Створення макросу

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Можна створити макрос виконати ряд певних дій, і ви можете створити група макросів для виконання пов'язаних низки дій.

У застосунку Microsoft Office Access 2007 макроси можуть міститися в об'єктах макросу (їх іноді називають ізольованими макросами) або бути вбудованими у властивості події форм, звітів або елементів керування. Вбудовані макроси стають частиною об’єкта або елемента керування, у який їх вбудовано. Об’єкти макросу відображаються в області переходів у розділі Макроси; вбудовані макроси не відображаються.

Виберіть дію

Знайомство з побудовником макросів

Створення ізольованого макросу

Створення групи макросів

Створення вбудованого макросу

Зміна макросу

Використання умов для керування діями макросу

Додаткові відомості про дії макросів

Знайомство з побудовником макросів

Побудовник використовується для створення та змінення макросів. Щоб відкрити побудовник макросів:

 • На вкладці Створити в групі Додатково клацніть Макрос. Якщо ця команда недоступна, клацніть стрілку поруч із кнопкою Модуль або Модуль класу й виберіть Макрос. Малюнок на кнопці

  Відкриється конструктор макросів.

Конструктор макросів

У вікні побудовника макросів складається список дій, які потрібно виконати під час запуску побудовника макросів. Під час першого запуску побудовника макросів відображаються стовпці Дія, Аргументи і Примітка.

У розділі Аргументи дії ліворуч вводяться й редагуються аргументи для кожної дії макросу, якщо вони потрібні. Праворуч відображається вікно опису, де надається короткий опис кожної дії або аргумента. Клацніть дію або аргумент дії, щоб прочитати опис у вікні.

Можна використовувати команди на вкладці Конструктор побудовника макросів для створення, перевірки й запуску макросу.

У цій таблиці описано команди, доступні на вкладці Конструктор.

Група

Команда

Опис

Знаряддя

Виконати

Виконання дій, зазначених у макросі.

Покроково

Увімкнення режиму покрокового виконання макросу. Якщо макрос запускається в цьому режимі, дії виконуються по черзі. Після завершення кожної дії відображається діалогове вікно Покрокове виконання макросу. Для переходу до наступної дії натисніть кнопку Крок у цьому діалоговому вікні. Натисніть кнопку Зупинити всі макроси для припинення цього й усіх інших запущених макросів. Натисніть кнопку Продовжити, щоб вийти з покрокового режиму та виконати решту дій без зупинення.

Конструктор

Ця кнопка активується в разі введення аргумента дії, який може містити вираз. Натисніть кнопку Конструктор, щоб відкрити діалогове вікно Побудовник виразів, яким можна скористатися для створення виразу.

Рядки

Вставити рядки

Додавання одного чи кількох пустих рядків дій над виділеними рядками.

Видалити рядки

Видалення вибраних рядків дій макросів.

Відобразити або приховати

Відображати всі дії

Відображення більшої або меншої кількості дій макросів у розкривному списку Дія.

 • Для відображення більш повного списку дій макросів натисніть кнопку Відображати всі дії. Якщо вибрано повний список дій макросів, кнопку Відображати всі дії активовано. Якщо дія макросу вибирається з повного списку, для запуску дії може знадобитися явним чином надати базі даних стан надійної.

 • Щоб перейти від повного списку дій макросів до скороченого, де відображено лише ті дії макросів, що їх можна використовувати в базі даних, яка не є надійною, кнопка Відображати всі дії не повинна бути активною.

  Порада.: Якщо кнопку Відображати всі дії виділено, зніміть виділення, натиснувши кнопку Відображати всі дії. Якщо кнопку Відображати всі дії не активовано, доступним буде скорочений список дій макросів.

Імена макросів

Відображення або приховання стовпця Ім'я макросу. Імена макросів необхідні у групах макросів для того, щоб можна було розрізняти окремі макроси, в іншому разі вони не є обов’язковими. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Створення групи макросів.

Умови

Відображення або приховання стовпця Умова. Цей стовпець використовується для введення виразів, які визначають умови виконання дії.

Аргументи

Відображення або приховання стовпця Аргументи. У цьому стовпці відображаються аргументи для кожної дії макросу, що спрощує перегляд макросу. Якщо стовпець Аргументи не відображається, потрібно клацати кожну дію, щоб переглянути її аргументи в розділі Аргументи дії. Вводити аргументи у стовпці Аргументи не можна.

Порада.: Побудовник макросів було змінено, у програмі Access 2010, щоб полегшити навіть створювати, змінювати та надання спільного доступу до Access макроси.

На початок сторінки

Створення ізольованого макросу

 1. На вкладці Створити в групі Додатково клацніть Макрос. Якщо ця команда недоступна, клацніть стрілку поруч із кнопкою Модуль або Модуль класу й виберіть Макрос. Малюнок на кнопці

  З’явиться побудовник макросів.

 2. Додавання дії до макросу:

  • У побудовнику макросів клацніть першу пусту клітинку у стовпці Дія.

  • Введіть назву потрібної дії або клацніть стрілку для відображення списку доступних дій, після чого виберіть потрібну дію.

   вибір дії макросу

  • У розділі Аргументи дії (у нижній частині побудовника макросів) за потреби задайте аргументи дії.

   Введення параметрів дії

   Примітка.: 

   • Під час введення аргументів в області Аргументи дії вони відображаються у стовпці Аргументи в списку дій. Проте у стовпці Аргументи аргументи тільки відображаються, вводити їх у цьому стовпці не можна.

   • Для відображення короткого опису кожного аргумента клацніть поле аргумента в області Аргументи дії та прочитайте опис праворуч від аргумента.

    Поради

    • На параметр дії значення яких є іменами об'єктів бази даних можна задати, перетягнувши об'єкт з області переходів до поля аргумента Ім'я об'єкта .

    • Дію також можна створити, перетягнувши об’єкт бази даних з області переходів на пустий рядок у побудовнику макросів. У разі перетягування таблиці, запиту, звіту або модуля до побудовника макросів додається дія, яка відкриває таблицю, запит, форму або звіт. Якщо до побудовника макросів перетягується макрос, додається дія, яка запускає макрос.

  • За потреби можна ввести примітку до дії у стовпці Примітка.

 3. Щоб додати до макросу наступну дію, перейдіть до іншого рядка дії, після чого повторіть крок 2.

У разі запуску макросу дії у програмі Access виконуються в тому порядку, в якому їх наведено у цьому списку.

На початок сторінки

Створення групи макросів

Для групування кількох пов’язаних макросів в один об’єкт макросу можна створити групу макросів.

 1. На вкладці Створити в групі Додатково клацніть Макрос. Якщо ця команда недоступна, клацніть стрілку поруч із кнопкою Модуль або Модуль класу й виберіть Макрос. Малюнок на кнопці

  Відкриється конструктор макросів.

 2. На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати натисніть кнопку Імена макросів Малюнок на кнопці , якщо його ще не вибрано.

  У побудовнику макросів з’явиться стовпець Ім’я макросу.

  Примітка.: Імена макросів є обов’язковими у групі, щоб можна було розрізняти окремі макроси. Ім’я макросу відображається в одному рядку з першою дією макросу. Стовпець імені макросу залишається пустим для можливості додавання подальших дій до цього макросу. Макрос закінчується, коли досягнуто імені наступного макросу.

 3. У стовпці Ім’я макросу введіть ім’я першого макросу із групи макросів.

 4. Щоб додати дії для виконання в першому макросі:

  • У стовпці Дія натисніть стрілку для розкриття списку дій.

  • Виберіть потрібну дію.

  • У розділі Аргументи дії вкажіть аргументи дії, якщо потрібно.

   Для відображення короткого опису кожного аргумента клацніть поле аргумента та прочитайте опис праворуч від аргумента.

   Поради

   • Аргументи дій, значення яких є іменами об’єктів бази даних, можна задати, перетягнувши об’єкт з області переходів до поля аргумента Ім’я об’єкта.

   • Дію також можна створити, перетягнувши об’єкт бази даних з області переходів на пустий рядок у побудовнику макросів. У разі перетягування таблиці, запиту, звіту або модуля до побудовника макросів додається дія, яка відкриває таблицю, запит, форму або звіт. Якщо до побудовника макросів перетягується макрос, додається дія, яка запускає макрос.

  • За потреби можна ввести примітку для дії.

 5. Перейдіть до наступного пустого рядка, відтак введіть ім’я наступного макросу в стовпці Ім'я макросу.

 6. Додайте дії для виконання в цьому макросі.

 7. Повторіть кроки 5 і 6 для кожного макросу у групі.

На цьому рисунку зображено невелику групу макросів. Група макросів складається з двох макросів, імена яких відображаються в стовпці Ім’я макросу. Кожний макрос містить дві дії.

приклад групи макросів

Примітка.: 

 • Під час збереження групи макросів вказане ім’я стає іменем групи макросів. У попередньому прикладі іменем групи макросів є Macro3. Це ім’я відображається в розділі Макроси в області переходів. Для посилання на окремий макрос у групі макросів використовуйте такий синтаксис:

  ім’я_групи_макросів.ім’я_макросу

  Наприклад, на попередньому зображенні Macro3.FoundMsg посилається на другий макрос у групі макросів.

 • Якщо група макросів, двічі клацнувши її в області переходів або, натиснувши кнопку запустити Зображення кнопки у групі " Знаряддя " на вкладці Конструктор , Access виконує лише перший макрос у групі зупинки коли другий ім'я макросу.

На початок сторінки

Створення вбудованого макросу

Вбудовані макроси відрізняються від ізольованих макросів тим, що вони зберігаються у властивостях подій форм, звітів або елементів керування. Вони не відображаються як об’єкти в розділі Макроси в області переходів. Це спрощує процес керування базою даних, оскільки не потрібно відстежувати окремі об’єкти макросів, які містять макроси для форми або звіту. Окрім того, вбудовані макроси додаються до форми або звіту під час кожного копіювання, імпорту або експорту.

Наприклад, якщо потрібно скасувати відображення звіту, коли він не містить даних, можна вбудувати макрос до властивості події звіту Відсутність даних (On No Data). Можна скористатися дією Повідомлення для відображення повідомлення, відтак використати дію Скасувати подію, щоб скасувати відображення звіту замість відображення пустої сторінки.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму або звіт, який містить макрос і натисніть кнопку Режим конструктора Зображення кнопки або Режим розмітки Зображення кнопки .

 2. Якщо вікно властивостей не відображено, натисніть клавішу F4.

 3. Виберіть елемент керування або розділ, який містить властивість події, до якої потрібно вбудувати макрос. Можна також вибрати елемент керування або розділ (або всю форму чи звіт) за допомогою розкривного списку в розділі Тип вибору у верхній частині аркуша властивостей.

 4. На аркуші властивостей перейдіть до вкладки Подія.

 5. Клацніть властивість події, до якої потрібно вбудувати макрос, і натисніть кнопку Кнопка "Побудовник" .

 6. У діалоговому вікні Вибір побудовника виберіть пункт Побудовник макросів і натисніть кнопку ОК.

 7. У побудовнику макросів клацніть перший рядок у стовпці Дія.

 8. Виберіть потрібну дію з розкривного списку Дія.

 9. Введіть потрібні аргументи в розділі Аргументи дії.

 10. Якщо потрібно додати ще одну дію, виберіть наступний рядок стовпця Дія й повторіть кроки 8 і 9.

 11. Коли макрос готовий, натисніть кнопку Зберегти, відтак натисніть кнопку Закрити.

Макрос запускатиметься щоразу під час виникнення події.

Примітка.: Access дає змогу створювати групу макросів як вбудованого макросу. Проте, лише перший макрос у групі запускається, коли запускається події. Під час наступних макросів у групі ігноруються.

На початок сторінки

Зміна макросу

 • Додавання рядка дії     Клацніть рядок макросу, вище якого потрібно додати дію, правою кнопкою миші, а потім натисніть кнопку Вставити рядки Зображення кнопки вставлення рядків у таблицю підстановки .

 • Видалення рядка дії     Клацніть рядок дії, який потрібно видалити, правою кнопкою миші, після чого натисніть кнопку Видалити рядки Малюнок на кнопці .

 • Переміщення рядка дії    Виберіть рядок дії, клацнувши маркер виділення рядка ліворуч від імені дії, та перетягніть рядок у потрібне місце.

Можна додавати, видаляти або переміщувати кілька рядків, вибравши групу рядків й виконуючи потрібні дії. Для вибору групи рядків клацніть заголовок першого рядка, який потрібно вибрати, натисніть і утримуйте клавішу SHIFT, а потім клацніть заголовок останнього рядка, який потрібно вибрати. (Заголовок рядка — це затінене поле ліворуч від кожного рядка дії.)

Альтернативним способом вибору кількох рядків є розміщення курсора над заголовком першого потрібного рядка й подальшим виділенням і перетягуванням вгору або вниз для вибору інших рядків.

Примітка.: У разі вибору рядків шляхом натискання й перетягування перший вибраний рядок не має вже бути вибраним. Якщо його вже вибрано, буде припущено, що ви намагаєтеся перетягнути рядок до нового місця.

На початок сторінки

Використання умов для керування діями макросу

Можна використовувати будь-який вираз, значення якого є «Істина/Хибність» або «Так/Ні» в умова. Дія макросу виконуватиметься, якщо значення буде «Істина» (або «Так»).

Для введення умови для дії макросу потрібно спочатку відобразити стовпець Умова в побудовнику макросів:

 • На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати виберіть елемент Умови. Малюнок на кнопці .

Введіть вираз у стовпці Умова. Перед цим виразом не слід вводити знак рівності (=). Щоб настроїти умову для застосування одночасно до кількох дій, введіть ... в кожному наступному рядку. Наприклад:

Умова, яка застосовується до кількох дій макросу

Порада.: Щоб програма Access тимчасово пропускала дію, введіть значення Хибність як умову. Тимчасове пропускання дії може застосовуватися під час виявлення помилок у макросах.

Приклади умов макросу

Вираз

Виконання дії, якщо

[Місто]="Париж"

Поле «Місто» форми, з якої запускається макрос, має значення «Париж».

DCount("[Ідентифікатор замовлення]"; "Замовлення")>35

Поле «Ідентифікатор замовлення» таблиці «Замовлення» містить понад 35 записів.

DCount("*"; "Відомості про замовлення"; "[Ідентифікатор замовлення]=Forms![Замовлення]![Ідентифікатор замовлення]")>3

Таблиця «Відомості про замовлення» містить понад три записи, для яких поле «Ідентифікатор замовлення» таблиці відповідає полю «Ідентифікатор замовлення» форми «Замовлення».

[Дата доставки] Between #2-лют-2007# And #2-бер-2007#

Значення поля «Дата доставки» у формі, з якої запускається макрос, належить інтервалу між 2-лют-2007 і 2-бер-2007.

Forms![Товари]![Кількість одиниць у наявності]<5

Значення поля «Кількість одиниць у наявності» у формі «Товари» менше 5.

IsNull([Ім’я])

Пусте значення «ім'я» у формі, з якої було запущено макрос (не має значення). Цей вираз є еквівалентом [ім'я] – це Null.

[Країна]="ВБ" And Forms![Обсяги продажу]![Усього замовлень]>100

Поле «Країна» у формі, з якої запускається макрос, має значення «Великобританія (ВБ)», і значення поля «Усього замовлень» у формі «Обсяги продажу» більше 100.

[Країна] In ("Франція"; "Італія"; "Іспанія") And Len([Поштовий індекс])<>5

Поле «Країна» у формі, з якої запускається макрос, має значення «Франція», «Італія» або «Іспанія», і поштовий індекс містить не 5 символів.

MsgBox("Підтвердити зміни?";1)=1

Натиснуто кнопку ОК у діалоговому вікні, в якому функція MsgBox відображає запит Підтвердити зміни?. Якщо в діалоговому вікні натиснуто кнопку Скасувати, Access проігнорує цю дію.

[Тимчасові змінні]![Моя_змінна]=43

Значення Тимчасові змінні моя _ змінна (створені за допомогою до дії макросу установити тимчасову змінну ) дорівнює 43.

[MacroError]<>0

Значення властивості об'єкта MacroErrorномер не дорівнює 0, тобто сталася помилка в макросі. Ця умова може використовуватися в поєднанні з на Очистити помилку макросу та дія дії макросу для керування, що відбувається, коли повідомлення про помилку.

Докладні відомості про вирази див. в статті Побудова виразу.

На початок сторінки

Додаткові відомості про дії макросів

У побудовнику макросів можна отримати додаткові відомості про дію або аргумент, виділивши потрібний елемент і переглянувши його опис у полі, розташованому у правому нижньому куті вікна побудовника макросів. Крім того, для кожної дії макросу існує спеціальна стаття довідки. Для отримання додаткових відомостей про дію виберіть її у списку дій і натисніть клавішу F1.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×