примітка.: У разі зняття цього прапорця користувачам, у яких не інстальовано InfoPath, забороняється переходити до подання лише для InfoPath.

 8. Установіть прапорець Дозволити лише функції InfoPath (подання буде недоступним у браузерах), відтак натисніть кнопку ОК.

 9. Розробіть подання звичайним способом.

  Відтепер у поданні лише для InfoPath можна використати функції, елементи керування та параметри, які інакше були б недоступні в сумісному з браузером шаблоні форми. Наприклад, можна використати будь-який із елементів керування в області завдань Елементи керування, крім тих, які працюють у браузері. Крім того, в області завдань Перевірка макета не відображатимуться помилки або повідомлення щодо сумісності з браузером.

  Примітка.: Хоча в поданні лише для InfoPath можна використати більшість функцій InfoPath, певні функції та параметри, які застосовуються до сумісного з браузером шаблону форми, зазвичай залишаються вимкнутими або прихованими. Наприклад, не можна включити цифрові підписи для всього шаблону форми або використати в поданні сценарій, оскільки одне з подань шаблону форми є сумісним із браузером.

 10. Щоб додати до сумісного з браузером шаблону форми додаткові подання лише для InfoPath, повторіть кроки 2-9.

На початок сторінки

Крок 2: Відображення подання лише для браузера під час відкриття у браузері шаблону форми з підтримкою браузера

У цій процедурі описано, як створити правило, що визначатиме, яке подання відображатиметься під час першого відкриття форми, створеної на основі сумісного з браузером шаблону форми. Це правило виконуватиметься під час першого відкриття форми та після виконання певної умови. Умовою в цьому разі є відкриття у браузері шаблону форми з підтримкою браузера. Якщо умова виконується, буде відкрито подання цього шаблону форми, призначене лише для браузера. Це подання обмежено набором функцій, які підтримуються у браузері.

 1. Відкрийте сумісний із браузером шаблон форми, який містить подання лише для InfoPath.

 2. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри форми.

 3. У списку Категорія виберіть пункт Відкриття та збереження.

 4. У групі Поведінка під час відкриття натисніть кнопку Правила.

 5. У діалоговому вікні Правила відкриття форм натисніть кнопку Додати.

 6. У діалоговому вікні Правило введіть зрозуміле ім'я правила, наприклад, Правило 1: Перехід до подання для браузера.

 7. Щоб указати, за яких умов має виконуватися правило, натисніть кнопку Встановити умову.

 8. У першому полі групи Застосувати це правило, якщо виконується така умова виберіть пункт Вираз.

 9. У другому полі введіть xdEnvironment:IsBrowser()і натисніть кнопку OK.

 10. У діалоговому вікні Правило натисніть кнопку Додати дію.

 11. У списку Дія виберіть пункт Переключення подань.

 12. У списку Подання виберіть подання для браузера, до якого потрібно перейти, відтак натисніть кнопку ОК.

 13. Щоб після цього правила не виконувалися інші правила (для поточної події), установіть прапорець Припинити оброблення правил після цього правила в діалоговому вікні Правило.

  Створене правило виконуватиметься в разі відкриття шаблону форми та відповідності встановленій умові — тобто, якщо середовищем користувача є браузер .

На початок сторінки

Крок 3: Відображення подання лише для InfoPath у разі відкриття в InfoPath шаблону форми з підтримкою браузера.

Тепер додамо до сумісного з браузером шаблону форми інше правило. Це правило виконуватиметься під час першого відкриття форми та після виконання певної умови. Умовою в цьому разі є наявність на комп'ютері користувача, який відкриває шаблон форми з підтримкою браузера, інстальованої програми InfoPath. Якщо програму InfoPath інстальовано, буде відображено подання шаблону форми лише для InfoPath. Оскільки це подання видиме лише в InfoPath, воно може містити повний діапазон функцій InfoPath.

 1. Відкрийте сумісний із браузером шаблон форми, який містить подання лише для InfoPath.

 2. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри форми.

 3. У списку Категорія виберіть пункт Відкриття та збереження.

 4. У групі Поведінка під час відкриття натисніть кнопку Правила.

 5. Натисніть кнопку Додати.

 6. У діалоговому вікні Правило введіть зрозуміле ім'я правила, наприклад, Правило 1: Перехід до подання InfoPath

 7. Щоб указати, за яких умов має виконуватися правило, натисніть кнопку Встановити умову.

 8. У першому полі групи Застосувати це правило, якщо виконується така умова виберіть пункт Вираз.

 9. У другому полі введіть не (xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Натисніть кнопку І.

 11. У першому полі групи для першої умови виберіть пункт Вираз.

 12. У другому полі введіть не (xdEnvironment:IsMobile())а потім натисніть кнопку OK.

 13. У діалоговому вікні Правило натисніть кнопку Додати дію.

 14. У списку Дія в діалоговому вікні Дія виберіть пункт Переключення подань.

 15. У списку Подання виберіть подання лише для InfoPath, до якого потрібно перейти, відтак натисніть кнопку ОК.

 16. Щоб після цього правила не виконувалися інші правила (для поточної події), установіть прапорець Припинити оброблення правил після цього правила в діалоговому вікні Правило.

  Створене правило виконуватиметься в разі відкриття шаблону форми та відповідності встановленій умові  — тобто, якщо середовищем користувача є InfoPath, а не браузер або мобільний пристрій .

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×