Створення моделі бази даних (також відомої як схеми відношення об’єктів)

Створення моделі бази даних (також відомої як схеми відношення об’єктів)

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

За допомогою шаблону схеми моделі бази даних можна створити нову модель або побудувати модель із наявної бази даних, використовуючи реляційні або об’єктно-реляційні концепції моделювання. Для моделювання баз даних на основі стандарту SQL92 та попередніх стандартів скористайтеся колекцією трафаретів «Відношення об’єктів». Для моделювання баз даних на основі стандарту SQL99 і пізніших стандартів скористайтеся колекцією трафаретів «Об’єктно-реляційна схема», у якій містяться додаткові фігури для роботи з типами.

Приклад моделі бази даних

За допомогою шаблону схеми моделі бази даних можна створити нову модель або побудувати модель із наявної бази даних, використовуючи реляційні або об’єктно-реляційні концепції моделювання. Для моделювання баз даних на основі стандарту SQL92 та попередніх стандартів скористайтеся колекцією трафаретів «Відношення об’єктів». Для моделювання баз даних на основі стандарту SQL99 і пізніших стандартів скористайтеся колекцією трафаретів «Об’єктно-реляційна схема», у якій містяться додаткові фігури для роботи з типами.

У цій статті описано способи створення та використання моделі бази даних.

Не вдається знайти бази даних модель функції?

Не кожен випуск Microsoft Visio має функцію створення моделей баз даних. Якщо ви не можете знайти функції, описані у процедурах у цій статті, імовірно, у вас інстальовано випуск Visio, у якому такі функції відсутні.

 • Версія «Microsoft Visio стандартна» не містить шаблонів схем моделей баз даних.

 • Версії «Microsoft Visio професійна» та «Microsoft Visio преміум» підтримують функції реконструювання для шаблонів схем моделей баз даних (тобто можливість створення моделі у Visio на основі наявних баз даних), але не підтримують можливості розробки (тобто використання моделі бази даних Visio для створення коду SQL).

 1. Щоб почати створення схеми моделі бази даних, виконайте одну з наведених нижче дій.

  Створення нової схеми моделі з нуля

  Якщо немає бази даних, яку можна взяти за основу, можна почати з пустої моделі бази даних і додати власні таблиці та зв’язки.

  1. Перейдіть на вкладку Файл.

  2. Натисніть кнопку Створити, клацніть Програмне забезпечення та бази даних, а потім двічі клацніть Схема моделі бази даних.

  3. На вкладці База даних у групі Керування натисніть кнопку Параметри відображення.

  4. У діалоговому вікні Параметри документів бази даних виберіть необхідний набір символів та інші параметри таблиці й зв’язку, а потім натисніть кнопку ОК.

  Використання наявної бази даних як основу

  Якщо ви маєте базу даних, яку потрібно змоделювати для кращого сприйняття її структури або для подальшого використання як основи для створення нових моделей, скористайтеся майстром реконструювання, щоб видобути схеми та структури бази даних і побудувати нову модель.

  Перед запуском майстра

  1. Для реконструкції книги Microsoft Excel перед запуском майстра її потрібно відкрити та призначити ім’я групі (або діапазону) клітинок, які містять заголовки стовпців. Якщо використовується кілька аркушів, призначте ім’я групі клітинок у стовпці на кожному аркуші. У майстрі ці діапазони сприймаються як таблиці. Щоб отримати докладніші відомості про призначення імені діапазону клітинок, див. розділ довідки Excel під назвою «Визначення іменованих посилань на клітинки або діапазонів».

  2. Щоб отримати найкращі результати, перед запуском майстра реконструювання встановіть драйвер за промовчанням для цільової бази даних, яку потрібно реконструювати. Цей крок забезпечує належну відповідність внутрішніх типів даних і коректне відображення вилученого майстром коду у вікні «Код».

  3. Перейдіть на вкладку Файл.

  4. Натисніть кнопку Створити, клацніть Програмне забезпечення та бази даних, а потім двічі клацніть Схема моделі бази даних.

  5. На вкладці Бази даних у групі Модель натисніть кнопку Здійснити зворотне проектування.

  6. На першій сторінці майстра реконструювання виконайте наведені нижче дії.

   1. Виберіть драйвер бази даних для системи керування базами даних (СКБД). Якщо драйвер бази даних Visio ще не зв’язаний із певним джерелом даних ODBC, натисніть кнопку Настроїти.

    Примітка : Для реконструювання аркуша Excel виберіть загальний драйвер ODBC.

   2. Виберіть джерело даних бази, яку ви оновлюєте. Якщо для наявної бази даних джерело даних ще не створено, натисніть кнопку Створити щоб це зробити.

    Ім’я нового джерела додається до списку Джерела даних.

   3. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку Далі.

  7. Дотримуйтесь інструкцій у діалогових вікнах, пов’язаних із вибраним драйвером.

   Наприклад, у діалоговому вікні Підключення джерела даних введіть ім’я користувача та пароль, а потім натисніть кнопку ОК.

   Примітка : Якщо використовується загальний драйвер ODBC, може з’явитися повідомлення про помилку, яке вказує на те, що реконструйовані дані, можливо, неповні. У більшості випадків це не проблема – просто натисніть кнопку ОК і продовжуйте роботу з майстром.

  8. Установіть прапорці для типів інформації, які потрібно видобути, а потім клацніть Далі.

   Примітка : Деякі елементи можуть бути недоступні (виділені сірим кольором) через те, що не всі системи керування базами даних підтримують повний набір елементів, які можна видобути за допомогою майстра.

  9. Установіть прапорці для таблиць (і подань, якщо є), які потрібно видобути, або клацніть Вибрати все, щоб видобути все, і натисніть кнопку Далі.

   Примітка : Якщо виконується реконструкція аркуша Excel, а у списку нічого не відображається, імовірно, потрібно на аркуші призначити ім’я діапазону клітинок, які містять заголовки стовпців.

  10. Якщо ви встановили прапорець Збережені процедури, виберіть процедури, які потрібно видобути, або клацніть Вибрати все, щоб вибрати всі процедури, а потім натисніть кнопку Далі.

  11. Виберіть, чи потрібно автоматично додавати реконструйовані елементи до поточної сторінки.

   Примітка : Майстер може автоматично створювати креслення разом із формуванням списку реконструйованих елементів у вікні «Таблиці та подання». Якщо можливість автоматичного створення не вибрано, можна перетягнути елементи вікна «Таблиці та подання» на сторінку креслення для створення моделі бази даних вручну.

  12. Перегляньте вибрані параметри, щоб перевірити, чи видобуватиметься потрібна інформація, і натисніть кнопку Готово.

   Майстер видобуває вибрану інформацію та відображає примітки про процес видобування у вікні «Вивід».

  Імпортування та уточнення наявної моделі

  Для створення схеми моделі баз даних Visio можна імпортувати наявні моделі VisioModeler або PLATINUM ERwin. Така можливість існує лише для файлів моделей VisioModeler версії 2.0 або пізніших (.imd) і для файлів PLATINUM ERwin версій 2.6, 3.0 і 3.52 з розширенням .erx.

  1. Перейдіть на вкладку Файл.

  2. Натисніть кнопку Створити, клацніть Програмне забезпечення та бази даних, а потім двічі клацніть Схема моделі бази даних.

  3. На вкладці База даних у групі Модель натисніть кнопку Імпорт, а потім виберіть тип моделі.

  4. Введіть шлях та ім’я для моделі, яку потрібно імпортувати, або натисніть кнопку Огляд, щоб знайти файл моделі, і натисніть кнопку Відкрити.

  5. У діалоговому вікні Імпорт натисніть кнопку ОК.

   Під час імпорту файлу Visio у вікні «Вивід» відображається перебіг виконання. Імпортовані таблиці відображаються у вікні «Таблиці та подання».

  6. У вікні «Таблиці та подання» виберіть таблиці для моделювання та перетягніть їх на сторінку креслення.

 2. Після створення схеми моделі бази даних починається робота з її уточнення. Можна додати та налаштувати таблиці й подання, створити зв’язки та налаштувати стовпці й типи даних.

  Таблиці

  Щоб створити таблицю у схемі, скористайтеся фігурою Сутність.

  1. Перетягніть на сторінку креслення фігуру Сутність із колекції трафаретів Відношення об’єктів або Об’єктно-реляційна схема.

  2. Двічі клацніть фігуру, щоб відкрити вікно Властивості бази даних.

  3. У розділі Категорії клацніть Визначення та введіть ім’я таблиці.

  4. У розділі Категорії клацніть Стовпці, введіть ім’я та виберіть тип даних.

  5. Установіть прапорець Обов'язково для стовпців, які не можуть мати нульове значення.

  6. Установіть прапорець ПK (первинний ключ) для стовпців, які однозначно визначають кожний рядок таблиці бази даних.

  7. У розділі Категорії клацніть Індекси, Тригери, Перевірки або Розширені, щоб створити ці додаткові елементи.

  Стовпці

  Щоб додати або змінити властивості для стовпців, включно з типом даних і первинними ключами, скористайтеся вікном Властивості бази даних.

  1. Двічі клацніть таблицю у схемі.

  2. У вікні Властивості бази даних у розділі Категорії клацніть Стовпці.

  3. Клацніть першу пусту клітинку Фізичне ім’я та введіть ім’я.

  4. Щоб змінити тип даних для стовпця, клацніть його поле Тип даних, а потім виберіть зі списку тип даних або введіть тип даних у список. Наприклад, можна ввести десяткове(8,2) або ціле(30).

  5. Щоб уникнути null-значень, установіть прапорець Обов’язково.

  6. Щоб указати, що стовпець – первинний ключ, установіть прапорець ПK.

  7. Для відображення додаткових властивостей стовпців на додаток до тих, що відображаються під час вибору категорії Стовпці, виділіть стовпець і натисніть кнопку Редагувати.

  Зв'язки

  Зв’язки використовують первинні та зовнішні ключі, що дає змогу зіставити рядок в одній таблиці з рядком у зв’язаній таблиці в базі даних. Такі зв’язки можна відобразити у схемі. Крім того, можна встановити кількість елементів (наприклад, «один-до-багатьох») і використовувати для її відображення позначення «Гусячі лапки», «Реляційна» або «IDEF1X». У шаблоні схеми моделі бази даних зв’язки кількості «багато-до-багатьох» за допомогою таких позначень відобразити не можна.

  1. Створення зв’язку між таблицями.

   1. Переконайтеся, що на схемі відображаються обидві таблиці. Якщо модель реконструйовано з наявної бази даних, можливо, потрібно буде перетягнути одну або обидві таблиці з вікна «Таблиці та подання» на сторінку креслення.

   2. Двічі клацніть таблицю, яка буде на стороні перинного ключа у зв’язку.

   3. У вікні Властивості бази даних у розділі Категорії клацніть Стовпці.

   4. У сітці виділіть стовпець для однозначного визначення кожного рядка таблиці та встановіть прапорець ПK, щоб установити його як первинний ключ.

   5. З колекції трафаретів Об’єктно-реляційна схема або Відношення об’єктів перетягніть фігуру Зв’язок і розташуйте її на вільному місці сторінки.

   6. З’єднайте верхній кінець фігури з батьківською таблицею.

   7. З’єднайте інший кінець із дочірньою таблицею.

    Якщо у другій таблиці ще немає стовпця з таким іменем, як у первинного ключа, він автоматично додається до другої таблиці як зовнішній ключ.

    Примітка : Якщо ліній зв’язку немає, на вкладці Бази даних у групі Керування клацніть Параметри виводу на екран. На вкладці Відношення в розділі Показувати встановіть прапорець Зв’язки.

  2. Установлення кількості зв’язків.

   1. Двічі клацніть зв’язок.

   2. У вікні Властивості бази даних у розділі Категорії клацніть Різне.

   3. У розділі Кількість виберіть кількість, яка найкраще відповідає зв’язку. Для відношення один-до-багатьох найкращий варіант – Нуль або більше чи Один або більше. Для відношення один-до-одного найкращий варіант – Нуль або один або Один рівно.

 3. Для внесення у схему інших уточнень (наприклад, створення індексів, речень перевірки та тригерів) можна виконати наведені нижче дії.

  Створення індексів

  Використання індексів підвищує продуктивність або швидкість роботи бази даних під час виконання запиту.

  1. Відкрийте схему моделі бази даних.

  2. Двічі клацніть таблицю, до якої потрібно додати індекс, і у вікні Властивості бази даних у списку Категорії виберіть пункт Індекси.

  3. Клацніть елемент Створити.

  4. У діалоговому вікні Створити індекс введіть ім’я для індексу, а потім натисніть кнопку ОК.

  5. У списку Тип індексу виберіть тип індексу, який потрібно створити – унікальний або неунікальний.

  6. У списку Доступні стовпці виберіть ім’я кожного стовпця, який потрібно додати до цього індексу, і натисніть кнопку Додати >.

  7. У списку Індексовані стовпці встановіть прапорець Зростання, щоб створити індекс зі зростаючим порядком сортування, або зніміть прапорець, щоб створити індекс зі спадним порядком сортування.

   Схему моделі бази даних буде оновлено.

  Створення подань.

  Подання можна уявити як збережений запит. Використовувати подання дуже зручно, якщо потрібен багаторазовий доступ до однакових відомостей із кількох таблиць або за необхідності надати дані користувачам без можливості їх змінювати в реальних таблицях.

  З колекції трафаретів Відношення об’єктів або Об’єктно-реляційна схема перетягніть фігуру Подання на сторінку креслення.

  Установлення розширені властивості для таблиць і подань

  У залежності від системи керування базами даних (СКБД) для таблиць і подань можна встановити розширені властивості, щоб визначити, де вони зберігатимуться.

  Двічі клацніть таблицю або подання, для якого потрібно встановити розширені властивості, і у вікні Властивості баз даних у списку Категорії клацніть Розширені.

  Створення речень перевірки

  Використання речень перевірки гарантує, що дані, введені у стовпець, належать до певного діапазону значень. Наприклад, можна створити речення перевірки, яке вимагатиме, щоб значення у стовпці «Вік» були більші за 65.

  1. Двічі клацніть таблицю, щоб відкрити вікно Властивості бази даних.

  2. У розділі Категорії клацніть Стовпці, а потім виберіть стовпець, для якого потрібно додати речення перевірки.

  3. Натисніть кнопку Редагувати.

  4. На вкладці Перевірка в діалоговому вікні Властивості стовпця введіть потрібні обмеження.

   Речення перевірки додаються до вікна «Код» у розділі Локальний код.

  Створення збережені процедури й користувацьких функцій

  Збережені процедури та користувацькі функції призначені для створення наборів кодів, які використовуються для виконання повторюваних дій. Основна різниця між ними полягає в тому, що користувацька функція повертає значення, а збережена процедура виконується без повернення значення.

  1. Щоб відкрити вікно Код, на вкладці База даних у групі Відобразити або приховати встановіть прапорець Код.

  2. Клацніть Глобальний код і натисніть кнопку Створити.

  3. На вкладці Властивості у вікні Редактор коду виберіть вид коду, який потрібно створити, і введіть ім’я для коду.

  4. На вкладці Основний текст введіть код і натисніть кнопку ОК.

  Створення тригерів

  Тригер виконує код SQL, який ви вказали для нього, якщо в базі даних виникає певна подія.

  1. Двічі клацніть таблицю, щоб відкрити вікно Властивості бази даних.

  2. У розділі Категорії клацніть Тригери та натисніть кнопку Додати.

  3. На вкладці Властивості введіть ім’я тригера.

  4. На вкладці Основний текст введіть код і натисніть кнопку ОК.

   Тригер буде додано до вікна «Код» у розділі Локальний код.

У цій статті описано як можна створити модель бази даних і як модель після її створення. Для швидкого запуску, у меню файл виберіть команду створити, наведіть вказівник миші на програмне забезпечення та баз данихі натисніть кнопку Схема моделі бази даних.

Не вдається знайти бази даних модель функції?

Зазвичай, випуск Microsoft Office Visio не містить функції, які ви шукаєте. Щоб дізнатися, який випуск Visio є, натисніть кнопку Відомості про Microsoft Office Visio меню Довідка . Ім'я видання – у верхньому рядку тексту в діалоговому вікні.

 • Microsoft Office Visio Standard не містить шаблон схеми моделі бази даних.

 • Microsoft Office Visio Professional підтримує зворотному технічні особливості шаблону схема моделі бази даних (за допомогою наявної бази даних для створення моделі у програмі Visio), але не підтримує пересилання інженерна (за допомогою моделі бази даних Visio для створення SQL-код).

 • З повним пакетом бази даних можна знайти моделювання функції, зокрема зворотному інженерна, так і пересилання інженерна, у програмі Visio для підприємств архітекторів. Visio для підприємств архітекторів входить до MSDN преміум (Передплата), яка доступна з Visual Studio Professional і Visual Studio Team System на основі ролей випуски.

 1. Щоб почати створення схеми моделі бази даних, виконайте одну з наведених нижче дій.

  Створення нової схеми моделі з нуля

  Якщо немає бази даних, яку можна взяти за основу, можна почати з пустої моделі бази даних і додати власні таблиці та зв’язки.

  1. У меню файл виберіть команду створити, наведіть вказівник миші на програмне забезпечення та баз данихі натисніть кнопку Схема моделі бази даних.

  2. У меню бази даних наведіть вказівникна пункт і натисніть кнопку документа.

  3. У діалоговому вікні Параметри документів бази даних виберіть необхідний набір символів та інші параметри таблиці й зв’язку, а потім натисніть кнопку ОК.

  Використання наявної бази даних як основу

  Якщо ви маєте базу даних, яку потрібно змоделювати для кращого сприйняття її структури або для подальшого використання як основи для створення нових моделей, скористайтеся майстром реконструювання, щоб видобути схеми та структури бази даних і побудувати нову модель.

  Примітка : Перед запуском майстра

  1. Якщо ви зворотне проектування книги Microsoft Office Excel, перш ніж запустити майстер потрібно відкрити книгу та введіть ім'я групи (або діапазону) клітинки, що містить заголовки стовпців. Якщо ви хочете використовувати кілька аркушів, просто введіть назву групи стовпця клітинки в кожному аркуші. Як таблиці в майстрі обробляються цих діапазонів. Додаткові відомості про те, як ім'я діапазону клітинок, можна знайти в розділі у програмі Microsoft Excel Довідка з визначення імені посилання на клітинки або діапазони.

  2. Щоб отримати найкращі результати, перед запуском майстра реконструювання встановіть драйвер за промовчанням для цільової бази даних, яку потрібно реконструювати. Цей крок забезпечує належну відповідність внутрішніх типів даних і коректне відображення вилученого майстром коду у вікні «Код».

  3. У меню файл виберіть команду створити, наведіть вказівник миші на програмне забезпечення та баз данихі натисніть кнопку Схема моделі бази даних.

  4. У меню бази даних виберіть команду Скасувати здійснювати.

  5. На першій сторінці майстра реконструювання виконайте наведені нижче дії.

   1. Виберіть базу даних Microsoft Office Visio драйвер система керування базами даних (СУБД). Якщо не ви є вже пов'язані Visio драйвер бази даних із певного джерела даних ODBC, натисніть кнопку Настроювання.

    Примітка : Для реконструювання аркуша Excel виберіть загальний драйвер ODBC.

   2. Виберіть джерело даних бази, яку ви оновлюєте. Якщо для наявної бази даних джерело даних ще не створено, натисніть кнопку Створити щоб це зробити.

    Ім’я нового джерела додається до списку Джерела даних.

   3. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку Далі.

  6. Дотримуйтесь інструкцій у діалогових вікнах, пов’язаних із вибраним драйвером.

   Наприклад, у діалоговому вікні Підключення джерела даних введіть ім'я користувача та пароль і натисніть кнопку OK. Якщо джерело даних не захищено паролем, просто натисніть кнопку OK.

   Примітка : Якщо використовується загальний драйвер ODBC, може з’явитися повідомлення про помилку, яке вказує на те, що реконструйовані дані, можливо, неповні. У більшості випадків це не проблема – просто натисніть кнопку ОК і продовжуйте роботу з майстром.

  7. Установіть прапорці для типів інформації, які потрібно видобути, а потім клацніть Далі.

   Примітка : Деякі елементи можуть бути недоступні (виділені сірим кольором) через те, що не всі системи керування базами даних підтримують повний набір елементів, які можна видобути за допомогою майстра.

  8. Установіть прапорці для таблиць (і подань, якщо є), які потрібно видобути, або клацніть Вибрати все, щоб видобути все, і натисніть кнопку Далі.

   Примітка : Якщо виконується реконструкція аркуша Excel, а у списку нічого не відображається, імовірно, потрібно на аркуші призначити ім’я діапазону клітинок, які містять заголовки стовпців.

  9. Якщо вибрано прапорець поруч із пунктом Збережених процедур на кроці 5, виберіть пункт речей, які потрібно видобути, або натисніть кнопку Виділити все , щоб видобути їх усі і натисніть кнопку Далі.

  10. Виберіть, чи потрібно автоматично додавати реконструйовані елементи до поточної сторінки.

   Примітка : Майстер може автоматично створювати креслення разом із формуванням списку реконструйованих елементів у вікні «Таблиці та подання». Якщо можливість автоматичного створення не вибрано, можна перетягнути елементи вікна «Таблиці та подання» на сторінку креслення для створення моделі бази даних вручну.

  11. Перегляньте вибрані параметри, щоб перевірити, чи видобуватиметься потрібна інформація, і натисніть кнопку Готово.

   Майстер видобуває вибрану інформацію та відображає примітки про процес видобування у вікні «Вивід».

  Імпортування та уточнення наявної моделі

  Для створення схеми моделі баз даних Visio можна імпортувати наявні моделі VisioModeler або PLATINUM ERwin. Така можливість існує лише для файлів моделей VisioModeler версії 2.0 або пізніших (.imd) і для файлів PLATINUM ERwin версій 2.6, 3.0 і 3.52 з розширенням .erx.

  1. У меню файл виберіть команду створити, наведіть вказівник миші на програмне забезпечення та баз данихі натисніть кнопку Схема моделі бази даних.

  2. У меню бази даних наведіть вказівник миші на імпортута натисніть кнопку Імпорт < моделі тип >.

  3. Введіть шлях та ім’я для моделі, яку потрібно імпортувати, або натисніть кнопку Огляд, щоб знайти файл моделі, і натисніть кнопку Відкрити.

  4. У діалоговому вікні Імпорт натисніть кнопку ОК.

   Під час імпорту файлу Visio у вікні «Вивід» відображається перебіг виконання. Імпортовані таблиці відображаються у вікні «Таблиці та подання».

  5. У вікні «Таблиці та подання» виберіть таблиці для моделювання та перетягніть їх на сторінку креслення.

 2. Після створення схеми моделі бази даних починається робота з її уточнення. Можна додати та налаштувати таблиці й подання, створити зв’язки та налаштувати стовпці й типи даних.

  Таблиці

  Щоб створити таблицю у схемі, скористайтеся фігурою Сутність.

  1. Перетягніть на сторінку креслення фігуру Сутність із колекції трафаретів Відношення об’єктів або Об’єктно-реляційна схема.

  2. Двічі клацніть фігуру, щоб відкрити вікно властивостей бази даних.

  3. У розділі Категорії клацніть Визначення та введіть ім’я таблиці.

  4. У розділі Категорії клацніть Стовпці, введіть ім’я та виберіть тип даних.

  5. Установіть прапорець Обов'язково для стовпців, які не можуть мати нульове значення.

  6. Установіть прапорець ПK (первинний ключ) для стовпців, які однозначно визначають кожний рядок таблиці бази даних.

  7. У розділі Категорії клацніть Індекси, Тригери, Перевірки або Розширені, щоб створити ці додаткові елементи.

  Стовпці

  Використання вікна властивостей бази даних можна додати або змінити властивості для стовпців, включно з типами даних і первинних ключів.

  1. Двічі клацніть таблицю у схемі.

  2. У вікні властивостей бази даних у розділі категоріївиберіть пункт стовпці.

  3. Клацніть перший пустий фізичний ім'я клітинки та введіть ім'я.

  4. Щоб змінити тип даних для стовпця, клацніть його поле Тип даних, а потім виберіть зі списку тип даних або введіть тип даних у список. Наприклад, можна ввести десяткове(8,2) або ціле(30).

  5. Щоб уникнути null-значень, установіть прапорець Обов’язково.

  6. Щоб указати, що стовпець – первинний ключ, установіть прапорець ПK.

  7. Для відображення додаткових властивостей стовпців на додаток до тих, що відображаються під час вибору категорії Стовпці, виділіть стовпець і натисніть кнопку Редагувати.

  Зв'язки

  Зв’язки використовують первинні та зовнішні ключі, що дає змогу зіставити рядок в одній таблиці з рядком у зв’язаній таблиці в базі даних. Такі зв’язки можна відобразити у схемі. Крім того, можна встановити кількість елементів (наприклад, «один-до-багатьох») і використовувати для її відображення позначення «Гусячі лапки», «Реляційна» або «IDEF1X». У шаблоні схеми моделі бази даних зв’язки кількості «багато-до-багатьох» за допомогою таких позначень відобразити не можна.

  1. Створення зв’язку між таблицями.

   1. Переконайтеся, що на схемі відображаються обидві таблиці. Якщо модель реконструйовано з наявної бази даних, можливо, потрібно буде перетягнути одну або обидві таблиці з вікна «Таблиці та подання» на сторінку креслення.

   2. Двічі клацніть таблицю, яка буде на стороні перинного ключа у зв’язку.

   3. У вікні властивостей бази даних у розділі категоріївиберіть пункт стовпці.

   4. У сітці виділіть стовпець для однозначного визначення кожного рядка таблиці та встановіть прапорець ПK, щоб установити його як первинний ключ.

   5. З колекції трафаретів Об’єктно-реляційна схема або Відношення об’єктів перетягніть фігуру Зв’язок і розташуйте її на вільному місці сторінки.

   6. З’єднайте верхній кінець фігури з батьківською таблицею.

   7. З’єднайте інший кінець із дочірньою таблицею.

    Якщо у другій таблиці ще немає стовпця з таким іменем, як у первинного ключа, він автоматично додається до другої таблиці як зовнішній ключ.

    Примітка : Якщо зв'язок лінії зникають, у меню бази даних виберіть пункт Параметрита виберіть документ. На вкладці " зв'язки ", у розділі відображенняустановіть прапорець поруч із пунктом зв'язки .

  2. Установлення кількості зв’язків.

   1. Двічі клацніть зв’язок.

   2. У вікні властивостей бази даних у розділі категоріївиберіть пункт інше.

   3. У розділі Кількість виберіть кількість, яка найкраще відповідає зв’язку. Для відношення один-до-багатьох найкращий варіант – Нуль або більше чи Один або більше. Для відношення один-до-одного найкращий варіант – Нуль або один або Один рівно.

 3. Для внесення у схему інших уточнень (наприклад, створення індексів, речень перевірки та тригерів) можна виконати наведені нижче дії.

  Створення індексів

  Використання індексів підвищує продуктивність або швидкість роботи бази даних під час виконання запиту.

  1. Відкрийте схему моделі бази даних.

  2. Двічі клацніть таблицю, до якої потрібно додати індекс і у вікні властивостей бази даних у списку категорії виберіть елемент індекси.

  3. Клацніть елемент Створити.

  4. У діалоговому вікні Створити індекс введіть ім’я для індексу, а потім натисніть кнопку ОК.

  5. У списку Тип індексу виберіть тип індексу, який потрібно створити – унікальний або неунікальний.

  6. У списку Доступні стовпці виберіть ім’я кожного стовпця, який потрібно додати до цього індексу, і натисніть кнопку Додати >.

  7. У списку Індексовані стовпці встановіть прапорець Зростання, щоб створити індекс зі зростаючим порядком сортування, або зніміть прапорець, щоб створити індекс зі спадним порядком сортування.

   Схему моделі бази даних буде оновлено.

  Створення подань.

  Подання можна уявити як збережений запит. Використовувати подання дуже зручно, якщо потрібен багаторазовий доступ до однакових відомостей із кількох таблиць або за необхідності надати дані користувачам без можливості їх змінювати в реальних таблицях.

  З колекції трафаретів Відношення об’єктів або Об’єктно-реляційна схема перетягніть фігуру Подання на сторінку креслення.

  Установлення розширені властивості для таблиць і подань

  У залежності від системи керування базами даних (СКБД) для таблиць і подань можна встановити розширені властивості, щоб визначити, де вони зберігатимуться.

  Двічі клацніть таблицю або перегляд розширені властивості якого потрібно встановити і у вікні властивостей бази даних у списку категорії виберіть пункт Розширений.

  Створення речень перевірки

  Використання речень перевірки гарантує, що дані, введені у стовпець, належать до певного діапазону значень. Наприклад, можна створити речення перевірки, яке вимагатиме, щоб значення у стовпці «Вік» були більші за 65.

  1. Двічі клацніть таблицю, щоб відкрити вікно властивостей бази даних.

  2. У розділі Категорії клацніть Стовпці, а потім виберіть стовпець, для якого потрібно додати речення перевірки.

  3. Натисніть кнопку Редагувати.

  4. На вкладці перевірити » у діалоговому вікні Властивості стовпця введіть обмеження, які ви хочете. Додаткові відомості про ваш вибір відображається стовпець і властивості поля діалоговому вікні (вкладка перевірка).

   Речення перевірки буде додано до вікна код, у розділі Локальні коду.

  Створення збережені процедури й користувацьких функцій

  Збережені процедури та користувацькі функції призначені для створення наборів кодів, які використовуються для виконання повторюваних дій. Основна різниця між ними полягає в тому, що користувацька функція повертає значення, а збережена процедура виконується без повернення значення.

  1. У меню бази даних наведіть вказівник миші на подання та натисніть кнопку код , щоб відкрити вікно коду.

  2. Клацніть Глобальний код і натисніть кнопку Створити.

  3. На вкладці Властивості у вікні Редактор коду виберіть вид коду, який потрібно створити, і введіть ім’я для коду.

  4. На вкладці Основний текст введіть код і натисніть кнопку ОК.

  Створення тригерів

  Тригер виконує код SQL, який ви вказали для нього, якщо в базі даних виникає певна подія.

  1. Двічі клацніть таблицю, щоб відкрити вікно властивостей бази даних.

  2. У розділі Категорії клацніть Тригери та натисніть кнопку Додати.

  3. На вкладці Властивості введіть ім’я тригера.

  4. На вкладці Основний текст введіть код і натисніть кнопку ОК.

   Тригер буде додано до вікна «Код» у розділі Локальний код.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×